Камара на инженерите в инвестиционното проектиранеДата13.03.2017
Размер329.4 Kb.
#16746КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ

В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

(КИИП)


Регионална колегия Пловдив

4023 гр. Пловдив, бул. Освобождение 32,ет.4,
тел./ факс 032/ 681-006, 


e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 4/2011

/преглед на печата 24 - 30. 01. 2011/На 19 километра от София се строи развлекателен хидропарк „Воденицата”

Кризата - по-тежка от тази през 1997 г.


24.01.2011 г., в. Строителство имоти
24.4 млрд. евро общо са приходите на Топ 100 компаниите в България през 2009 г., сочат последните резултати от информационния продукт "Business ranks & analytics Bulgaria" на независимата агенция "CBN Pannoff, Stoytcheff". Спадът им спрямо предходната 2008 г. е с 6.1 млрд. евро, или минус 20.1%.

В общо 4 от 17-те години от 1992 г. насам е имало намаляване на приходите на водещите 100 компании в България. Спадът 2009/08 е исторически за бизнеса през 18-годишния период, в който агенцията прави класации на водещите 100 компании в страната. Предишен най-тежък спад на приходите е бил за периода 1998/97.

Петнадесет години по-рано - през 1994 г., общите приходи на Топ 100 са били 6.4 млрд. евро, или е реализиран близо 400% ръст през 2009 /1994, според данни на "CBN".

Водещите 100 компании в страната са постигнали нетна печалба за 2009 г. 1.9 млрд. евро - четвърти по големина резултат за последните 18 години. През далечната 1992 г. 100-те фирми са обявили печалба едва 136 млн. евро, или 14 пъти по-малко.

Спадът в печалбите на Топ 100 в класациите на "CBN" от продукта "Business ranks & analytics Bulgaria" е още по-голям - минус 33 %, но по този показател процентно е имало и по-драстично намаление.

Време за планиране

 24.1.2011г., в.Строителство Градът


 

2011 година ще бъде решаваща, за да подредим целия воден сектор по един устойчив начин. Подготвя се стратегия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, съобщи в началото на годината министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. С подкрепата на Световната банка в момента се провежда процедура за избор на изпълнители за изработването на генералните планове на водоснабдителната и канализационната мрежа.

Над 22 ВиК асоциации вече са сформирани. С експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготвя типов договор между водните асоциации и операторите, както и техния устройствен правилник за дейността.

Експерти на Международната финансова корпорация подготвят друг типов договор - за публично-частно партньорство във ВиК сектора. Това става след изготвения от корпорацията анализ за най-подходящото дружество за публично-частно партньорство, като за момента изборът е между Плевен или Добрич.
Инвестициите
Според различни източници между 10 и 12 млрд. евро се оценяват необходимите инвестиции за решаването на проблемите на ВиК сектора в България. Става дума основно за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и за обновяване на водопреносната мрежа в страната, изградена от азбестово-циментови тръби от 70-те години. Причината за необходимите огромни средства е, че години наред изграждането на по-големи съоръжения е било изключение, а нормативната база - неясна за привличането на частни инвестиции. Изпълнението на оперативната програма за пречиствателните станции е с огромно закъснение - в края на 2010 г. всички населени места над 10 хил. жители трябваше да имат ПСОВ. През 2011 г. ще бъде отправена и покана за кандидатстване по програмата за пречиствателни станции между 2 хиляди и 10 хил. жители със срок за изграждането до 2015 г.


Стратегията
Проектът за водна стратегия с план за действие трябва да е готов в края на май, за да бъде разгледан от Министерския съвет и от Народното събрание. Още през март ще има концепция, която да бъде обсъдена, съобщи няколко пъти министърът на околната среда Нона Караджова В момента се правят анализи на състоянието и нуждите от съоръжения, на тенденциите за последните 7-8 години, на финансовия ресурс през следващите 20 години за необходимото количество и качество вода. Те ще покажат как ще се управляват водните съоръжения - по басейни, централизирано или децентрализирано, ще се формулират дългосрочните цели и възможни сценарии.
Стратегия ще регламентира отговорностите на отделните министерства, общините и ВиК операторите. Например държавата да отговаря за довеждането на водния ресурс до населените места и изграждане на инфраструктура за поддържане на неговото качество, общините ще бъдат обединени в асоциации, а ролята на ВиК дружествата да бъде стопанисването на мрежата и обслужването на клиентите. Поръчката за национална стратегия и план за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната база на стойност 653 хил. лева без ДДС е по договор от 28 юни 2010 г. с изпълнител обединение "Водна стратегия 2010" с участници - сдружение "Клуб Икономика 2000", "Аквапартньор", "ЕкоПро консулт", "Евролекс" и Институт за икономически изследвания на БАН, срокът на изпълнение е 15 месеца.
Ключовият документ ще бъде допълнен от друга стратегия за управлението на ВиК инфраструктурата, подготвяна от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Втори дубъл:

ВиК мастер планове - между стратегията и преди инвестиционните програми

След процедура през 2009 г. отново се провеждат търгове за консултанти, които да напишат генерални ВиК планове за цялата страна

 24.1.2011г., в.Строителство Градът

Два търга за консултантски услуги за генерални ВиК планове, или т.нар. мастер планове, бяха обявени в края на миналата година и в началото на тази.
Става дума за пакети от поръчки за изработване на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация съответно за Източния регион и за Централния регион.

До края на месеца се очаква да стартира и процедура за Западния регион, общият брой на обособените територии е 51. Срокът за заявленията за Централния регион беше до 24 януари, а за Източния - 8 декември. Генералните планове дават ясна картина какво е състоянието на водния сектор в градовете и коя част от ремонта или новото строителство е най-наложителна, което е добра основа както за интегрираните водни проекти, така и за всякакви други дейности в сектора. Плановете са търговете да приключат до средата на годината, предквалификацията най-вероятно ще включва от четири до осем фирми. Изпълнението ще отнеме 17 месеца, така че стратегическите документи може да бъдат готови след около две години. Търгът вече се проведе веднъж през 2009 г., но беше спрян от новото правителство заедно със спирането на процедурите за пречиствателните станции.Консултантите трябва да предоставят информация за своя цялостен опит, човешки ресурси, годишен оборот за последните три години, опит в подобни проекти и в региона, план за реализация и осигуряване на качеството и др. Те ще бъдат избрани в съответствие с процедурите в указанията на Световната банка "Избор и наемане на консултанти от заемополучатели на Световната банка" (последното издание) чрез метода QCBS (Quality-and Cost-Based Selection).


Финансирането е част от заема от Световната банка по Проекта за развитие на общинската инфраструктура. Изработването на генералните планове ще подпомогне установяване на конкретните нужди и препоръки за изпълнение на техническите изисквания на европейските директиви. Очаква се те да увеличат инвестициите както по линия на европейските фондове, така и чрез други източници.


За какво служат генералните планове

ВиК мастер плановете се изготвят за перспективен период от 25 години и са регламентирани от нова глава в Закона за водите след поправките от септември 2009 г., когато в него беше добавен ВиК раздел вместо дълго подготвяния и междуведомствено съгласуван специален закон. Планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез един регионален генерален план за дадена обособена територия и още колкото са необходими генерални планове на агломерации над 10 хил. жители. Регионалният план съдържа анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията, на цената и качеството на предоставените ВиК услуги и прогноза за развитие на услугата с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество при социална поносимост, мерки по събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Той предвижда още дългосрочна инвестиционна програма и краткосрочна инвестиционна програма за първия 5-годишен период, въз основа на които ВиК операторите ще трябва да изготвят своите бизнес планове.

Мастер плановете би трябвало да се изготвят от асоциациите по ВиК, които засега не функционират, защото устройственият им правилник и типов договор с ВиК операторите още не са готови. Преди приемането си те подлежат на екологична оценка по Закона за опазване на околната среда, разглеждат се и се съгласуват със съответната басейнова дирекция за управление на водите и с областните съвети за развитие.

Точно преди две години

В началото на 2009 г. бяха обявени процедури за избор на консултанти, които да подготвят ВиК мастер плановете за 49 региона и 41 града над 10 хил. жители. Те бяха организирани в шест лота според регионите за планиране. Целта беше до средата на годината процедурите да приключат, след което за около една година те да бъдат написани. В процедурите кандидатстваха 30 фирми и консорциуми от цяла Европа, някои от тях с български партньори. Сред участниците бяха испанската ЕPTISA, датските GRONTMIJ, CARL BRO, австрийската ILF, френската SEURECA, подготвила мастерпланове на седем български града с финансиране по програма ИСПА, френските SOGREAH и ВСЕОМ, британската Моtt Маcdonald, известна повече с участието си в пътни проекти в България, германската KOCK CONSULT. От българските консултанти тогава участваха като партньори "Хидропроект", "Аркадия инженеринг", "Аквапартнер", "Рутекс", "Дикон груп", "Енергопроект - Хидропауър", "Плеяда - независими експерти", "Делфин проект екотехника". С техническа помощ по програма ИСПА, ръководена от Министерството на околната среда и водите, вече бяха проведени тръжни процедури за изработване на 27 мастер планове и модели за градове над 10 000 жители, сред които са Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен, Враца, Перник, Видин, Пловдив, Добрич, Ямбол, Велико Търново, Кърджали и др. Тези документи всъщност са втори етап и би трябвало да бъдат изготвени на основата на регионалните планове, по които сега тепърва ще се работи.


Вторият воден заем от Световната банка

През 2009 г. Световната банка предостави втори "воден" заем от 81 млн. евро по проект "Развитие на общинската инфраструктура". Стойността на проекта е 101 199 375 евро. От тях 81 млн. евро са заем от банката, а останалата част от сумата е от държавния бюджет. Заемът трябва да бъде погасен между 2017 г. и 2028 г., той е част от Стратегията за партньорство с България до 2009 г. Със средствата ще се финансира изготвянето на около 50 генерални плана на системи за водоснабдяване и канализация, довършването на три язовира - "Луда Яна" (Панагюрище), "Нейковци" (Трявна) и "Пловдивци" (Мадан, Рудозем), и рехабилитация на четвърти - "Студена" край Перник, и пречиствателните станции към тях. За язовирите са предвидени около 52 млн. евро. Очакванията бяха строителните работи да започнат през 2009 г. и да приключат до 2015 г. Язовирите имат изготвени екологични и социални анализи, а след като през март 2009 г. беше публикувана покана за търг за консултантски услуги и през май 2009 г. бяха приети оценките за въздействие върху околната среда на трите язовира, процедурите бяха замразени.Водните асоциации на дневен ред

Чакат се правилник за функционирането им и две наредби на МРРБ

 24.1.2011г., в.Строителство Градът

Водните асоциации, регламентирани с последните изменения на Закона за водите от 2009 г., стават най-важният орган в системата на управление на ВиК отрасъла.
Тяхното учредяване стартира през 2010 г. с обявяването на обособените територии от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Според решението, обнародвано в Държавен вестник, на територията на страната съществуват 51 ВиК дружества и 51 обособени територии. По силата на закона, когато в съответната асоциация по ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете пропорционално на броя на населението им. За да заработят реално асоциациите, се чакат от МРРБ три подзаконови разпоредби.

Това са:


  • Правилникът за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
    - Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им
    - Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.

Много време отнема и най-важната част от структурната реформа – трансформирането на собствеността на основните активи на ВиК инфраструктурата в публична държавна и публична общинска собственост. На няколко пъти МРРб удължаваше срока, в който управителните органи на настоящите търговските дружества - ВиК оператори, кметовете на общини и областните управители, трябваше да изготвят и предадат списъци на ВиК системите и съоръженията и други активи. Чака се министерството да изготви и предаде за съгласуване окончателните протоколи за разпределение на активите между държавата и общините. Това ще бъде основен документ при сключването на договорите между председателя на водната асоциация или кмета на община и ВиК оператор. В разпределението на системите и съоръженията между държавата и общините има едно важно изключение, свързано с усвояването на средствата по ОП "Околна среда". Когато ВиК системи, попадащи в обхвата на държавната собственост, се финансират от еврофондовете и средствата се предоставят на съответните общини, те като бенефициенти стават съсобственици на активите.Една от новите функции на водните асоциации е да разработват регионалните генерални планове на съответните обособени територии и намиращите се в тях агломерации с над 10 000 жители и дългосрочните инвестиционни програми към тях. Те ще станат основа за изготвянето на следващите бизнес планове на ВиК операторите преди тяхното утвърждаване от ДКЕВР. Точно тези генерални планове в момента се изработват със заема от Световната банка, тъй като асоциациите още не работят.

Поправките в Закона за водите

предвиждат информационна система и регистър

 24.1.2011г., в.Строителство ГрадътЗа осигуряване публичност и прозрачност при осъществяване на дейността по предоставяне на ВиК услуги МРРБ създава и поддържа:
1. Единна информационна система за ВиК услугите
2. регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.

* Единната информационна система за ВиК услугите
се изгражда като подсистема към Единната информационна система за управление на регионалното развитие съгласно чл. 25 от Закона за регионалното развитие и чрез нея се осигуряват:
1. Публичен достъп на потребителите до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, информация за цените на услугите на ВиК операторите, за показателите за намаляване на загубите на вода и за другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на ВиК операторите.
2. Информация за държавните органи, асоциациите по ВиК, общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на закона и развитието на ВиК отрасъла.
3. Възможност за извършване на справки в бизнес плановете.

* Асоциациите по ВиК и ВиК операторите се вписват в регистъра по чл. 198р, т. 2 по обособени територии
* Регистърът съдържа информация за:

1. Обособените територии: обхват и граници; решението на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обособената територия; решенията за промяна в обособената територия; асоциацията по ВиК, действаща на обособената територия - наименование и адрес; ВиК оператора, действащ на обособената територия - наименование и адрес.

2. Асоциациите по ВиК: адрес и седалище; органи на управление.

3. ВиК операторите - търговската фирма - наименование, седалище и адрес на управление, регистрация; органите на управление, представителството и лицата, представляващи оператора; щатната численост и квалификацията на наетите лица; копие от договора за извършване на дейностите; предоставяните ВиК услуги - по вид, местонахождение и брой потребители, включително и цена на ВиК услугите; годишните финансови отчети; наказанията, наложени от контролните органи; други данни.

* Единната информационна система и регистърът са публични и до тях се осигурява достъп чрез интернет.

* Условията и редът за създаване и поддържане на Единната информационна система и на регистъра по чл. 198р се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.Евгения Караджова, управител на "ЕСРИ България" ООД:

Основният проблем е липсата на актуална информация

Интегрираното управление във ВиК дружествата е невъзможно без

геопространствените информационни системи

 24.1.2011г., в.Строителство ГрадътГ-жо Караджова, как географските информационни системи могат да подпомогнат интегрираното управление във ВиК сектора?

- Днес управлението на ВиК мрежите в България е неефективно без прилагането на съвременни решения от областта на информационните технологии, каквито са географските информационни системи. С малки изключения обаче трябва да отбележим, че са единици случаите - "Софийска вода" и отделни компоненти във ВиК - Варна, Русе, Добрич и Кърджали, където има реализирани ГИС проекти във ВиК сектора и там може да се видят ползите. Не е тайна, че основният проблем за интегрираното управление във ВиК дружествата е липсата на актуална информация, моментната картина на състоянието, която трябва да е изчерпателна, точна и бързо достъпна. ГИС технологията помага точно в тази насока, защото в 90% от дружествата в бранша информацията липсва в цифров вид – тя е на хартиен носител в добрия случай, а по-често е непълна и се съхранява в спомените на отделни служители, а понякога напълно липсва. Липсва и информация за хронологията на експлоатацията на отделните съоръжения, както и на взаимоотношенията с абонатите. ГИС дава възможност да се интегрират различни видове дейности във ВиК дружествата – експлоатация, инвестиции, инкасо, работа с клиентите, планиране, управление на собствеността, сервитутното право и т.н., да не ги изброяваме всички – защото спокойно можем да кажем, че всички дейности имат отношение към ГИС. По този начин ръководството на ВиК дружеството може да има цялостен поглед върху проблемите и ГИС се превръща в ефикасен инструмент за управление чрез обоснованост на вземаните решения и извършване на анализи върху широк диапазон от данни – не само за пряката дейност на ВиК оператора, но и с използване на данни за демографското състояние, социално-икономическата характеристика на територията, кадастърът и др.

Същевременно през последните години се забелязва тенденцията ГИС да е интегрираща среда за корпоративните информационни системи поради качествата на самата технология -отворена за данни, документи и файлове от всякакъв формат, включително сателитни снимки, видео- и аудиофайлове, офис документи, чертежи и т.н. У нас това също може да се наблюдава в ютилити сектора, където в "Софийска вода", ЕСО, НКЖИ, "Овергаз", ЧЕЗ и др. има тенденции към подобен подход чрез интеграция със съществуващите ЕRP и MIS.


Доколко според вас са развити ГИС системите в областта на инженерната инфраструктура и по-специално във ВиК инфраструктурата?
ГИС технология се развива непрекъснато и затова тя не случайно е сред най-бързо прогресиращите в световен мащаб наред с нано- и биотехнологиите. През последните години "ЕСРИ България" разработи решения за ютилити сектора, които се приеха изключително добре от работещите с тях и от специалистите в бранша. Тези решения получиха висока оценка на редица международни форуми, защото се базират на най-новите постижения - прилагане на сервизно ориентирана архитектура, Web базирани работни места и мобилни приложения за работа на екипите на терен с основната ГИС функционалност. По подобен начин виждамерешенията и за ВиК операторите в следващия период. Разглеждаме и възможностите на такива нови тенденции като Cloud computing, които дават възможност за съобразяване с икономическата действителност.
Предимствата от използването на ГИС за проучването и планирането на ВиК инфраструктурата се състоят в интегрирания подход, който позволява извършването на тези дейности, отчитайки конкретните условия на дадена територия, от гледна точка на кадастъра и регулацията, съществуващата и планираната за изграждане инфраструктура (и то не само ВиК), отчитане на тенденциите и пространственото разположение на експлоатационните събития и др. Ефективното проучване и планиране в условията на дерегулация и конкуренция е невъзможно без използването на ГИС за увеличаване на надеждността на ВиК мрежите, минимализиране на загубите, повишаване на клиентската удовлетвореност, намаляване на разходите, подобряване на безопасността и оптимизиране на работните процеси.
Как ГИС може да подпомогне работата на ВиК асоциациите в посока интегрирано управление, администриране, подготовка на проекти и к кандидатстване по програми и т.н.?
Довеждането на интегриран воден проект до успешен край е невъзможно без пълната предварителна оценка на територията, ограниченията, възможностите и нуждите от развитие на ВиК инфраструктурата. Такава обща, но същевременно и детайлна оценка би трябвало да се базира на световни ИТ и технологични стандарти и информационни системи и модели, което ще гарантира възможността за постигане на дългосрочните цели за устойчиво развитие, модернизиране на ВиК мрежите и подобреното управление на активите на дружествата.

ВиК асоциациите сега се формират и при тях основният момент ще бъде свързан с паспортизацията на собствеността, която ще може да се управлява чрез ГИС. На тази основа всичко, което е свързано със състоянието и планирането на дейностите във ВиК сектора на техните територии, ще може да се открояват и да се обосноват предложения за нови проекти, за дейности, за стратегическо планиране и покритие на населението с ВиК мрежа въз основа на съчетание с широк спектър пространствени данни за икономиката и социалното състояние на територията и населението.


Това се отнася и до всички други елементи от правомощията на тези асоциации и възлаганите от тях дейности на ВиК операторите по отношение на качеството на оказваната ВиК услуга – себестойност, цени, надеждност на снабдяването, загуби от течове, покритие с канализационна мрежа и т.н. Ето така ГИС ще може да изиграе ролята си на мощен инструмент за управление във ВиК асоциациите.Както на регионално ниво в асоциациите, така и на национално ниво ГИС технологията е тази, която осигурява възможност за правене на управленска политика във ВиК сектора.

Регионалното министерство слага 3 млрд. лева на масата

Оперативна програма "Регионално развитие" ще разгърне почти целия си ресурс за кандидатстване и договаряне тази година

  24.1.2011г., в.Строителство Градът

Кметът на Габрово беше отличен за грамота за безупречно изпълнен договор с оперативната програма. Лиляна Павлова награди общо десет администрации, а Бургаската със седем проекта за 160 млн. лв беше посочена за най-активната


Почти целият финансов ресурс по оперативна програма "Регионално развитие" трябва да бъде разгърнат до края на годината съгласно целите, поставени пред управляващата го администрация.  "Целта, която си поставяме до края на 2011 г., е да договорим 2.5 млрд. лева, а да отворим 3 млрд. лева. Знаете, че цялата програма е 3.1 млрд.


Това означава, че 95% от програмата трябва да бъде отворена за договаряне до края на годината", заяви министър Росен Плевнелиев в присъствието на негови колеги министри, представители на оперативна програма "Регионално развитие" и на общини от цяла България при отчета за изпълнение на програмата. Основните двигатели на процеса трябва да бъдат подаването на проектите за интегрирани системи за градски транспорт в големите градове (100 млн. лева за София и 204 млн. лева за петте най-големи града без Бургас), модернизацията на общински болници (140 млн. лв.) и санирането на жилищните блокове (77 млн. лв.). Средствата ще отидат за закупуване на автобуси, разширение на трамвайни или тролейни линии, закупуване на медицинско оборудване, обновление и подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Вече усвоените (на хартия) пари с финансовия инструмент Jessica ще трябва да започнат да се разпределят в конкретни проекти, като вратата към субсидираните кредити и други финансови инструменти ще бъде отворена за бизнеса, който успее да спечели подкрепата на общините за обектите си.

Качественото изпълнение е най-големият проблем

Най-големите предизвикателства пред нас са в три групи. На етап кандидатстване са законодателните. Много често имаме проблеми от гледна точка на изискванията на законодателството. Да кажем, с наводненията това беше кой какво разрешение дава – регионалните инспекции по околната среда и водите, министерството и съответната община. Още по-голямо ще бъде законодателното предизвикателство със сдружаването на собствениците, регистрацията им и т.н.

Втората група предизвикателства са обществените поръчки. Всичките ни проекти имат проблем със закъснения в сроковете, тъй като имат проблем с поръчките. От една страна, ние трябва да правим предварителен контрол, което значи да изконтролираме средно над 1500 тръжни процедури годишно. Няма как да имаме армия от юристи. Има проблеми и със самите процедури, които водят до финансови корекции.
Веднъж след като преодолеем всичко това, идва качеството на изпълнение. Там е най-големият проблем, тъй като за лошо качество, закъснение и лошо изпълнение пак налагаме финансови корекции. Оказва се, че в нашата държава няма институция, която да следи качеството. Дирекцията за национален строителен контрол въвежда в експлоатация, но не гледа дали е качествено, а дали е изградено и дали има документи. Предизвикателство, което виждаме за тази година, е да наблюдаваме по-добре качеството и да наемем някой да ни подпомага професионално в тази посока, защото за лошо качество финансовите корекции са много сериозни.

Ние искаме външен, втори надзор – инвеститорски контрол, който да проверява качеството и да ни потвърждава, че когато се прави един път, асфалтът е с необходимото количество, че пътят ще издържи като товароносимост, че изолациите в сградите отговарят на технологичните изискванияРосен Плевнелиев:

Ще включим банките в енергийното саниране на жилищата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството заяви, че целта на схемата за жилищна политика на оперативна програма "Регионално развитие" е не да се изхарчат 78-те милиона лева, а "да се роди работеща милиардна програма". За целта министерството ще проучи и разработи схема за взаимодействие с играчи от частния сектор, като първият приоритет са банките, защото те могат да подпомогнат и финансово проектите за повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд. "Банките ще добавят допълнително средства, така че програмата, по която бихме похарчили 80 млн. лева, ще стане за 120-140 млн. лева", каза той.


Според министъра субсидията за проектите и високата им ефективност ще ги направят нискорискови за финансовите институции, а това ще ги мотивира да отпускат нисколихвени заеми. Министерството твърдо се застъпва за 50% субсидия за проектите, делът, защитен и в рамките на проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", който ведомството осъществява заедно с Програмата за развитие на ООН. От думите му не стана ясно обаче намерено ли е решение на двата основни проблема пред търговското финансиране на такива проекти – високите пазарни лихви и липсата на адекватно обезпечение. Единствената практика до момента е с колективен кредит за етажна собственост във Варна, отпуснат от фонд "Енергийна ефективност", при който обаче собствениците, които са можели да финансират веднага собственото си участие, се предоставили тези средства като парично обезщетение.
Плевнелиев каза още, че ще бъде предложено партньори да станат и ютилити компаниите (като доставчиците на обществени услуги като топло- и електроснабдяване), както и професионални мениджъри на недвижима собственост. За последното се застъпва и ръководителят и сега главен консултант на демонстрационния проект с ПРООН Цвета Наньова в интервю в предишния брой на "Строителство Градът".

Според нея това ще бъде един от основните проблеми пред програмата, както и какъв ще бъде финансовият механизъм за усвояване на парите.


По правилата на програмата в момента ще могат да кандидатстват само организации с нестопанска цел – сдружения на собствениците, за което по закон към днешна дата се иска решение на общото събрание на етажната собственост със стопроцентово съгласие. Тепърва се чака изискуемото мнозинство да бъде намалено, за да позволи вземането на решения. На въпрос на "Строителство Градът" заместник-министърът и ръководител на управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова отговори, че очаква решението да дойде от администрацията на министерството, която се занимава с жилищния сектор, прилагайки опита на демонстрационния проект. "За момента тези проблеми са много сериозни. Това беше причината да отложим малко публикуването на схемата, за да сме сигурни", каза тя. Зам.-министърът потвърди, че интегрирането на банките е въпрос, на който тепърва ще се търси решение. "До края на февруари се надяваме да избистрим процедурата за избор на банка, да я публикуваме през март, а банките да кандидатстват с бизнес планове, в които да пишат как ще се финансират и как ще управляват проекта", каза още тя.

21 януари

Открива се схемата за подкрепа на деинституционализация на децата в социални заведения


Над 39 млн. лева отиват за изграждане на защитени жилища за деца в социални институции
Схемата е открита миналия петък и предложения по нея ще се приемат три месеца.Конкретни бенефициенти са 43 общини, в които ще се финансира изграждането на защитени жилища – сграден фонд, подходящ за живот на 8-10 деца, лишени от родителски грижи, в среда, близка до семейната.

Какво се финансира: Строителство/реконструкция/обновяване/оборудване на сгради

1 февруари

Публикуване на схемата за реставрация и консервация на двореца Евксиноград


Дворецът в Евксиноград ще бъде реставриран и превърнат в туристическа атракция
Малко под 10 милиона лева ще бъдат вложени в реставрацията и консервацията на двореца в Евксиноград. "Предстои през февруари да отправим покана за проекта за обновяване и реставрация на двореца в Евксиноград и прилежащия му парк, така че да дадем възможност на туристите по Черноморието да го посещават", каза Лиляна Павлова.
Какво се финансира: строително-ремонтни и консервационни работи
 
15 февруари

Откриване на процедурата за интегрирания градски транспорт на София


Интегриран градски транспорт: първо в Бургас, после и в други градове
През февруари Столична община трябва да внесе своето предложение за интегриран градски транспорт. За нея са предвидени над 97 милиона лева по оперативната програма. През ноември това трябва да направят и другите пет големи града, които нямат такива проекти. Единствено Бургас миналата година подаде предложение и беше одобрен за финансиране. Целта на тези проекти е да осигури по-добри, по-добре свързани и по-добре управлявани транспортни системи на основата на екологичен транспорт.
Какво се финансира: закупуване на транспортни средства, изграждане и ремонт на спирки, проектиране и изграждане на велоалеи, създаване и модернизация на центрове за управление на трафика, въвеждане на по-екологични форми на транспорт

19 февруари

Старт на процедура за изграждане на широколентови комуникационни мрежи за слабоурбанизирани територииНад 39 милиона лева за широколентов интернет

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" получава малко над 39 милиона лева, за да осигури надеждни и бързи широколентови комуникационни връзки в слабоурбанизирани територии и селски райони. Процедурата трябва да бъде открита през септември.Какво се финансира: изграждане, рехабилитация и реконструкция на телекомуникационна инфраструктура

Февруари
Покана към банките да се включат във фондовете за градско развитие
Jessica дава назаем над 61 млн. лева и отваря европрограмата за частния бизнес
Оперативна програма "Регионално развитие" за първи път се отваря за достъп от частния сектор тази година. Инвестиционни проекти на територията на седемте големи града ще могат да бъдат финансирани с дялови участия, нисколихвени кредити или дългово-капиталови инструменти по правилата на инициативата Jessica – схема за подпомагане на обществено значими проекти, които имат потенциал за възвръщаемост. Оперативна програма "Регионално развитие" ще обяви процедури за избор на фонд мениджъри на двата фонда за градско развитие по програмата – този за София с капитал 25.4 млн. лева и за другите шест най-големи града – с 36.7 млн. лв. Зам.-министър Павлова каза, че едно от условията към финансовите институции ще бъде да добавят собствено участие в този ресурс. Финансирането трябва да отиде при проекти, включително на частни предприемачи, които имат значение за общността, отговарят на визията за развитие на общината, записана в общия устройствен план и общинските стратегически документи, но не могат да бъдат финансирани с банков кредит в момента. "Това са проекти, които не могат да бъдат финансирани по стандартен начин, които имат своя смисъл, но ако им се даде възможност за нисколихвено и дългосрочно финансиране, биха постигнали възвръщаемост", заяви Лиляна Павлова.
Какво се финансира: паркинги и гаражи, тържища, търговски центрове, аквапаркове, ледени пързалки, увеселителни паркове, включително и индустриални зони, както и спортни съоръжения

15 март

Краен срок за кандидатстване по мярката за инвестиции в природни, културни и исторически туристически атракцииНад 250 милиона лева се инвестират в туристически атракции
"15 март е крайният срок, в който всички общини с население над 10 хиляди жители ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти за туристически атракции", каза Лиляна Павлова. Предвиденият ресурс е малко под 180 млн. лв. "Проектите, които ще могат да бъдат избрани, са в размер до 6 млн. лв. Очаквам голям интерес към тази схема, конкуренция и голям брой проектни предложения. Крайният ефект ще бъде над 250 милиона лева, инвестирани в туристически атракции", заяви още зам.-министърът.
Какво се финансира: реставрация и консервация на паметници на културата, исторически атракции и др.

31 март

Краен срок за кандидатстване по мярката за инвестиции в сграден фонд и оборудване на общински болници

Общински болници вземат 40 млн. лева за ремонт и оборудване Общинските болници ще бъдат финансирани с нпад 40 милиона лева. Сто седемдесет и осем малки общини ще могат да кандидатстват с проекти в размер от един до пет милиона лева, стига да отговарят на концепцията за преструктуриране на болничната помощ, приета от Министерски съвет.

Какво се финансира: реконструкции, ремонти, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд и закупуване на оборудване

15 юни

Планираното публикуване на схемата за жилищна политика в двете й части – за хора в уязвимо и неравностойно социално положение и за енергийна ефективност в многофамилните сградиПърва стъпка в жилищната политика

Почти 16 милиона лева ще бъдат инвестирани в подобряването на условията живот на уязвими социални групи. Това ще бъде първата крачка в областта на жилищната политика. Схемата ще бъде отворена за неправителствения сектор и властите в 86 общини., които са в обхвата на градските агломерации. Проектни предложения ще се набират от юни.

Над 62 милиона лева са заделени по основната схема за енергийното саниране на старите жилищни сгради. Тя също ще бъде отворена през юни. Росен Плевнелиев и Лиляна Павлова съобщиха, че към тази мярка ще бъдат приобщени и банките, на които се разчита да подпомогнат процеса с професионална оценка на проектите и допълнително търговско финансиране. Министърът не изключи участието и на други партньори като компаниите за обществени услуги (електроразпределенията например) и професионални мениджъри на недвижими имоти. Ще могат да кандидатстват отново сдружения на собствениците и общини на територията на 86-те общини в градските агломерации.
Какво ще се финансира: конструктивни ремонти, ремонти на покриви и инсталации на сградите, изолиране на фасади и подмяна на дограми, довършителни работи

15 ноември

Начало на процедурата за туристическия маркетингОбщините ще получат 19 милиона лева за туристически маркетинг
Двеста шестдесет и четири общини и представители на местни и национални туристически организации ще кандидатстват за почти 19 милиона лева за маркетинг. Стойността на проектите ще бъде до милион лева. Мярката е интегрирана с финансирането на проекти за улесняване на достъпа до туристически атракции в общините и ще подпомогне развитието на туризма.

Какво ще се финансира: инвентаризация и оценка на ресурса, регистриране на марки и географски означения, разработване на анализи и стратегии, рекламни материали и реклама и др.

Вратата към санирането на сгради

се отваря за електроразпределенията

Агенцията за енергийна ефективност и ЧЕЗ подписаха споразумение

  24.1.2011г., в.Строителство ГрадътПреглед на оригиналаЕлектроразпределенията могат да влязат в дейностите по енергийно обновяване на сграден фонд в изпълнение на изискваните от тях спестявания на енергия съгласно Закона за енергийна ефективност. Това стана ясно след подписването на първото "Доброволно споразумение за предоставяне на енергийни услуги и/или извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия" между Агенцията за енергийна ефективност и "ЧЕЗ Електро България".

В споразумението са предвидени дейности по предоставянето на услуги на крайните потребители в областта на сградния фонд, мерки по изолация на сгради, въвеждане на нови технологии и т.н. Общият брой на мерките е 71. Те са изброени в Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между задължените лица по Закона за енергийната ефективност. Сред тях има както такива, свързани с обновяването на сградния фонд и инсталациите в сградите, така и с вътрешното им оборудване и информационни кампании.Високи цели

Националните индикативни цели за действие за енергийна ефективност се разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания между търговците с енергия, собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв.м и собствениците на промишлени системи с годишно енергийно потребление над 3000 мегаватчаса, е записано в Закона за енергийна ефективност. Индикативната цел, която страната ни си е поставила с Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2016 г., е за енергийно спестяване не по-малко от 9% за период от 9 години. Това означава, че България трябва осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7291 GWh. За постигането на тази цел могат да допринесат задължените лица по Закона за енергийна ефективност, като прилагат енергоспестяващи мерки и постигат своите индивидуални цели за енергийни спестявания. Три вида са предвидените в нормативния акт финансови механизми за повишаване на енергийната ефективност – доброволни споразумения, договори с гарантиран резултат и финансиране от фонд "Енергийна ефективност". През тази седмица предстои подписването на споразумение и с EVN, водят се разговори и с E.ON. "Процесът е отворен и ние сме готови с всички търговци на енергия да сключим подобни споразумения", каза изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност инж. Кольо Колев.


"Една от най-важните цели е да се повиши конкурентоспособността на българската индустрия и качеството на живот на гражданите. Енергийната ефективност има пряка връзка с това", казва регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.

Спестяваш и печелиш

Основен приоритет за двете страни по споразумението е ускореното въвеждане на методики за оценка на енергоспестяващия ефект от изпълняваните мерки. "Всяка една... подлежи на оценка, измеримост и за всяка една от тях ще бъде издавано удостоверение за енергийно спестяване", обясни инж. Колев. Ролята на Агенцията за енергийна ефективност е непрекъснато да предоставя методическа помощ за оценка на потенциала и икономическата ефективност на предлаганите от търговеца мерки.


Постигнатите енергийни спестявания ще бъдат отразени в удостоверения, които да послужат за отчитане на отделните индивидуални индикативни цели, посочени в списъка към Първия национален план за действие. Колев каза още, че удостоверенията за спестявания ще им позволят да търгуват с тях, когато бъде организиран този пазар.
Европейският съюз изисква от индустрията да не надхвърля определено количество емисии парникови газове вследствие от дейността си, като отпуска безплатни квоти на предприятията, енергийните производители и други замърсители. Но ако те ги изчерпят, трябва да купуват нови квоти от такива, които имат удостоверения за направени спестявания. Според Докладал целта за постигане на 9% енергийно спестяване до 2016 г. е много амбициозна и за да се постигнат подобни резултати, е необходимо у потребителите да се възпита отговорно поведение и отношение към употребата на електроенергията. "В България е още по-важно това да се случи, защото, статистически погледнато, крайното потребление на битовите потребители тук е 40% по-високо от средноевропейското, а при бизнес клиентите консумацията е дори с 50% повече от другите страни от Европейския съюз", допълва Докладал.

Обща задача

Съгласно разписания национален план за действие до 2013 г. ЧЕЗ трябва да отчете спад в консумацията на електроенергия в размер на 322 GWh и до 2016 г. - в размер на 645 GWh. "Намаляването на консумацията на електроенергия не е задача, която ЧЕЗ може да изпълни самостоятелно и която зависи единствено от действията и решенията на компанията", казва Докладал. Според него, за да се постави основата на националната политика за повишаване на енергийната ефективност, е необходимо първо да разработването и приемането на Национална стратегия за енергийната ефективност и съответните планове за действие за различните междинни периоди. "Ние сме готови да участваме с експертно мнение и ноу-хау за разработването на такава стратегия, тъй като вярваме, че повишаването на енергийната ефективност може да се случи само чрез съвместни усилия", допълва Докладал.Енергийната стратегия пое към Министерски съвет

Пет са основните приоритети залегнали в документа

 24.1.2011г., в.Строителство Градът

Окончателният проект на Енергийната стратегия на България до 2020 г. е изцяло готов. Предстои до седмици документът да бъде обсъден и приет на заседание на Министерския съвет, след което ще бъде внесен за обсъждане и гласуване и от Народното събрание. Първият текст на стратегията беше готов през юни 2010 г. и подложен на дебат и консултации. В резултат в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са постъпили 130 предложения за допълнения и корекции в документа. Четиридесет от тях са намерили отражение в сегашния вариант, а голяма част от останалите ще бъдат взети под внимание в проекта за Закон за енергетиката и в проектозакона за ВЕИ.

Пет стратегически приоритета са залегнали в новата Енергийна стратегия на страната до 2020 г. Те са свързани с гарантиране на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация, използване на местни ресурси – въглища и ВЕИ, повишаване на енергийната ефективност. Стратегията за развитие на сектора определя като приоритети още развитието на независим регулиран конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите. Като приоритет в сферата на енергийната ефективност в стратегията е посочено битовата газификация. Целта е да бъдат създадени условия за достъп до газопреносната мрежа на 30% от домакинствата в страната. В момента процентът на хората, които използват синьо гориво, е малко над 1.5%. Данните сочат, че близо 40% от използваната енергия в българските домакинства (включително за отопление и домакински нужди) е електрическата, докато в Европа този процент е 11%. "Прекалената електрификация на бита в страната води до три пъти повече разходи на първична енергия в сравнение с екологичната и по-евтина алтернатива – пряко използване на природен газ", е посочено в стратегията. Използването на природен газ за отопление и битови нужди изисква три пъти по-малко енергия в сравнение с използването на електрическа енергия.

Съществени усилия ще бъдат направени за подобряване на енергийните характеристики на сградите – частни и публични, включващи и ускорено спрямо европейските норми въвеждане на изискванията за сгради с близо до нулево нетно потребление на енергия в публичния сектор, е записано още в стратегията. Предвижда се финансово насърчаване на мерки за енергийна ефективност чрез схемите на фонд "Енергийна ефективност", специализирани кредитни линии, средства от европейски фондове и програми и създаване на допълнителни схеми и инструменти. Като такива са посочени стимулиране разработването и изпълнението на проекти за намаляване потреблението на енергия в държавни и общински сгради, както и стимулиране разработването и изпълнението на проекти за т.нар. енергийно независими сгради, включително и с пилотни проекти в малките населени места.

Европейските седем мерки за енергийна ефективност*

1. Определяне на правно обвързващи цели за енергийна ефективност на държавите членки


2. Подобряване на ефективността при производството на електрическа и топлинна енергия
3. Намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия
4. Ускоряване на използването на по-икономични превозни средства и по-интензивно използване на обществения транспорт

5. Въвеждане на по-строги стандарти и по-добро етикетиране на уредите и устройствата


6. Своевременно подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и въвеждане на по-строги енергийни стандарти за новостроящи се сгради
7. Последователна данъчна политика за по-ефективно използване на енергията
* залегнали в проекта за нов План за действие за енергийна ефективност в ЕС

Немски стандарт при филтриране на отпадни води


Мембранна система елиминира нуждата от химически вещества

в процеса на пречистване
24.01.2011 г., в. Строителство имоти
Една от популярните серии е MemBio, която представлява биореактор и система за мембранно филтриране. Новаторска мембранна система пречиства вода, без да използва химически препарати за третиране на филтрирания продукт. Разработена в Германия, популярна по света, системата стъпи на българския пазар в края на миналата година и бе отличена с награди на Международния технически панаир в Пловдив.

 

В световен мащаб  необходимостта от чиста вода продължава да е трудно разрешим проблем въпреки всички усилия, които се полагат в тази насока.Азиатските страни например отбелязват високо ниво на смъртност вследствие на замърсените речни води, в които много новопостроени фабрики и водни електрически централи изливат отпадъчните си продукти. В България, въпреки че има изградена добра канализационна мрежа, се допуска изливането на необработени замърсени води във водните басейни. Само за изминалата година вследствие на това бе отбелязано трайно повишение на температурата на морската вода с няколко градуса по цялото Черноморие. Със своя богат опит в технологията на филтриране MANN + HUMMEL прави ценен принос в процеса на пречистване на вода, представяйки мембранна система, която лесно може да се внедри във всяка фабрика, завод, хотел или домакинство.Иновативната технология се базира основно на  филтърна мембрана,
отсяваща всички възможни замърсяващи частици
например аерозоли, бактерии и вируси, със забележително голям размер на почистване – 99.999%, а резултатът е прясна и обеззаразена вода. Тази форма на филтрация работи чрез физични процеси, като не изисква нагряване и химически почистващи препарати. Системата е изработена в различни разновидности, за да отговори на различните нужди от пречистване.

Една от популярните серии е MemBio, която представлява биореактор и система за мембранно филтриране. Тя е особено подходяща за пречистване на отпадни и други замърсени води с високо съдържание на органични съставки. Производителите я препоръчват и за пречистване в индустриални зони, циментни фабрикиминната промишленост, децентрализирани станции за обработка на канални води, отдалечени райони и места за отдих. В допълнение към високото качество, технологията на филтрация предлага и следните важни предимства: ефикасност, икономическа ефективност и гъвкавост на използване.Икономическа ефективност

Мембранната система има много по-добри енергийни показатели в сравнение с популярните топлинни методи на пречистване, изискващи определено количество топлина и съответно електрическа енергия. Ниските разходи по време на работа съчетани с дълъг живот на мембраната и висока норма на възвращаемост на нейната пропускливост прави системата стабилна и икономически пригодна.Гъвкавост на използване

Съществено предимство на технологията е гъвкавостта на тези филтърни системи. Благодарение на модулната конструкция, клиентът може да адаптира системата съобразно своите нужди в зависимост от обема на вода за преработка при всеки отделен случай. Тя има дебит на филтриране от 2 куб. м до 250 куб. м/час. Това е особено важно, когато става дума за големи предприятия, индустриални сгради, третиране на т.нар „сива вода“, рециклиране на води за промишлени нужди, на отпадъчни води и т.н.Компактна и лесна за монтиране

Оборудването изисква малко пространство, а същевременно се характеризира с висока мобилност и опростени процедури за настройка. Разделена на модули, системата за филтриране на вода на MANN + HUMMEL осигурява плавна интеграция в съществуващи или други системи. Времето, необходимо за настройка е много кратко и така не се получават сериозни нарушения в графика на производствения процес. Системата е автоматизирана напълно и може да се управлява дистанционно.

Въпреки компактните си размери тя е конструирана така, че да има голяма ефективна площ, произвеждаща голям дебит чиста вода. Система, която би била достатъчна за покриване нуждите на едно село, е с размерите на 20 футов контейнер.

Ниска стойност на поддръжка

Технологията е разработена така, че мембраната да се запушва по-малко благодарение на „Dead-End“ филтрация. Тя поема по-висок обем от твърди частици, и осигурява висок поток на филтриране. Чрез филтриране на вода системите на


MANN + HUMMEL не само допринасят за подобряване на качеството и хигиената на живот на много хора, но и се грижат за опазване на околната среда.

На българския пазар те е се дистрибутират от „Станкофф“ ООД.Водни забавления на крачка от София

Комплекс "Воденицата" - приказно-романтичен стил, наподобяващ детайлите на вятърна мелница

 24.1.2011г., в.Строителство Градът

"Воденицата". Зад това име се крие хидропарк, разположен на 19 км от София на входа на село Горна Малина, непосредствено до железопътната гара. Комплексът, който се строи в момента, се състои от обслужваща сграда – ресторант, шест сгради за отдих – студиа, открит плувен басейн с приземни съблекални към него, външен паркинг за клиенти и спортно игрище. Разположен е върху близо 27 декара имот, който с решение на общинския съвет на община Горна Малина от края на 2009 г. е отдаден на концесия за срок от 35 години на дружеството "Вас метал". Според устройствените предвиждания имотът е отреден за спорт, водна площ, обществено обслужване и озеленяване. Проектът за комплекс "Воденицата" е изготвен от проектантско ателие "Амфион" с ръководител на проекта арх. Борислав Богданов и главен проектант арх. Георги Цикалов въз основа на задание от инвеститора. Подходът към комплекса е от юг, от страната на пътя, където е разположен и външният паркинг. В югоизточната част на имота е разположен ресторантът. Той се състои от входно преддверие със санитарни възли, основна зала за клиенти, кухня със склад и битови помещения за персонала, галерии към основната зала и външни тераси, ориентирани към водната площ.

Северно от ресторанта е проектиран открит плувен басейн, като към него е предвиден и малък детски басейн. Тъй като площадката около басейна е терасирана, в денивелацията между терасите като подземно ниво са предвидени съблекални с душове. По северната граница на имота са разположени шест еднотипни сгради за отдих със студиа. Те са триетажни, като на всяко ниво е предвидено по едно студио.


Фасадите на сградите са решени в атрактивен приказно-романтичен стил, наподобяващ детайлите на вятърна мелница, разказват проектантите.

Пространството около комплекс "Воденицата" е богато озеленено. По дигата около водната площ са предвидени различни видове храсти. Към съществуващото езеро, което е зарибено, вече са построени рибарски кътове от дърво с места за почивка и рибарски кей. Комплексът ще предлага и коне за езда под наем.
Каталог: images -> custom -> File -> Plovdiv
Plovdiv -> Алармени системи видеонаблюдение контрол на достъпа озвучаване
Plovdiv -> Съвременни методи за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)
Plovdiv -> До: До колегите от секция еаст в киип пловдив Относно
Plovdiv -> Курс за работа с програмeн продукт tower 7 professional
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране р е г и о н а л н а к о л е г и я п л о в д и в


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница