Катедра транспортна техника и технологииДата30.07.2018
Размер44 Kb.
#77521

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИК О Н С П Е К Т
по дисциплината “КПИ на ДВГ”

1. Кинематика на централен коляно - мотовилков механизъм.

2. Приведени маси и инерционни сили. Уравновесяване на центробежните инерционни сили. Външна и вътрешна уравновесеност.

3. Уравновесяване на инерционните сили от I и II порядък на едноцилиндров двигател. Система Ланчестър. Преразпределение на инерционните сили между вертикалната и хоризонтална равнина.

4. Уравновесяване на инерционните сили при многоцилиндров двигател: дву-; три-; четири-; шестцилиндров.

5. Газови сили. Сумарни сили и моменти, действащи в КММ.

6. Въртящ момент на многоцилиндров двигател. Равномерност на въртящият момент и хода на двигателя. Инерционен момент на маховик.

7. Бутало – условия на работа, конструктивни особености.

8. Форма на буталото. Материали.

9. Бутални пръстени. Уплътняващо и помпено действие. Натоварване, пресмятане.

10. Бутален болт. Пресмятане.

11. Принципи на якостно пресмятане на детайли на ДВГ. Видове натоварване.

12. Мотовилка и мотовилковите болтове. Конструкция и материали. Пресмятане.

13. Коляновия вал. Натоварване - схеми. Методи за пресмятане.

14.Колянов вал. Метод на коефициентите на концентрация.

Коефициенти на сигурност.

15.Маховик. Конструкция и пресмятане.

16. Корпусни детайли - глава, блок - картер, цилиндрови втулки. Материали.

17 Газоразпределителен механизъм - основни параметри,

условни скорости и времесечение.

18. Методи за профилиране на гърбици. Преходен участък.

19. Алтернативни задвижвания на клапаните на ДВГ.

20. Определяне характеристиката на пружината на клапана.

21. Якостно пресмятане на частите на ГРМ. Материали.

22. Триене и износване на ДВГ.

23. Мазилна система. Функции. Схеми на мазане в ДВГ. Количество масло в ДВГ

24. Моторни масла. Изисквания. Класификация и свойства.

25. Очистване и охлаждане на масалото.

26. Топлообменни процеси и топлинно натоварване в ДВГ.

27. Необходимост от охлаждане на ДВГ. Сравнение на охладителните системи.

28. Система с течностно охладане. Регулиране на температурата на охлаждащата течност. Високотемпературно охлаждане.


  1. Система с въздушно охладане. Регулиране на температурата на двигателя.

ЛИТЕРАТУРА:
  1. Бояджиев К., Трайков Л., Маринов Е. – Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ, София, Техника, 1994.

  2. Генов Г., Костов В. – Ръководство по курсово проектиране на ДВГ, Техника, София.

  3. Лилов Цв., Илиев Л. И др. – Ръководство за курсово проектиране по двигатели с вътрешно горене, Земиздат, София.

  4. Колчин А., Демидов В. – Расчет аватомобилных и тракторных двигателей, Высшая школа, Москва.

М.ІІІ.2005 г. СЪСТАВИЛ:

/гл.ас д-р С. Белчев/

СБ/ВД Р-Л КАТ.”ТТТ”:/доц.д-р инж. А.Димитров/
Каталог: tu-varnattt -> images -> konspekti -> 2007
2007 -> По дисциплината “Експлоатационни материали”
2007 -> Литература: Илиев Л. И др. "Горивни уредби и автоматично регулиране на двигатели с вътрешно горене", София, 1993 г
2007 -> Конспект по дисциплината "теория на двг" /двг І част
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Катедра транспортна техника и технологии
2007 -> Литература: Д. Ракер, Х. Рис, Autocad енциклопедия, том 1 и том 4, New Riders Publishing, Indpls


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница