Как се образуват миналите деятелни причастия?Дата03.01.2022
Размер1.47 Mb.
#112355
Причастия. 1.
Свързани:
Речев етикет в електронното общуване

Неличните глаголни форми са форми на глагола, които не се менят по лице. Те са преход между глагол и друга част на речта. Причастието е дума, образувана от глагол, която означава признак (изстрадало магаре). Причастието съчетава граматичните особености на глагол (напр. има време) и на прилагателно име (изменя се по род и число и може да се членува).

Има различни видове причастия, но в 5. клас вие ще се запознаете само с миналите деятелни причастия, които завършват на – л (-ла, -ло, -ли). Те са: минало свършено деятелно причастие (мислил) и минало несвършено деятелно причастие (мислел). Много често причастието се използва за предаване на действия, на които говорещият не е бил свидетел (Конят вървял празен.). За миналите несвършени деятелни причастия това е единствената употреба.

КАК СЕ ОБРАЗУВАТ МИНАЛИТЕ ДЕЯТЕЛНИ ПРИЧАСТИЯ?

1. Поставете глагола в 1 л., ед.ч., мин. време (свършено или несвършено) – играх, играех.

2. Отстранете окончанието -х и прибавете наставката -л: играл, играел.

Когато миналото деятелно причастие е сказуемо (или част от сказуемо), отрицателната частица не се пише отделно от причастието (Тя не послушала учителя). Когато причастието не е сказуемо, отрицателната частица не се пише слято с причастието (неуспелият кандидат).При учтивата форма миналите деятелни причастия се поставят в множествено число (Господине, показали сте отличен резултат на изпита! Госпожо, добре дошли в моя дом!).Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница