Какво да сторим, когато нещата не вървят така, кактостраница5/8
Дата01.09.2023
Размер1.42 Mb.
#118533
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8
Какво да сторим когато нещата не вървят Свящ Александър
Свързани:
aura

главата си само хубави мисли!
Преди да преминем към следващия принцип, искаме да ви разкажем какви
именно обитатели на Финия свят ни помагат в постигането на нашите цели.
Ако нужните ни събития възникват по най-прекрасния начин, ние най-
вероятно просто не виждаме онези, които се занимават с организирането им
- те населяват невидимото за нас паралелно пространство.
4.2.2. Кой ни помага при формирането на събитията
Разбираем е фактът, че никой не знае, как точно е устроен Финия свят
и какви същества го обитават. Има множество религиозни и езотерични
версии по този въпрос, но всички те са еднакво недоказуеми от гледна
точка на съвременната наука. Но ако науката не може да докаже или
опровергае нещо, това не означава, че то не съществува - просто този
аспект от нашето битие все още не е бил достатъчно добре проучен.
Интересното в случая е, че всички версии за устройство на Финия свят
са еднакво ефективни. Т.е. - всеки вярващ, обръщайки се за помощ към
своите богове (светци, Духовни обители, Небесни владетели), получава от
тях поддръжка, съответстваща на степента на неговата вяра в тях
(естествено при положение, че не нарушава Основното изискване, в противен
случай възникват проблеми). Следователно ние също имаме пълното право да
изберем такъв модел на устройство на Финия свят, обясняващ по най-добър
начин онези процеси, за които разказваме. Ако подобен модел ви устройва и
вие го приемете като възможен, той ще бъде напълно ефективен за вас.
Ние няма да измисляме нищо ново тук, а ще се възползваме от един от
известните вече езотерични модели, съгласно който хората постоянно си
взаимодействат с определени обитатели на Финия свят, които се наричат
егрегори (ударение на третата сричка).
Егрегори
Понятието егрегор се среща в трудовете на Д. Андреев, А. Подводни и
други езотерици, т.е. хора, описващи процесите, които протичат в
невидимия за нас свят. Съгласно определението на А. Подводни егрегор
означава самостоятелно развиващ се обект във "финия свят", свързан с
определена група хора или определена идея.
Егрегорът възниква тогава, когато голям брой хора започват да мислят
по еднакъв начин. Вече знаем, че всяка мисъл е материална. Само че
материята на мисълта е много фина и обикновено не се възприема от нашите
груби сетива (с изключение на случаите на спонтанна телепатия или
ясновидство). Когато големи групи хора мислят за едно и също, отделяната
www.spiralata.net www.spiralata.net 99
от тях мисловна материя (еманация) се обединява и когато обемът й
достигне до определени размери, образува егрегора на тази група хора или
идеи.
Може да си представите егрегора във вид на неголямо светло облаче
(малък егрегор) или във вид на огромен, тъмен, поразяващ с размерите и
мощта си облак (силен егрегор).
Видове егрегори
Както навярно сте се досетили, най-мощни са религиозните егрегори -
на християнството, мюсюлманството, будизма и пр., тъй като създаването и
подхранването на съответния егрегор се явява съставна част от всеки
религиозен обред. А пък религиозните обреди се изпълняват регулярно от
милиони хора в съответствие със строги правила. Освен тях има и егрегори
на семейството, науката, комунизма и капитализма, секса, войната,
национализма и др. Много от тях най-вероятно съществуват не във вид на
отделен, изолиран от другите, "облак", а като определен "облачен слой",
съответстващ на направлението - религия, бизнес, взаимоотношения на
хората в ежедневния живот и т.н.
Достигайки до определена мощност, егрегорите понякога започват да се
занимават със "самореклама", т.е. - стараят се да привлекат към себе си
вниманието и мислите на все повече хора. Те даряват с огромна мощ
преданите си последователи, организират масови и индивидуални чудеса.
Например егрегорите на науката от време на време "подхвърлят" решения на
сложни проблеми на отдадените й учени. В психологията подобни моменти на
получаване на дългоочакваното решение се наричат "озарение" или "инсайт".
Това, което се случва на практика е, че в същия този момент егрегорът
организира "включване" на човека към съответната област от знания, като
по този начин му позволява да почерпи оттам неголямо късче информация.
Веднага да се издава всичко не бива - иначе човек ще стане не марионетка,
а партньор или даже стопанин на егрегорите.
В бизнеса егрегорите също покровителстват някои предани им хора - в
крайна сметка се появяват преуспяващи бизнесмени, които получават огромни
доходи като награда за своята преданост. В същото време много други
предприемачи, не осенени от успеха (в рамките на нашата методика - от
покровителството на егрегора), правят огромни и често безуспешни усилия
да достигнат до финансово благополучие.
Мнозина от нас нееднократно са се чувствали като най-нещастните хора
на света и са отделяли не малко време да се "наслаждават" на подобни
мисли. В крайна сметка се е образувал огромният егрегор на "нещастния
живот", който протяга към хората пипала с надпис "Мен никой не ме обича",
"Аз съм най-нещастният в света", "Неудачник съм", "Грозен съм", "Животът
ми не се получи" и т.н. Вашето многократно преживяване на подобни мисли
доставя огромно удоволствие на този егрегор и той полага не малки усилия,
за да може тази нагласа да не ви напуска задълго. Та нали той се "храни"
с негативната енергия.
Много силен е егрегорът на политиката, особено в страните с
нестабилна икономика или лабилна политическа структура. В тях милиони
хора имат активна политическа позиция, която се изразява в емоционалното
www.spiralata.net www.spiralata.net 100
им отношение към случващите се в страната събития (моля да не се бърка с
активната политическа дейност, с която се занимават всичко на всичко
няколко хиляди души). Всяко произлизащо в страната събитие
предизвиква взрив от положителни (или по-скоро отрицателни) емоции или
поне мисли, които захранват егрегора на политиката. А той, на свой ред,
подхранва и защитава преданите му политически деятели. В крайна сметка
политиците, които понякога милиони хора ненавиждат, се чувстват прекрасно
и не страдат даже от хрема. И това в същото време, в което обикновеният
човек може да се почувства зле, да заболее и даже да умре в резултат на
външно негативно въздействие.
Освен политическите в последните години силно са укрепнали
егрегорите, свързани с предприемаческата дейност. Най-мощният от тях,
както ни се струва, е егрегорът на зрелищните масови мероприятия (шоу-
бизнес), на които се събират хиляди хора, мислещи и усещащи себе си по
един и същи начин по време на естрадните представления или телевизионното
предаване. Този егрегор покровителства преданите му артисти, помагайки им
да заработят слава и материално благополучие и получавайки своята порция
енергия от участниците в техните представления.
Нашите покровители
Почти във всеки момент, който и да било от нас се намира във връзка с
един или с няколко егрегора - като кукла, управлявана чрез няколко
конеца.
Ние можем осъзнато или под влиянието на други хора да избираме с
какви егрегори да се сприятеляваме. Така се случва, когато човек си
избира професия, месторабота, увлечения и т.н. - та нали всеки от тези
видове дейности има свой собствен егрегор. Друг вариант е, когато нашият
собствен "наблюдател" ни включва към този или онзи егрегор в зависимост
от това, какви събития трябва да се случат с нас, за да се реализира
неговият "възпитателен" процес.
Нашите практически действия се определят в много отношения от
енергията, която получаваме от този или онзи егрегор. Егрегорите на злото
ни зареждат с ненавист, жестокост, сприхавост, завист и т.н. Егрегорът на
доброто ни помага да си изградим живота в съответствие с Основното
изискване.
Почти всеки човек го водят пожизнено един или няколко "високи"
егрегора, които се грижат за нас, помагат ни да разрешим различните
ситуации в живота ни и т.н.
Но не рядко хората се ръководят и от ниските егрегори. Разбираемо е,
че отначало човекът сам привлича вниманието им, изпитвайки многократни
негативни емоции или подхранвайки лоши намерения. А после, когато ниският
егрегор ни е взел под свое покровителство, възникват усложнения при
опитите на човек да се отърве от неговото влияние - та нали той не иска
да си изгуби "донора". Енергията на ниските егрегори обикновено е доста
силна - за много от нас е трудно да се избавим или просто да управляваме
нашите навици към пиянство, пушене, сквернословие, неконтролиран секс,
агресивност и т.н. Ниските егрегори се стараят да се съединят с хората
чрез мощни канали, по които към човека непрекъснато протича енергия,
www.spiralata.net www.spiralata.net 101
провокираща ни към вредни навици и пристрастия. Да прекъснеш тези канали
е възможно, но за това са нужни големи собствени съзнателни усилия, както
и поддръжката на високите егрегори.
Енергията на високите егрегори обикновено е много слаба, техните
напътствия и действия едва се чуват. Да се вслушват добре в тези
подсказвания могат само хората с чист организъм, незамърсен от продуктите
на нашата цивилизация, или пък хора, владеещи специални методики - за тях
ще разкажем по-нататък.
А сега ще ви помолим да анализирате положението си и да разберете под
влиянието на какви егрегори се намирате в живота. Кой егрегор
взаимодейства с вас, докато четете тази книга? А кой ще ви поеме след пет
минути и ще ви застави да вършите други неща. В течение на утрешния ден
се постарайте постоянно да контролирате с какви егрегори ще
взаимодействате, каква информация, мисли, емоции те ще ви подхвърлят?
Устройват ли ви тези взаимодействия, имате ли контакт с високи егрегори?
Надявам се получените отговори да ви помогнат и да ви позволят с
оптимизъм да гледате на бъдещето.
4.2.3. Изкачвай само един връх!
Вторият принцип на формиране на събитията предлага: "Катери се само
по един връх!" или "Бягай само в една посока!" Това означава следното.
Всеки човек изпитва множество желания, които се менят буквално за
един ден. И покровителстващите ни егрегори още не са успели да изпълнят
даже едно наше разпореждане, когато ние вече сме им дали друго, и така
цял живот.
Ако се опитате да направите анализ на мислите и желанията си за
известен промеждутък от време, навярно ще откриете, че искате всичко
наведнъж- слава, пари, красив автомобил, вила в Калифорния, елегантна
чантичка, да си оправите телевизора, да направите мръсотия на началника,
повишение на заплатата, ресторанти, любовни срещи и т.н. Всички тези
желания възникват с постъпването на нова информация, малко по-късно биват
измествани от други и т.н. Те не са аранжирани, т.е. не са подредени по
степен на значимост, сред тях не са отделени главните, второстепенните и
т.н. Образно казано - вашите желания силно напомнят на човек, който се
опитва да бяга едновременно във всички посоки.
Например опитайте да си припомните и запишете какви желания сте имали
вчера през деня, през последната седмица или месец. Има ли сред тях
устойчиви и повтарящи се? В позитивна или негативна форма сте привикнали
да ги излагате?
Изпълнявайки това несложно задание, ще разберете в какво затруднено
положение се намират вашите високи покровители, даже и да искат да ви
помогнат. Покровителстващият ви егрегор не може да бяга във всички посоки
едновременно и да изпълнява тутакси желанията ви - сили няма да му
достигнат. Или по-скоро той го може, но тогава пък ще му се наложи
наведнъж да се "размаже" на тънък слой по всички направления и ефектив-
ността ще бъде съответстваща.
Ето защо вторият принцип на методиката за формиране на събития гласи:
"Катери се само по един връх!" или "Бягай само в една посока!"
www.spiralata.net www.spiralata.net 102
Това означава, че от множеството желания е нужно да изберете едно
(или две - но съвпадащи по направление) и да обезпокоите вашия егрегор
именно с тези, най-важни и желани от вас резултати. А за да не го
забъркате и да не пречите на постигането на най-важната си цел,
останалите текущи пожелания е нужно съзнателно да ограничите. Ако се
обърнем пак към образите, ние ви препоръчваме да си изберете от
множеството само един връх и да се катерите единствено по него, оставяйки
останалите за по-нататък. Не е изключено те дори да не ви потрябват.
Примери за върхове
Какво да изберете в качеството на такъв връх - решавайте сами. Това
може да бъде материален обект - кола, квартира, вила, палто от норка и
т.н. Може да бъде и някаква дейност -нова работа, пътешествие или пък
нещо друго. А може да бъде и ярко събитие във вашия живот - среща с
любим, получаване на наследство, печалба от лотарията, явяване по
телевизията и т.н. Освен това може да бъде изменение на начина на живот
или достигане до ново ниво в живота - слава, известност, поява на
последователи и т.н. Най-накрая това може да бъде и интелектуално
прозрение - откриване на нова теория, решение на сложен проблем,
написване на нови стихове, песен, литературно произведение, картини,
програми за телевизията и т.н. Последната позиция, между впрочем, е най-
лека за егрегорите от високо ниво, доколкото от тях се изисква само
информация и не е нужно да се организират събитията в материален план,
което е малко по-сложно за тях.
След като достигнете една цел, можете смело да преминете по-нататък.
Но не забравяйте при това да се ръководите от следващия принцип.
4.2.4. Плувай по течението!
Третият принцип ни предлага да си изберем от множеството желания
тъкмо онова, което ни е най-леко да осъществим в настоящия момент.
Не сме сами на този свят
Принципът е възникнал въз основа на разбирането на факта, че не сме
сами на този свят.Ако сте се запалили например по някакъв нов модел
автомобил, не винаги може да го получите дори ако в съответствие с всички
правила на нашата методика опитате да заставите егрегора бързичко да ви
го домъкне отнякъде. Такава ситуация възниква поради факта, че живеем в
един свят заедно с милиони други хора, които едновременно с нас също
страстно желаят нещо, добират се до него, действат и т.н. Доколкото
повечето от тях още не са изучавали нашата методика, те вършат делата си
хаотично, безсистемно или обратното - всичко заедно, но съвсем не в
нужното направление. В съответствие с милионите им пожелания собствените
им егрегори се щурат насам-натам през цялото време, затруднявайки, а
понякога и правейки невъзможна успешната дейност на вашия собствен
егрегор.
Потоци от фини енергии
Честно казано, ние не се наемаме да утвърждаваме, че на Фините
планове всичко се прави чак толкова хаотично и безсистемно, както е
посочено по-горе. В действителност, когато големи групи хора са увлечени
по една идея, или от конкретен план за действие, се създават целенасочени
www.spiralata.net www.spiralata.net 103
потоци от енергия на най-различни егрегори, в резултат на което се рушат
и възникват партии, провеждат се пазарни реформи, разделят се държави,
издигат се бентове и т.н.
Във Фините планове съществуват определени мощни потоци от енергия, с
които е по-добре да не се сблъсквате при реализирането на желанията си.
Значително по-умно е да се опитате да се устроите под тези невидими
потоци и да ги използвате с максимална полза за себе си. Именно тука е
възникнал третият принцип, който има следният вид: ПЛУВАЙ ПО ТЕЧЕНИЕТО!
Идеята като че е ясна и не предизвиква особени възражения, но как да
я реализираме на практика? Потоците фина енергия за нас са невидими, къде
текат днес и накъде ще потекат утре, съвсем не ни е известно. Е какво
тогава?
Как да се впишем в потока?
На този като че ли опасен въпрос в Методиката на формиране на
събитията може да се намери прост отговор: слушай сигналите на Живота и
прави онова, което най-лесно ще се получи в дадения момент. Във всеки
случай пред нас стоят множество дела и непрекъснато трябва да се избира
какво да направим днес или сега, и какво - малко по-късно. Ние ви пре-
поръчваме да правите онова, което е най-леко за момента, разбира се, ако
то не противоречи на плановата дисциплина, на дадените обещания и на още
някакви други обективни обстоятелства.
Например, ако ви е нужно да се срещнете с някакъв човек и да има
резултат от срещата ви, а по никакъв начин не можете да се доберете до
него - ту е в командировка, ту на съвещания, ту боледува и т.н. Към вас
тече явна информация, че взаимодействието е нежелателно, и то няма да ви
даде нужния резултат. Може, разбира се, да се напрегнете, да положите
спален чувал в кабинета му и напук на всичко да го дочакате, но
резултатът от подобни усилия е по-вероятно да бъде отрицателен.
В рамките на МФС ние препоръчваме в такива задънени ситуации да
почакате до ново развитие и да пробвате да минете по обиколен път - чрез
друг човек, друга организация и т.н.
Какво се случва, ако плувате срещу течението
Ако и това се окаже невъзможно, но вие непрекъснато получавате нужния
ви резултат, събаряйки по пътя си маса препятствия, най-вероятно това
няма да свърши добре. Работата е там, че чрез препятствията и трудностите
Животът ни посочва, че ние нещо не сме предугадили, не сме доучили, не
сме премислили. И че резултатът, към който се стремим, няма да бъде точно
такъв, какъвто го виждаме в момента. Чрез трудностите Животът ни го
показва. Разбира се, човекът има пълно право да поставя пред себе си и да
постига всякакви цели, даже и при положение, че на пътя му се изпречват
огромни препятствия. Но такова поведение би означавало, че не желаете да
се вслушвате в сигналите на Живота. Искате да действате само по ваше
собствено усмотрение. Да - вие имате право на това, но тогава ще ви се
наложи да постигате целите си сам, без да използвате онази житейска
помощ, която идва под формата на късмет и сполука.
Ето защо не ви препоръчваме да действате в този живот по принципа на
"тарана" - последствията от подобно поведение са непредсказуеми. А ако по
www.spiralata.net www.spiralata.net 104
силата на независещи от вас обстоятелства сте длъжни да плувате все срещу
течението, и чувствате, че именно така постъпвате, то пробвайте да се
движите като сьомга, която се качва нагоре по планинската река. Тази
мощна риба действително плува срещу течението, но при това тя не застава
на пътя на потока, а обратно - старае се да се впише максимално в
неговите извивки, разклонения и завихряния и да използва всичко възможно
за своя изгода.
Слушайте слабите сигнали
Да определите, че се движите срещу течението, е съвсем просто, само
ви е нужно да се научите да обръщате внимание на всички събития, свързани
с вашата работа или пожелание. Звъните някъде, а там през цялото време
дава заето - това е лош сигнал от Живота. Когато получите връзка се
оказва, че съвсем не е трябвало там да звъните - също лош сигнал. Най-
накрая се свързвате с нужното ви място, но там съвсем не ви чакат и...
отново информация за размишления.
Приведените примери са обикновени събития от нашия живот и ние въобще
не препоръчваме да престанете да търсите връзка след първия сигнал
"заето". Постигането на каквито и да било цели е свързано с полагането на
усилия и преодоляването на препятствия, за което и се изразходва нашата
жизнена енергия. Ние само ви препоръчваме да отчитате и анализирате ця-
лата информация за хода на събитията и според възможностите да вземате
решения в съответствие с третия принцип.
Информацията от Живота ни идва не само във връзка с изпълнението на
някакви желания. Тя идва към нас непрекъснато, но ние не сме свикнали да
я отчитаме и да приемаме съответните решения. Например приискало ви се да
идете в някакъв магазин и да си купите необходимата ви вещ. Излизате на
спирката, а трамваят (тролейбусът, автобусът) по нужния ви маршрут въобще
не идва. Вие мислено (и на глас) ругаете градските власти за лошата
организация на транспорта, забравяйки за факта, че случващото се събитие
може да бъде и сигнал от вашия егрегор. Всъщност той по този начин се
опитва да доведе до вас информацията, че въобще не ви е нужно да ходите в
този магазин - стоката, която ви трябва там я няма. А пък и да я има,
след като я купите може да възникнат различни проблеми.
Ние сме привели само един пример, но на практика подобни сигнали ни
заобикалят непрекъснато в този живот. Нужно е само да съумеем да ги
видим. В резултат вие ще се научите да съизмервате желанията си с
реалните възможности. Ако вече нещо сте си избрали, третият принцип
препоръчва да се върви към целта с минимални конфликти и последствия. И
нито грам в повече!
4.2.5. Сприятели се с егрегора си!
Четвъртият принцип препоръчва никога да не забравяме нашите високи
покровители, независимо от това обръщали ли сме се досега за помощ към
тях или не.
Помагайте на егрегорите
Както вече казахме, всеки човек се намира във връзка с множество
егрегори. Тези връзки са били изработени в хода на вашето възпитание,
образование, избора ви на професия или увлечение, създаването на
www.spiralata.net www.spiralata.net 105
семейство и т.н.
Всеки от тях ви помага да постигнете успех в рамките на своите
възможности и интереси. Но вие също трябва да помагате на този егрегор да
бъде голям и силен! Той се храни именно с вашите мисли, и ако вие
целенасочено му поблагодарите, каналът ви за свръзка ще се прочисти и
покровителстващият ви егрегор ще расте и ще се грижи за нас.
Затова ние призоваваме всичките читатели на тази книга: сприятелете
се със своя егрегор! Споменавайте го по-често, съветвайте се с него,
опитвайте се да се съобразявате с неговата информация и да търсите в
заобикалящата ви действителност резултатите от неговата дейност. Не се
стеснявайте да му задавате каквито и да било въпроси - с информацията във
Фините планове нещата са от лесни по-лесни, там всичко е известно за
нашето минало, настояще и бъдеще във всичките му варианти на развитие.
Отговорите могат да дойдат във вид на отделни слабо проявени мисли, във
вид на няколко реда във вестника или няколко кадри на екрана на
телевизора, във вид на част от разговор на непознати и т.н.
Как помага егрегорът
Егрегорът, бидейки лишен от материално тяло, не може да ви прати
писмен отчет за поставените му проблеми.
Ако бяхте високочувствителни, а умът ви - спокоен и мълчалив, то
егрегорът би могъл да подхвърля нужната ви информация направо в главата
ви. На учените и писателите им е известно това състояние, наречено
озарение.
Но хората употребяват много месо и алкохол, отдават се на страсти и
поради това не са в състояние да чуват вътрешния си глас. Затова
егрегорите са принудени да използват по-сложни начини за доставяне на
нужните сведения.
Получавайки въпрос, вашият висок покровител може, разглеждайки
събитията във вашия недалечен живот, да избере сред тях най-подходящия за
вас елемент (ред във вестник, част от разговор и т.н.) и да се опита да
обърне вашето внимание именно върху този елемент. Ако сте поне малко
чувствителни и подготвени за такъв вид информация, вие ще сте в състояние
да установите здраво и взаимноизгодно сътрудничество.
Всичките проблеми - на високия покровител
Плътното взаимодействие с покровителстващия ви егрегор може да донесе
голямо успокоение в личния ви живот. Нужно е само да се научите да
поставяте своите проблеми пред ег-регора и да очаквате кога те ще се
разрешат. Най-важното в случая е да останете съвършено спокойни и
уверени, че нещата ще се оправят.
Разбира се, проблемите, които ще стоварвате върху егрего-ра си, в
съответствие с втория принцип, не трябва да са прекалено много, иначе на
него ще му се наложи да бяга едновременно във всички посоки със
съответната ефективност. Трябва да градите живота си в съгласие с третия
принцип и да не създавате всеки пет минути нов проблем, който със
спокойна душа да натрисате на егрегора си. Тогава онези редки и сериозни
проблеми, които му предавате могат да бъдат решени в срок и то по най-
добрия за вас начин. Ние, обаче, въобще не можем да ви гарантираме, че
www.spiralata.net www.spiralata.net 106
събитията ще се развиват буквално по начина, по който сте си ги
представяли - егрегорът отгоре вижда по-ясно кое е наистина добро за вас.
Щастливи дни
Вие навярно сте имали в живота си "щастливи" дни, когато всичко се е
получавало, отложените някога дела са се решавали от само себе си и т.н.
В тези дни вие сте се намирали в плътен контакт с егрегора си. На жаргона
на окултните кръгове това понякога се нарича да си "на върха на вълната"
- т.е. в тези дни вие се намирате в потока на мощен егрегор, който
буквално разпръсква всички останали жизнени течения и формира събитията
по нужния за вас начин. За съжаление, подобни "късмет-лийски" дни има
само един-два в годината. Ако се научите да си взаимодействате с егрегора
си и да усилвате енергията му, количеството на тези дни може рязко да се
увеличи и вие ще започнете специално да отлагате решението на трудните
дела до поредния подобен ден.
От гореизложеното произлиза още един извод, който бихме искали да
формулираме във вид на отделно правило:
СТАРАЙТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПУСКАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ НА ПЪТЯ ВИ!
Т.е. - ако се появи някаква възможност - поканят ви на нова работа
или на среща с нов човек, предлагат ви неизвестно пътуване, книга или
предмет - не бързайте да се отказвате. Ние сме свикнали веднага след
постъпване на новата информация да включваме на пълна мощност мисловния
си апарат и да се опитваме по логичен път да определим струва ли си да се
приема това предложение или не. Въз основа на същия логичен анализ ние
взимаме решение. Често вие се отказвате от предложения без да
предприемете никакви практически ходове поне да проверите може ли тази
възможност да бъде полезна за вас. И също толкова често вие започвате да
се чешете зад тила след някое време - "ама защо тогава не се съгласих,
сега щях да съм богат и красив."
Формулираното по-горе правило ви съветва: не бързайте да се отказвате
само на базата на логическите разсъждения. Възможно е това да е вашият
егрегор, който изпълнява отдавна поръчано (и отдавна забравено) от вас
задание, предоставяйки ви възможност да изпълните пожеланото. А вие не
проверявате на практика този вариант и се отказвате предварително, като
по този начин за пореден път обиждате своя егрегор. Той, горкичкият,
половин или цяла година се е старал, организирал е изпълняването на
вашето желание, а вие мимоходом сте отхвърлили всичките му усилия.
Затова, съгласно последното правило, в случай на поява на каквато и
да било нова за вас информация е нужно да предприемете поне малки
стъпчици към реализирането на това събитие и да проследите как работите
ви ще се развиват по-нататък. Ако веднага започнат да възникват сривове,
откази, грешки - това не е вашият път и егрегорът ви подсказва да не
вървите в тази посока. Може би инициативата не е била негова, а на съвсем
друг егрегор и на вас ви е била предложена ролята на "винтче" в
реализирането на чужда идея.
От друга страна, тази информация може да е била подадена именно от
вашия егрегор, но по силата на независещи от него обстоятелства събитията
са започнали да се развиват не съвсем по неговия план, поради което той
www.spiralata.net www.spiralata.net 107
ви подава сигнал за "отбой".
Всички последни разсъждения имат смисъл само в онези случаи, в които
вие сте предприели някакви поне малки стъпки към реализирането на
полученото предложение. Ако вие нищо не сте направили по въпроса, а
веднага сте се отказали от възможността само въз основа на своята логика,
то упреквайте единствено себе си.
Съвсем възможно е да сте пропуснали реалната възможност да изпълните
едно от своите желания.
Достойнства на дружбата с егрегора
Опитът показва, че когато човек се намира във взаимодействие със своя
егрегор и изцяло му се доверява, то в душата му настъпва пълно
спокойствие, той престава да преживява по повод на разни политически
събития, инфлацията, неизплатените възнаграждения и т.н. Още повече, тези
проблеми касаят само онези хора, които си мислят, че сами решават всичко
в този живот. При хората, които си взаимодействат с егрегорите си,
обикновено подобни проблеми не възникват. На тях им изплащат заплатите
навреме или неочаквано им връщат дълг, за който са забравили още преди
няколко години. Тях ги превеждат по пътища, по които никога не се срещат
хулигани. Те никога не купуват билет за самолет, който би катастрофирал и
т.н. Те нямат онези проблеми, които вълнуват болшинството от нас. А пък
ако такива възникват, то трябва да се види защо и какво е причинило
"възпитателния" процес.
4.2.6. Бъди силен!
В дадения случай под понятието "сила" или "вътрешна енергия" ние
разбираме една много фина субстанция, която получаваме от храната,
въздуха, от другите хора, от природата, от егрегорите на различни нива,
от Космоса и каквито и да било други източници, за които знаете нещо. В
различните системи на вярвания, тя се наименува с термините "биоенергия",
"прана", енергия "ци" и други.
За съжаление техническата цивилизация, която гледа през пръсти на
нашите слабости е развратила човека и му е отнела природните заложби.
Това се отнася и до нашите сетивни способности и здравето. Малко са
хората, които се занимават поне с някакви упражнения или оздравителни
системи. Затова енергетичните възможности на съвременния човек, който не
се занимава със специални техники от типа на йога или цигун, са най-често
ограничени.
В същото време нивото на нашата енергетика определя изпълнителите на
"поръчките" и скоростта на тяхното изпълнение.
Кой изпълнява поръчките
Ако се намирате във връзка с ниските егрегори на насилието, секса или
наркоманията, то именно те ще изпълняват вашите "поръчки".
Хората, които не се отличават с особени житейски пороци -а такива са
повечето от нас - си взаимодействат основно с егрегорите на средно ниво.
Тези егрегори ни обезпечават нормални условия на живот (квартира, нескъпа
кола, мебели, битова техника и т.н.), обучение, увлечения (риболов, вила,
спорт), семейно благополучие и т.н.
Хората, които живеят в неосъзнато взаимодействие с егрегорите на това
www.spiralata.net www.spiralata.net 108
ниво, не се отличават с особена любов към ближния и не се стремят да
създадат нещо ново в който и да било вид дейност. Тях напълно ги устройва
добре уредения бит, стабилната работа с ясно определени задължения и
гарантираната заплата. В тази категория, повтаряме, попада преоблада-
ващата част от населението на нашата страна.
Ако човек не го устройва подобно "вегетиране" (като изключим случаите
на недоволство от стандарта на потребление -заплата, квартира, кола и
т.н.) и той се опитва да създаде нещо ново или пък просто се отличава с
повишена любов към хората, животните или природата, то такива хора вече
се намират под особеното покровителство на високите егрегори на твор-
чеството, науката, милосърдието, любовта към ближния и т.н.
И най-накрая - хората, които се явяват служители на някакъв
религиозен култ (почти всички, с изключение на сатанистите и др.,
използващи човешки жертвоприношения или специални психотехники за
"зомбиране" на своите последователи), си взаимодействат с най-високите и
мощни религиозни егрегори. Хората, намиращи се под покровителството на
тези егрегори са способни да творят реални чудеса и се наричат Пророци.
Както разбирате, това са хора с почти празни "акумулатори на прежи-
вяванията".
Хората, които си взаимодействат с високите егрегори, се явяват най-
мощните творци на събития. Друг въпрос е, че когато те влизат във
взаимодействие с високите си егрегори, тях престават да ги вълнуват
обичайните човешки грижи - пари, политика, битови условия,
взаимоотношения между хората и т.н. Имат възможност да получат всичко,
което "душата" им иска - тя, обаче, не желае нищо от онова, за което си
мечтаят повечето хора. Но за това вече сме разказвали.
Важността на енергетичните изблици
Но нека утешим поне мъничко онези читатели, които вече са разбрали
колко са далеч от състоянието на Пророците. За да станете могъщ създател
на събития, съвсем не е задължително да обладавате мощна енергетика през
цялото време. Достатъчно е да я имате дори и само в онези моменти от
времето, когато определяте избраната цел и я поръчвате на високия си
покровител.
Обикновените хора също понякога притежават енергии, близки до тези на
Пророците. Но - за щастие или за съжаление - само понякога в моментите на
много силни енергетични или емоционални изблици.
Най-силни емоционални изблици предизвиква страхът в онези моменти, в
които възниква реална заплаха за вашия живот. За съжаление, в момента, в
който се опитва да ви ухапе куче и се катерите по някоя ограда, за да
избягате, е малко вероятно да си спомните, че именно сега имате висока
енергетика и можете да устремите пожеланието си към небесните сфери.
Малко по-слаби енергетични изблици възникват в моментите на много
голяма радост, както и при пристъпите на гняв или любов. За съжаление и в
тези моменти хората обикновено забравят за своите проблеми и желания и
изцяло се отдават във властта на емоциите. А ако човек през цялото време
си държи проблема в съзнанието, у него няма да се появят силни емоции и
съответно - няма да се появи и възможността ускорено да се сформира
www.spiralata.net www.spiralata.net 109
нужното събитие. Това е противоречието и едновременно ключът към
решаването на проблемите с натрупването на лична енергия, предназначена
за формирането на събития.
Някои автори в частност предлагат да се използват енергетичните
"изхвърляния", предизвикани по време на сексуалния контакт между мъжа и
жената. Един от партньорите (по-малко емоционалният) трябва да държи в

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница