К о н с п е к т по химия и оос зп 8 клас Строеж на атома. Електронна обвивкаДата09.01.2018
Размер36.01 Kb.
#42028
К О Н С П Е К Т ПО ХИМИЯ И ООС – ЗП - 8 клас

1. Строеж на атома. Електронна обвивка.

2. Калций. Съединения на калция.

3. Обща характеристика на елементите от II А група на ПС.

4. Елементи от II А група  и техните съединения.

5. Обща характеристика на елементите от VI А група на периодичната система.

6. Сяра. Съединения  на сярата. Сярна киселина.

7. Алуминий. Съединения на алуминия.

8. Водата като разтворител. Дисоциация във водни разтвори

9. Водни разтвори на киселини, основи и соли. Окислително – редукционни процеси.

10.Ред на относителна активност на металите.

11.Прости вещества -метали и  неметали.

12.Оксиди и хидроксиди.

13.Безкислородни и кислородсъдържащи киселини. Соли.

14.Органична химия. Органични съединения. Видове.

15.Въглеводороди.

16.Горива. Нефт и природен газ. Екологични проблеми.

17.Кислородсъдържащи органични съединения.

18.Химични влакна и пластмаси. Екологични проблеми.

19.Въглехидрати и мазнини.

20.Белтъци  и биокатализатори.

УЧЕБНИК: Химия и ООС, Изд. „Педагог 6”

К О Н С П Е К Т ПО ХИМИЯ И ООС - ЗП

7 клас


1.Химични знаци. Химични формули. Валентност

2.Наименование на веществата. Химични уравнения.

3. Натрий. Натриева основа. Основи.

4.Алкална група. Прости вещества. Алкални елементи – химични съединения.

5.Хлор.Хлороводород.

6. Солна киселина.Киселини.

7.Халогенна група. Прости вещества.

8.Химични съединения на халогенните елементи

9.Периодичен закон и периодична система.

10.Закономерности в Периодичната система.

11.Топлинни ефекти при химичните реакции.

12.Скорост на химичните реакции.

 

УЧЕБНИК: Химия и ООС, Изд. „Педагог 6”К О Н С П Е К Т ПО ХИМИЯ И ООС - ЗП

9 клас
 1. Строеж на атома и периодична система

 2. Електронна обвивка

 3. Ковалентна химична връзка

 4. Йонна и метална химична връзка

 5. Степен на окисление

 6. Въглерод. Въглеродни оксиди

 7. Въглеродна киселина. Карбонати

 8. Структурна теория

 9. Метан

 10. Алкани

 11. Етен

 12. Алкени

 13. Алкини

 14. Етанол

 15. Глицерол

 16. Мравчен алдехид

 17. Ацетон

 18. Оцетна киселина

 19. Мазнини

 20. Сапуни и синтетични миещи вещества

 21. Глюкоза

 22. Захароза

 23. Нишесте и целулоза

 24. Мастни амини

 25. Аминокиселини

 26. Белтъци. Белтъчни вещества

 27. Бензен

 28. Фенол

 29. Полимери

 30. Пластмаси

 31. Каучук

 32. Химични влакна

УЧЕБНИК: Химия и ООС, Изд. „Педагог 6”

К О Н С П Е К Т ПО ХИМИЯ И ООС - ЗП

10 клас 1. Термохимия

 2. Скорост на химичните реакции

 3. Катализа

 4. Химично равновесие. Принцип на Льо Шателие - Браун

 5. Истински разтвори

 6. Видове разтвори. Разтворимост

 7. Свойства на разтворите

 8. Колоидни разтвори

 9. Разтвори на електролити

 10. Киселини, основи и соли

 11. Реакции между водни разтвори на електролити

 12. Хидролиза

 13. Окислително-редукционни процеси

 14. Електролиза

 15. Олово. Съединения на оловото

 16. Цинк. Съединения на цинка

 17. Мед. Съединения на медта

 18. Сребро и неговите съединения

 19. Желязо. Съединения на желязото

 20. Корозия

УЧЕБНИК: Химия и ООС, Изд. „Педагог 6”

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница