Катедра „Геотехника Лабораторни упражнения по Земна механикаДата22.10.2018
Размер130.5 Kb.
#92264Катедра „Геотехника”

Лабораторни упражнения по Земна механика

зимен семестър 2014/2015 г.

Лабораторно упражнение №3

Оптимално водно съдържание
и стандартна плътност

1.Изкуствено уплътняване на почви


В много случаи строителната почва е основен материал за изграждане на насипни съоръжения. Изкуственото уплътняване на почви е свързано с намаляване на обема на порите и увеличаване на обемната плътност на скелета за съответната почва. При уплътняване водното съдържание оказва съществено влияние върху уплътнителния ефект, тъй като водата от една страна намалява триенето между частиците, но от друга се явява несвиваема. Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w) , и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите между тези показатели са изобразени на фиг. 1.

Фиг. 1 – Зависимости между параметрите на уплътняване

2. Стандартна плътност – ρd,max


Стандартната плътност е най-голямата стойност на обемната плътност на скелета (d), получена при стандартно уплътняване или т.нар. „Proctor” тест (фиг. 2). При известно водно съдържание
(w) и обемна плътност на пробата (), обемната плътност на скелета се изразява с:

ρd = ;

Стандартното уплътняване е лабораторен опит за уплътняване на почвени образци с точно определена уплътнителна работа. В общия си вид уреда представлява тежест с маса m, падаща от височина h. Уплътнителната работа при стандартен „Proctor” се определя по:А = , kJ

където:


Ауплътнителната работа,

n

m

h

Фиг. 2 – Принципна схема на стандартен „Proctor” тест

3. Оптимално водно съдържание – wopt


Оптималното водно съдържание е онова, при което се получава максималната (стандартна) плътност на скелета, т.е. при зададена уплътнителна работа, ефектът на уплътняване е най-добър. За определянето на wopt и ρd,max се извършва серия от 5 изпитвания, при изменящо се водно съдържание. Отчитането на търсените параметри е показано на фиг. 3.

Фиг. 3 – Графично определяне на оптималното водно съдържание

4.Допълнителна информация:Дата: ……………………

Изготвил:
Гр. София
спец: ……… , курс: ………
Заверил:
Стр. от

ф.№
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница