Как да се построи голяма и успешна мрежа какво значи mlmстраница1/3
Дата13.01.2018
Размер0.7 Mb.
#45009
  1   2   3
КАК ДА СЕ ПОСТРОИ ГОЛЯМА И УСПЕШНА МРЕЖА

Какво значи MLM

Multi – Level Marketing (MLM) заема особено място сред съвременните начини за продажба. Той е един от най-бързо налагащите се, но същевременно предизвиква и неразбиране. Мнозина гледат на MLM като на модна вълна от осемдесетте години, макар значението му да е значително по-голямо. Компаниите, които използват този начин за маркетинг през деветдесетте години, имат стокооборот за повече от 100 милиарда долара на година. Целта на тази книга е да покаже с помощта на примери и илюстрации какво е това MLM. Нещо повече. Ти ще разбереш как може ефективно, повтарям, ЕФЕКТИВНО да обясниш на другите какво означава MLM.

Този практически справочник е написан, за да помогне за подготовката на деловите ти партньори. Затова обобщи изложената тук информация, която би могла да послужи за началния  им старт.

 Дон Файл ( Don Failla) работи без прекъсване над “Уроци върху салфетка” още от 1973г. Настоящата книга е построена върху основата на неговата работа. Аз се включих в системата на многостепенния маркетинг през 1969г. Тази книга съдържа пълното съдържание на разработените до този момент “Уроци върху салфетка”.

Преди да се запознаем по-подробно с изложения материал, нека отговоря на най-често задавания ми въпрос: какво означава MLM? В книгата използвам понятията MLM (МЛМ) и Multi-Levеl Marketing (многостепенен маркетинг). Думата “маркетинг” (продажба) означава движението на стоката от производителя към потребителя. Изразът “Multi-Level” (многостепенен) пък е система за поощряване на хората, придвижващи стоката до потребителя. “Multi” (много) значи “повече от един”. “Level” по-скоро обозначава “поколение”.

Ето защо тази система спокойно може да бъде наречена “Multi Generation Marketing” (продажба с помощта на няколко поколения). Нека обаче се спрем на израза “Multi-Level” като най-популярен. Действително, той е толкова разпространен, че вече се е превърнал в щампа, макар и незаслужено. Затова много нови структури MLM измислят други названия за своите системи на продажба: например “Uni-Level Marketing” (едностепенна продажба) или “MLM Network Marketing” (продажба чрез изграждане на мрежа).

В действителност съществуват три основни начина за продажба на стоката:

1. Търговия на дребно (сигурен съм, че е позната на всеки) : универсален магазин, магазин “Плод-зеленчук”, в който можеш да се отбиеш и да си купиш нещо.

2. Непосредствена продажба – тя включва например застраховане, продажба на кухненско оборудване и т.н.

3. Многостепенни продажби MLM, Multi – Level Marketing. Тази форма на продажба не трябва да се бърка с другите две, особено с непосредствената продажба, която погрешно се причислява към MLM.

Четвъртият начин за продажба – поръчка по пощата, може да се причисли към системата MLM, но се явява по-скоро непосредствена продажба.

Петият начин за продажба, който също се бърка често с MLM, е т.нар пирамида. Факт е, че сделките на пирамидата са нелегални. Основната причина е в това, че тази система не е приспособена за придвижване на стоките MLM. Ако няма движение на стоката, изобщо не трябва да се говори за маркетинг, още повече за многостепенен. Възможно е за този начин да е характерна многостепенността, но в никакъв случай и маркетингът. Основното недоразумение произтича от това, че хората не схващат разликата между MLM и непосредствената продажба.

Наложило се е мнението, че структурите MLM представляват програма за непосредствена продажба, включваща посещение на частни домове. Такова навярно е било и твоето първо впечатление, когато агентът е позвънил на вратата ти, предлагайки да ти продаде нещо. Има обаче няколко особености, които отличават многостепенния маркетинг от търговията на дребно и от непосредствената търговия. Най-характерната се състои в това, че ти се намираш в MLM вследствие на личната си заинтересованост, но никога не оставаш сам. И тъй като тя е движещата те сила, ти купуваш стоката от фирмата, която представляваш, по цени на едро. Нещо повече – длъжен си. Отначало много от хората постъпват в такава фирма само за да могат да купуват стоки по цени на едро. Впоследствие повечето стават “сериозни”.

Тъй като купуваш стоката по цени на едро, можеш да я продадеш, ако желаеш, по цени на дребно и по такъв начин да получиш печалба.

Неразбирането свързано с MLM, произтича от представата, че трябва ДА ПРОДАДЕШ, за да постигнеш успех. Съществуват няколко програми, които изискват определена квота от продажби на дребно, за да може да се получи отстъпка.

Ако желаеш или ако това се изисква от специалната програма на сделките, можеш да продадеш, но само организацията ти на работа ще донесе истински материален успех.

ВНИМАНИЕ: Стреми се продажбата да бъде естествен резултат от организацията ти на работа. Мнозина са пострадали от факта, че са подходили към въпроса от другата страна – опитвайки се да организират работата, акцентирайки върху продажбата. Прочитайки отначало до край “Уроци върху салфетка”, ще разбереш защо подобна система не действа. При 95% от хората думата “продажба” предизвиква отрицателни асоциации. При MLM не трябва да се продава в традиционния смисъл на думата. Въпреки това трябва да има

ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА. В противен случай никой няма да получи пари. Дон Файл определя продажбата като обръщане към човека с цел да му се продаде нещо, от което няма нужда.

Нека повторим:

ТРЯБВА ДА ИМА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА ИНАЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ПОЛУЧИ ПАРИ.

Другото название на MLM е Network Marketing (продажба чрез изграждане на мрежа). Създавайки MLM, на практика създаваш мрежа, чрез която търсиш пътища за предвижване на стоката. Търговията на дребно е основа на продажбата чрез мрежа (Network Marketing). В MLM нещата са поставени по друг начин. При Network Marketing има наличие на продажба, когато стоката се предлага от агентите на роднини, приятели, познати. При тази форма на продажба не се търсят други източници за реализиране на стоката.

За нещо ГОЛЯМО И НАИСТИНА ЗНАЧИМО, е необходимо РАВНОВЕСИЕ.

Ти трябва да спонсорираш и обучаваш по системата MLM, като създаваш стабилен кръг от потребители сред приятелите, съседите и роднините. Не се опитвай да продаваш всичко на отделни хора. Запомни, че MLM или продажбата чрез мрежа, означава създаването на организация, при която всеки от многото бизнесмени продава малко количество стока. Това е много по-ефективно от другата форма на продажба. Ако се вгледаш по-внимателно, ще видиш, че фирмите MLM не харчат големи пари за реклама. Рекламата се осъществява предимно чрез непосредствена комуникация с потенциалните купувачи. Тъй като тези фирми имат възможност да влагат повече средства в разработването на нова продукция, то и качеството е значително по-високо, отколкото на стоките, разпространявани чрез разносна търговия.

Задължително трябва да предложиш на приятеля си стока с високо качество, която прилича на използваната от него. Просто заменяш една стока с друга, нова, за която от собствен опит знаеш, че е по-добра.

Виждаш, че MLM не означава посещение на частни домове и предлагане на стоки на непознати хора. Някои от програмите Network и MLM, които познавам, подтвърждават, че ако просто ПРЕДЛАГАШ на приятели дадена стока или услуга, то по този начин изпълняваш необходимата “продажба”. (Нека наречем това “предложение”, тъй като фактически става дума именно за него.)

MLM се отличава от “непосредствената продажба” и по друга точка – СПОНСОРИРАНЕТО на разпространителите на стока (бизнесмените). При непосредствената продажба, както и при някои видове MLM, това се нарича “завербуване” , но тези две понятия СПОНСОРИРАНЕ И ЗАВЕРБУВАНЕ, съвсем не са едно и също нещо. Ако спонсорираш някого, то фактически го обучаваш как да прави това, което правиш ти, или как да изгради собствен бизнес. Искаме да подчертаем, че съществува голяма разлика дали спонсорираш някого или само помагаш на някого “да стъпи” в бизнеса. Ако спонсорираш някого, ти се нагърбваш с определени задължения. В противен случай ще нанесеш вреда с това, че само помагаш “да се влезе” в бизнеса. В конкретния случай трябва да ИМАШ ЖЕЛАНИЕ да помогнеш на новия си партньор да създаде собствен бизнес. Тази книга е призвана да развие способността ти да поемаш отговорност.

Спонсорирането е действие, позволяващо на бизнеса MLM да се разрасне. Когато твоята организация започне да расте, ти ще се превърнеш в независим и добре реализиращ се бизнесмен. Ти сам ще си станеш

РЪКОВОДИТЕЛ.

Ако работиш за фирма за непосредствена продажба, то работиш за нейните интереси. Ако решиш да я напуснеш и да отидеш другаде, трябва да започнеш отначало. Повечето от фирмите на MLM имат практика да спонсорират хората дори когато са отишли да живеят другаде, без да се губят ценностите, създадени от твоята група.

Във фирмите на MLM можеш да спечелиш много пари. Някъде този процес протича по-бързо, другаде по-бавно. Но печалбата във всички случаи зависи от организацията на работа и никога от обема на продажбите. В някои фирми по-добрият стандарт осигурява продажбите на стоките, но можеш да си създадеш КАПИТАЛ само с помощта на добра организация на бизнеса в качеството на първостепенна цел.

Хората започват бизнес в MLM с надеждата да изкарват по 50, 100 или 200 долара на месец. След това неочаквано за себе си констатират, че ако се отнасят сериозно към бизнеса, могат да печелят на месец по 1000, 2000 долара, че и повече. Отново искаме да напомним, че никой не може да спечели толкова пари само от продажбата на стоки, а чрез създаването на собствен бизнес.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ КНИГА е да развие способностите ти да изградиш бизнес в MLM, при това по възможно най-добрия и бърз начин. Втората цел е изграждането на съответната нагласа за работа в MLM. Ако някой мисли, че MLM и неговата организация са нелегални, че е пирамида, възникват много проблеми със спонсорирането.

Когато се сблъскаш с нещо подобно, трябва да приведеш факти, които да опровергаят неправилното възприемане на MLM като пирамида. Сделката при пирамидата е построена отгоре надолу и на върха ще се окажат само онези, които са били в основата на пирамидата. В триъгълника на MLM всеки започва от равни стартови позиции и има възможност да си създаде собствен бизнес, дори няколко пъти по-голям от този на спонсора.

Главната цел е да се даде обща информация за MLM, да се разбере разликата между търговията на дребно, непосредствената продажба и MLM. След това можеш да започнеш успешното спонсориране на MLM в своя бизнес.

Вече споменах, че годишният оборот на фирмите MLM надхвърля 100 милиарда долара. Това е ГОЛЯМ БИЗНЕС. Повечето хора не подозират това. Като система за продажби Multi – Level Marketing действа вече около 35 години. Има фирми на MLM, чиито годишен оборот съставлява няколко милиарда долара. Аз зная фирма, която за една година направи оборот от 2 000 000 долара. Следващата година той се вдигна на 15 милиона, а за третата година се планираше оборот от 75 милиона. Целта е към края на петата година той да достигне 1 милиард долара.

Изложените в тази книга принципи дават възможност тя да се постигне. И никой не може да каже, че това е лош бизнес.

MLM е най надеждният път за изобретателя или производителя, който иска да предложи на пазара нова стока, без да има зад гърба си милиони долари и нежелаейки да я даде на посредник за продажба.

ГЛАВА І

Урок върху салфетка №1

“Две по две прави четири”

Този урок е адресиран към бъдещите партньори по бизнес, преди да се запознаят с подробностите на работата, която се каниш да им представиш. Нали искаш още от първия ден мозъкът им да работи в нужната насока?

Урокът ще им подейства така силно, че ще се възпламенят от желание да излязат на улицата, за да “спонсорират целия свят” и да натрупат много пари с помощта на MLM. Той ще позволи да се почуства колко е важно да се работи с хора и да им се помага в самото начало. На шега ще добавим, че е по-добре да се пазите от партньори, които не владеят таблицата за умножение, тъй като при спонсорирането на човек без математически заложби неизбежно възникват проблеми. Когато напишем таблицата 3Х3 , казваме на глас: “Вие спонсорирате вече 3-ма души и ги обучавате (тук използваме понятието “обучавам”), за да може всеки един от тях да обучава 3-ма души и т.н.”

Нека обърнем внимание на разликата между сумите 16 и 81. Попитай дали са съгласни, че това е огромна разлика. Обясни им, че ДЕЙСТВИТЕЛНАТА РАЗЛИКА е всичко на всичко 1. Всеки спонсорира един човек повече. Слушателите ще реагират и затова е добре да се продължи без да се спира. Таблица 4Х4: тук всеки спонсорира по двама души повече. Резултатът е 256 души. Тук трябва да се подчертае: “Има значителна разлика, но …”

Определено ще почувстваш реакцията им, тъй като те започват да разбират същността на концепцията и преди да успееш да свършиш предложението си, слушателите ще подскажат: “ИСТИНСКАТА РАЗЛИКА е в това, че всеки е спонсорирал С ДВАМА ДУШИ ПОВЕЧЕ.” На 5Х5 завършваме.

Слушателите вече знаят за какво става дума. Достатъчно е да прокоментираш: “Сумата възлиза на 625, а това е фантастична разлика!” ДЕЙСТВИТЕЛНАТА РАЗЛИКА е в това, че е необходимо да се спонсорират всичко на всичко 3 ДУШИ ПОВЕЧЕ.

За повечето хора е ясно какво означава да се спонсорират 1, 2 или трима души повече, но е по-трудно да си представят цифрите в долния ред (16, 81, 256, 625).

Сега се постави в последната таблица като човек, който спонсорира бизнеса на петима сериозни хора. В първия ред на таблица 5 са обозначени онези, които ти си спонсорирал и които искат СЕРИОЗНО ДА СЪЗДАДАТ СВОЙ БИЗНЕС. Възможно е да ти се наложи да спонсорираш 10, 15 или 20 души, за да намериш петимата сериозни.

Когато разбереш действително за какво става дума в десетте “урока върху салфетка”, ще видиш, че твоите хора стават “сериозни” значително ПО-БЪРЗО от тези, които са встъпили в бизнеса и не познават материала. Книгата ще помогне на хората ПО-БЪРЗО да организират бизнеса си. Обърни внимание на колонката 5Х5: ти спонсорираш 5-ма души всеки от тях други пет и т.н. Получава се сумата 780 души, които съставляват твоя “отбор”. Докато я постигнеш обаче, някой задължително ще те попита: “Не трябва ли стоките да се продават на някого?”

Навярно вече си чувал този въпрос. Така че проведи докрая “урока върху салфетка” и обясни, че 2Х2=4 … и така до 780 бизнесмена. Във всяка MLM фирма, ако имаш 780 партньора, които сами ИЗПОЛЗВАТ стоката – това количество е вече значително. (При това говорим за онези, които не се занимават сериозно с бизнес, а са само “купувачи”.) Ако някой има 2, 3, 4 или 5-има приятели и у всеки от тях по 10 купувачи сред приятелите или роднините, то това означава 7 800 потребители на стоката. Добави към тях и 70-те бизнесмена от твоята огромна организация. Не мислиш ли, че 8 580-те потребители плюс обикновените купувачи ще ти осигурят едно добро във финансово отношение предприятие? Това е начин, чрез който можеш да спечелиш много пари, всеки от многото хора ще прибави по малко. Не забравяй, че ти работиш само с петима сериозни партньора, а не с цяла армия!

Ние се срещаме с хора, които работят в други програми на MLM, подобни на нашата и те се чудят колко БЪРЗО расте нашата фирма. Те са по-дълго в бизнеса, отколкото ние, и питат: “Какво правиш ти, а аз не?”

На този въпрос може да се отговори с въпрос: “С колко души работиш на първо ниво?”. (За първо ниво се считат хората, които ти спонсорираш лично. Те могат да бъдат наричани още и продавачи на първо ниво.)

На последния въпрос чуваме отговора, че човекът работи с 25-50 души. Познавам хора, които работят в MLM с по 100-на души на първо ниво. Гарантирам ти, че ако разбереш основните принципи, изложени в тази книга, в течение на шест месеца ще се разделиш с тях, дори и да си в бизнеса от 6-8 години.

Когато стигнеш до втория “урок върху салфетка”, в който се говори за синдрома бизнесмен – банкрут в MLM, ще ти обясня защо не е добре на първо ниво да има толкова много хора.

Помисли за армията, военноморския флот, военновъздушните сили, бреговата охрана. От най-ниското ниво на Пентагона до най-високото под непосредствено ръководство се намират не повече от 5-6 души (с изключение на много редки случаи).

Помисли над това! Уест Пойнт и Анаполис имат повече от 200-годишен опит и там никога не е имало нещо подобно – някой да управлява повече от 5-6 души. Не е ясно защо встъпилите в системата на MLM си мислят, че ще могат да работят ефективно с 50 души на първо ниво. Това е невъзможно! Затова мнозина от тях банкрутират. Прочитайки тази книга ще разбереш защо става така.

Не се опитвай да работиш наведнъж с повече от пет души, за които си сигурен, че са сериозни. Дай им да разберат, че ги спонсорираш, което означава, че си започнал да създаваш подгрупи. Ще дойде време, когато те няма да се нуждаят от твоята помощ и ще започнат да създават самостоятелни структури. Тогава ще започнеш работа с друг сериозен човек, придържайки се към правилото да работиш непосредствено само с пет души.

Има програми, по които може да се работи ефективно само с 3-ма или 4-ма души, но не познавам нито една, в която би могло да се работи ефективно с повече от петима.

“Уроците върху салфетка” се допълват добре един друг, затова въпросите, които възникват у теб, се проясняват при четенето на книгата. Мисля, че единствената причина, поради която не всеки участва в MLM е, че хората не разбират какво е това.

ГЛАВА ІІ

Урок върху салфетка №2

“Синдромът бизнесмен – банкрут”

Защо толкова много бизнесмени банкрутират, работейки в системата MLM? “Вторият урок върху салфетка” показва основните грешки, които допускат бизнесмените професионалисти. Нека видим защо е по-добре да се спонсорират 10-има учители, отколкото 10-има бизнесмени. Разбери правилно: Аз мисля, че професионалният бизнесмен носи голяма полза за своята фирма, както и всеки, който се е запознал с 10-те “урока върху салфетка” и разбира основната им същност.

Повечето хора се объркват, прочитайки гореописаното, но не забравяйте, че те не разбират, че MLM е начин на продажба. Ние спонсорираме хората не заради фирмата, занимаваща се с непосредствена продажба, а заради системата MLM.

Проблемите на бизнесмените произтичат главно от това, че виждайки представената от теб стока с отлично качество, веднага се хващат за работа. Присъединяват я към стоките, представлявани от тях самите, и не изчакват да им кажеш как трябва да се продава, та на ли са професионалисти!

Работата е в това, че ние не искаме да разказваме как трябва да се продава. Ние искаме да ги научим на това как трябва да се ОБУЧАВА И СПОНСОРИРА и създаде голяма и добре развиваща се фирма Multi – Level Marketing. Това те могат да постигнат без продажба в обикновения смисъл на думата.

Ако не успееш да седнеш заедно с тях и да им обясниш няколко прости неща за MLM и по какво се отличава той от “непосредствената продажба”, в крайна сметка бизнесът им ще тръгне в невярна посока. Изучавайки по-нататък “уроците върху салфетка” ще се запознаем с някои примери. Повечето хора (особено бизнесмените) си представят, че ако спонсорираш някого, значи дублираш себе си. (Рисувам две кръгчета едно над друго.) Имаше едно кръгче, а сега са две. Звучи логично, но НЕ Е ИСТИНА.

Не е истина, защото, ако човекът означен с горното кръгче, си отиде, ще си отиде и човекът спонсориран от него, т.е. няма да има продължение. Трябва да се поясни, че те, ако действително искат да дублират себе си, трябва да достигнат ДЪЛБОЧИНА от поне ТРИ НИВА. Само тогава може да се каже, че са ДУБЛИРАЛИ себе си.

Ако твоят спонсор “изпадне” до това, когато си се запознал с работата на фирмата в подробности, ти по всяка вероятност ще предположиш, че системата не работи и не му подхожда.

Да кажем, че ти си тук (нарисувай кръг и напиши в него “аз”). Ти спонсорираш Том (отдолу нарисувай втори кръг и напиши вътре “Том”). Съединяваме двата кръга. Значи ако ти приключиш с работата си и Том не разбере какво трябва да прави (тъй като ти не си го обучил), това означава край на цялата работа. Но ако ти НАУЧИШ Том как трябва да се спонсорира и той спонсорира Керъл, САМО тогава ти ще започнеш да дублираш себе си. А ако Том не разбере как да научи Керъл да спонсорира, тогава пак ще последва фалит и това ще означава край на бизнеса.

Ти си длъжен да обучиш Том как той, от своя страна да обучи Керъл как да спонсорира. По такъв начин Керъл ще се научи да спонсорира Бетси или всеки друг.

И така ти вече си на нивото на трите дълбочини. Ако ти напуснеш, за да работиш с друг човек или смениш местожителството си, тази подгрупа ще продължи да работи. Ще подчертая още веднъж: ТРЯБВА ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДЪЛБОЧИНАТА НА ТРЕТОТО НИВО.

Помни, че не си направил нищо, ако не си достигнал третото ниво на дълбочина – само след това можеш да считаш, че си дублирал себе си.

Ако с хората, които спонсорираш, не говориш за нищо друго, освен за този принцип, то в твоите ръце е ключът към това да постигнеш много повече успехи в сравнение с другите в програмата Multi – Level Marketing.

Сега да видим какво става с бизнесмена. Той ще погледа изложените стоки, ще почете и послуша за успехите на другите, а също и тези, които разказват за организацията си на работа. “Напълвайки” се с такава информация, той започва да продава “лудешки”. Нека не забравяме, че е БИЗНЕСМЕН! Доколкото се намира в сферата на непосредствената продажба, за него не представлява трудност да се обърне към други.

“Отлично!” – ще кажем на такъв супер бизнесмен (нека го наречем Чарли). “Чарли, ако искаш да натрупаш Големи Пари, ти няма да постигнеш това само чрез личните си продажби. Трябва да спонсорираш хора.”

Какво прави след това Чарли? Спонсорира, спонсорира, спонсорира. Спонсорира със скоростта на буря. Добрият “бизнесмен” за седмица може да спонсорира 3-4-ма души по програмата Multi – Level Marketing. И какво става тогава? Настъпва момент, когато хората “изпадат” от бизнеса със същата скорост, с която са ги въвлекли в него. Ако не работиш с тях ефективно (и ти няма да бъдеш ефективен, работейки едновременно с повече от петима души), ще видиш, че те губят увереност и напускат. Същото се получава и с Чарли (на всичкото отгоре той е и нетърпелив), който започва да мисли, че няма да се получи нищо и по-добре да напусне, за да намери нещо, което “може да се продаде”. Това се случва и с човека, който той е спонсорирал.

Повечето хора, които са постигнали успех в MLM, нямат опит в бизнеса. Дори те да не са професионални УЧИТЕЛИ, повечето имат известен опит в обучението. Познавам един учител и един директор на училище, които спечелиха за две години по програмата MLM по 15 ХИЛЯДИ ДОЛАРА НА МЕСЕЦ. Те можаха да направят това и го правят и сега, ОБУЧАВАЙКИ И ДРУГИ на това изкуство.

С помощта на цифрите ще покажем хората от типа на Чарли и ясно ще видим как е провалил нещата. Да предположим, че той е супер бизнесмен и е започнал да спонсорира 5-ма души. Всеки от тях също спонсорира 5-има, привличайки към работа още 650 нови човека. По такъв начин в структурата числото на заетите е 780 (звучи познато нали?).

Искаме да попитаме: “Как мислите, в какъв случай може колкото се може по-бързо да се спонсорират 5-има души и ДА СЕ ОБУЧАТ ТАКА, ЧЕ И ТЕ ДА МОГАТ ДА ОБУЧАВАТ ИЛИ…?

Тук е уместен въпросът: “А на какво да ги учим?” Обучи ги на всичко научено в тази книга – ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА. Трябва да се разберат всичките десет, но отначало първите четири. Научи защо 2Х2=4, защо бизнесмените банкрутират и т.н.

Как мислиш – колко време ще отнеме спонсорирането на 4-ма души? Колко хора ще останат на работа, докато стигнеш до 130-ия? Ще видиш, че скоро ще ги загубиш, и ще разбереш, че сравнено със 780-те човека от първия “урок върху салфетка” загубите са твърде големи.

Ако успееш да разясниш на бизнесмена това както трябва и той наистина разбере за какво става дума, ще каже “Аха! Сега разбирам какво трябва да се направи…” И ще започне да действа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да го задържиш. Той не разбира това, което учихме в тази глава: много хора в MLM ще одобряват други хора, а те в това време ще престанат да се занимават с работата. Ще спонсорират някого и новият продавач на стоките скоро ще дойде при тях и ще каже: “Миналата седмица вербувах петима нови човека!” На което ще му отговорят: “Прекрасно, удивително!” и одобряващо ще го потупат по гърба. Следващата седмица човекът ще назове още петима нови души. А междувременно какво е станало с петимата души вербувани през първата седмица? Те са се отказали.

Ако си разбрал синдрома “бизнесмен – банкрут”, можеш да одобриш постъпката им. В същото време трябва да се подчертае колко ВАЖНО Е ДА СЕ ПОМОГНЕ ЗА СТАРТА на първите пет, които си спонсорирал. Ако аз съм спонсорирал някого, то за мен е по-важно да продължа с него и ДА МУ ПОМОГНА ДА СПОНСОРИРА ДРУГ, отколкото да спонсорирам нов човек.

Не зная как достатъчно силно да подчертая важността на този момент, който ще разглеждаме и в другите “уроци върху салфетка”. От десетте “урока върху салфетка”, първите четири са задължителни. Ако ти нямаш време за всички, започни от първия и втория урок. В зависимост от степента на подготовката ти можеш да ги усвоиш за пет – десет минути.

Дон Файл също подкрепя този опит. Един от неговите хора проведе по телефона “урок върху салфетка”, а и сам се запозна с него.

В структурата, в която се включих, спонсорирах един мъж на име Карл. Той ми разказа, че спонсорира живеещата си в Тенеси дъщеря, която познават всички в града. Разговарях с Карл по телефона и му казах, че считам това за великолепно. След това бързо прибавих, че искам да му предам нещо, което пък той трябва да предаде на дъщеря си. Попитах го дали има под ръка хартия и молив и му описах картината на 2Х2=4 и всичко останало. Дадох му инструкция незабавно да позвъни на дъщеря си и да я запознае с грешките, които трябва да избегне, за да насочи работата в нужната посока. Той направи това, което му препоръчах и от този момент бизнесът им върви добре. Такива срещи не само ще направляват и информират продавачите на стоки, но ще повишат и вярата им в това, което правят, и ще увеличат знанията им. Познавайки отлично работата си, можеш да разкажеш за нея на всеки. Мисля, че единствената причина, поради която не всеки участва в MLM се крие в това, че хората не разбират за какво става дума.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница