Катедра транспортна техника и технологииДата24.10.2018
Размер31.66 Kb.
#96940
    Навигация на страницата:
  • НИ/ВД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
К О Н С П Е К Т


ПО ДИСЦИПЛИНАТА “АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА ЧАСТ I”
1.Експлоатационни показатели и класификация на АT. Класификация на автомобилите.

2.Необходима характеристика на двигател за АТ.Теглителна характеристика на парен двигател.Теглителни характеристики на електродвигатели.Теглителнa характеристикa на газотурбинен двигател.

3.Теглителна характеристика на бутален ДВГ. Теглителна характеристика на бутален ДВГ с допълнителни механизми. Теглителна характеристика със степенна предавателна кутия.

4.Хидравлични трансмисии - общи понятия и определения. Хидрообемна трансмисия. Принцип на действие. Теглителна характеристика с хидрообемна трансмисия.

5.Хидродинамична трансмисия.Принцип на действие. Теглителна характеристика с хидросъединител.

6.Теглителни характеристики на ДВГ с некомплексен и комплексен хидротрансформатор. Теглителни характеристики на ДВГ с двустепенен реактор и двупоточна трансмисия.

7.Задвижващ момент при стационарни и нестационарни режими на движение на АТ. Механични загуби в трансмисията.

8.Деформации и радиуси на еластичното колело.

9.Зацепване на еластичното колело с пътя. Движеща сила. Сила и коефициент на зацепване.

10.Търкаляне на задвижващо колело. Боксуване. Търкаляне на задвижвано колело. Плъзгане.

11.Външни сили и моменти, действуващи върху колесна АТ при праволинейно движение. Съпротивителни сили от: придвижване (търкаляне); от наклона и пътя.

12.Инерционно съпротивление, аеродинамично съпротивление и теглително съпротивление.

13.Нормални реакции от пътя при колесен движител. Зацепно тегло.

14.Диференциално уравнение за движение на АТ. Аналитично решение.

15.Теглителен (силов) баланс на АТ. Мощностен баланс на АТ.

16.Динамичен фактор и динамична характеристика на АТ. Максимална скорост. Максимално преодоляван наклон.

17.Максимално ускорение. Ускоряване, време и път за ускоряване определени чрез динамичния фактор.

18.Определяне предавателните числа на главното предаване и първа предавка.

19.Определяне броя и закона за разпределение на предавателните числа в предавателната кутия.

20.Горивна икономичност на автомобила. Уравнение за разход на гориво и горивен баланс.

21.Икономическа характеристика на автомобила. Контролен разход на гориво при стационарен и нестационарен режим на движение.

22.Експлоатационен разход на гориво.

23.Спиране чрез ходовия движител. Спирачна диаграма, спирачно закъснение и спирачен път.

24.Кинематика на завоя. Влияние на страничното увличане на еластичното колело върху кинематиката на завоя.

25.Динамика на завоя. Устойчивост на АТ при движение в кръг с постоянна скорост.

26.Устойчивост на АТ при праволинейно движение и въздействие на външни сили. Стабилизация на направляващите колела.

27.Статична надлъжна устойчивост. Статична напречна устойчивост.

28.Проходимост по път с ниска носеща способност. Начини за повишаване проходимостта на колесни АТ. Профилна и агротехническа проходимост.

Литература:
1.Д.Семов, Н. Иванов, Д. Лозанов. Автомобили, трактори и кари. Техника. София. 1992 год.

2.Б.Петков. Теория на автомобила, трактора и кара. Техника. София. 1979г.

3.Й.Димитров. Теория на автомобила, трактора и кара. Техника. София. 1991г.

4.Н.Иванов,С.Стефанов.Ръководство по проектиране, конструиране и изчисляване на транспортната техника. Технически университет - Варна. 1998г.


5.Д.Семов, Свитък от решени задачи по автомобили, трактори и кари. София. 1981 год.

6.Л.Найденов, С. Нейков, Г. Генов. Автомобили. Техника. София. 1990г.

м.ІІІ.2005 г. СЪСТАВИЛ:

/гл.ас.д-р инж. Н.Иванов/

Р-Л КАТ.”ТТТ”:/доц.д-р инж. А.Димитров/

НИ/ВД


Каталог: tu-varnattt -> images -> konspekti -> 2007
2007 -> По дисциплината “Експлоатационни материали”
2007 -> Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
2007 -> Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І част
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница