Какво да сторим, когато нещата не вървят така, кактостраница4/8
Дата01.09.2023
Размер1.42 Mb.
#118533
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8
Какво да сторим когато нещата не вървят Свящ Александър
Свързани:
aura

главата в примката и всичките проблеми са решени. Но за беда, това си е
чиста илюзия. Тленните останки на бързака няма още да са изстинали,
когато душата му вече ще се е отправила директно към най-ниския етаж на
Финия свят за превъзпитаване. Но за това вече ви разказахме. Ще последва
и поредното земно заточение, но този път в доста по-лоша обстановчица.
Така че да се пречистват греховете е нужно именно тук, на Земята. А
виж, ако сте изкупили всичките си грехове, решили сте си задачите,
развързали сте възлите тогава вече може да се опитате да поживеете и
такъв живот, какъвто си поискате.
Животът може да бъде такъв, какъвто им се иска, само за онези хора,
чийто "акумулатор за преживявания" е практически празен. Но и за тях има
www.spiralata.net www.spiralata.net 91
ограничения.
Доколкото те вече живеят в нашия свят, всичките си преобразувания ще
могат да започнат единствено от онези стартови позиции, на които се
намират.
Стартови позиции
Какво е това "стартова позиция" разбирате, навярно. Това са
местожителството, семейството, работата, задълженията пред хората и т.н.
Всичко това е даденост и даже при най-добрата поддръжка от страна на
живота, няма да ви се позволи да измените рязко положението. Ако имате
многодетно семейство в Кострома (или където и да било другаде в Русия),
ще ви е трудно да станете член на семейство Рокфелер. По принцип, разбира
се, това е възможно. Развеждате се, отивате в Америка, срещате дъщерята
на някой от семейството и се жените -това обаче не е пътят на
професионалния оформител на събития, необременен от "възпитателни"
процеси.
Такъв сценарий е възможен само в някоя сапунерка. В живота всичко е
къде-къде по-просто. Ако човек наистина не е обременен от идеализации,
това означава, че него малко го вълнуват земните ценности. Затова
женитбата за девойка от семейството на Рокфелер и сладкият живот оттам
нататък ще то примамват точно толкова, колкото банков грабеж или участие
в секс-шоу.
Ето защо, дори да има по идея възможността да сътвори живота си така,
както искат повечето хора, човекът с по-празен "акумулатор" би избрал
нещо съвсем различно. Най-вероятно, това ще бъде свързано със служене на
хората или на Живота. При това в обстановка на материални и други
ограничения.
Значи ли това, че последната, толкова привлекателна позиция е съвсем
недостъпна за хората, които нямат празен "акумулатор за преживявания?"
Пътят на недотам светите хора
Както ни се представя, не е. Разбира се, от стартовите ограничения не
може никой да се избави. Но виж - да ускориш процеса на постигане на
нужните ти цели и да не натрупваш при това нови грехове, е възможно.
За подобни методи ще ви разкажем отчасти в следващата глава. Етапите
на прехода към нов живот са ни напълно ясни. Нужно е да разберете какво
желаете в действителност. Да набележите етапите в процеса на постигане на
целите, да се движите по тях, използвайки помощта на Живота, и да пред-
приемате напълно реални, земни действия. Каквато и да е била целта ви, тя
е постижима. На Живота му е съвсем безразлично колко пари имате - двеста
долара или двеста милиона долара. От общото количество пари, които се
намират в обращение на нашата планета, това са съвършено нищожни суми,
които не се различават съществено една от друга. Колкото можете да поне-
сете без ущърб за душата си, толкова и ще ви дадат - при положение, че
отговаряте на всички вече споменати условия и правилно помолите Живота за
онова, което ви е нужно. Как да го направите изрядно, ще ви кажем в
следващата глава.
Осен изложените от нас принципи и упражнения има и други средства,
чрез които можете да измените кардинално живота си. Например да
www.spiralata.net www.spiralata.net 92
програмирате самите себе си за постигане на целта и да вървите към нея
без страхове и съмнения.
Изобщо, възможно е да има много варианти за промяна на живота.
По-горе ние разгледахме само три варианта на жизнени позиции, които
ни позволяват да не се "прилепваме" за нищо в този свят и да не
натрупваме нови преживявания. Обаче би могло да има и значително повече
подобни позиции. И всеки човек да е свободен да си избере свой собствен
модернизиран вариант на жизнена платформа, който да е съобразен с негови-
те индивидуални интереси и потребности. Важното е тази позиция да ви
позволява да не идеализирате земните ценности и да си останете позитивно
мислещ човек.
По този начин можете да направите живота си такъв, какъвто пожелаете.
Стига само да знаете какво ви е нужно в действителност и да получите
помощ от Живота.
Колкото и да е тъжно, време е за
РЕЗЮМЕ
1. Да направи живота си такъв, какъвто иска е по-леко за човек с празен
"акумулатор". Но на него пък обикновено малко му се иска..
2. Останалите хора могат да направят живота си такъв, какъвто го желаят,
изпълнявайки основното изискване и взаимодействайки си грамотно с Живота при
постигането на целите си.
3. Всеки човек може да си изработи своя собствена жизнена позиция, която да не му
позволява да натоварва "акумулатора" си и да отговаря на неговите интереси и потреб-
ности.
4. Формиране на събития с помощта на силата на мисълта
Този раздел от книгата е посветен на един напълно земен въпрос - как
по-бързо и с минимални усилия да постигнем целите си? Нашият ежедневен
опит доказва, че това съвсем не е просто. Още повече, че при едни хора
всичко върви гладко и проблемите се решават като че от само себе си. А
при вас това съвсем не е така. Може би ви е необходимо съответното обра-
зование?
Животът показва, че даже и в бизнеса специалното образоване не е
гаранция за успех. Преобладаващото мнозинство от преуспяващи руски
предприемачи нямат специално бизнес образование. Затова пък имат несметни
богатства. Аналогична е ситуацията в чужбина. И в западните страни част
от новобогаташите най-напред заработват милионите и чак след това полу-
чават престижно образование (по-скоро купуват си престижна диплома).
Затова изглежда, че постигането на успех зависи от нещо, което е по-
важно от образованието. Разбира се, това може да са и такива черти на
характера, като решителност, увереност в своите сили, напористост. Но вие
навярно сте срещали много хора с подобни качества, които са имали
възможност да ги използват единствено в семейните спорове и не са
постигнали успехи в никоя друга сфера на живота. Затова характерът също
не е решаващ фактор за постигането на поставените цели. Тогава какво?
Защо например в целия свят успех постигат само 8 -10% от новите
предприемачески начинания, а останалите проекти ги чака неуспех?
Да се обърнем за отговор към народната мъдрост. Например до
www.spiralata.net www.spiralata.net 93
революцията в Русия говореха, че за да постигне успех търговецът трябва
да има късмет, "лека ръка". Ако имаш късмет, всяка работа ще ти спори и
ще се обръща в печалба. Ако пък нямаш, колкото и да се напъваш, полза
никаква.
Изминали са почти сто години оттогава, но обективно нищо не се е
променило. Вие можете да знаете всичко за маркетинг и мениджмънт, но -
независимо от големите ви усилия, бизнесът все се проваля. И обратно -
има предприемачи, които само мърдайки лявото си ухо са в състояние да си
донесат печалба. Те просто имат късмет. А вие не, но ви се иска.
И така - във всички дейности, било то бизнес, търсене на идеалния
партньор за семеен живот, прекарване на летен отпуск, смяна на квартира
или покупка на кола.
Ние вече разказахме в предишните глави за ситуации, в които късметът
се старае да ни заобиколи. В тази глава ще разгледаме друг аспект на
същия проблем - какво трябва да се направи, за да получим помощта на
Живота при постигането на своите цели.
4.1. Условия за постигане на поставените цели
В предишните раздели ние подробно ви разказахме за това, как човек
може да попадне под "възпитателните" процеси на Живота заради своето
недоволство от заобикалящата го действителност, и как той може да избегне
подобно "възпитание". Това е добре, но нали нашата книга се казва: "Какво
да сторим, когато не всичко е така, както ни се иска". Това заглавие
предполага, че трябва да получите отговор на много близък въпрос от типа:
как да направим така, че всичко да е както ни се иска. Или, иначе казано,
какво да сторим, за да отстраним проблемите и да постигнем целите си?
Както ни се представя, ние вече отговорихме на въпроса как да се
борим с текущите проблеми. Ако не сте разбрали, прочетете от първа до
трета глава.
Втората част на въпроса - какво е нужно да се направи, за да
постигаме всичките си цели и да сбъдваме желанията си? Подобна методика
се нарича Методика на формиране на събитията (МФС) от живота с помощта на
собствената мисъл. Тя ни учи как може осъзнато да използваме помощта на
Живота, за да постигнем целите си. Това не е много сложно, нужно е просто
да се изпълняват онези изисквания, които той поставя пред човека.
По този начин може да констатираме, че за да отстраним проблемите от
своя живот и да постигнем целите си, трябва да отговаряме на три условия.
1. Да се отстранят противоречията с обкръжаващия свят.
2. Да се избере и приеме правилна жизнена позиция.
3. Да се организира правилно взаимодействие с Живота при постигане на
дадената цел.
Както разбирате, първото и второто условие са достатъчно добре
разгледани в предишните три глави на настоящата книга. Правилата за
изпълнение на третото условие ще бъдат изложени в следващите параграфи.
Затова, ако след прочитането на предишните глави, са ви останали още
някакви цели или желания, вие смело можете да пристъпите към тяхната
реализация. Не забравяйте само за трите условия.
Всичко това, разбира се, е чудесно, но остават още някои въпроси.
www.spiralata.net www.spiralata.net 94
Например в какви сфери на дейност е необходимо да се изпълняват всичките
гореизложени условия? Нужно ли е да се съблюдават и трите условия за
постигането на вашите бизнес цели? Може би е достатъчно, ако просто
правилно помолим Висшите сили за пари? А колко условия трябва да
изпълняваме при търсенето на семейно щастие или увлекателна работа, с
висока заплата при това?
Както ни се представя, необходимо е при всяка ситуация да се
изпълняват всичките условия заедно. Неизпълнението даже само на едно от
условията може да доведе до началото на активен "възпитателен" процес по
отношение на вас. А когато усилено ви "възпитават" по две-три
направления, какви ти тук нови цели? Да можеше някак си поне да се
избавим от проблема!
Затова гореизложените условия се явяват задължителни при постигането
на абсолютно всякакви цели, па било то велосипедна експедиция на Северния
полюс или купуване на възможно най-евтини пантофки. Правилото важи за
всяка една ситуация. Мени се мащабът на целите, сметката за разходите,
сроковете за изпълнение - но не и отношението на участващите лица към
Живота.
Според наши наблюдения механизмът за духовно "възпитание" действа
много сурово, без никаква снизходителност към слабостите ви (или пък към
святостта ви). Заработил си си -на, и без излишни сантименти. Тези
механизми имат приоритет над нашите желания, т.е. ако идеализирате парите
и едновременно с това изпитвате огромното желание да ги имате, ще победи
"възпитателният" процес и затова вие все ще губите и последните си пари.
И така ще е във всяко едно отношение. Преди всичко - благополучието на
нашата душа, и чак след това - изпълнение на земните ни желания.
Защо се случва така, вие навярно сами разбирате. От гледна точка на
"наблюдателя" нашият текущ живот е само една кратка екскурзия на земята.
Него ("наблюдателя") го интересува единствено крайната цел -
благоденствието на нашата душа, и ако за по-бързото й постигане е най-
добре преждевременно да се прекъсне екскурзията ви, "наблюдателят" ще го
направи без ни най-малки съмнения.
Представяте ли си колко ще се огорчите, ако в името на неизвестни вам
и много далечни цели живота ви го съкратят принудително. "Наблюдателят"
ще е убеден, че е постъпил правилно, прекъсвайки "погрешния" ви от негова
гледна точка жизнен път. Вие очевидно ще сте на съвсем друго мнение.
Ето защо ви препоръчваме да се придържате към гореизложените условия
за преживяване на земята във всякаква ситуация, даже ако си имате всичко,
и нищо не ви е нужно. Но това едва ли е така.
Приведените три условия може да се считат за необходими и достатъчни,
за да направят живота ви такъв, какъвто ви се иска.
И така, време е да преминем към принципите и прийомите на правилното
взаимодействие с Живота. Именно на това ще посветим следващия параграф от
книгата.
А сега - поредното
РЕЗЮМЕ
1. За да постигнете каквито и да било поставени цели с максимална ефективност,
www.spiralata.net www.spiralata.net 95
ще ви се наложи да изпълнявате следващите три условия:
• Да изгладите противоречията си със заобикалящия ви свят.
• Да изберете и приемете правилна жизнена позиция.
• Да организирате правилно взаимодействие с Живота при постигането на
своите цели.
2. Изпълнението на всички указани изисквания се явява необходимо и достатъчно
условие за постигане на вашите цели.
3. Какво е нужно да се прави, за да отговаряме на първите две условия, вече
разгледахме в предишните глави.
4.2. Основни принципи на методиката за формиране на събитията
Методиката за формиране на събития (МФС) е замислена и изпълнена като
изцяло приложна технология на непротиворечивото взаимодействие между
човека и заобикалящия го свят при постигане на целите.
Терминът "непротиворечиво взаимодействие" означава, че вие не трябва
да се движите към целта си като булдозер и да прегазвате всички
възникващи по пътя ви препятствия.
Защо - не е сложно да се разбере. Ние вече знаем, че заобикалящият ни
свят е един много сложен и фин механизъм и не търпи груби вмешателства, а
още по-малко - нарушения на установените от Твореца правила за живот. Да
се върви безогледно означава, че не слушате "подсказванията", които ви се
дават от "наблюдателя" и заобикалящата ви действителност. Най-вероятно
вие идеализирате своите способности по отношение на поставените цели и
"възпитателният" процес няма да ви остави да чакате дълго.
Затова, за да се движите към целите си с максимална ефективност, ви
предлагаме да вземете за основа няколко принципа. Разбира се, ако сте
запознати вече с условията за постигане на цели, разработени от Дейл
Карнеги, или от който и да било друг класик на мениджмънта, ние ви
предлагаме да ги комбинирате с предложените от нас правила. Ефектът ще
бъде забележителен!
Различните сили
Освен това, искаме да направим още една забележка. Ако за
съблюдаването на основното правило ни следят само обитателите на Фините
светове, помощ за постигане на целите ни оказват съвсем други сили. Само
че за тях ще разкажем малко по-късно.
В основата на предлаганата от нас методика за постигане на целите
чрез използване на помощ от Живота лежат седем Основни принципа на
организация на мислите и постъпките на човека. Да разгледаме всеки от тях
подробно.
4.2.1. Първи принцип: Вие сами формирате всички събития от живота си.
Първият принцип има следния вид: "Вие сами формирате всички събития
от живота си".
Твърдението като че ли не е сложно, но на пръв поглед изглежда
съмнително. Нима сами си формираме болестите, неприятностите в
семейството или на работата, упадъка в страната, неизплащането на
заплатата или смешния й размер, покачването на цените и какво ли не още,
дето ни трови живота?
Спомнете собствения си опит
www.spiralata.net www.spiralata.net 96
От една страна, това се случва като че без нашето специално участие.
Почти всеки от вас може да си припомни един или няколко случая в живота,
когато сте имали силно желание за нещо, и то се е сбъднало, макар и по-
рано да не е имало никакви обективни предпоставки за подобно развитие на
ситуацията. Например подарили са ви вещ, за която отдавна и дълго сте
копнели. Или неочаквано сте си намерили интересна работа, за която само
сте можели да мечтаете дотогава. Или ви се е отдало да заминете на
пътешествие, за което сте чели, но не сте имали средства за него, нито
пък възможности. Или сте срещнали девойката (младежа) на своите мечти.
Почти всеки човек, с когото ни се е налагало да разговаряме на тази
тема, би могъл да ни припомни макар и един подобен случай в своя живот.
Пробвайте и вие.
Засега поговорихме за хубавите неща, които идват при нас като че по
волята на случая. Но не по-рядко, за съжаление, ние "притегляме" към себе
си и негативни събития. Например много сте се страхували, че ще ви
откраднат колата, и въпреки всичките й аларми все пак са ви я задигнали.
Или пък много се боите да се простудите и - колкото и да се омотавате в
топли дрехи, болестта рано или късно ви настига. Готвейки се да свършите
някаква важна работа, вие премисляте десетки възможни пътища за негативно
развитие на събитията и предварително си намирате защитни варианти, но в
действителност се реализира онзи единадесети, който не сте предвидили и
работата тъй или иначе пропада.
Ако сте усвоили добре идеите на предишните глави, то прекрасно
разбирате, че тази неприятност се е явила по пътя на пряката неосъзната
поръчка на онова, от което сте се опасявали. Или пък като резултат на
"възпитателен" процес по разрушаването на някаква ваша идеализация.
(обикновено контрол над заобикалящия ви свят). Придавали сте на плановете
си прекалено голямо значение и на вашия "наблюдател" му се е наложило да
вземе мерки, за да разруши идеализацията ви.
Затова, ако трябва да бъдете напълно искрени със себе си, ще ви се
наложи да приемете следната очевидна истина: всичко, което се случва с
вас в този живот, се случва не без вашето участие. То по някакъв начин е
било мислено допуснато или дори планирано от самите вас.
Ето и един прост пример. Млада жена се жалва, че все не й стигат
парите. На обикновения въпрос: "А колко искаш да получаваш", тя отговаря:
"Не вярвам, че мога да получавам толкова". Е - ами ако тя самата не
вярва, че може да получава толкова, колкото са й нужни, тогава кой друг
да повярва? А ако никой не повярва, тогава кой ще плаща? Кръгът се
затваря, човек сам си програмира липсата на средства и съответстващия на
това живот. И докато той отново сам не пожелае да излезе от това със-
тояние, никой няма да може да му помогне.
Подобни примери, в които хората виждат себе си като бедни, болни,
обидени и т.н., са множество. В реалния си живот те получават онова, на
което са зациклили, което постоянно им се върти в главата, и не получават
онова, което осъзнато желаят.
Първо правило
Оттук произлиза първото и съвсем приложимо правило за настройване на
www.spiralata.net www.spiralata.net 97
нашите мисли
ВИНАГИ МИСЛЕТЕ ПОЗИТИВНО!
Това правило означава, че вие трябва да се виждате в мислите си
такива, каквито бихте искали да бъдете - здрави, красиви, богати,
щастливи и т.н. Ако ви предстои отговорна среща и се боите от отрицателен
резултат, разгледайте мислено множество варианти за крайния изход на
събитията, но те трябва да бъдат разнообразни - варианти на положително
(за вас) развитие. При това откъм външни обстоятелства срещата може да
протича и в не дотам дружеска атмосфера - може би дори придружена от
повишаване на тона, претенции, заплахи и т.н. Но в крайна сметка всичко
свършва с нужния ви изход. Т.е. -предлагаме ви да прогнозирате не
отрицателните - както обикновено, а само положителните варианти на
завършека на ситуацията. Така че всички те да имат НАРРУ ЕND - щастлив
край, както в американските филми. Тогава предварително ще прогнозирате
положителното развитие на нужното ви събитие и вероятността то да се
прояви именно в нужното ви направление ще се повиши силно.
Ако главата ви е пълна със страхове и опасения, можете да не се
съмнявате, че онова, от което толкова се боите, почти със сигурност ще се
случи. При това, ако сте предвидили десет варианта на негативно развитие
на събитията и сте се постарали да се защитите от тях, твърде възможно е
да се реализира тъкмо някакъв единадесети, какъвто съвсем не сте
очаквали. А иначе не може и да бъде - та нали със своите страхове и
съмнения вие сте "притеглили" към себе си неудачното стечение на
обстоятелствата. Или, изразявайки се на езика на МФС, с мислите си вие
сте сформирали негативното събитие!
Затова винаги мислете само за положителното развитие на предстоящите
ситуации!
Можете да преглеждате в ума си стотици възможни варианти, но всички
те трябва да предвиждат положително развитие и успешен изход.
Примери за употреба на първото правило
Например вас не ви устройва работата ви и искате да печелите повече.
За постигането на тази несложна цел не е нужно многократно да превъртате
в главата си изобличителни речи по отношение на вашето началство или
надълго и нашироко да обсъждате неговия (на началството) морален облик в
беседи с колегите. Това е много енергоемък и съвършено безперспективен
път, разкриващ единствено вашата идеализация по отношение на парите.
Вместо това опитайте със същото усърдие и емоционалност да си
представите, как излизате с хубаво предложение, забелязват ви и ви дават
нова длъжност с по-голяма заплата. Ако във вашето предприятие това по
принцип е невъзможно, вие можете да си представите, че сте получили
отлично предложение от другаде и сте се преместили на работа там. Колкото
по-интензивни са вашите размишления и колкото по-разнообразни са
вариантите на възможно развитие на устройващото ви събитие, толкова по-
бързо то наистина ще се случи.
Същото се отнася и за много други стандартни проблеми. Ако сте
самотни, не е нужно мислено да се опивате от жалост към своята нещастна
съдба (погрешно убеждение - обида към живота). Опитайте по-добре да си
www.spiralata.net www.spiralata.net 98
представите различни варианти на срещи с вашия бъдещ съпруг (съпруга).
Как може да се уреди подобна среща, как се запознавате, какво ще се случи
понататък. След няколко месеца целенасочени размишления вие ще сформирате
необходимото ви събитие и вашия избраник ще се появи - просто няма къде
да иде.
Ние с вас няма да разглеждаме причините за появата на негативни
събития от рода на пожар, грабеж, попадане в автомобилна катастрофа и др.
Очевидно е, че те поначало не са били в главата ви. Появили са се в
процеса на употреба на "възпитателни" мерки от страна на собствения ви
"наблюдател". Затова не забравяйте за основното изискване и отглеждайте в

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница