К о н с п е к т теория на международните отношения ІІ курс, задочно обучение, 2007-2008 гДата20.03.2017
Размер33.63 Kb.
#17373


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
К О Н С П Е К Т
Теория на международните отношения
ІІ курс, задочно обучение, 2007-2008 г. 1. Науката за международните отношения като самостоятелна научно-изследователска дисциплина и изучаването й в България.

 2. Теоретични източници и концепции за възникването на науката за международните отношения.

 3. Международните отношения в историята на социално-политическата мисъл.

 4. Съвременни теории за международните отношения.

 5. Закономерности на международните отношения.

 6. Обект и предмет на международните отношения.

 7. Международна политика и сигурност.

 8. Връзка между вътрешна политика и външна политика, и дипломация.

 9. Международна система - историческа еволюция и динамика. Типове и структури на международни системи.

 10. Среда на системата на международни отношения.

 11. Геополитика. Класическа геополитика –национални школи и основни направления. Съвременната световна геополитика.

 12. Участници в международните отношения.

 13. Същност и роля на държавата като участник в международните отношения. Държавен суверенитет.

 14. Недържавни участници в международните отношения.

 15. Цели и интереси в международните отношения.Национален интерес.

 16. Концепцията за суверенитета и националната сигурност в съвременните международни отношения.

 17. Средства и стратегии на участниците в международните отношения.

 18. Силата като средство на международните актьори.

 19. Проблемът за правното регулиране на международните отношения.

 20. Моралът в международните отношения.

 21. Конфликти и сътрудничество в международните отношения.

 22. Специфики на международните конфликти след края на Студената война. Религиозните, етническите и социално-политическите конфликти след края на Студената война.

 23. Глобализация – понятие, основни направления. Политическата глобализация и националната държава.

 24. Глобализацията и нейният ефект върху международните отношения в началото на ХХI в.

-----------------------------------------------------

ЛИТЕРАТУРА:

Александров, Е.Речник по международни отношения. С., 2001

Виенската конвенция за дипломатическите отношения. В: Международни отношения. кн.4/1998, с.113-126

Бонифас, Паскал, Съвременната геополитика. Основните разделителни линии. С., 2007

Бояджива, Надя, Интернационализирането на конфликта в Косово и трансатлантическата сигурност (1996-1999 г.) – Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, 2006, vol. 1, No 1, достъпен на интернет страница: http://www.jatsbulgaria.org/show.php?type=article&id=12&issue_id=1&head=3

Ваис, Морис, Международните отношения след 1945 г. С., 2004

Вайденфелд, В., Веселс, В. Европа от А до Я. Справочник по европейска интеграция.2002

Госийо, Жан-Франсоа. Власт и етнос на Балканите. С., 2004

Доурти, Дж. и Р. Пфалцграф-Младши. Теории за международните отношения в две части. С., 2004

Кисинджър, Хенри, Дипломацията. С.,1997

Кисинджър, Х.Политиката.С., 2002

Кожухаров, Йордан. Дипломати, консули, протокол. С., 2006

Купчан, Чарлс, Краят на американската ера. Външната политика на САЩ и геополитиката на ХХI век. С., 2004

Машев, Димитър, Дипломатическо право. С., 1992

Мирчева Христина, Глобалната конфронтация в глобалната политика. История на международните отношения 1945 - 1995. С., 1999

Мир в разгара на войни. Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти. Под редакцията на Дейвид Карнет и Патрик Джеймс. С., 2001

Мухаев, Р.Т. Геополитика, Москва, 2007

Петев, Петьо, Европейската политика на САЩ след Студената война. С., 2001

Стефанов, Г., Видин, Бл. и др. Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия.С., 2001

Стефанов, Георги. Теория на международните отношения., С., 1997

Фелтъм, Ралф Дж. Дипломатически наръчник, С., 1995

Фрийдман, Т. Светът е плосък.Кратка история на ХХІ век.С., 2006

Христакудис, Апостолос, Многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и европейската интеграция./история и съвременност/. С., 2002

The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Ed. By Baylis, J.&Steve Smith, Oxford,2001

Nadia Boyadjieva, “NATO on the Balkans: Patterns of Peace-keeping in the Post-Cold War Era (the Cases of Bosnia-Herzegovina and Kosovo)”. Sofia, 2003, 69 p. [available on NATO/EAPC website as of 23 March 2007] - www.nato.int/acad/fellow/01-03/boyadjieva.pdf

Hedley Bull, "The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics," Columbia Univ. Press, 1977

Michael Sullivan, "Theories of International Relations: Transition versus Persistence," Palgrave, 2001

Jack Snyder, “One World, Rival Theories,” Foreign Policy, No. 145 (November/December 2004),pp. 52-63

Lansford, Tom, “The Triumph ot Transatlanticism: NATO and the Evolution of European Security after the Cold War”, The Journal of Strategic Studies, Vol.22, Number 1, (March 1999), pp.1-28

Robert Jervis, “Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate,” International Security, Vol. 24, No. 1 (Summer 1999), pp. 42-63

Robert O. Keohane, Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States. – In: American Foreign Policy. Theoretical Essays. Ed.G.John Ikenberry. 5th ed.pp.290-309

------------------------------------------------------------

гр.Пловдив, м. февруари 2008 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ: гл.ас. д-р Надя Бояджиева

ел.поща: nadiaboyadjieva@yahoo.com


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница