Кажи го правилностраница1/77
Дата24.03.2022
Размер1.02 Mb.
#113950
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
kajigo

КАЖИ ГО ПРАВИЛНО
Лилиан Глас
Съдържание
Предговор......................................................................................................7
Биографични бележки...............................................................................9
Въведение....................................................................................................11
Глава първа
„Приятно ми е да се запозная с вас".................................................14
Глава втора
Добър събеседник ли сте?......................................................................36
Глава трета
Как да печелим приятели... сега, през 90-те години......................42
Глава четвърта
Тайната на приятния разговор: добрите събеседници
говорят първо на себе си........................................................................57
Глава пета
Смейте се, плачете, ядосвайте се, ако щете, само
не се сдържайте.........................................................................................63
Глава шеста
Хората не виждат как действаш, а как реагираш..........................71
Глава седма
Градивната критичност..........................................................................78
Глава осма
Вашето човешко поведение в света на бизнеса..............................90
Глава девета
Светските ни обноски...........................................................................106
Глава десета
Деликатните теми..................................................................................121
Глава единадесета
Разговори с определена категория хора..........................................132
Глава дванадесета
Подходящите думи в трудни ситуации............................................149
Глава тринадесета
Милите слова в нашия дом...............................................................156
Глава четиринадесета
Вашето мнение / моето мнение......................................................... 171
Глава петнадесета
Умението да слушаме и да изслушваме..........................................184
Предговор
Дa го кажем както трябва - на близките, в семейството, в службата, като граждани, като подчинени и като работодатели... Ето такъв е смисълът и точният надслов на този забележителен труд на „Първата лейди на речта" в САЩ - д-р Лилиан Глас.
Един труд, забележителен по поуките, които предлага, по педа­гогическото майсторство, по човешка психология, а и по удоволст­вието, което вие, читателите, ще изпитвате страница след страница. Такова, уверяваме ви, бе и нашето удоволствие, когато работихме за да ви представим на български новият Дейл Карнеги. Защото д-р Глас стана известна в САЩ и като продължителка и реформаторка на прочутия труд и бестселър в 30-милионен тираж отпреди Втората световна война: „Как да печелим приятели и да влияем на хората" от Дейл Карнеги. Като одарен учен и тя изследва човешките отно­шения в епохата на масовата информираност и новата култура, които вече не могат да отговарят на предписанията на мистър Карнеги. Нужно бе нещо ново и тя ни го дава чрез този свой труд. Тя разкрива огромното значение при човешкия разговор и общува­нето на начина, по който говорим, на тембъра на гласа, на езика на тялото, и излъчваните от собствената ни душевност сигнали, нуж­дата от излъчване и самочувствие. Нейната теза е, че е важно не само какво казваме, но и как го казваме.
Моделите на поведение при общуването ни с другите, които д-р Глас дава и подкрепя със стотици наблюдения на реални жи­тейски ситуации при нейни клиенти и пациенти, веднага ни убеж­дават и насочват мисълта към собствения ни жизнен опит... Не можем да не си признаем пред самите нас, колко много пъти сами­те сме станали причина, несъзнателно или съзнателно, за неуспеш­ното си разбирателство с други хора, за безрезултатна намеса, само защото не сме намерили подходящия за целта начин на изразяване, с подходящите за целта изрази, с онзи „правилен" глас, който ще ни гарантира желания успех.
Ще запознаем читателите с някои съвременни (1991 г.) съвети в това направление на една от най-известните дами на САЩ - мис Лилиан Глас, основателка на прочута школа за комуникативни умения, наричана с право „Първата американска лейди на речта".
Надежда Петрова, Стою Керванбашиев


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница