Категория на рискаДата10.04.2018
Размер116.79 Kb.
В Министерство на здравеопазването постъпи информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX, за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз


ОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа

Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Граничната стойност за никел е надхвърлена в два амулета (сърце и розета) от обхвата предвиден за имитационна бижутерия. Измерената стойност от 20 µg/cm2/ е много пъти по-висока от пределно допустимата стойност от 0,5 µg/cm2/.

Член 67 от Регламент (ЕС) № 1907/2006 във връзка с точка 27 от приложение XVII към него


Надхвърлянето на клинично / епидемиологично разрешената пределна стойност за никел в този случай (до 50 пъти лимита) е значителна и може да доведе до значително по-висок риск за алергизиране или отключване на алергичен дерматит при носене на имитационна бижутерия. За защита здравето на потребителите се препоръчва те да се въздържат да носят тази имитационна бижутерия.


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Резултатите от тестовете показват, че фибата за коса съдържа 23% кадмий. Оценката на риска е направена при издаване на ограничението.

Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII Точка 23


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът във фибата за коса съдържа 23 процента от теглото кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Резултатите от тестовете показват, че металът в голямата перла на огърлицата съдържа 1,9 тегловни процента олово.

Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII Точка 63


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в голямата перла на огърлицата съдържа 1,9 тегловни процента олово. Този продукт не е


съответствие с Регламента REACH.ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Общ канцерогенен PAH: подизвадка 1: 4,61 мг/кг; подизвадка 2: 4.27 мг/кг. Резолюцията ResAP (2008) 1 определя [максимални] технически неизбежни нива на някои вещества. Препоръчваното общо съдържание на РАН е 0,5 мг/кг.
Регламент за татуиращи продукти, във връзка с § 28 LFGB

Тъй като е установено, че въпросните продукти съдържат нива от 6.46 мг/кг и 7,02 мг/кг - 12 пъти и 14 пъти по-високи съответно от общото съдържание от 0.5 мг/кг, препоръчвано в горепосочената резолюция - BfR счита, че пробата представлява сериозен риск по смисъла на член 12 от Директива 2001/95 / ЕО (RAPEX).

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *

РАН 4,89 мг/кг; бензо[а]пирен 0.016 мг/кг

Резолюция ResAP (2008) 1, LFGB


Тъй като въпросният продукт надвишава общата стойност от 0.5 мг/кг, препоръчван от резолюцията на Съвета на Европа с коефициент от девет (съдържащ 4,89 мг/кг), и съдържа бензо[а]пирен на ниво от 0.016 мг/кг (16 мкг/кг), BfR счита, че пробата представлява сериозен риск по смисъла на член 12 от Директива 2001/95/ЕО (RAPEX).ОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Съдържание на никел 24,1 mg/kg
-

Резолюция на ЕС ResAP ЕС (2008) 1; LFGB


Максималните нива на тежки метали в мастилата за татуиране в момента не са регламентирани със закон. Съдържанието на тежки метали в мастила за татуировки се оценява въз основа на Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008) 1. Резолюцията гласи, че никелът в продуктите трябва да се съдържа само в технически предотвратими нива ("най-ниско технически постижимо ниво"). BfR заключава в своето

становище № 012/2013, че никелът в мастилата за татуировки може да бъде вреден за здравето и трябва да се ограничи съдържанието му до най-ниското възможно техническо ниво. Съдържание на никел - 24,1 mg/kg. Тъй като никелът има висок алергизиращ потенциал и е най-честата причина за контактни алергии, високите нива на тежки метали в перманентните мастила трябва да бъдат приемани като критични. Следователно, в резултат на високото си никелно

съдържание, продуктът, представен за разглеждане представлява риск за здравето на потребителите и се оценява като вероятна опасност за здравето по смисъла на § 26 LFGB.
ОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Подизвадка 1 (кафяв): Арсен: 8.34 mg/kg цинк: 301 mg/kg никел: 35.9 mg/kg Подизвадка 3 (тъмно кафяво): Арсен: 17,6 mg/kg цинк: 518 mg/kg никел: 14,3 mg/kg
-
Регламент за продукти за татуиране във връзка с § 28 (2) LFGB, ЕС [sic] Резолюция ResAP (2008) 1, LFGB

Подизвадка 1 и подизвадка 2 значително превишават нивата от 2 mg/kg (арсен) и 50 mg/kg (цинк) препоръчвани за продукти в Резолюция ResAP (2008)

1. Тези нива се смятат за опасни за здравето. Съдържанието на никел е значително по-високо от обикновено намиращото се в сходни продукти. Високото

съдържание на никел представлява риск за здравето на потребителите и се оценява като вероятна опасност за здравето по смисъла на § 26 LFGB.


ОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *Резултатите от тестовете показват, че металът в обицата освобождава 32.5-.32.7 µg/cm² никел/ седмица . В допълнение, резултатите показват, че металът около камъка съдържа 7,9% олово.

Резултатите от тестовете показват, че металът в обицата съдържа 1,3 тегловни % кадмий. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата освобождава 32.5-.32.7 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица. Продуктът не е в съответствие с разпоредбите на Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 27 Освен това, металът около камъка съдържа 7,9% олово. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 63 Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата съдържа 1,3% тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10


Резултатите от тестовете показват, че металът в обицата освобождава 32.5-.32.7 µg/cm² никел/ седмица . В допълнение, резултатите показват, че металът около камъка съдържа 7,9% олово. Резултатите от тестовете показват, че металът в обицата съдържа 1,3

тегловни % кадмий. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата освобождава 32.5-.32.7 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица. Продуктът не е в съответствие с разпоредбите на Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 27 Освен това, металът около камъка съдържа 7,9% олово. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 63 Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата съдържа 1,3% тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата освобождава 32.5-.32.7 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата съдържа 1,3 тегловни процента кадмий и металът около камъка съдържа 7,9% олово.

ОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в гривната съдържа 0,26% тегловни процента кадмий. Продуктът не отговаря на съответния европейски стандарт RChemical EACH

Регламент 1907/2006 приложение XVII 23.10

Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006, приложение XVII 23,10 Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обицата съдържа 0,26 тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10


Категория на риска:
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *

Информация относно известни инциденти и злополуки:
Химическа
Продуктът представлява химическа опасност, тъй като една метална част в гривната освобождава 13,7-16,5 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица.

Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006, приложение XVII 27


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като една метална част в гривната освобождава 13,7-16,5 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 27

Няма


ОПАСНОСТ
Категория на риска:
Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *
Информация относно известни инциденти и злополуки:


Химическа

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в ключалката на голямата перла освобождава 5,44-5,49 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица.

Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 27

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в ключалката на голямата перла освобождава 5,44-5,49 µg/cm² никел седмично , което превишава граничната стойност от 0,5 µg/cm² на седмица. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006, приложение XVII 27

НямаОПАСНОСТ
Категория на риска:

Химическа

Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *Подложките против хлъзгане (от двете страни: в областта на краката и на гърба на продукта) са направени от пластмаса - поливинил хлорид (PVC). Пластмасата съдържа двуетилхексифталат (DEHP), който се използва като пластификатор, в концентрация от 29 g / 100g.
Член 67 във връзка с приложение XVII № 51 от Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH), във връзка с член 2 (6), изречение 1, № 6

на Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) [Немски код за храни, фураж и потребителски стоки]


Детските продукти, съдържащи фталати в концентрация, по-голяма от 0,1% в теглото на пластифициращия материал не могат да бъдат пуснати на пазара.

ОПАСНОСТХимическа
Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в пръстена съдържа 10 тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23,10

Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10


Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в пръстена съдържа 10 тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23,10

Няма
РЗИ–Ямбол ще извърши незабавно проверки на пазара за наличие на цитираните продукти.В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница