Каптажи К1 “Вик ахча бунар Голямо Крушево” и “К2 “Вик ахча бунар Голямо Крушево”, намиращи се в пи №000332 и каптаж „Вик чавдар Голямо Крушево”, намиращ се в пи №000305, землище на с. Голямо Крушево, община Болярово, област ЯмболДата28.10.2018
Размер90 Kb.
#104023

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол, за водовземане на подземни води от каптажи К1 „ВиК-Ахча бунар-Голямо Крушево”, К2 „ВиК-Ахча бунар-Голямо Крушево” и „ВиК-Чавдар-Голямо Крушево”1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битови нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G0000PtPz043

Палеозойски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Каптажи К1 “ВиК - Ахча бунар - Голямо Крушево” и “К2 “ВиК - Ахча бунар - Голямо Крушево”, намиращи се в ПИ №000332 и каптаж „ВиК - Чавдар - Голямо Крушево”, намиращ се в ПИ №000305, землище на с. Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол;

15881

4. Място на използване на водите, населено място


За питейно-битово водоснабдяване на село Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното нивоСредноденонощен (сумарен) дебит: 1,23 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

- конструктивно определено.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница