К о н с п е к т теми по сг в педиатрията Основни принципи на профилактика в детската възрастстраница5/72
Дата29.11.2023
Размер150.64 Kb.
#119462
ТипЗадача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Теми-по-СГ-в-педиатрията Камелия
Свързани:
44-1, Въздушно капковите инфекции

1.2Основни етапи:


1.Изграждането на популационна диагноза – основава се на данните от епидемиологичните проучвания.
2.Определяне и оценка на рисковия фактор – основава се на задълбоченото изучаване на етиологията и влиянието на един или група рискови фактори върху определени здравни явления в популацията.
3.Определяне на причинно-следствената връзка между изучаваното здравно явление и рисковия фактор
4.Определяне на приоритетите – извършва се на базата на измерване нивото на риска и количественото определяне на ефекта от последователното елиминиране на различните рискови фактори, влияещи върху популацията.
5.Избиране и определяне на подходящия метод на здравна интервенция
6.Мониториране на провежданата интервенция – продължителен период на оценка прилагането на различните етапи и постигнатите резултати от разработения интервенционен план.
7.Оценка на ефектите – основава се на оценка на резултатите от прилаганите мерки на съответната интервенция – ефективност, ефикасност и т.н.
8.Формулиране на стабилна здравна политика

1.3Основни методи (модели) Промоция ; Профилактика: преморбидна – рисков фактор първична – възприемчив индивид вторична- предотвратяване на хронификацията третична – предотвратяване на трайните увреждания

1.4Профилактика


Определение-Профилактиката е съвкупност от медицински и немедицински мероприятия, които обществото предприема за постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез изолиране на рисковите фактори, предотвратяване на заболяванията и намаляване на техните последици (хронификация или трайна неработоспособност-инвалидност) и преждевременните умирания. Профилактиката бива: преморбиднарисков фактор първична – възприемчив индивид. взаимодействието между рисковия фактор и възприемчивия индивид вторична- предотвратяване на хронификацията третична – предотвратяване на трайните увреждания

2. Роля, задачи и участие на медицинската сестра при провеждане на профилактичните мероприятия в детска възраст.


Икономическите и социални условия в страната ни през последните 25 години увеличиха негативните въздействия върху здравето на нацията, свързани с хроничния дистрес, ниската двигателна активност, злоупотребата с цигари, алкохол, наркотици, рисково сексуално поведение, дисбаланса в храненето и др. Увеличи се влиянието на вторичните рискови фактори, повишаващи вероятността за възникване на заболявания като артериална хипертония, диабет, затлъстяване, наднормено, а напоследък и поднормено тегло. Най- силно изложени на тези фактори са децата. Ето защо особено актуален и значим остава проблемът за здравното образование и възпитание още от ранна детска възраст. Семейството е първата социална среда, в която детето усвоява основните правила и норми на поведение. Личният пример на родителите играе голяма роля за здравното възпитание на подрастващите. От изключително значение е и здравното образование първо в детската градина, а след това и в училище. Различните периоди на израстване предполагат конкретен обем от здравни знания, умения и хигиенни навици, изграждащи здравната култура на човека. Здравното образование трябва да започне навреме, по определената за конкретната възрастова група тематика при това поднесена на лесноразбираем език. Основно ангажирани със здравното образование в детската градина и училище са медицинските специалисти.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница