Какво да сторим, когато нещата не вървят така, кактостраница8/8
Дата01.09.2023
Размер1.42 Mb.
#118533
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8
Какво да сторим когато нещата не вървят Свящ Александър
Свързани:
aura

главата си по някакъв начин още при появата им, или просто да почакате,
докато те си отидат сами. Така трябва да правите по 20 минути на ден
докато постигнете устойчив резултат - спиране на хода на мислите поне за
5-10 поредни минути.
Метод за подтискане на мислите
Следващата група методи за "подтискане на мислите" включва в себе си
множество най-различни образи, които ви позволяват да се избавите от
случващото се в главата ви. Например, може да си представите, че взимате
гъба и "изтривате" с нея всички мисли. В момента, в който се появи нова -
веднага хващате гьбката и я триете. Или пък я измитате с метла. Или пък я
пресовате (мислено, разбира се).
При това появяването на каквито и да било образи или "картинки" пред
вътрешния ви взор не се смята за недостатък. Те може да бъдат всякакви.
Важното е само да не бъдат съпровождани мислено от думи, фрази и т.н.
Всяка появяваща се, оформена в думи мисъл трябва да бъде моментално
пропъдена с помощта на образите-картинки. Отначало може да възникнат
проблеми с отделянето на думите от образите, но след не дълги тренировки
ще се научите да виждате "картинките" без словесния им съпровод.
Вие можете да пробвате да изпълните още едно упражнение, свързано с
принудителното отстраняване на всякакви възможни източници на възникване
на нови мисли. То включва няколко стъпки.
Упражнението "Празна стая"
Представете си, че главата ви е стая, затрупана с всякакви вещи. Всяка една вещ е
свързана с някакво събитие или човек в живота ви. Диванът - с работата, столът - с
родителите, табуретките - с децата и т.н. Едно по едно изнесете от стаята всичките
намиращи се с в нея предмети и я оставете съвършено празна.
После измъкнете и себе си от стаята (да речем - за ухото) и затворете вратата
отвънка. Стаята (както и главата ви) трябва да остане съвършено празна откъм вещи,
както и от свързаните с тях мисли. Можете да поглеждате не много често вътре и от
време на време да изхвърляте някоя по случайност останала вещ (мисъл) през прозореца
(ако има такъв).
Това упражнение напомня леко на препоръката да си организирате
самостоятелно "вътрешен наблюдател" - някакво лице (всъщност именно вие),
което наблюдава като че ли отстрани какво се случва в главата ви. То е
пасивно, не се намесва в нищо, само наблюдава, но ефектът от това е
прекрасен. Стига само да прекратите участието си в работата на
"словобъркачката" и да започнете да я наблюдавате отстрани, тя веднага се
обърква и спира. На нея обезателно й е нужно вниманието ви, тя не търпи
наблюдения отстрани. За подобно отношение към света ние вече ви
разказвахме. Помнете: Животът е цирк. Тука същата тази позиция се
разглежда от малко по-друга гледна точка.
Но искаме веднага да ви предупредим, че всичко това много напомня на
началния стадий на шизофренията. Ако в главата ви започнат да
www.spiralata.net www.spiralata.net 117
функционират и двете наведнъж (и "словобъркачката" и "наблюдателят"), и
вие покажете някак си това на околните, те могат и да преценят, че май
отдавна ви е време за успокоителни таблетки. Затова организацията на
"вътрешния наблюдател" ние можем да отнесем към "висшия пилотаж" в
работата със "словобъркачката" ви и категорично препоръчваме да започнете
да се занимавате с това само след като сте пробвали всички останали
методи за преустановяване хода на мислите.
Упражнение "Кучето е колибката"
Представете си, че вашият неспокоен и неконтролиран ум - това е куче, което
обикновено си стои в колибката, и само с разрешение на своя стопанин може да излезе
навън и да поджафка, тоест - да започне да разсъждава. А стопанинът - това сте вие
или вашата воля.
Нужно е периодично да отбелязвате какво става в главата ви. Кучето трябва да е в
колибката, а в главата ви да цари тишина. Ако вие виждате, че сте възбудени или унили,
и в главата ви се въртят най-разнообразни мисли, значи, вратичката се е отворила и
песът се е измъкнал на свобода. Изгонете го обратно! Цъкнете му с език, накарайте му
се, и той отново ще заеме мястото си. Затворете след него вратата на колибката,
спуснете резето, или пък заключете с катинар. По този начин вие ще можете да се
избавите за известно време от идеализациите, оценките, възбудените мислени
разследвания или спадовете на енергия и т. н. Такива взаимоотношения с ума ви не са
много прости, но са възможни и достатъчно ефективни.
Ако пък не ви устройва кучето в колибката, измислете си свой модел и
се възползвайте от него. Важното е само да накарате трескавия си ум да се
научи да работи единствено в моментите, в които на вас ви е нужно това. А
през останалото време да мълчи.
Постигайки умението да се отпускате и поне за известно време да
преустановявате работата на мисловната си "слово-бъркачка", вие можете да
преминете към следващия етап на овладяване на методиката на МФС.
Източниците на безпокойство
Когато се научите успешно да спирате хода на бягащите си мисли макар
и само за няколко минути, ще дойде ред и на следващия етап.
Сега вие ще трябва да се освободите от вътрешните си съмнения,
безпокойства, неувереност и страхове - неминуеми спътници на
рационалистичната ни цивилизация, които поглъщат лъвски дял от вътрешните
ни резерви и отравят живота ни. И едновременно с това направляват
енергията ни към ниския егрегор на страховете, който ще се постарае да
изпълни тъкмо онова, което е било в мислите ни.
За да се освободите от безконечните преживявания е нужно да разберете
каква е истинската причина за вашето вътрешно безпокойство. По принцип,
това може да се разясни чрез дълги размишления и анализи на събитията от
живота ви или пък може да се направи с помощта на специални психоана-
литични процедури. Ние ви предлагаме да го сторите с помощта на вашето
собствено подсъзнание - в случая една невидима нишка, която свързва
тънките тела на човека и покровителстващия го егрегор.
Този метод се нарича "автоматично писане". По-нататък много наши
рекомендации ще бъдат построени върху използването на този метод, затова
ви препоръчваме да се отнесете към него сериозно от самото начало.
www.spiralata.net www.spiralata.net 118
Упражнение "Какво ме безпокои"
За получаване на информацията е нужно:
• да си приготвите лист хартия и химикалка
• да седнете в спокойна обстановка зад масата (да изключите телефона, радиото и
телевизора и да уредите да не ви безпокоят други хора)
• да вземете химикалката в ръка
• да сложите ръцете си на масата така, че да можете в който и да било момент
да пишете без усилия и придвижване
• да се отпуснете, да спрете прелитащите мисли за няколко минути.
• След това започнете да си задавате мислено въпроси от сорта на: "В какво се
състои причината за моето безпокойство? Какви основания имам за страх? Какво ме
тревожи?" и тем подобни.
• След което е необходимо да седите спокойно и да чакате мислите
(отделните думи, фрази, образи), които ще ви се появят в главата. Не е нужно да
размишлявате над проблемите си или трескаво да изцеждате отговори на въпросите
от подсъзнанието си. Нужно е просто да седите и спокойно да чакате, докато в главата
ви не се появят някакви мисли.
• В момента, в който каквато и да било мисъл се оформи в главата ви, трябва
тутакси да я запишете на листа и да чакате следващата. Вашето подсъзнание при
нормална настройка ще ви даде между 5 и 15 различни отговора, при положение, че
успеете да забавите хода на мисленето си за 15-20 минути.
• Трябва веднага да записвате всичките си мисли, напълно изключвайки се от
оценки, анализи и сравнения. В никакъв случай не трябва да си включвате "слово-
бъркачката" по време на тази процедура. Пълно спокойствие, доверие и резултатите ще
се появят на хартията. Отговорите може да бъдат конкретни, а може и да имат общ
вид - записвайте абсолютно всичко, което ви дойде в главата.
Вашата задача на този етап е да си взаимодействате с подсъзнанието -
да не оценявате, а само да записвате каквито и да било мисли, дори и най-
ругателните.
Каквото и да изплува в главата ви - не се вълнувайте, а просто
записвайте тези много често объркани мисли на хартията, след което още
един път си задайте наум въпроса и чакайте отговорите.
Появяването на "боклук" на първите етапи от работата с подсъзнанието
е напълно разбираемо. Вие толкова години не сте обръщали внимание на
неговите сигнали, че каналът между вас се е задръстил с всякакви
глупости, напълнил се е с изопачена и чужда информация. Когато този канал
се прочисти, вие ще започнете за получавате ясни отговори, но това далеч
не при всички се получава от първия път.
Записвайки тези 5 до 15 отговора, може да се върнете в обичайното си
състояние (тоест - да включите логичното и критичното си мислене) и да се
опитате да разберете написаното. Възможно е получената информация да
съвпада напълно с вашите представи за себе си. А може и рязко да се
отличава от тях. Не бързайте да отхвърляте нещата, с които като че ли не
сте съгласни. Опитайте да поживеете няколко дни с тези сведения, да
поразмишлявате върху дадените ви отговори. И ако сте честни вътрешно,
навярно ще се съгласите с правилността на получената информация. А
изясняването на истинските причини за вътрешното ви напрежение - това е
www.spiralata.net www.spiralata.net 119
вече по-голямата половина на пътя към избавянето от проблемите.
По този начин вие ще можете да помолите своето подсъзнание да ви
разкрие източниците на проблемите ви и да ви покаже пътя към тяхното
разрешение. Въпросите е нужно да са преки, а отговорите ще идват във
всякакъв вид.
При изпълнението на това упражнение е важно да не бъркате вашия
собствен суетлив ум с гласа на подсъзнанието. Затова: никакви вътрешни
обсъждания или оценки! Да се започне разговор с вътрешния събеседник, ако
такъв въобще възникне, може само по една схема: мълчание-въпрос-отговор-
мълчание...
Забавяне на отговора
Обръщаме внимание на факта, че е възможно отговорите да дойдат не в
хода на изпълнение на упражнението, а значително по-късно - след няколко
часа или даже дни. Явно на егрегора ви му е нужно понякога да се
посъветва или съгласува с други егрегори за отговора на въпроса ви, а пък
те може и да са заети с проблемите си и да не откликнат моментално на за-
питването. Освен това, отговорите могат да дойдат направо във вид на
решение на проблемите - то се подготвя от вашият егрегор, а на него му е
нужно време, за да съгласува всичко на Фините планове.
Тези, които имат добре развито въображение и боравят умело със
зрителни образи, може да пробват да разчитат отговорите на подсъзнанието
във вид на писмен текст на вътрешния си екран - в зоната на челото.
Упражнението в този случай се изпълнява със затворени очи, а когато се
наложи да запишете отговорите на хартията, може да си поотворите очите.
В резултат на общуването със своето подсъзнание може за пръв път ясно
да проумеете, че причината за безпокойството ви се явяват неустойчивите
взаимоотношения с любимия човек или с началството на работата, проблемите
с жилището или здравето, страхът от самотата или стремежът да станете
депутат в някой Парламент.
Ходове по отстраняването на безпокойството Следващата стъпка е да си
изясните какво точно трябва да направите, за да отстраните вашите
вътрешно безпокойство и неувереност.
Възможно е вече да сте обмислили информацията, получена в резултат на
изпълнението на предишното упражнение и да сте приели за себе си някакви
решения. А може би не.
Едно нещо са решенията, приети от вас на съзнателно ниво чрез
използването на стандартно логическо (рационално) мислене. И съвсем друго
- решенията, подсказани ви от вашия ег-регор - та нали той стои високо и
вижда всичко много надалече. Във всеки случай ние препоръчваме да
изпълните следващото упражнение.
Упражнение "Какво да правим"
• Както и предишното, това упражнение се изпълнява по метода на
"автоматичното писане", със същите етапи и със същите ограничения по отношение на
анализа и оценката на отговорите по време на диалога с подсъзнанието.
• Пригответе си чист лист хартия и химикалка. Седнете зад масата удобно,
отпуснете мускулите на тялото, спрете хода на мислите.
• Влизайки в изменено състояние на съзнанието (пълно спиране на мислите) си
www.spiralata.net www.spiralata.net 120
задайте следващите въпроси: "Какво трябва да направя, за да се успокоя? Какво да правя
изобщо? Какво ще ми помогне? Какво да сторя най-напред?" или подобни.
• Появилата се в главата ви информация трябва незабавно да се запише на
хартия и да продължите за задавате въпроси, докато не получите 5-10 различни
отговора.
• Ако на някакъв въпрос не получавате отговор, постарайте се да го
преформулирате, поставяйки го по по-ясен и конкретен начин. Не задавайте общи
въпроси от типа "Как да избегнем световната война?" или "Как да спасим човечеството
от СПИН". Във възможностите на егрегора ви е да ви спаси живота в случай на война,
но като цяло глобалните събития от рода на войната, революциите,
епидемиите и т. н. се явяват резултат от взаимодействието на огромно количество
егрегори, в това число и много силни от типа на религиозни, национални и т.н. Затова
при изпълняване на упражнението задавайте на своето подсъзнание такива въпроси,
които да са свързани единствено с вас.
Когато запишете отговорите, се върнете в нормално състояние на
съзнанието и се опитайте да ги осмислите.
В тези отговори най-вероятно ще ви бъде препоръчано да изпълните
някакви действия. Изпълнението им навярно ще бъде най-добрият вариант за
развитие както на събитията в живота ви, така и за отстраняване на вашите
неувереност и недоволство.
Препоръките на подсъзнанието ви може да не ви се харесат или пък може
да изискват да промените прекалено рязко живота си - да речем, да се
разведете, да си смените работата или местожителството и т.н. Вие ще
трябва да вземете решение -да изпълните препоръките на подсъзнанието или
не. В първия случай е твърде вероятно да се избавите от недоволството си
към живота - та нали именно за това сте се помолили. Но за да го
постигнете, е възможно да ви се наложи да изразходвате прекалено много
усилия.
Ако с абсолютна сигурност сте решили да не прилагате препоръките на
вашето подсъзнание, вие можете още веднъж да влезете във връзка с него и
още един път да зададете същите въпроси. Сега то ще знае, че предишните
препоръки са неприемливи за вас и ще потърси най-добрия изход в новите
условия. Възможно е да ви посъветва вместо да се разведете да започнете
да се занимавате с йога или с тичане в бавен тръс -препоръчваме ви да не
отхвърляте тези идеи. Ако вървите по-нататък по този път, може един по
един да отхвърляте всички онези съвети на подсъзнанието, които изискват
някакви усилия от вас. Но тогава в крайна сметка ще дойдете и до отговора
"Остани такъв, какъвто си". А пък ако изобщо не сте се канели да
промените нещо, за да подобрите своето положение, защо тогава сте
започнали да изучавате и да употребявате тази методика?
Освен това, при каквото и да било развитие на събитията не забравяйте
да поблагодарите на своето подсъзнание за подсказването, и се старайте да
го правите при всеки удобен (че и неудобен)случай.
И така - в резултат на изпълнението на това упражнение, вие ще
получите известно количество препоръки за това какво ви е нужно да
направите, за да измените живота си. Възможно е някои от тях да не бъдат
съвсем прости и разбираеми, други може да изискват от вас големи и
www.spiralata.net www.spiralata.net 121
специални усилия. Но какво да се прави, имате проблеми и трябва някак си
да се избавите от тях, а това няма да стане само с помощта на таблетки
или амулети.
Изясняване на реалните жизнени цели
На следващия етап от МФС вие трябва да си изясните какво наистина
желаете. Или - по-точно - по кой връх си струва да започнете да се
катерите?
Този етап донякъде се отличава от предишния, в който ние изяснявахме
начините за отстраняване на вашите текущи проблеми.
Жизнената цел - това е едно понятие от по-високо ниво, то се
припокрива с понятието "предназначение". Проблемът с избора на главната
жизнена цел стои доста остро пред преобладаващото мнозинство хора - като
изключим онези, които са фанатично предани на една единствена кауза или
онези, които въобще за нищо не мислят. В живота ни има доста съблазни и
ни се иска да го изживеем така, че нищо да не пропуснем. В резултат на
това битието на мнозина от нас напомня на бягане в две посоки наведнъж.
Искаме едновременно да печелим повечко и да се занимаваме с интересна
работа, да постигнем успехи в спорта, да се ползваме с успех при жените
(мъжете), да имаме голяма квартира и извънградска къща, да пътуваме с
яхта по океана и т. н. Ив крайна сметка за реализирането на всяка една от
тези многобройни цели ни остават твърде малко време и сили, поради което
резултатите са повече от скромни при преобладаващото мнозинство хора. В
МФС, подобна ситуация се разглежда като неопределеност при избора на
цели. Но какво да правим тогава, как да постигнем всичко онова, което ни
се иска?
В отговора, който ще ви даде нашата методика, вие можете да не
забележите нищо ново. Тя ви предлага щателно да проанализирате всичките
си жизнени цели, да изберете от тях 2-3 най-значими, и да съсредоточите
всичките си усилия за тяхното постигане (помнете третия принцип - "катери
се само по един връх"). Ефектът може да бъде поразителен.
Именно за да заявите тези реално значими за вас цели е необходимо да
се ползвате от начините за общуване със собственото подсъзнание, които
дава МФС.
В избора си на жизнени цели ще трябва да се постараете да избегнете
типичните грешки. Една от тях е неопределеността на целите и ние вече я
разгледахме. Втората типична грешка -това е поставянето на нереални цели.
Например - вие можете да поискате да станете президент на страната. Но
ако при това имате само девет класа образование и панически страх от
изяви пред големи аудитории, то тази цел навярно е нереална и няма да е
възможно да я постигнете в обозримия период от време с каквато и да било
методика.
Нашата методика помага да се определят само РЕАЛНИТЕ цели. За това
отново се използва метода за общуване със собственото подсъзнание, а
именно - "автоматичното писане".
Упражнение "моите жизнени цели"
• Вземете лист хартия и го разделете (надлъжно) на две половини чрез
вертикална линия. Лявата половина на листа разделете още един път на две чрез
www.spiralata.net www.spiralata.net 122
вертикална линия Над първата колонка напишете: "моите цели" Над втората колонка
напишете: "оценка". Над последната колонка: "Моите най-важни цели"
• Сложете листа пред себе си, вземете химикалката в ръка и сложете ръцете си
на масата, така че да можете да започнете да пишете веднага.
• Седнете удобно, отпуснете мускулите на тялото си. Преустановете хода на
мислите и останете в това състояние за две-три минути.
• След това си задайте мислено въпросите: "Какви са моите жизнени цели? Какво
искам? Какво за мене е най-важно от всичко? Какво ми е предназначението?" и чакайте
появата на отговор.
• Всеки появил се отговор веднага записвайте в лявата колонка, повторете
въпроса и отново зачакайте отговор. И така - до появата на 8 - 10 записа с вашите най-
различни цели. Тук може да присъстват и придобиването на престижна марка кола, и
пътуване в Австралия, женитба или развод, нова длъжност, интимна среща и т.н.
Колкото различни хора, толкова различни цели.
Както обикновено, единственото и необходимо условие за успешно
изпълнение на това упражнение се явява отсъствието на каквито и да било
анализи или оценки на появяващите се по време на изпълнението му
отговори. Не трябва в никакъв случай да преценявате идващите в главата ви
предложения! Оценките оставете за по-нататък. По време на упражнението
вие трябва напълно да се доверявате на своето подсъзнание и да записвате
всичко онова, което то ви подсказва.
• Когато се появят 8-10 записа, се върнете към нормалното състояние на
съзнанието си и ги прегледайте
• След това отново преминете към състоянието на "пустота" (отсъствие на
мисли в главата) и много бързо, без да размишлявате, всичко на всичко за 5-10 секунди
поставете във втората колонка срещу всяка цел оценка по десетобалната система.
Главното е да не разсъждавате, а да запишете първата дошла в главата ви цифра.
Тук съществуват и някои ограничения, но само за емоционално
неуравновесените хора: не трябва да се поставя срещу всяка цел цифрата
10. Помолете вашето подсъзнание да подходи към оценката на важността на
целите по-деликатно, иначе изпълнението на упражнението губи всякакъв
смисъл. Диференциацията на оценките трябва да осъществява именно вашето
подсъзнание (егрегор), а не вие самите на съзнателно ниво.
Времето за изпълнение на цялата операция с оценките не би трябвало да
бъде повече от 10 секунди.
След това може да се върнете в обичайното си съзнание и да препишете от
първата колонка в третата онези ТРИ цели, срещу които във втората колонка са били
поставени максималните оценки.
Това ще бъдат и вашите най-реални и важни за момента задачи. Приемете
получения резултат като дадено ви свише подсказване и се ръководете от
него в по-нататъшната си дейност. Разбира се, не е препоръчително да
преувеличавате значението на предлагания начин за житейско планиране и
трябва напълно осъзнато да се преценят възможните последствия. Ако всичко
ви устройва - напред! Ако последствията ви се струват странни или крайно
нежелателни, то вие имате пълното право да направите друг избор. Ако вие
правилно сте изпълнили упражнението, обаче, получената цел би трябвало да
ви устройва.
www.spiralata.net www.spiralata.net 123
Сега, когато вашата най-близка и най-важна цел е определена, на вас
не ви остава нищо друго, освен с цялата си енергия и желание (което
практически е едно и също) и в съответствие със седмия принцип на МФС да
се устремите към нейната реализация. Как да се направи това по най-добрия
начин, ще ви подскажат отново подсъзнанието и принципите на нашата мето-
дика.
Следващото упражнение външно ще наподобява построяването на най-
обикновен план или програма за действие по решаването на някакъв проблем.
Ние постоянно правим подобни планове в работата и в дома си, но го правим
на съзнателно ниво, опирайки се единствено на своите знания и опит. В
предлаганата методика вие също трябва да изградите подобен външен план,
но в процеса на оформянето му ще се наложи да се откъснете от вашите
знания и от вашия предходен опит.
Планът трябва да бъде построен от вашето подсъзнание, а вие ще
представлявате проводника, чрез когото то може да подскаже онова, което
следва да се извърши.
Вие, разбира се, можете да се посмеете над тези манипулации поради
факта, че вече сте правили множество планове в живота си, само дето Бог
знай защо те не са се реализирали. Ето тук се крие и разковничето на МФС.
Можете да си строите множество най-забележителни наглед планове на
съзнателно ниво, но доколкото тези планове не са съгласувани с въз-
можностите на вашия егрегор и - чрез него - с плановете на множество
други егрегори, те най-вероятно така и ще си останат красива фантазия.
Когато правите планове за своята дейност, привличайки за помощ
покровителя ви (егрегора), той - бързо преглеждайки всички възможни
начини за развитие на събитията с оглед интересите на огромно количество
хора и техните собствени егрегори, ще избере най-добрия и най-ефективния
вариант на дейност. Той ще ви подскаже този план по време на изпълнение
на упражнението или малко по-късно. А след това, доколкото изборът е бил
направен от него самия, той е длъжен всячески да се старае да реализира
този план. И ако после при него (именно при него, не при вас) нещо не се
получава, вие ще имате всички основания да му предявите претенции и
въобще - да му подо-саждате с упреци при всеки удобен случай. Но дотам,
най-вероятно, няма да се стигне.
И така, ако ние поне малко сме ви убедили в резултатността на нашия
подход към построяване на плана за постигане на вашите цели, ви
предлагаме да преминете към изпълнение на упражнението и да го правите,
спазвайки всички правила.
Упражнение "СТЪПКИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА "
• Вземете лист хартия и запишете отгоре му (напреко на листа) най-важната от
избраните от вас в предишното упражнение цели (получили най-висока оценка във
втората колонка). Ще набележите план за реализация на именно на тази цел.
• Разделете листа чрез вертикални линии на три равни по ширина колонки.
Напишете над тях "Стъпки към постигането на целта", "Какво е нужно да се прави" и
"Важност".
• Отпуснете се, преминете към състояние на "вътрешна празнота", мислено си
задайте първия въпрос в съответствие със заглавието на първата колонка: "Какви
www.spiralata.net www.spiralata.net 124
стъпки да предприема, за да достигна тази цел?" и чакайте.
• В момента, в който в главата ви се появят някакви отговори, започнете да ги
записвате, без да размишлявате и да анализирате. Старайте се отговорите да са
конкретни и конструктивни. Ако те са непонятни, можете да попитате отново своето
подсъзнание, да уточните формулировката (но в никакъв случай да не започвате да се
пререкавате с него). Да речем, в предишното упражнение сте заявили като своя
главна цел "Да заработвам много пари". Следователно, по въпроса за
стъпките към нейната реализация могат да възникнат отговори от типа:
"Сериозно да се поговори с началството за заплатата", "Да се потърси нова
месторабота", "Да потърся къде наведнъж мога да получа много пари" и т.н.
Подобни ходове може да измислите и в пълно съзнание, но при работата
с подсъзнанието спектърът на получените решения е много по-широк. Често
идват решения, които никога не биха се появили на съзнателно ниво, тъй
като тогава вашият "вътрешен критик" заглушава гласа на подсъзнанието.
Освен това отговорност за приетите решения ще носите вие, а не под-
съзнанието - а на много от вас то би помогнало в голяма степен да
направят първите си крачки по пътя към собствената реализация.
• По този начин вие можете да определите от 5 до 10 различни стъпки, които
ще ви помогнат в реализирането на поставената цел. Записвайте стъпките през
известни интервали, за да можете нататък да ги развиете и допълните
• След това трябва да преминете към изясняване на факта какво конкретно е
нужно да се направи за реализирането на вече определените ходове. Трябва да помолите
своето подсъзнание да ви подскаже пътищата и средствата за осъществяването на
всяка една от стъпките, записани в първата колонка. Това също трябва да бъдат
напълно конкретни подсказвания от типа: "Да се прочете вестник с раздел: "Търси се",
"Да се позвъни на познат за работа", "Да се изучи език" и т.н. При което в идеален вид вие
трябва да получите няколко подсказвания за всяка от крачките в първата колонка. Тези
конкретни действия записвайте детайлно във втората колонка срещу разглежданата в
момента стъпка.
В крайна сметка трябва да получите няколко легнали на една страна
пирамиди: стъпка в първа колонка и няколко действия по осъществяването й
във втора, после следваща стъпка и т.н. По този начин ще получите напълно
ясен план за действие по постигането на поставената цел.
• За да определите приоритетите в изпълнението на ходовете по
постигане на целта е нужно в изменено състояние на съзнанието ("пустота"), в трета
колонка на таблицата много бързо срещу всяка стъпка (от първата колонка) да
поставите оценка от 1 до 10. Максимално допустимо време -10 секунди.
Подобна оценка на желателната последователност на стъпките, създадена
от егрегора ви (не забравяйте, че вие сте само един инструмент за
записване на егрегоровите съображения), ще ви помогне да коригирате плана
и да определите оптималния алгоритъм на действията си.
Не се стеснявайте да съставите много подробен план за постигане на
всяка от целите, включвайки дори конкретни сметки с точност до стотинка
за разходите, които ще са ви нужни, за да произведете (получите) избрания
резултат. Най-вероятно ще се убедите, че постигането на всяка една от
обявените цели е напълно възможно и не изисква нищо чак толкоз героично
от вас.
www.spiralata.net www.spiralata.net 125
Когато планът за реалните стъпки по постигането на поставените цели и
"сметката" за бъдещите разходи са вече изготвени с Божията (на
подсъзнанието, егрегора) помощ, на вас ви остава само да поемете по-
дълбоко въздух и да си дадете командата: "Започвам незабавно!!!". За да
върви по-успешно реализирането на плана, постройте мислен модел на
желаното развитие на събитията и постоянно си го дръжте в главата. Но не
му придавайте прекалено голямо значение, не идеализирайте. И главното -
действайте тук и сега, в реалния свят!
Повишаване на вътрешната енергетика и увереност в себе си
Срокът за реализация на замислените от вас събития зависи пряко от
това с каква вътрешна енергия ще го правите. Ако вие сте много уверен в
себе си, енергичен и целеустремен човек, то замисленото от вас може да се
реализира буквално след няколко дни. Но подобни хора рядко изучават
методики, подобни на нашата - те просто нямат нужда. А хората, които
хранят множество съмнения и преживявания винаги поддържат ниска вътрешна
енергетика и сроковете за изпълнение даже на най-горещите им желания (ако
въобще имат такива) се протакат дълги години. Оттук произлиза и простият
извод: за ускоряване процеса на формиране на нужните ви събития е
необходимо да се използват специални упражнения, насочени към увеличаване
на енергетичния ви потенциал. Подобни упражнения се препоръчват именно на
следващия етап от усвояването на МФС.
Вътрешните съмнения - консуматор на жизнени сили
Вътрешните съмнения предизвикват голяма загуба на енергия, както и
преживяванията от типа: "Всичко ли направих правилно? Ама не казах ли
нещо излишно? Добре ли направих като си купих тази рокля?" И т.н.
Вътрешните съмнения са резултат от неконтролираната работа на собствения
ви ум - главният консуматор на силите и здравето ви. Непрекъснато съмня-
ващият се и - още по-лошо, опитващият се чрез постоянни вътрешни
разсъждения да достигне до обосновани решения човек, е най-често слабо
склонен към процъфтяване в живота. Непрестанно работещата "словобъркачка"
отнема на подобни хора време и енергия при пълното отсъствие на видими
резултати.
Това въобще не значи, че ви призоваваме съвсем в нищо да не се
съмнявате и да не разсъждавате по каквито и да било поводи - като
войникът Швейк от известната повест на Ярослав Хашек, например.
Съмнението - това е съдбата на мислещия човек. Ние само се опитваме да ви
убедим в това, че е по-добре да решавате проблемите си не чрез помощта на
своята "словобъркачка", а чрез по-мощни и знаещи сили. Но за разрешението
на съмненията и въпросите ви с помощта на подсъзнанието (тоест - с
помощта на управляемата интуиция) вие сте длъжни да се научите да
заставяте ума си да мълчи и да освобождавате в главата си място за
получаване на отговорите на вашите въпроси.
Мощната енергетика - гаранция за успех
Човекът с мощна енергетика може по свое желание да влиза с контакт с
всякакви егрегори, в това число и с много високите, и буквално да ги
"заставя" да му изпълняват желанията. Такива хора има, но те са малко и
обикновено не придават значение на своите възможности. От друга страна -
www.spiralata.net www.spiralata.net 126
даже и при най-високата енергетика може много дълго да чакате за
изпълнението на желанията си ако започнете да търчите едновременно по
всички посоки, нарушавайки по този начин втория принцип на МФС. Затова,
ако се вложи високата енергетика в една единствена цел, то тази цел ще
може да се реализира буквално на следващия ден.
Да се увеличава мощността на енергетиката може по всякакви начини. Но
в случая много добро въздействие имат различните източни гимнастики, и
особено "цигун". Може да се използват дихателните упражнения от йога или
от ребефинг. Може да се зареждате с енергия от слънцето, дърветата,
водата и други природни обекти. Въобще - всички методи са добри. Друг е
въпросът, че различните способи за зареждане дават на енергията различна
"плътност" - в зависимост от това през какви енергетични центрове (чакри)
тече вашето усилено енергийно подхранване.
Съответно, ако се каните да идете на среща и ви е необходима смелост
да направите любовно признание, ви е нужна мека и нежна енергия - нея
могат да ви я дадат залязващото слънце или дърветата. Ето ви едно
упражнение, което би ви помогнало в постигането на подобна цел.
Упражнение "Кристален съд"
• Застанете с лице към изгряващото или залязващото Слънце
• Притворете очи и се постарайте през тях да видите тънък лъч, който идва от
Слънцето право към очите ви. Запечатайте го в паметта си и затворете очи.
• Представете си, че вашето тяло е празен кристален съд, който трябва да се
запълни със слънчева течност. Започнете да се "обливате" със слънчева течност през
лъча. Течността постепенно ще запълня краката ви, торса ви, ще се влее в ръцете, после
ще изпълни главата ви, и чрез теменната чакра ще започне да се излива, създавайки
около вас сияен слънчев поток.
• Ако слънцето е закрито от облаци или се намирате в помещение, може да си
представите един малък лъч, идващ отгоре ви и да се зареждате от него.
• В края на упражнението, което продължава от 3 до 5 минути, трябва да
измиете лицето си с разтворени длани
Това е упражнение за зареждане с "нежна" енергия. А ако се каните да
изяснявате отношенията си с началството или с деловия си партньор, при
което ви е необходимо буквално да наложите необходимата ви гледна точка
на събеседника си, то ви препоръчваме да направите друго упражнение.
За изпълнението му е желателно да сте сами в стаята и да имате
възможност, макар и не много силно, да си мърморите или даже подвиквате,
така че никой да не ви се притече за бърза помощ.
Упражнение "АЗ СЪМ СИЛА"
• Застанете прави, вдигнете двете си ръце към гърдите, свийте юмруци и със
сила ги отхвърлете нагоре, без да разпускате пръстите (може и първо едната, после
другата ръка)
• При това буквално изкрещете с цялата си емоционал-ност и изразителност
кратка енергична фраза от рода на "Аз съм сила", "Аз съм енергия", "Аз съм стопанин (на
живота си)" или "Аз съм щастлив (богат, весел, преуспяващ)!". Текстът може да бъде и по-
практичен, от сорта на "Аз съм началник отдел", "Аз съм депутат в парламента", или "Аз
съм най-сексуалната!"
• Упражнението се изпълнява 5-6 поредни пъти. Ако го правите достатъчно
www.spiralata.net www.spiralata.net 127
интензивно, ще почувствате буквално вълни от енергия, който ще се разливат
изотвътре към тила.
Упражнението е много зареждащо, но то формира у човека малко по-
твърда енергия - от типа, необходим на военните, мениджърите, крупните
търговци, политиците или просто хората, желаещи да се издигнат в службата
или да си поискат по-висока заплата. То може да се изпълнява по няколко
пъти на ден в това число и непосредствено преди отговорни срещи или
изяви.
Промяна на собствения имидж
Следващият етап на усвояване на МФС е да се премине от доброто
взаимодействие с вашите покровители във Финия свят към реални стъпки в
живота. Тука също има правила.
Основната идея на методиката на ФС по този въпрос се състои в това,
че хората ни възприемат такива, за каквито ние самите се мислим. Ако вас
постоянно ви мъчат съмнения и колебания, то всичките ви действия ще носят
отпечатъка на тази неувереност. Хората осъзнато (или неосъзнато) ще я
възприемат и ще реагират съответно. Например, на никого не би му хрумнало
да ви назначи на ръководен пост, свързан с непрекъснато самостоятелно
взимане на решения, ако това постоянно предизвиква у вас треперене в
коленете и главоболие.
Какъв е изводът от всичко това? Съвсем прост. За да постигнете по-
бързо до поставената цел, трябва мислено да усетите как вече сте я
постигнали. Ако искате да станете богати -почувствайте се такива!
Мислете, разсъждавайте, дишайте, ходете, изглеждайте като богат и
преуспяващ човек. При това трябва да го правите без задръжки - като
изключим харченето на пари, които засега може и да нямате. Но те ще
дойдат, ако успеете да играете таи роля достатъчно естествено и дълго.
Началникът ви ще поиска да ви увеличи заплатата, партньорите ви ще
започнат повече да ви се доверяват и - по един или друг начин, парите ще
дойдат при вас. Всичко това означава, че ви е необходимо да сътворите и
поддържате ИМИДЖА и усещанията на човека, в когото сте пожелали да се
превърнете.
Но за да започнете да изработвате нужния ви имидж, е желателно като
начало да проведете инвентаризация на онова, което вие вече всъщност
притежавате. Мнозинството от хората не се замислят за това или силно
дискриминират собствените си постижения, което не трябва да се допуска в
никакъв случай.
За да ви помогнем реално да оцените достойнствата и постиженията си,
ви предлагаме да изпълните едно несложно упражнение.
Упражнение "МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ"
• Вземете лист хартия и химикалка. Разделете чрез линии листа хартия
(надлъжно) на три равни части. Над всяка от колонките напишете: 1. Моите положи-
телни качества. 2. Какво съм постигнал? 3. Къде мога да се изявя?
• Заемете удобна поза, седейки зад масата, отпуснете мускулите на тялото,
спрете хода на мислите.
• Наум си задайте въпроса: "Какви положителни качества притежавам?" и
започнете да записвате в първата колонка появяващите се отговори. Тука може да има
www.spiralata.net www.spiralata.net 128
доброта, веселост, откритост, умение да съпреживявате на другите, желание да
помагате и т. н. Тук мо-гат да влязат и напълно конкретни ваши постижения -
физическа сила, красота, умението да играете на шах или да говорите английски, да
карате кола, да плувате, да ловите риба, да рисувате добре, да пеете и т.н.
Опитът показва, че всеки - даже най-скромният човек може да си
изнамери не по-малко от 15 положителни качества. Така че не се
стеснявайте особено, ако не ви стигне листът, ами си вземете втори!
• Когато завършите с първата колонка, преминете към втората. По същия
начин - в състояние на отпусна-тост и със забавено мислене, си задайте въпроса: "Какво
наистина съм постигнал досега?".
• В момента, в който се появят първите отговори, започнете да ги записвате, без
да се отвличате в спомени и обсъждания на пропуснатите възможности.
• Вашата "словобъркачка" непрекъснато ще се опитва да ви отнеме
инициативата и да започне обсъждане на някакви проблеми - не се поддавайте на
нападенията й. Във втората колонка трябва да запишете ВСИЧКИ що-годе значими
постижения в живота ви. Това може да бъде постъпване или завършване на учебно
заведение, женитба или развод, покупка на хубава вещ, увлекателно пътешествие, срещи
с интересни хора, изпълнението на трудна работа, съчиняването на песни или
улавянето на голяма каракуда по време на риболов и т.н. Както вече казахме, не
съществува човек, който да не е в състояние да си припомни поне петнадесет - двадесет
постижения.
• Когато постиженията престанат да ви изплуват в паметта, без прекъсване
преминете към запълването на третата колонка. Задайте си мислено въпроса? "Къде бих
могъл да се изявя по най-добрия начин?" и започнете да записвате появяващите се
отговори. Те могат да бъдат най-различни. Може би вие се виждате като преуспяващ
военачалник или виден политик, проповедник или разузнавач, баща на десет законни деца
или процъфтяващ Дон Жуан и т.н.
• Няма да е лошо ако записите от втората и третата колонка се припокриват и
допълват едни други. Това ще означава, че вие записвате в третата колонка не просто
своите фантазии на тема "Какъв бих желал да бъда?", а също така и известно
потвърждение на вашите напълно конкретни успехи в реалния ви живот и дейност.
По този начин всеки човек може да намери по пет - десет вида дейност,
в които навярно го чака успех. Ако - разбира се, започне реално да се
занимава с някоя от тях.
Общото времетраене на упражнението - 15-30 минути. Когато го
завършите, ще трябва да се върнете в обичайното си състояние на
съзнанието, отново да погледнете и проанализирате записите. Ние сме
уверени, че за вас ще е същинско откровение да видите веднага всичките си
постижения и достойнства. На хората им е свойствено да забравят и
принизяват своите постижения, концентрирайки се вместо това на
недостатъците, което намалява енергетиката им и увереността им в
собствените сили.
Изпълнението на гореизложеното упражнение навярно ще повиши вашата
самооценка и увереност в себе си - т.е. - ще увеличи енергетиката ви и ще
облекчи общуването ви с високите ви егрегори.
Сега, когато разбрахте всички хубави неща за себе си, не е лошо да
разберете и какво все пак не достига на един такъв забележителен човек
www.spiralata.net www.spiralata.net 129
като вас. В случая не става въпрос за материални или други потребности -
тях вече ги разгледахме в предишните раздели на методиката. Не, тука иде
реч за това какви качества на личността не ви достигат, за да постигнете
набелязаната цел. Или пък какви черти на характера ви пречат за това. За
да получите всичко в ясна форма и да го използвате нататък в работата си,
ви предлагаме да изпълните още едно упражнение.
Упражнение "КАЧЕСТВА НА ЛИЧНОСТТА МИ"
Вземете лист хартия и го разделете с вертикална линия наполовина. Над лявата
половина на листа напишете: "Черти на характера ми, от които бих желал(а) да се
избавя". Над дясната половина на листа напишете: "Качества, които бих желал да
придобия". Заемете удобна позиция зад масата, отпуснете мускулите на тялото и
преустановете хода на мислите. Мислено си задайте въпросите "Какви черти на ха-
рактера ми пречат да живея?" От кои бих желал(а) да се избавя?", "Какви особености на
личността ми пречат да постигна поставената цел?" Задавайки си тези или подобни
въпроси, продължете да стоите спокойно и да чакате вашето подсъзнание да започне да
ви дава отговорите, които трябва да записвате в първата колонка. Тези отговори
могат да бъдат най-различни. Могат да ви подскажат, че ви пречат вашите
разпаленост и избухливост, невъздържаност или грубост, излишната отстъпчивост
или мекотелост и т. н. Може би на вас ви пречат прекомерната пълнота или ниският
ръст, плешивостта или късогледството, язвата на стомаха или прекалената височина,
и т. н. Отговорите могат да бъдат всякакви, но те обезателно трябва да засягат единс-
твено вашата личност, а не обстоятелствата в заобикалящия ви живот.
Когато напишете всичките си недостатъци - а те при комплексирания
(идеализиращия) човек могат да се окажат ни повече, ни по-малко от достойнствата в
предишното упражнение, без да спирате преминете към изясняването на факта какво
още не ви достига. Мислено си задайте въпроси от типа: "Какви качества не ми
достигат, за да постигна поставената цел?", "На кого трябва да приличам?", "Какви
качества е нужно да си изработя?". Ако въпросите са зададени, почакайте отговорите
от вашето подсъзнание. В момента, в който те се появят, веднага и без обсъждане и
критики, си ги запишете във втората колонка на таблицата. Може би не ви достигат
решителност или привлекателност, веселост или силен глас, комуникативност или
скромност и т. н. Всеки човек може да намери 5-10 качества, които би искал да
притежава. Още повече, вие навярно си представяте какви достойнства трябва да
обладава човек, смело вървящ към постигането на избраната цел.
Когато новите мисли престанат да ви се появяват в главата - а това
трябва да бъде не по-рано от 10-15 минути след началото на упражнението,
може да се върнете в обичайното си състояние на съзнанието и да
погледнете получените записи. След което пробвайте да оцените доколко
важни са за вас желателните качества на личността от втората колонка на
таблицата.
• За целта бързо поставете във втората колонка на вашия лист оценка по
важност на желаните положителни качества по десетобалната скала. Необходимо е да
направите това отново чрез помощта на подсъзнанието - без да се замисляте, всичко на
всичко за 5 -10 секунди.
• А можете да направите тази оценка и на напълно съзнателно ниво,
преценявайки стоящата пред вас цел и онези качества, които ще ви потрябват като
начало, за да я постигнете.
www.spiralata.net www.spiralata.net 130
След като изброите докрай своите достойнства и недостатъци, вие може
смело да преминете към отработването на упражненията, които ще ви
помогнат да възпитате у себе си така необходимите ви качества на
личността. Но тези упражнения ще бъдат в духа на цялата ни методика - в
основата си те ще са насочени към построяване и използване на разнородни
мисловни модели.
Един от тези методи е да използвате с цел въздействие върху
събеседника образа на нужния ви човек. За да се научите да го правите, ви
предлагаме няколко пъти да изпълните следващото упражнение.
Упражнение "Идеал"
• От резултатите на упражнението "Качества на личността ми" изберете две-
три най-важни, които обезателно са ви нужни за постигането на поставената цел.
• Сега пробвайте да си представите човек, който в пълна или даже в прекомерна
степен притежава набора от нужните ви качества. Може би, това ще бъде образа на
ваш познат, известен киноактьор, политик и т.н.
• Ако нямате подобни познати, измислете си такъв идеален човек, който
притежава нужните ви качества. Представете си живота му, маниера му на обличане,
на ходене, на разговаряме, смеха му и т. н.
• Сега си представете, че този човек се е заел с решението на вашия проблем.
Няколко пъти мислено "изиграйте" развитието на необходимото ви събитие с
участието на този човек. При него всичко се получава много добре и успешно.
• Сега си представете, че вие надявате на себе си образа на този човек и се
въплъщавате в него. Почувствайте се в неговата кожа, поразходете се из стаята като
него, посмейте се като него. Пробвайте поне половин час да поживеете с този идеален
човек - смел, напорист, обаятелен и каквото още ви е нужно.
Това упражнение е много близко до онова, което правят актьорите,
превъплъщавайки се в зададената им роля. Вашето отличие от актьора се
състои в това, че вие трябва не само да се въплътите в този Идеален човек,
но трябва и сами да измислите сценария на развитие на събитията. Актьор,
режисьор, зрител - и всичко това събрано у едно и също лице.
Изпълнявайте това упражнение (мислено, насаме) дотогава, докато не се
научите изцяло да се превъплъщавате в създадения от вас образ на Идеалния
за вашите цели човек. Не е изключено да ви потрябва образът на нахалник,
бюрократ или кавгаджия - може и това да се случи, та нали човешките цели
са най-различни, а пътищата за постигането им - още повече. Както
разбирате, това е типична ситуация за онези, които се стремят да
превземат целта си, заемайки жизнената позиция "Животът е игра".
След като сте се научили да се превъплъщавате в Идеалния човек, вие
можете смело да пристъпите към постигането на избраната от вас цел. В
момента, в който събитията изискат от вас демонстрация на недостигащите
ви качества, вие изваждате и надявате своя Идеален образ.
По-нататък той вече взима нещата в свои ръце, а вие само изпълнявате
неговата воля и решения. Отговорността за всичко ще носи именно той и
затова вие смело можете да му разрешите да постъпи така, както сам счете
за необходимо. И така - всеки път, когато предприемате някакви ходове по
постигане на вашата цел. Разбира се, все пак не трябва да нарушавате
административния или Наказателния кодекс, иначе после ще ви е трудно да
www.spiralata.net www.spiralata.net 131
докажете на следствените органи, че всичко това сте го правили не вие, а
вашият "Идеален човек".
Ние разгледахме само един начин за изменение на вашия имидж. В пълния
вариант на МФС освен него има и други начини с използване на животински
образи или потоци цветна светлина. Тези начини ще ви помогнат поне
временно да измените имиджа и поведението си с такива, които биха били
по-подходящи за решаването на поставените ви задачи.
Изменение на обстоятелствата в заобикалящия ни живот
На последния етап от усвояването на методиката на формиране на
събитията се дават препоръки по въпроса: може ли с помощта на получените
знания да се въздейства на други хора? Или - изразявайки се по-иначе,
може ли един човек да отключва "друг" човек от едни егрегори и да го
включва в "други"?
Потребност от подобни ситуации възниква достатъчно често. Мъжът
постоянно пие и не се поддава на никакви методи на въздействие - как да
го измъкнете от "лапите" на ниския егрегор на алкохолизма? Любимият човек
не ви обръща внимание - как да му внушите, че той гледа съвсем не в
правилната посока? Детето не иска да се учи, влече го само към парите и
развлеченията - може ли по някакъв начин да му се внушат и общочовешки
ценности?
Съществуват множество подобни ситуации, когато вас не ви устройва
заобикалящият ви живот и вие се опитвате да внесете в него своите
корективи. И вашите усилия очевидно не носят успех, иначе вие нямаше да
имате нужда от тази книга.
Тук възниква вече съвсем друг въпрос - а защо не ви устройва Животът?
Не означава ли това, че вие имате в главата си определен модел за това
как точно трябва да стоят нещата? Но те не съвпадат с вашите очаквания,
значи, трябва да ги поправяте. И вие се хвърляте в борба с Живота за да
постигнете своите идеали, изпитвайки при това немалко негативни емоции.
Така е било до прочитането на тази книга. И ако всичко си е останало
същото и след това, то ние напразно сме се старали. Или пък вие
невнимателно сте чели първите глави на книгата -препрочетете ги. Нека да
изясним - тези думи въобще не означават, че вие не трябва да имате идеали
и да се стремите към реализирането им, съвсем не! Човек има пълното право
да поставя пред себе си и да постига каквито и да било цели - за това
вече говорихме. Цялата сложност се състои в това по какъв начин вие
вървите към целта си - хазартно и с увереност в победата, но допускайки
временните загуби и вслушвайки се в сигналите на Живота или пък
безогледно, обладани от маса нерадостни емоции, не допускайки даже
мисълта, че вашата цел може да не бъде постигната. Именно по този път не
ви препоръчваме да тръгвате - по него ви очакват доста болезнени "въз-
питателни" процедури.
За това по пътя към целта е най-разумно да приемете идеите на
предлаганата технология на Разумния живот, да изясните и премахнете
своите идеализации, да заемете подходяща жизнена позиция (например -
"Животът е игра"). В резултат на това в душата ви трябва да настъпи
спокойствие. Но може да се случи и така, че мирът да настъпи само във
www.spiralata.net www.spiralata.net 132
вашата, но не и в душите на близките ви хора. Вашата цел не се реализира
напълно, тоест - мъжът ви продължава да си пие, детето ви е пънкар,
любимият кръшка и т.н. Във вашите игри засега сте спечелили един рунд, но
ви се иска да го превърнете в пълна победа. Може ли при такива условия да
се ползваме от инструментите за формиране на събитията?
Нужно е да се отбележи, че предлаганата методика много ефективно
работи при формиране на събития, които засягат самия човек (увеличаване
на доходите, търсене на любим и т.н.). И е значително по-слабо ефективна,
когато трябва да се застави някакъв конкретен човек да приеме нужното ви
решение (или да се измени по необходимия за вас начин). Но - доколкото
хората така или иначе ще се опитват да употребяват предложените тук
подходи за влияние над други хора, ние ще дадем някои препоръки по
въпроса с постигането на подобни цели.
Въздействайте върху околната среда
В своите действия вие трябва да се ръководите от следното правило:
ВЪЗДЕЙСТВАЙТЕ НЕ НА САМИЯ ЧОВЕК, А НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА!
Това правило се обяснява по следния начин: ако вие искате да отучите
някакъв човек да пие, но самият той не го желае, вие можете да пробвате
да построите мислени модели за това как този човек отказва алкохола.
Само че по този начин ще встъпите във "фронтална" схватка с мощния
егрегор на алкохолизма, опитвайки се да прекъснете канала му към този
човек. Ако се радвате на свръхмощна енергетика, твърде е възможно и така
да се получи. Но на Земята няма толкова много хора с подобна енергетика.
За останалите егрегорът на пиянството ще се окаже прекалено голяма
лъжица. Още повече, вие явно осъждате пиещия, тоест - той ви дава урок,
разрушавайки вашата идеализация на отношенията между хората, а вие се
сърдите. Приведеното по-горе правило ви препоръчва именно в такива случаи
да поемете по обиколния път. Пробвайте мислено да си представите нова
ситуация, в която този човек просто няма да може да пие повече. Това може
да бъде смяна на местожителството, пристигането на здрави и непиещи
роднини, далечно пътешествие, внезапна поява на силен интерес към някакво
дело и т.н. Ако подобен модел е бил вече избран, включете на ход всичките
си възможности, енергия и позитивна настройка. Тогава вашите не чак
толкова силни покровители от Финия план ще бъдат в състояние да ви помог-
нат, доколкото на тях няма да им се наложи заедно с вас да встъпват в
схватка с ниските егрегори, а ще трябва само да се заемат с обичайната си
работа - да формират събития по поръчка.
Когато поръчвате нужната ви ситуация, правете го колкото се може по-
акуратно, за да не се развият събитията според известната сентенция:
"Най-доброто средство срещу оплешивява-не е гилотината".
Точно същото важи и за останалите ситуации. Много трудно е да внушите
на друг човек да се влюби във вас, когато той дори не ви поглежда. Доста
по-лесно е да поръчате ситуация, при която той ще бъде принуден плътно да
се сблъска с вас и да оцени неизчерпаемите ви достойнства. Оттам нататък
вече няма да е нужно да прибягвате до егрегори или до някакви магически
ритуали, а ще трябва просто сами да положите усилия за прелъстяване на
вашия любим.
www.spiralata.net www.spiralata.net 133
Това е добрият начин при всички разнородни ситуации. Ако вече сте
овладели МФС лично за себе си, за да въздействате върху другите
използвайте обходни пътища! Създайте ситуация, в която този човек ще бъде
принуден да постъпва по необходимия ви начин. Може би това е малко по-
дълъг път, отколкото би ни се искало, но е по-добре наличен резултат след
половин година, отколкото фантастичен и нереализиран.
Не използвайте възможностите си за негативни цели При организацията на
подобни ситуации вие в никакъв случай не трябва да използвате средствата
на МФС за постигане на негативни цели!
Например - ако някакъв човек много ви бърка в здравето и вие просто
си мечтаете той да се провали в джендема или ако може и още по-надолу, в
никакъв случай не опитвайте да поръчвате събития, в които този човек
заболява, попада в катастрофа, загива и т.н. В случая вие явно имате
идеализация на отношенията между хората и този човек ви я разрушава.
Вместо да сте благодарни за това, вие му желаете злото. Това е неправил-
но.
На енергетично ниво събитията може да се развиват по следния начин.
Вие не знаете какво е нивото на защитеност на този човек и ако то е по-
високо от вашето, всичките ви пожелания ще се върнат към вас самия като
бумеранг и ще ви халосат също толкова болезнено, колкото и въпросното
аборигенско съоръжение, (макар че е по-вероятно то да е дошло от някакви
извънземни).
Затова по-добре си представете ситуация, в която този толкова нелюбим
за вас човек го повишават в службата и той отива да работи другаде. Или
получава наследство и заминава за далечна Амазония. Или нещо друго, но
само добро. Дали този човек е достоен за подобно развитие на събитията -
не е ваша работа да решавате. Вие просто му подавате енергийна милостиня
по този начин, а как ще се развият събитията в действителност и какво ще
получи той накрая - това ще се реши в резултат на уговорката между
егрегорите.
Изгодата от такъв подход се състои в това, че вашите светли мисли ще
ги чуят високите и силните егрегори. Те ще разберат, че на вас ви е нужно
да се разделите с този човек и ще вземат мерки. Ако изграждате само
отрицателни модели за наказанието му, вие ще влезете във връзка
единствено с ниските егрегори. А на тях - видите ли, тъкмо този човек
може да бъде много близък по дух и затова те вместо да го наказват, могат
да решат да обработят вас самите. И вашите високи егрегори с нищо няма да
могат да ви помогнат, тъй като до тях достигат само добрите мисли.
Всичко гореизложено сме формулирали в поредното правило:
ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ДРУГИ ХОРА, ПОРЪЧВАЙТЕ
САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ ВАРИАНТИ НА РАЗВИТИЕ!
Ако не отстъпвате от това правило и използвате разумно целия
инструмент на МФС, вероятността да постигнете нужната ви цел ще стане
доста висока. Но - разбира се, това няма да стане за миг, както понякога
се случва при използването на помощни магични средства от типа на
хипнозата или кодирането при лечение на алкохолизма. Все пак тези мощни
техники ги владеят само специалистите, а тук ние даваме инструменти за
www.spiralata.net www.spiralata.net 134
самостоятелна работа.
Такива са в най-кратък вид нашите препоръки по използването на МФС
при въздействие върху други хора. А сега е време да изведем нашето
РЕЗЮМЕ
1. Усвояването на методиката за формиране на събитията се провежда по
специална технология, включваща седем етапа, всеки от които изисква развиване на
нови навици и умения
2. В хода на усвояване на методиката човек трябва да се научи да спира хода на
мислите си, да повишава своята енергетика, да изяснява източниците си на вътрешно
напрежение и да намери пътя за отстраняване на тези проблеми, да определя своето
предназначение и да се научи как да действа в реалния живот, така че всяка поставена
цел да бъде постижима.
3. За получаването на необходимата информация се предлага метода на
"автоматичното писане", с помощта на което практически всеки човек може да
установи устойчива връзка със своето подсъзнание и да получи от него изискваните
сведения.
4. Методите на МФС са типични магични инструменти, затова трябва да ги
използвате много внимателно и само за положителни цели.
4.4. Техника за безопасност при използването на помощ от незримите
сили
В този параграф ние бихме искали да споделим с вас някои размишления
на тема допустимост на въздействията и опасност при използване на помощта
на егрегорите за постигане на личните ви цели. Ние знаем, че много от
нашите читатели ги обзимат подобни съмнения. И това е съвършено
разбираемо, доколкото ние ви даваме в ръцете един доста действен
механизъм, без сами да знаем точно как и защо той функционира.
МФС - типичната "черна кутия"
Получава се нещо подобно на ситуация, в която човек го водят към
голяма "черна кутия" и му казват: "Дръпни ей тази връвчица, и ето оттам
ще падне бонбончето (париците, колицата, квартирата и т.н.)". Човекът
дърпа и наистина нещо изпада оттам. Доволен, той бързо го хваща и още по-
бързо се отдалечава, радвайки се, че поне този път му се е отдало да
преметне някого, за разлика от повечето други пъти.
Междувременно, целият ни жизнен опит протестира срещу такъв подход,
тъй като ние вече твърдо знаем, че безплатно сиренце има само в капаните.
Нашата досегашна опитност в общуването с разни загадъчни "черни кутийки"
ни показва, че те всичките имат някъде неголям и често почти незабележим
на пръв поглед отвор, в който най-напред трябва да се пусне жетонче
(пари, карта и т.н.), и едва след това изпада наградата. Най-общо казано,
първо плащаш и чак после изискваш резултат. И пак същият този опит ни
показва, че даже и да си платиш в началото, далеч не винаги си получаваш
исканото. А в предлаганата методика въпросът за отплатата някак си остана
зад кадър: избрал си каквото ти е нужно, построил си мислен модел -
получил си. Външно нещата изглеждат именно така.
Как и защо плащаме за помощта
Но, както вече говорихме, нашият поглед започва да търси навсякъде
онзи същия отвор, в който трябва да се пуснат монетите. Та нали от най-
www.spiralata.net www.spiralata.net 135
ранна възраст са ни обяснявали, че в този свят нищо не възниква от
нищото. Или казано другояче: откъдето дошло - там и отишло. Или -
изразявайки се още по-конкретно, възниква въпросът: каква ще бъде
отплатата за успешното използване на МФС?
На този въпрос ще ви отговорим честно: ние не знаем точния отговор.
По-скоро подозираме, че има такава отплата, и че ние вече се разплащаме
за това че се ползваме от услугите на нашите високи покровители. С какво
си плащаме - не е трудно да се досетим. Доколкото помощ ни оказват
егрегори, които се хранят от нашата мисловна енергия, на тях им е нужно
само едно едничко нещо - да си мислим за тях, да им благодарим, да
разширяваме кръга на почитателите на този егрегор и т.н. Именно това ще
правите, ако започнете да се ръководите в живота си от основните принципи
на МФС.
Другият наш покровител, който по-рано нарекохме "наблюдател", се
грижи за чистотата на нашата душа, тоест - за това да не съдим себе си и
окръжаващия свят. Ако със спазването на това правило при вас всичко е
наред, вашият "наблюдател" ще бъде заинтересован като поощрение да ви
помогне да постигнете онези немногочислени цели, които са ви останали
след изучаването на изложения в книгата материал. Ако въобще нещо е
останало.
Така че получаването на помощ от живота е напълно допустимо, и
понякога даже взаимноизгодно дело. След дълги години използване на
методиката на МФС може смело да заявим, че при спазване на определени
правила на "техника за безопасност", тя е напълно безвредна.
В отделни случаи можем да намерим успокоение и в следните
съображения.
Почукайте и ще ви се отвори
Най-напред ни успокоява обстоятелството, че по принцип обръщането към
висшите сили за помощ или съдействие не е забранено, например в
християнството. Като потвърждение ще приведем цитат от Новия Завет на
тази тема:
"Помолете се и ще ви се даде, търсете и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори;
защото всеки молител получава, и търсещият намира, и на чукащия ще му отворят"
(Нов Завет, Евангелие от Матея)
Както виждате, цялата методика на формиране на събитията се явява
приложно ръководство по използването на тази заповед. Именно в контекста
й става ясен смисълът на думите: "почукайте, и ще ви отворят". Да се
молите може единствено на вашите Високи покровители и ако го правите
умело, спазвайки приведените по-горе изисквания, те обезателно ще ви
отговорят.
Тъй или иначе ви се налага все нещо да искате
Второ, и без да сте чели нашето пособие вие тъй или иначе през цялото
време използвате МФС, само че го правите неефективно и с лоши резултати.
На вас все нещо ви е нужно, вие мислите за него и с достъпните за вас
методи се стремите да удовлетворите вашите потребности. И все едно
непрекъснато си взаимодействате с разни егрегори, заставяйки ги да се
щурат из небесата в напразни опити да изпълнят вашите много-числени и
www.spiralata.net www.spiralata.net 136
кратковременни щения.
По - иначе казано, нашето взаимодействие с покровителстващите ни
егрегори може да се представи като ситуация, в която полуслепи склеротици
идват в голям магазин да си купят необходимите им нови вещи. Те си
избират нещо, после почват да мрънкат на касата и се оплакват от
покупката, но тутакси си загубват чека и забравят да си я получат. После
хленчат за следващата покупка, пак си губят чека и т.н. Любезните
продавачи (егрегорите) ни събират чековете и се опитват по тях да
отгатнат какво сме искали да си купим. Понякога те даже ни връчват по-
купки, но не винаги отгатват правилно и ние вместо желаната квартира
получаваме добра работа или непоискана любов. Вгледайте се - не сте ли и
вие там, в тази картина?
Инвалидите - това сме ние, нашата отплата - това са нашите мисли и
емоции, а несъстоялите се покупки са изменчивите ни желания, за които
плащаме, а после забравяме да си получим.
И доколкото все едно се налага да плащаме, не е ли по-добре да се
възползваме от услугите на нашите покровители и да получим чрез техните
усилия максималния за себе си ефект? Именно към това е насочена МФС.
Техника на безопасност при общуването с егрегорите
Освен това, методиката съдържа няколко специални правила на техниката
за безопасно общуване с егрегорите, които ще ви помогнат да избегнете
грешките и попадането под гнева им или пък под "възпитателните" мерки на
вашия собствен "наблюдател".
Първо правило
Първото правило за безопасно общуване с егрегорите гласи: НИКОГА НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВРЪЗКАТА СИ С ЕГРЕГОРИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕДОБРИ ЦЕЛИ!
Това правило ни призовава да не влизаме в спорове, конфликти,
различни видове дебати и изясняване на отношенията с каквито и да било
хора. Та нали зад всеки един човек стоят покровителстващите го егрегори -
обикновено недотам високи. Трябва да се знае, че и малкият сблъсък на
Земята може да доведе до сериозни стълкновения на доста мощни егрегори
във Фините планове. Резултатите от подобно стълкновение са непредсказуеми
и ако днес сте паднали на равно място и сте си счупили крака, съвсем не е
изключено това да е резултат от вашия онзиденшен скандал със съседката на
стълбището. Последиците от сблъсъците с мощни егрегори може да бъдат най-
печални за лицата, които дори и несъзнателно ги провокират. Когато
егрегорите се "сбият" помежду си, те може и да забравят причината за
конфликта, а резултатите от техните схватки може да причинят многобройни
негативни последствия не само за предизвикалите ги лица, но и за техните
познати, колеги, родственици и дори за съвсем случайни хора. Подобна
ситуация е добре отразена в старинната украинска пословица "Когато ато-
вете се ритат, магаретата теглят".
Затова, за да не се превърнете в източник на конфликти за егрегорите
с всички произлизащи от това последствия, постарайте се да приведете
мислите и поведението си в съответствие с приведеното по-горе правило.
Никому не пожелавайте нещастие
И освен това не трябва в никакъв случай съзнателно да използвате
www.spiralata.net www.spiralata.net 137
вашето взаимодействие с егрегорите, за да уреждате сметките си с другите
или за да причинявате нещастия. Ние вече говорихме за това по-рано. Тука
става въпрос за черна магия и за подобни действия ще ви бъде изискана
голяма отговорност.
По принцип ниските егрегори само и чакат от вас подобни начинания, за
да се втурнат радостно да ви осъществяват плановете. И напълно е възможно
те да се реализират, освен ако жертвата ви не се намира под
покровителството на по-високите и мощни егрегори. Във всеки случай,
обаче, ви чака неминуема разплата за негативните помисли и деяния!
Ниските егрегори се хранят от енергията на страха, страданията,
нещастията и получавайки (или не получавайки) порция от вашата жертва, те
обезателно ще се върнат към вас и ще се постараят да получат още една
такава порция, този път - от вас самите. Вие можете да се разболеете, да
попаднете в катастрофа, да ви ограбят или пребият, да загубите работата
си, парите си и т.н. само в резултат на това, че преди известно време сте
желали зло на някого от познатите или близките си. При което - колкото
повече са енергията или практическите действия, които сте извършили за
постигане на лошия ефект, толкова по-мощна ще бъде обратната "вълна".
Откъде да го чакате? - съвършено непредсказуемо е, всичко зависи от
развитието на събитията във Фините планове и от позицията на вашия
собствен "наблюдател". Но подобна разплата е неминуема, и вие би трябвало
да сте го разбрали още след като сте прочели първите глави на тази книга.
Външно това изглежда като "наказание" за греховете или като "възпита-
телен" процес за вашите идеализации, а егрегорите се явяват онези
"инструменти", които го реализират.
Не нанасяйте вреда дори случайно
Освен случаите на съзнателна поръчка на нещастия за другите, което
категорично не ви препоръчваме да правите, са възможни и варианти на
неосъзнато навреждане на друг човек. Такава ситуация може да възникне
тогава, когато вие при постигането на вашите цели причинявате нещастие на
друг човек. Подобни ситуации не трябва да се допускат. Ще поясним въпроса
с пример. Да речем, че сте жена и сте си харесали мъж, за когото много ви
се е приискало да се омъжите. Но той, за съжаление, вече е женен и бракът
му е достатъчно устойчив. Имайки голямо желание и използвайки средствата
на нашата методика, вие можете да го разведете и да го омъжите за себе
си. Но при това ще ви се наложи да разрушите неговото предишно семейство,
с което няма да предизвикате огромен ентусиазъм у съпругата. По-скоро ще
стане тъкмо обратното, тя ще положи всичките си усилия да съхрани брака
си и ще струпа всякакви възможни проклятия върху главата на разрушителя
на семейното благополучие. Тоест - всичките й клетви ще се лепнат именно
на вашата особа, а съвсем не е сигурно, че това ще ви отмине без следа
(емоционалното изказване на проклятия е типичен метод на така нареченото
"въздействие"). Вие може да се разболеете, с вас може да се случи
нещастие и т.н. И всичко това, защото преследвайки една като че
положителна за вас цел, вие несъзнателно желаете нещастието на друг
човек. А това не трябва да се случва! Затова като избирате целите си, се
постарайте да направите така, че при тяхната реализация на никого да не
www.spiralata.net www.spiralata.net 138
му е зле! А подобни изходи могат да бъдат открити. Например, формирайте
събитие, при което жената на вашия избраник се влюбва сама в друг човек и
с удоволствие се развежда с мъжа си. Но всичко това, така или иначе, си е
магия, и вие обезателно трябва да заемете позицията на играч, готов както
за победа, така и за загуба.
Второ правило на техниката за безопасност
Второто правило на техниката за безопасност ни препоръчва как да се
държим в случаите, в които ни провокират към конфликт. Вече разглеждахме
конфликта от енергетична гледна точка, тук ще приложим малко по-различен
подход.
Когато ви нападат под каквато и да било форма, вие можете да изберете
няколко различни тактики на поведение. Най-стандартната реакция е да
дадете на оскърбителя си достоен отговор. Но така се случва най-вече в
американските екшъни, където обиденият бияч от типа на Шварценегер
встъпва в схватка с нахалниците и ги разбива на трески, независимо от
количеството, въоръжеността им и т.н.
В живота, за съжаление, работите често стоят съвсем иначе. Когато
човекът напада някого той навярно усеща силата си и се ползва от
поддръжката на ниските егрегори. Ако вие встъпвате в конфликт с него,
трябва да бъдете уверени, че вашите сили (в това число и на Фините
планове) са не по-слаби от тези на нападащия. В противен случай загубата
ви е неизбежна, а самото участие в конфликта ще ви отнеме маса сили и
енергия.
Ако вие не чувствате увереност в своята правота и в победата, по-
добре е да се постараете да избегнете участието в конфликта. Как да се
направи това - съществуват множество способи, в подробности описани в
психологичната литература. Ние можем само накратко да изброим няколко от
тях - постарайте се да не "слушате" нападащия, или да го избиете на шега,
мълчейки да "преглътнете" оскърблението или да се престорите на глупак и
т.н. В тези случаи вие няма да "се включите" към ниския егрегор на
агресивността и злото, който само ви чака да се възбудите и да встъпите в
конфликт. На него точно това му трябва! Радостно подхилквайки се и
потривайки ръце (или там каквото има), той ще поглъща от вас и от вашия
оскърбител порция от енергията на злобата и агресивността, и ще обира
"каймака" на вашата превъзбудена ниска енергетика.
А ако се отвърнете от конфликта, вие съзнателно ще затворите канала
си за връзка с ниските енергии и ще заставите не само тях, но и високите
егрегори да се отнасят с уважение към вас. Те могат да ви обърнат
внимание и да ви помогнат в живота, особено ако се ръководите от
принципите на МФС.
Затова, второто правило за безопасно общуване с егрегорите може да
бъде формулирано по следващия начин:
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ, ИНАЧЕ ВИЕ НЯМА ДА ПОПАДНЕТЕ ПОД
ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА ЖИВОТА!
Защо не трябва да го правите, разбрахте вече. За най- големите
забраванковци да повторим: изпитвайки негативни емоции (а как иначе може
да се карате), вие привличате вниманието на ниските егрегори, и те ще
www.spiralata.net www.spiralata.net 139
полагат всякакви усилия, за да ги подхранвате и за в бъдеще. Тоест - ще
се погрижат да имате повече причини за спорове и да се занимавате с това
цял живот, който в случая - за съжаление - би бил не твърде дълъг, нито
изпълнен със здраве.
На този етап ние завършваме разказа за основните идеи на методиката
за формиране на събитията с помощта на силата на мисълта.
Разбира се, тука ние далеч не ви разказахме за всички изработени идеи
и препоръки на МФС. Тъй или иначе, не това бе задачата на дадената глава.
Както ни се представя, основната задача беше да покажем как в
действителност се извършва взаимодействието между нашия "наблюдател" и
Живота (в лицето на егрегорите, които оказват напълно реално въздействие
върху битието ни). Надяваме се, че това ни се е отдало.
А сега е време и за най-последно
РЕЗЮМЕ
1. Дългогодишният опит в използването на методиката за формиране на
събитията ни показва, че тя е един реален механизъм за установяване на
сътрудничество между Живота и човека при постигането на лични цели. Инструмент на
Живота се явяват егрегорите, които или способстват за постигането на целите ни, или
пречат.
2. Помощта на живота, а също каквато и да е друга помощ, трябва да се заплащат.
Вие се разплащате за помощта на егрегорите тогава, когато си мислите за тях и
всячески им демонстрирате своята благодарност за поддръжката.
3. За да не попадате под целенасоченото или случайно негативно въздействие от
страна на ниските егрегори, необходимо е да спазвате Основното изискване, което
предявява към вас Живота - да нямате идеализации.
4. Да се използва помощта на Живота при постигането на своите приложни цели е
допустимо на определено ниво от вашето духовно развитие. Да се търси това ниво не е
необходимо - дотолкова, доколкото при прехода на следващото ниво, у вас от само себе
си ще отпадне потребността за постигане на каквито и да било цели.
Заключение
Ето че завършихме нашата книга. Разбира се, не успяхме да ви разкажем
твърде много. Малко примери и пояснения, почти няма упражнения. Но с
основните идеи на методиката на Разумния живот ние все пак съумяхме да ви
запознаем. Надяваме се, че сте намерили тук немалко полезни за себе си
неща, съумели сте по новому да погледнете на някои събития от живота си.
Успели сте да направите някакви изводи, за да не повтаряте едни и същи
грешки и на Живота повече да не му се налага да прилага своите
"възпитателни" мерки спрямо вас.
Търсете онова, което най-добре ви подхожда
Възможно е някои неща да са предизвикали съмнения у вас, някъде сте
видели противоречия с онова, което сте чели или вече знаете. Това е
нормално. Никой не владее абсолютната истина, ние всички се намираме по
пътя към постигането й. Затова вие имате пълно право да използвате всичко
онова, което вече сте прочели или чули. Не е нужно да вярвате никому на
думи, проверявайте всичко чрез своя личен опит. Ако това, което ви
обещават, се сбъдва, тогава всичко е прекрасно, взимайте и ползвайте. Ако
ли пък не - смело го отхвърлете и прочетете още нещо.
www.spiralata.net www.spiralata.net 140
Препоръчваме да пробвате
Навремето и ние така сме постъпвали. Резултатите от тези търсения са
приведени в тази книга. Вие можете да вземете нашия опит и с него да
допълните своя светоглед, да използва- -те препоръките ни. Единственият
ни съвет: не се ограничавайте просто с прочитането на книгата! Това ще
даде ефект, но слаб. Пробвайте поне два - три месеца да се ръководите от
идеите и препоръките, изложени в нея. Ние сме уверени, че резултатът ще
бъде повече от забележителен! Но ако няма резултат, то търсете още нещо.
Хората са много различни, и това, което подхожда за едни, съвсем не
подхожда за други.
Все пак, отначало пробвайте пълноценно да използвате нашата методика
в течение поне на три-пет месеца. Ние сме уверени, че няма да съжалявате
за загубеното време и усилия, както не са съжалили и стотици хиляди
последователи в много страни на света. Вашият живот ще се измени по един
чудесен начин, вие ще започнете да разбирате причините за случващите се с
вас събития и ще бъдете в състояние да си поръчате такъв живот, за
какъвто ви стига смелостта. И ще го получите!
Нашата методика не обяснява всичко
В началото на книгата отбелязахме, че ще разглеждаме само типичните
ситуации в живота на хората. От рамките на предлаганата методика отпадат
такива събития, като смъртта на новородени или деца, масова гибел на хора
в катастрофи, в резултат на стихийни бедствия и терористични актове.
Разбира се, че не всички загинали хора са имали препълнени "акумулатори
на преживявания" и все пак са си отишли преждевременно, поне от наша
гледна точка. Засега ние не можем смислено да обясним защо именно тези
хора са станали жертва на терористите или стихийните бедствия, а другите
са останали живи.
Но подходи към разбирането на причините за подобни събития
съществуват и с времето, навярно, ще намерим ясно обяснение и за това. И
ще се научим да управляваме живота си така, че да не ставаме жертва на
тези или онези масови катастрофи.
Тренинги, консултации, аудиозаписи
За дълги години работа по методиката ние сме изобретили множество
допълнителни способи, помагащи на хората да усвояват по-бързо идеите ни.
Тези материали са изложени в другите книги (1-10). В книгите (1-4) е
дадена последната версия на това, което ние наричаме технология на
Разумния живот. В книгите (5,8) подробно разглеждаме по какъв начин
хората си създават проблеми в бизнеса или в работата и по какъв начин
пропиляват здравето си. И -естествено, в тях са изложени препоръки по
въпроса как да изменим тези ситуации към по-добро. В книгите (6,7) са
приведени разбори на десетки реални ситуации, с които хората са се об-
ръщали към нас за помощ. Книга (9) се явява своеобразна Работна тетрадка,
с помощта на която ще можете да започнете по-осъзнат живот.
С уважение: А.Свияш
Допълнено и преработено през юни, 2003
www.spiralata.net www.spiralata.net 141
Литература
1. Свияш А. Живот без конфликти
2. Свияш А. Да поправим грешките
3. Свияш А. Да решим проблемите
4. Свияш А. Разумния свят. Как да живеем без излишни преживявания?
5. Свияш А. Искаш да си богат? Бъди!
6. Свияш А. Уроци на съдбата във въпроси и отговори
7. Свияш А. Уроци на съдбата. Диагностика на ситуациите
8. Свияш А. Искаш да си здрав? Бъди!
9. Свияш А. Свияш Ю. Усмихни се, докато не е късно. Позитивна
психология за ежедневния живот
10. Авесалом Подводни. Възвърнатия окултизъм или повест за фината
седморка
11. Бренан Б. Ръцете от светлина. Ръководство по лечение на
енергийното поле на човека
Издателство ФАРИЕЛ, 2006
Превод: Ваня Стойчева

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница