Какви дейности могат да се извършват с електронна таблица? Как се именуват редовете?Дата13.09.2016
Размер16.54 Kb.
#9426
Вариант 1


 1. Какви дейности могат да се извършват с електронна таблица?

 2. Как се именуват редовете?

 3. Как се формира адрес на клетка и къдe се изписва адреса на активната клетка?

 4. Какви видове области от клетки могат да се използзват в ЕТ?

 5. Вмъкването на работен лист в работна книга става с командата:

 1. Insert

 2. Delete

 3. Rename

 4. Move or Copy

 5. Select All Sheets

 1. Как се маркира колона?

 2. Основна градивна единица в ЕТ е:

 1. клетка

 2. ред

 3. колона

 4. работен лист

 1. Адресът на клетка, която се намира на 3 ред и в 3 колона в ЕТ, записана в стил А1 е: 1. С3

 2. 3:С

 3. С:3

 1. Как се образува адрес на област от клетки?

 2. Клетки, разположени на редове от 3 до 7 и колони от В до С имат адрес ……………


Вариант 2


 1. Избройте елементите на прозореца?

 2. Коя е основната градивна единица в ЕТ?

 3. Как се именуват колоните?

 4. Как се маркира ред?

 5. Как се формира адрес на клетка и къде се изписва адреса на активната клетка?

 6. Адресът на клетка, която се намира на 5 ред и във 2 колона в ЕТ, записана в стил А1 е:

 1. 5:В 2. В5

 3. В:5

 1. Изтриване на работен лист от работна книга става с командата:

 1. Insert

 2. Delete

 3. Rename

 4. Move or Copy

 5. Select All Sheets

 1. Какви видове области от клетки могат да се използват в ЕТ?

 2. Област от клетки в колона А от 4 до 12 ред има адрес ………

 3. Височината на реда се променя от:

 1. FormatColumnHeight

 2. FormatRowWidth

 3. FormatColumnWidth

 4. FormatRowHeight


Вариант 3


 1. Страници в работна книга са:

 1. Books

 2. Cells

 3. Sheets

 1. В полето за име какво се изписва автоматично?

 2. Областта от клетки С3:С12 е:

 1. правоъгълна

 2. тримерна

 1. В реда за формули се записват:

 1. формули

 2. функции

 3. и двете

 4. нито едно от изброените

 1. Как се образува адрес на област от клетки? Дайте пример.

 2. Преместване и копиране на работен лист от работната книга става с командата:

 1. Insert

 2. Delete

 3. Rename

 4. Move or Copy

 5. Select All Sheets

 1. Основна градивна единица в ЕТ е:

 1. работен лист

 2. ред

 3. колона

 4. клетка

 1. Как се формира адрес на клетка?

 2. Как се маркира ред и как се маркира колона?

 3. От къде се задават командите за работа с ЕТ?Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница