Какво е swot анализ Същност на swot анализаДата18.06.2017
Размер53.99 Kb.
#23838
ТипАнализ
Какво е SWOT анализ

 

  

Същност на SWOT анализа:

Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната  и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи. SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи. SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика от дуги анализи, които използват пазарен, продуктов или някакъв друг подход. Това означава, че той трябва да бъде определен във времето, за което са поставени стратегически цели. Факторите от вътрешната и външната среда, чието време е определено е правилно при разработка на SWOT анализа (над матрицата да се изписва организацията и датата, за която се отнася). При динамичната и бързо развиваща се среда той ще бъде различен в различните периоди от време, съответстващ на стратегическите цели.

 

Полза от SWOT анализа

Подробното изписване на всички посочени елементи в него, което позволява да се направи оценка на ситуацията. Прилага се при всички управленски решения, в т.ч. стратегически. Има важно значение при оценка на дейността на организацията, определяне на текуща стратегическа позиция и избора на стратегия. С него се определят конкурентните предимства и ключовата уязвимост на организацията.

 

Цел на SWOT анализа

Максимизиране на лявата част на матрицата (силни страни и външни възможности) и минимизиране на дясната (слаби страни и заплахи) чрез избора на стратегия.

Силни страни - съществуващи позитивни фактори в компанията които благоприятстват реализирането на мисията на компанията (завоювани пазарни позиции, висока квалификация на персонала, регистрирани патенти и други обекти на интелектуалната собственост, които осигуряват уникалност и високо качество на продукцията и др ).

Слаби страни - съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна точка реализацията на мисията на компанията (ниско ниво на продажбите, недостиг на финансови ресурси за инвестиции, ниско ниво на оперативния мениджмънт, недостатъчна квалификация на част от персонала, отсъствие на система за стимулиране, мотивираща персонала и др.).

Възможности - положителни външни фактори, които Благоприятстват реализирането на мисията и конкретните цели на компанията (очертаващи се тенденции за разширяване на пазара, възможности за бърз и лесен достъп до финансови ресурси благоприятни възможности за коопериране с научно изследователски организации и др.)

Заплахи - негативни външни фактори за реализацията на мисията и текущата дейност на компанията (икономическа рецесия, висока цена на привлечени външни финансови ресурси, неблагоприятни нормативни регулации и ограничения по отношение на продуктите и услугите производствената и търговска дейност на компанията наличие на нелоялна конкуренция, лесен достъп на други фирми до бизнеса и др.)

 

Графично представяне на SWOT анализа:


 

СИЛНИ СТРАНИ

 

Примерни критерии:

 

1.      Предимства на  продукта/услугата2.      Конкурентни предимства

3.      Уникално ценово предложение

4.      Ресурси, активи, персонал

5.      Опит, ноу хау, информация

6.      Финансови резерви, вероятна възвръщаемост

7.      Цена стойност, качество

8.      Географско местоположение

9.      Акредитация, квалификация, сертификати

10.  Управление

11.  Производствен  капацитет

12.  Оборудване

13.  Философия и ценности на фирмата

 


СЛАБОСТИ

 

Примерни критерии:

 

1.      Недостатъци на продукта/услугата2.      Липса на  конкурентни предимства

3.      Репутация, присъствие и достъп  на пазара

4.      Финанси

5.      Уязвими страни на фирмата

6.      Изпълнение на крайни срокове, и работа под натиск на крайни срокове

7.      Пропуски в качеството

8.      Материална база Управленско покритие, приемственост на управленските решения


БЛАГОПРИЯТНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Примерни критерии:

 

1.      Развитие на пазара, бранша2.      Уязвими страни на конкуренцията

3.      Тенденции в сектора

4.       Развитите на технологиите и  иновациите

5.      Глобално влияние върху бизнеса

6.      Нови пазари

7.      Целеви пазарни ниши

8.      Географски, внос, износ

9.      Нови уникални ценови и продуктови предложения

10.  Развитие на бизнеса и продукцията

11.  Партньорства

12.  Влияние от модни тенденции, сезони, климатични условия

 


ЗАПЛАХИ

(РИСКОВЕ)

 

Примерни критерии:

 

1.      Политически ефекти2.      Законодателни ефекти

3.      Ефекти от околната среда

4.      Развитие на ИТ  сектора

5.      Намерения, цели на конкуренцията

6.      Пазарно търсене

7.      Нови технологии, услуги, идеи

8.      Важни контакти и партньорства

9.      Препятствия

10.  Неопределими слабости

11.  Загуба на ключови служители

12.  Липса на персонал

13.  Климатични промени 

 

 
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница