Karakachan dog international organizationДата25.10.2018
Размер35.51 Kb.
#98470
МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

KARAKACHAN DOG INTERNATIONAL ORGANIZATION
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ В МОКК-СТАРА ЗАГОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗВЪДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

  1. Развъдната дейност в МОКК се направлява и контролира от Организационни органи в състав:

    1. Комисия по развъждане:

А.Отговорник по развъждане /Председател на комисията/;

Б.Регионални координатори по развъждане /Членове/.

2. Комисия по обучение:

А.Отговорник по обучение /Председател на комисията/;

Б.Членове.

3. Изпълнителен секретар.


Отговорника по развъждане се избира от Общото събрание и е Председател на Комисията по развъждане.

Регионалните координатори по развъждане се предлагат от Отговорника и се утвърждават от УС на МОКК.

Отговорника по обучение се избира от ОС на МОКК, а членовете на Комисията по обучение се предлагат от Отговорника и се утвърждават от УС на МОКК.

Изпълнителния секретар се избира от ОС на МОКК и води основната документация по развъждане на МОКК.

Длъжностите Регионален координатор по развъждане и Член на комисията по обучение могат да се съвместяват.


  1. Правилник за водене на развъдната документация:

1. Развъдната документация условно се разделя на 2 части -първична и основна документация.

А. Първичната документация включва:

а/акт за съешаване;

б/картон за приплодите и сведение за новородените кучета;

в/родословна таблица;

г/регионален родословен регистър;

д/сертификат за произход /първично удостоверение/;
Първичната документация се води от регионалните координатори по развъждане.

Номерацията на акта, картона и сведението започва от 01 като за всеки регион номера се придружава с инициалите на областта, в която се намира регионалния координатор /пример-01 тх; 01 сс; 01рв/.

Във регионалния родославен регистър се вписват всички новородени кученца от кучилата, подлежащи на контрол от съответния регион.

При продажба на кученце регионалния координатор дава на новия собственик сертификат за произход /първично удостоверение/, заверено от него с подпис и печат за съответния регион, издаден от МОКК. Регионалният печат носи информация за региона /пример –МОКК-Триград; МОКК – Маджарово и т.н./. В сертификата за произход /временно удостоверение/ се вписва номер от родословната книга , който регионалният координатор получава от изпълнителния секретар на МОКК, който води основния родословната книга на Организацията. Сертификата за произход/временно удостоверение/ се издава в 3 екземпляра- 1 за новия собственик, 1 за координатора и 1 за Изпълнителния секретар на МОКК.

Регионалният координатор изпраща на Изпълнителния секретар на МОКК Сертификата за произход /първично удостоверение/, придружен с родословна таблица за произхода на кученцата.

На базата на тези документи Изпълнителният секретар на МОКК издава официалния Сертификат за произход./след като кучето навърши най-малко 1,5 г. и бъде оценено на изложба на МОКК или от развъдната комисия по покана на собственника и ги вписва в съответния ристър- НГ или КП./


Б.Основна документация:

а/Родословен регистър;

б/Родословна книга;

в/Сертификат за произход;

г/Правилник за развъдна дейност;

д/Селекционна програма;


а/В родословния регистър се вписват всички кучета над 1.5 г.преценени на изложба на МОКК или от развъдната комисия за които е издаден сертификат за произход /първично удостоверение/ и родословна таблица от Регионалните кординатори.

Родословният регистър се състои от 2 части :

- Родословен регистър за Националния генофонд

- Родословен регистър за Контролираната част на популацията


В Родословния регистър за Националния генофонд се вписват всички кучета с пълен произход, екстериорна оценка, изпитвани по потомство /тези кучета оформят нуклеуса на породата Каракачанско куче/

В Родословния регистър за контролираната част на популацията се вписват всички кучета с непълен произход, получили положителна екстериорна оценка на изложба на МОКК или на Комисията по развъждане и престоят да бъдат изпитани по потомство. По преценка на комисията за развъждане кучета, получени от родители от контролираната част, могат да се впишат в регистъра на националния генофонд.

б/Родословната книга включва информация за всички кучета от двата регистъра и всички кученца за които е издаден сертификат за произход(временно удостоверение) придружен с родословна таблица.

в/При продажбата на кученце Изпълнителният секретар на МОКК подава пореден номер на Сертификата за произход /първично удостоверение/ от родословната книга. След като получи Сертификата за произход /първично удостоверение/, придружен с родословна таблица, Изпълнителният секретар издава официалния Сертификат за произход, заверен от отговорника по развъждане и подписан и подпечатан от Председателя на МОКК в рамките на 1 месец ,след като кучето навърши най-малко 1,5г. и бъде оценено на изложба на МОКК и от развъдната комисия.

Номерацията в официалните регистри започва от 01, придружена с инициалите НГ /национален генофонд/ и КП /контролиран част на популацията/ /пример – НГ01, НГ32, КП01, КП103...../.


Председател на МОКК:...............

/д-р Тихомир Кунев/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница