Какво да сторим, когато нещата не вървят така, кактостраница6/8
Дата01.09.2023
Размер1.42 Mb.
#118533
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8
Какво да сторим когато нещата не вървят Свящ Александър
Свързани:
aura

главата си "поръчката", особено в най-напрегнатите моменти на близостта.
По този начин изхвърляната сексуална енергия се модулира, тоест - става
носител на информация - вашата "поръчка". Кой я приема? Разбира се -
егрегорът на любовта и секса, който пристъпва към изпълнението или със
свои собствени сили или с помощта на близки до нивото му егрегори. Какво
ще бъде изпълнението на "поръчката", особено ако не сте я формулирали
коректно, можете да си представите и без особен труд.
Натрупвайте енергия
Съвременният градски човек е угрижен от маса текущи проблеми, леко
болен е, води обездвижен начин на живот и няма особени енергетични
запаси.
Съответно мисленият сигнал, който той изпраща към егрегора може да
бъде слаб и да се загуби в потока на подобни по вялост "поръчки". Значи,
трябва да направите така, че да ви чуят. А за целта е нужно да викнете
по-силно от всички!
Това ще може да направите при положение, че ви се отдаде да спрете
вашите вътрешни преживявания и размишления, които ви отнемат много
жизнени сили. Нужно е да поспестите същите тези сили и да ги вложите
наведнъж в момента на пращане на вашето обръщение към егрегора. Ако
вашата "поръчка" е достатъчно мощна, егрегорът ще захвърли всички
останали дела и ще се втурне да изпълнява именно нея. Това може да се
направи, но не е съвсем просто. Именно затова сме избрали като пето
основно правило принципа: БЪДИ СИЛЕН!
Или още по-подробно: НАТРУПВАЙТЕ ЕНЕРГИЯ И Я ИЗРАЗХОДВАЙТЕ
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ!
Това значи, че избирайки една цел и набелязвайки начините за
решаването й, вие трябва да се обърнете за помощ към Живота с максимална
енергичност. Вие ще сте в състояние да го направите при положение, че
повишавате енергетиката на организма си като цяло, използвайки специални
тренинги или упражнения. Или пък ако натрупвате своите сили и ги
използвате наведнъж, в моментите, в които се обръщате за помощ към вашия
висок покровител с максимално възможната за вас енергичност или
емоционалност. Колкото по-мощна е вашата вътрешна енергетика, толкова по-
бързо ще се реализират вашите желания и цели.
4.2.7. Не бързай!
Шестият принцип препоръчва: "Не се суетете и не правете резки
движения!", защото по този начин ще нарушите плановете на множество хора
и покровителстващите ги егрегори.
Неуспехите - начини за възпитание
Да следвате този принцип означава: ако нещо в живота ви не се
получава - не се суетете! Струва ви се, че нещастията и неудачите
www.spiralata.net www.spiralata.net 110
постоянно ви преследват, а всъщност работите може да стоят по съвсем друг
начин!
Възможно е обстоятелствата да се нареждат толкова лошо днес, само за
да ви научат да намирате изход от тях и това умение да ви помогне да
постигнете успехи по-нататък. Възможно е вашите желания да превишават
реалния ви потенциал и поради това те да се окажат нереализуеми в
обозримото бъдеще. Например - вие искате да станете президент на компа-
ния, но в същото време сте много стеснителни и не обичате парите. Подобни
желания са по-скоро неосъществими без използването на специални тренинги,
и именно подсъзнанието може да ви помогне реално да оцените себе си и да
си изберете по-бързо достижими цели. Затова се постарайте просто да се
доверявате на своята съдба и да приемате с благодарност всичко, което ви
се случва, без да таите никакви обиди в случай на неблагоприятно (от ваша
гледна точка) отношение на Живота към вас. По този начин вие ще
изпълнявате Основното изискване и на следващия етап успехът ще ви се
усмихне!
Неуспехът - начин за спасяването ви
Често съдбата ни спасява от голямо нещастие, устройвайки ни няколко
по-малки неприятности - според степента на запълненост на нашия
"акумулатор на преживяванията". А ние със свойствения ни егоизъм мислим,
че сме най-нещастните в света.
Ще изясним тази мисъл с пример. Да речем, откраднали са ви колата и
нямате никакви надежди да си купите нова при сегашната си заплата. Вие
възприемате това като крайна степен на нещастие в живота ви. А всъщност
чрез това събитие на вас, например, ви спасяват живота или здравето в
недалечно бъдеще.
Не е изключено да ви е грозила близката опасност да попаднете в
автомобилна катастрофа със същия автомобил и да загинете. Сега, когато
нямате кола, животът ви не е застрашен повече от гибел по пътищата.
Това е само един, при това съвсем повърхностен пример. Всъщност
взаимодействията на събитията в нашия живот са толкова сложни, че често
не можем да ги разберем. Остава ни само едно - изцяло да се доверим на
онова, което ни се случва, да се постараем винаги да виждаме знаците за
благожелателното отношение на съдбата към нас и да й бъдем благодарни във
всяка ситуация. Т.е. - да живеем според следната сентенция : "Каквото и
да прави Бог - все е за добро".
Не правете резки ходове!
Втората част на шестия принцип означава следното: ние настоятелно ви
препоръчваме да не правите неочаквани и резки стъпки по отношение на
другите хора.
Ако вие сте ръководител, преди да уволните несправящия се със
задълженията си сътрудник, му обяснете неговите грешки и го подгответе за
мисълта да си смени работата. Ако другарувате с девойка (момък), резкият
разрив в отношенията ще предизвика не само стрес, но и обратно "долитане"
на негативни чувства към вас.
Всичко е взаимосвързано
Подобни ситуации възникват често и шестият принцип е произлязъл от
www.spiralata.net www.spiralata.net 111
факта, че когато вие предприемате резки и неочаквани действия към някого,
се случва следното: вие, със свойствената си самонадеяност, разглеждате
този човек като отделна личност с ръце, крака, глава и т.н.
Тази личност извършва неправилни от ваша гледна точка постъпки и вие
предприемате необходимите според вас мерки.
Всъщност всеки, даже най-лошият (според вашето мнение) човек е
свързан чрез невидими нишки с много егрегори - на семейството, работата,
увлеченията, религията, пиянството, секса и т.н. Всички негови постъпки
се явяват резултат от съгласуваните (или недотам съгласуваните) действия
на тази съвкупност от егрегори. Съответно, всеки от егрегорите гради свой
собствен план как да управлява този човек за в бъдеще.
Когато неочаквано предприемете своите действия, вие се намесвате в
тези връзки, затягате или съвсем прекъсвате едни, а други ги оставяте да
"увиснат" във въздуха и т.н. По този начин предизвиквате раздразнението
на всички егрегори, които са управлявали този човек, тъй като неочаквано
сте се намесили и сте разрушили техните планове. Мнозинството от тях,
особено онези, които са загубили връзка с този човек, с неподправено
удоволствие ще започнат да ви наблюдават и да търсят начини да укротят
нервака, нарушил плановете им - т.е. вас. А възможностите им да го
направят, както вече казахме, са големи.
Ако вие сте извършили рязкото си действие предварително съгласувайки
го с вашите високи и мощни покровители, те ще могат да "неутрализират"
недоволството на останалите егрегори. Ако сте го направили, обаче, от
голям акъл или самоувереност, очаквайте определени "случки".
Повечето от вас лесно могат да си припомнят примери за такъв рязък
развой в отношенията с друг човек. И навярно малко по-късно в живота ви
са възниквали някакви проблеми, които въобще не сте свързвали с
произтеклата раздяла. Сега имате възможност да се върнете към спомена за
тези събития и да се опитате да ги осмислите от гледна точка на изложения
подход. Напълно ясно е, че ще намерите подобни взаимовръзки.
Затова настоятелно ви молим да не забравяте шестия принцип при
определянето на вашите отношения с другите хора, независимо дали това са
лични, длъжностни, случайни или други връзки.
Разбираемо е, че всички тези разсъждения се отнасят и до вас самия.
Т.е. - не ви се препоръчва да правите резки движения и по отношение на
самия себе си, тъй като с това вие ще нарушите плановете на егрегорите по
отношение на вас.
4.2.8. Бог няма други ръце, освен твоите!
Този принцип означава следното: работата на мисълта е много важна, но
също така важна е и правилно организираната дейност по формирането на
нужните ви събития. И ако наред с работата на мисълта вие не предприемате
реални ходове в съответствие с подсказванията или командите на вашите
високи покровители, на тях ще им е изключително трудно да изпълнят вашата
поръчка.
Ръцете на егрегорите - това са хората
Гореизложеното може да бъде обяснено и по много прост начин.
Егрегорите са същности от астралния и менталния план и се състоят от
www.spiralata.net www.spiralata.net 112
вещества, отделяни от нас в процеса на размишления и емоционални
преживявания.
Както навярно сте се досетили, това вещество е доста разредена
субстанция. Съответно - колкото и мощен да е егрегорът, той не може
самостоятелно да удържи даже перушинка. Негови "ръце" са хората, които
живеят в реалния свят. А неговите инструменти - мислите, които влага в
главите им. За да сформира някакво събитие, егрегорът трябва отначало да
планира своите ходове, после да намери подходящи изпълнители и да им
внуши такива мисли, които да ги заставят да извършат нужните му действия.
Както разбирате, това не е съвсем просто. Хората са упорити и се стараят
да се ръководят в действията си само от своите идеи и планове. Затова
реализирането на събитията понякога се проточва задълго, особено ако не
помагате на егрегора си с постъпките си на физическия план, т.е. в
реалния свят.
Именно към това ни призовава нашият седми принцип. На егрегорите ще
им бъде по-леко да ви помогнат, ако вие направите нещо, което те биха
могли да обърнат във ваша полза.
Да приведем пример!
Примери за реални ходове
Например, нужен ви е съпруг (съпруга) и вие в съответствие с
правилата на нашата методика сте съставили неговия образ и чакате
изпълнението на поръчката си. Ако желаете това много страстно, тя може да
се сбъдне достатъчно бързо. Но ще се наложи да оказвате и реална помощ на
вашия покровител за изпълнението й. Той може да набележи подходящия за
вас кавалер и да пробва да организира вашата среща, но и вие трябва да я
търсите, разширявайки възможностите за реализиране на пожеланието.
Правейки подобна поръчка, вие трябва да увеличите кръга на своите
познати, по-активно да посещавате изложби, концерти, вечери, рождени дни
и други места, където на вашия егрегор ще му е по-леко да организира
нужното ви запознанство. Ако вие си седите през цялото време в къщи и се
дърпате от всички мъже, които ви обръщат внимание, то как би могъл
егрегорът да ви помогне?
Същото може да се каже и по отношение на каквито и да било други
поръчки. Ако сте помолили егрегора си за пари, ще е добре да направите
нещо повече от това да си седите вкъщи и да чакате да ви донесат куфарче
с валута. Това също е възможно, но или след голям отрязък от време или
пък ако сте разтърсили толкова мощно с енергетичния си изблик небесата,
че всички егрегори да си изоставят належащите задачи и да се втурнат да
ви изпълняват поръчката. Но обладавате ли подобна сила? Най-вероятно -
не.
Затова, поръчвайки пари, ще ви е нужно да предприемете стъпки към
тяхното реално заработване или поне към създаването на условия, при които
на егрегора ще му е по-леко да изпълни вашето желание. Например,
помолвайки го за голяма сума пари, вие можете значително да облекчите
битието на своя егрегор, ако поне понякога започнете да си купувате
лотарийни билети или да приемате участие в мероприятия, където са въз-
можни големи печалби. А вашият егрегор е длъжен да се погрижи
www.spiralata.net www.spiralata.net 113
заработената на новото място или спечелената от вас сума да отговаря на
вашите изисквания.
Такива са основните принципи на организация на мисленето на човека,
както и на безконфликтно му взаимодействие с реалния свят и дружбата му с
представителите на Фините селения.
А пък на нас ни е време за поредното
РЕЗЮМЕ
1. Най-добрият път за постигане на поставените цели е непротиворечивото
взаимодействие със заобикалящия ни свят, придружено от поддръжката на Живота.
2. От всички обитатели на Финия свят, реална помощ на хората оказват
същностите от астрално-ментален план, наречени егрегори. Те се създават от
енергиите на хората, които мислят за нещо общо.
3. При постигане на целите си, човек трябва да построи ' мислите и постъпките
си по такъв начин, че да не натоварва прекомерно покровителстващите го егрегори, а
да им позволява да се съсредоточат върху решаването на една единствена, но най-важна
за него задача.
4. Човек е длъжен да се ръководи в живота си от седемте основни принципа на
Методиката на формиране на събития, за да може взаимодействието му с егрегорите да
дава максимален ефект
4.3. Етапи на усвояване на Методиката за формиране на събития
Ние разказахме за основните принципи, от които човек е длъжен да се
ръководи ако иска да получи поддръжката на Живота. Но дали е достатъчно
просто да разберете за тях и да ги използвате в бита си. Нашият опит
показва, че не е. Да се научите да си взаимодействате плътно с Живота не
е толкова просто, но не е и прекалено трудно. Необходими са определени
усилия за развиването на някои досега ненужни за вас способности. Именно
затова ние сме разработили пълна технология за усвояване на методиката за
формиране на събития (МФС), с помощта на силата на мисълта. Предлаганата
технология включва изучаване и употреба на следните техники:
• Отпускане на мускулите на тялото
Спиране хода на мислите
• Разкриване на източниците на вътрешно напрежение и избавяне от
безпокойството
• Разкриване на реалните жизнени цели
• Повишена вътрешна енергетика и увереност в себе си
• Изменение на собствения имидж
• Изменение на обстоятелствата в заобикалящия живот
Тук ние искаме поне накратко да разкажем за основните идеи на
технологията.
Проблеми във взаимодействието с егрегорите
Както вече отбелязахме, всеки човек се намира в непрекъснато
взаимодействие както с другите хора, така и с различни егрегори, опитващи
се да влияят върху неговото поведение, начина му на мислене и взимане на
решения. И колкото по-здраво е това взаимодействие, толкова повече
възможности има той да се сдобие с помощта на егрегора си до всичко необ-
ходимо му в този живот.
Взаимодействието на човека с високите егрегори става, както вече
www.spiralata.net www.spiralata.net 114
казахме, чрез интуитивни озарения, догадки, подсказвания, а понякога и
чрез преки отговори във вида на картинки или устна реч. Но повечето от
нас пречат на едно подобно взаимодействие с навика си непрекъснато да
размишляват.
Опитайте се да наблюдавате за няколко минути какво ви се твори в

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница