Катедра „Стара история, тракология и средновековна история”Дата23.09.2022
Размер37 Kb.
#115124
konspect каndidat-doktoranti trakologija 2019 (1)

Катедра „Стара история, тракология и средновековна история”

К О Н С П Е К Т


За кандидатдокторански изпит по


СТАРА ИСТОРИЯ - ТРАКОЛОГИЯ


1. Ранни тракийски държавни обединения. Извори и историография.


2. Гръцка колонизация по тракийските крайбрежия. Извори и историография.


3. Възникване, уредба и политика на Одриското царство до края на V в. пр.Хр. Извори и историография.


4. Одриската държава в края на V и първата половина на ІV в.пр.Хр. Извори и историография.


5. Тракия през втората половина на ІV и началото на ІІІ в. пр.Хр. Извори и историография.


6. Тракия и Римската република през ІІ - І в. пр.Хр. Извори и историография.


7. Тракийските провинции на Римската империя в периода І – средата на ІІІ в. сл.Хр. Извори и историография.


8. Балканските римски провинции в периода от края на ІІІ до края на ІV в. Извори и историография.
ЛИТЕРАТУРА:
Извори за старата история и география на Тракия и Македония (съст. Д. Дечев, Г. Кацаров), София 1949.
Извори за историята на Тракия и траките. Том I, (съст. Фол, Ал.), София 1981.
Извори за историята на Тракия и траките. Том IІ, (съст. Гочева, З.), София 2002.
Христоматия по тракология. Том I, (съст. Фол, Ал., Попов, Д.), София 1989.
Христоматия по тракология. Том II, (съст. Тачева, М., Ботева, Д.), София 1998.

Ботева, Д., Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). София 1997.


Ботева-Боянова, Д. Проблеми на тракийската история и култура. София 2000.
Ботева-Боянова, Д., Античните текстове и тяхното четене днес: Акценти от осем века фрагментарна история на древна Тракия (ІV в. пр.Хр. - ІV в. сл.Хр.). София 2014.
Браун, П., Светът на късната античност (150-750 г. сл. Хр.). София, 1999.
Велков, В., Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV-VI в.). София 1959.
Данов, Хр., Древна Тракия. София 1969.
Делев, П., Лизимах. София 2004.
Делев, П., История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр.Хр. София 2014.
Драганов, Д., Монетосеченето на Кабиле. София 2006.
Иванов, Р. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дурусторум от Август до Маврикий. София 1999.
История на България. Том I. Първобитнообщинен строй. Траки. София 1979.
История на Добруджа.Том 1. Праистория и антична история на Добруджа. София 1984 (Второ преработено издание 2011)
Йорданов, К., Политическите взаимоотношения между Македония и тракийските държави (359-281 пр. Хр.). София 1998 (Studia Thracica, 7)
Кацаров, Г., Избрани съчинения, т. I-ІІ. София 2001 (Университетска библиотека, 390)
Кратка енциклопедия Тракийска древност. София 1993.
Михайлов, Г., Траките. София 1972.
Попов, Д., Тракология. София 1999.
Попов, Хр., Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI- I в пр.Хр. София 2002.
Порожанов, К., Общество и държавност у траките, средата на II – началото на I хил. пр.Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност). София 1998 (Studia Thracica, 6)
Тачева, М., История на българските земи през елинистическата и римската епоха. София 1997.
Тачева, М. Севт III, Севтополис и Кабиле (341-252 г. пр. Хр.) според епиграфските и нумизматични данни. София 2000.
Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София 2000.
Тачева, М. Царете на Древна Тракия. София 2006.
Тодоров, Я., Паганизмът в Долна Мизия през първите три века след Христа. София 1928.
Фол, Ал., Демографска и социална структура в древна Тракия. София 1970.
Фол, Ал., Политическа история на траките. София 1972.
Фол, Ал., Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха. София 1975.
Фол, Ал., Политика и култура в древна Тракия. София 1990.
Фол, Ал., История на българските земи в древността (до края на ІІІ в. пр. Хр.) София 1997.
Юрукова, Й., Монетни съкровища от българските земи. I. Монетите на тракийските племена и владетели. София 1992.
Юрукова, Й., Монетосеченето на Хадрианополис. София 1987.

Archibald, Z. H., The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus unmasked. Oxford 1998.


Archibald, Z. H.,
Isaac B., The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Leiden 1986.
Tomaschek , W., Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Wien 1980.
Wiesner, J., Die Thraker. Studien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes. Stuttgart 1963.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница