Катедра транспортна техника и технологииДата24.10.2018
Размер41.04 Kb.
#96941

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИК О Н С П Е К Т


ПО ДИСЦИПЛИНАТА ”КОМБИНИРАНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ”

І. Схеми на комбинирани двигатели

 1. Определение за комбиниран двигател. Същност на свръхпълненето. Начини за осъществяване на свръхпълнене.

 2. Схеми на комбинирани двигатели с газова и с механична връзка между буталния двигател, турбината и компресора.

 3. Схеми на комбинирани двигатели с диференциална връзка между буталния двигател, турбината и компресора.

 4. Схеми на комбинирани двигатели с хидравлична връзка между буталния двигател, турбината и компресора.

 5. Схеми на комбинирани двигатели с двустепенно разширение на газовете, с механична връзка между буталния двигател и допълнителна турбина.

 6. Схеми на комбинирани двигатели със свободно бутален генератор за газ.

 7. Схеми на комбинирани двигатели със смесване на газовете с въздух пред турбината; с изгаряне на допълнително количество гориво преди турбината.

 8. Схеми на комбинирани двигатели с ежектор; с разделно изпускане на газовете от буталния двигател с топлообменник и с въздушна турбина.

 9. Схема на комбинирани двигатели с осъществяване на свръхпълнене чрез вълнов обменник на налягане.

 10. Схема на комбиниран двигател със система за свръхпълнене “Хипербар”.

 11. Схема на главен и спомагателен комбинирани корабни двигатели със свързана система за свръхпълнене.


ІІ. Показатели, характеризиращи работния процес на комбинирания двигател 1. Обобщен термодинамичен цикъл на комбинирания двигател. Означения на параметрите и показателите на този цикъл.ІІІ. Влияние на някои параметри на работния процес на комбинирания двигател върху термодинамичния му КПД

13.Влияние на разпределението на общата степен на повишаване на налягането π между компресора и буталния двигател.

14.Влияние на степента на повишаване на налягането при горене λ

15.Влияние на общата степен на повишаване на налягането π

16.Влияние на въздушното отношение α

ІV. Съвместна работа на буталния двигател,

турбината и компресора
17.Съвместна работа на буталния двигател, турбината и компресора.

V. Фактори, ограничаващи степента на свръхпълнене
18.Температура на газовете пред турбината Tr

19.Максимално налягане на газовете в цилиндъра на буталния двигател pz

20.Максимална скорост на нарастване на налягането на газовете в цилиндъра на буталния двигател (dp/dφ)max

21.Топлонапрегнатост на буталния двигател.VІ. Регулиране на свръхпълненето
22.Влияние на изменението на честотата на въртене на коляновия вал върху показателите на комбинирания двигател със свободен турбокомпресор.

23.Влияние на изменението на натоварването върху показателите на комбинирания двигател със свободен турбокомпресор.

24.Начини за регулиране на свръхпълненето и избор на регулируемите параметри.

25.Зони на регулиране на свръхпълненето. Класификация на системите за регулиране на свръхпълненето.VІІ. Особености на работния процес на комбинираните корабни двутактови дизелови двигатели
26.Принцип на работа и общо устройство на двутактовите корабни дизелови двигатели.

27.Степен на сгъстяване, коефициент на напълнане и средно индикаторно налягане отнесени към пълния и към полезния ход на буталото.

28.Различия в параметрите на работния процес на двутактовите нискочестотни и на автотранспортните високочестотни дизелови двигатели /честота на въртене, степен на сгъстяване, коефициенти на полезно действие, топлонапрегнатост/.

29.Схеми на газообмен при двутактовите корабни дизелови двигатели.

30.Определение за времесечение. Фази на газообмена. Характер на изменението на налягането в цилиндъра през време на газообмена. Геометричен и газодинамичен край на свободното изпускане.

31.Построяване на диаграмата за определяне на разполагаемите времесечения при контурна двустранна схема на газообмен с еднакви размери поотделно на изпускателните и на продухвателните отвори. Определяне на разполагаемите времесечения при други схеми на газообмен.

32.Определяне на необходимото времесечение за процеса свободно изтичане.

33.Определяне на необходимото времесечение за процеса продухване.

34.Определяне на необходимото времесечение за процеса принудително изпускане.

35.Оценка на качествата на газообмена.

36.Винтова характеристика /винт с постоянна крачка/.

37.Винтова характеристика /винт с регулируема крачка/.


VІІІ. Особености на конструкцията на комбинираните корабни двутактови нискочестотни

дизелови двигатели
38.Цилиндри, цилиндрови втулки, цилиндрови глави.

39.Бутала, бутални прътове, начини за охлаждане на буталата.

40.Кръстоглав. Мотовилки.

41.Колянови валове. Газоразпределителни механизми.

42.Горивонагнетателни помпи с изпускателен клапан.

43.Горивна система.

44.Мазилна система. Сепаратор. Мазане на цилиндрите.

45.Охладителна система. Циркулационно охлаждане на буталата.

46.Система за пускане и реверсиране. Блокировки.

47.Пълнителна и изпускателна системи. Агрегати на пълнителната и изпускателната системи.

48.Система за хидравлично управление на изпускателен клапан.

ЛИТЕРАТУРА:
 1. Иванов В.К., С.А. Станчев, М.Н.Серафимов. Газотурбинни и комбинирани двигатели. София, Техника, 1990.

 2. Ваншейдт В.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Ленинград. Машиностроение, 1977.

 3. Дизели, справочник. Под общей редакции В.А. Ваншейдта. Ленинград, Машиностроение, 1977.

 4. Серафимов М.Н. Комбинирани, алтернативни и хибридни двигатели за транспортни средства. На магнитен носител, 2002.

 5. Всякакви други литературни източници, в които се разглеждат горните въпроси.

М.ІІІ.2005 г. СЪСТАВИЛ:

/проф.д.н.инж. М.Серафимов/

Р-Л КАТ.”ТТТ”:/доц.д-р инж. А.Димитров/
Каталог: tu-varnattt -> images -> konspekti -> 2007
2007 -> По дисциплината “Експлоатационни материали”
2007 -> Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
2007 -> Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І част
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница