К о н с п е к т по пародонтология и заболявания на оралната лигавицаДата19.01.2018
Размер60.03 Kb.
#48321


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Катедра по Орална и лицево – челюства хирургия, пародонтология и СОД

К О Н С П Е К Т
ПО
ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРАЛНАТА ЛИГАВИЦА

(държавен изпит)
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.


 1. Пародонтални структури – анатомо-топографска характеристика и функции. Макроскопски и микроскопски строеж на гингивата. Гингиводентална връзка.

 2. Алвеоларна кост – морфология, кръвоснабдяване, инервация, функции. Цимент – структура и функции. Периодонтален лигамент – структура и функции.

 3. Етиология на заболяванията на пародонта – дентален биофилм /дефиниране и формиране, микробен състав и последователност/.

 4. Естествени и ятрогенни фактори, улесняващи ретенцията на зъбната плака – значението им в етиологията на плак-асоциираните заболявания на пародонта.

 5. Микробиология на пародонталните заболявания – вирулентност на пародонтопатогените и механизми на директно и индиректно увреждане на пародонта. Характеристика на зъбната плака при различните типове пародонтални заболявания.

 6. Супрагингивален и субгингивален зъбен камък – генеза, топография, значение.

 7. Патогенеза на възпалително-деструктивните заболявания на пародонта. Съвременна концепция, кофактори.

 8. Патоморфология на гингивита и пародонтита.

 9. Класификация на пародонталните заболявания и състояния.

 10. Методи за изследване на пародонта – анамнеза, общ и локален статус, инструментариум, апаратура.

 11. Сондиране – инструментариум и методика на изследването.

 12. Клинични параметри на пародонтита, измервани при сондиране.

 13. Гингивална течност – произход, състав, функции. Методи на изследване. Диагностично значение.

 14. Микробиологична диагноза на пародонтита. Антибиограма.

 15. Клинично и допълнително изследване в диагнозата на пародонтити при системни заболявания.

 16. Епидемиология на заболяванията на пародонта – разпространение и тежест на пародонталните заболявания, рискови фактори и детерминанти.

 17. Индекси за орално хигиенен статус (OHI-s на Greene и Vermilion, PI на Silness и Lőe, HI - % на свободните от плака повърхности) – критерии, стойности, приложение и значение.

 18. Индекси за гингивален и пародонтален статус (GI на Lőe и Silness, PMA на Schour и Massler, PBI) – критерии, стойности, приложение и значение. CPITN.

 19. Принципи на профилактиката на заболяванията на пародонта: грижи за изграждане на резистентни пародонтални структури, контрол на зъбната плака и периодичен ситуационен анализ чрез CPITN.

 20. Професионална профилактика – цел, задачи, инструментариум, интервали.

 21. Каузално-асоциирана пародонтална терапия – персонален контрол на плаката – методи и средства за механично-отстраняване на зъбната плака. Ефективност, възможности за увреждане на твърдите зъбни тъкани и оралната лигавица.

 22. Химически супра- и субгингивален контрол на бактериалната плака – обосновка, индикации и контраиндикации. Средства за химическа инхибиция на зъбната плака – видове, ефективност, странични ефекти.

 23. Гингивити, асоциирани само с бактериалната плака – етиология, клинична картина, диагностика.

 24. Гингивити, асоциирани само с бактериалната плака – еволюция, лечение, прогноза, профилактика.

 25. Некротично-улцерозни заболявания на гингивата – етиология, клинична картина, диагноза, лечение, прогноза.

 26. Гингивити, модулирани от полови хормони: Gingivitis pubertalis, Gingivitis menstrualis, Gingivitis climacterica, Gingivitis ex gestagenibus /pill-gingivitis/, Gingivitis gravidarum – клиника, диагноза, лечение, прогноза, профилактика.

 27. Гингивални лезии при дерматози – диагноза, еволюция, прогноза. Gingivitis allergica – най-чести алергени, клиника, диагноза, лечение.

 28. Гингивити при специфични бектериални и вирусни инфекции (луес, гонорея, Virus Herpes simplex, HIV-инфекция) – клинична картина, диагноза, лечение, прогноза.

 29. Хроничeн пародонтит – клинична картина, диагноза, еволюция, прогноза. Морфология на алвеоларните костни дефекти.

 30. Хроничен пародонтит – лечебен план, съображения и етапи.

 31. Каузално-асоциирана пародонтална терапия – цел, подходи и техника на пародонталното инструментиране.

 32. Реоценка – критерии. Ефективност на нехирургичната пародонтална терапия.

 33. Третиране на пародонталния джоб с кюртаж – цел, последователност в изпълнението, ефективност. Индикации и контраиндикации.

 34. Третиране на пародонталния джоб с резективни гингивални и костни процедури – хирургични техники /гингивектомия, гингивопластика, ламба за достъп и костна хирургия/.

 35. Регенеративна пародонтална терапия – концепция, дефиниции, техники. Направлявана тъканна/костна регенерация.

 36. Мукогингивална хирургия – показания, противопоказания, техники (открита и закрита пластика, анормални френулумни прикрепвания).

 37. Мукогингивална хирургия – показания, противопоказания, техники (гингивални рецесии).

 38. Стабилизиране на зъби с увреден пародонт – временно, полупостоянно, постоянно шиниране. Индикации и техники.

 39. Поддържаща пародонтална терапия – цел, диагностични критерии, срокове, контрол на орално-хигиенния и гингивалния статус.

 40. Диагноза на рецидива и прогресията на пародонталното заболяване, фактори и подходи на третиране. Рефрактерност – диагноза, третиране.

 41. Агресивни пародонтити: препубертален пародонтит – етиология, клинична характеристика, диагноза, еволюция, прогноза. Лечение.

 42. Агресивни пародонтити: локализиран и генерализиран ювенилен пародонтит – етиология, клинична характерстика, диагноза, еволюция, прогноза. Лечение.

 43. Агресивни пародонтити: бързо прогресиращ пародонтит – етиология, характеристика, диагноза, еволюция, прогноза, лечение.

 44. Пародонтити, асоциирани със системни заболявания /диабет, кръвни заболявания, медикация/.

 45. Пародонтити, асоциирани с генетични заболявания /синдром на Papillon – Lefevre, Down Syndrome – клинична характеристика, диагноза, еволюция и прогноза. Лечение.

 46. Системна антибиотична терапия на пародонталните заболявания.

 47. Топикална антимикробна терапия на пародонталния джоб. Модулиране на отговора на организма в терапията на пародонтита.

 48. Перимукозити и периимплантити – дефиниране, етиология, клинична характеристика, диагноза, лечение и контрол.

 49. Ендодонтско-пародонтални лезии. Диагноза и лечение.

 50. Акутни пародонтални състояния – абсцеси – етиология, клинична характеристика, диагноза, разрешеване.

 51. Травма от оклузия – дефиниране, концепция, първична и вторична оклузална травма, третиране.

 52. Патологични изменения в устната кухина в резултат на външни въздействия и зависимости.

 53. Патологични изменения в устната кухина при бактериални и гъбични инфекции

 54. Етиология, патогенеза и симптоматика на патологичните промени в устната кухина при вирусни инфекциозни заболявания.

 55. Улцеративни заболявания на оралната лигавица

 56. Дермато-стоматити. Булозни дерматози и колагенози

 57. Пигментни лезии на оралната лигавица.

 58. Патологични прояви при ятрогенни увреждания и професионални нокси.

 59. Преканцерози и рак в устната кухина.

 60. Орални симптоми при болести на кръвотворната и кръвоносна системи.

 61. Орални симптоми при болести на ендокринните жлези. Бременност и орално здраве.

 62. Орални симптоми при заболявания на дихателната, сърдечно-съдова, опорно-двигателна и отделителна системи.

 63. Имунодефицитни състояния и орални изяви. HIV и СПИН. Орална патология при онкоболни.

 64. Невро-стоматологични синдроми. Орални изяви при психиатрични заболявания. Болести на обмяната и хранителни разстройства.

 65. Заболявания на устните и езика.

 66. Оро-фациални синдроми и рядко диагностицирани заболявания с изява в устната кухина.
Каталог: AboutUs -> Dentistry -> Documents -> konspekti -> dargavenizpit-old
konspekti -> К о н с п е к т по клиника на оралната и лицево – челюстна хирургия
konspekti -> Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
konspekti -> К о н с п е к т по пропедевтика на оралната и лицево – челюстна хирургия
dargavenizpit-old -> Факултет по дентална медицина катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина к о н с п е к т по
AboutUs -> Съобщението е публикувано на 23 февруари 2015 г
konspekti -> Конспект по хигиена и епидемиология за студенти по дентална медицина, втори курс, придобиващи образователно-квалификационна степен
konspekti -> Конспект по "медицина на бедствените ситуации"
Documents -> Курсови ръководители на факултет „Дентална медциина“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница