Каролина Дошева ЛюбомироваДата23.10.2018
Размер245 Kb.


автобиография

Лична информация
Име
Каролина Дошева Любомирова

Адрес
жк Стрелбище, бл.31А, 1404 София, България

Телефон
+ 359 887515235

ФаксE-mail
carol_lub@dir.bg

Националност
Българска
Дата на раждане
13 . 07.1974
Трудов стаж• Дати
2012- до настоящия момент

• Име и адрес на работодателя
Медицински университет София

• Вид на дейността или сферата на работа
Административно управленска

• Заемана длъжност
Заместник ректор по учебна дейност

• Основни дейности и отговорности
Организиране на учебната дейност в медицински университет София• Дати
2013- до настоящия момент

• Име и адрес на работодателя
МУ-София, ФОЗ

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
професор

• Основни дейности и отговорности
Преподаване на студенти по различни дисциплини от трудовата и превантивна медицина , участие в научни проекти
• Дати
1999-2007

• Име и адрес на работодателя
Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, София, бул. „Акад.Ив.Гешов” 15

• Вид на дейността или сферата на работа
Научна дейност

• Заемана длъжност
Докторант , Научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
Участие в разработването на научно-изследователски проекти , нормотворческа и експертна дейност
Образование и обучение
• Дати (от-до)
1992-1998

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински университет София, Медицински Факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
лекар

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по медицина

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)
1999-2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Национален център по хигиена

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Дисертационен труд по токсикология и оценка на здравния риск

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по медицина

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)
1999- 2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Токсикология

• Наименование на придобитата квалификация
специалност

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)
2003-2009

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Трудова медицина

• Наименование на придобитата квалификация
Специалност

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
2004-2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински университет София, ФОЗ

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Здравен мениджмънт

• Наименование на придобитата квалификация
магистър

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.


  1. Национален консултант по трудова медицина

  2. Национален координатор по приоритетни области на сътрудничество Между МЗ и СЗО

  3. Член на Експертен съвет по биоциди към МЗ

  4. Член на Експертен съвет на БНАЕМПК (Българска национална асоциация по козметика, етерични масла и парфюми)

  5. Призната за Европейски Регистриран Токсиколог (ERT)Членство в научни организации:

1. Европейска и Международна организации по Токсикология (EUROTOX, IUTOX)- от 1999 ;

2. Член на борда на Българското Научно Дружество по Токсикология към Съюза на Научни Дружества в България – от 2004 г. ;

3. Национален секретар и Член на научен комитет по Трудова медицина в химическата промишленост към Международна комисия по трудова медицина (ICOH) ;

4. Член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества).

5. Член на борда на Българско Академично дружество по Трудова медицина към Съюза на Научни Дружества в България – от 2012 г.Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски

Умения за четене
Отлично

• Умения за писане
Отлично

• Умения за разговор
Отлично[Език]

• Умения за четене
[Определете нива: отлично, добро, основно]

• Умения за писане
[Определете нива: отлично, добро, основно]

• Умения за разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно]

Руски

Отлично

Много Добро

Много Добро

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Координатор на проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София BG051PO001-3.1.08-0036”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08

"Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

Национален координатор на проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Research and Indicator Collection – EUPHORIC”, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.

Ръководител на научни проекти:

  1. Проучване и анализ на тенденцията за инвалидизация от трудови злополуки на работещотото население в България ”, МУ-София, ГРАНТ 2012

  2. „Епидемиология и профилактика на кожните заболявания детска възраст”, МУ-София, грант 2011

3. “Оценка на риска за здравето и възможности за подобряване качеството на живот на населението от райони, разположени в близост до рафинерии и нефтохимични комбинати” МУ- Л-1000-1 , спечилил първо място в конкурс “Млади учени”. Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъдена първа награда за постигнати съществени резултати при разработката на проекта, МОН 2000г.

Участие в научни проекти:

  1. Международен проект по 5та Рамкова програма на ЕС, топик Quality of life and Management of Living Resources” - “Effects of PAHs in environmental pollution on exogenous and endogenous DNA damage (EXPAH)”.

  2. “Оценка на риска при експозиция на въглероден дисулфид , с оглед ревизия на действащата в България гранична стойност за работна среда” No МУ—732/31.03.2005г., МОН.

  3. Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария” МУ-София, грант 2009- проект спечилил първа награда за високи научни постижения Signum laudis pro scientific merits на МУ-София
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър XP OFFICE

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС
Да
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Page


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница