Казус град «Х» Изготвили: Проверил: София, 2015 swot анализ на ситуацията в град ХДата11.04.2018
Размер51.83 Kb.BAEB412 Регионална икономика


КАЗУС ГРАД «Х»

Изготвили: Проверил:


София, 2015

1. SWOT анализ на ситуацията в град Х


Силни страни

Слаби страни

 • Благоприятни почвени и климатични условия;

 • Традиции в отглеждане на селскостопанска продукция;

 • Планински регион, богат на дивеч;

 • Наличие на добре изградена пътна инфраструктура;

 • Благоприятни транспортни връзки – пресечна точка на главна пътна артерия с граничен пункт към суседна страна;

 • Наличие на ВЕЦ;

 • Наличие на културно-исторически забележителности;

 • Преобладаващ планински релеф – пречка при изграждане и поддържане на стопанската инфраструктура;

 • Високо ниво на безработица – 30 %;

 • Прогесивно намаляване и застаряване на на населението;

 • Изоставащо икономическо развтие;

 • Дефицит на инвестиции;

 • Концентрация на икономиката в един промишел отрасъл;
Възможности

Заплахи

 • Развитие на планиснки, исторически, ловен, събитиен туризъм и на други видове алтернативен туризъм;

 • Създаване на нови работни места след довършване на новата шивашка фабрика;

 • Създаване на предпоставки за задържане на населението в града чрез създаване на благоприятни условия за развитие на бизнес и въвеждане на данъчни облекчения;

 • Използване на средства от структурните фондове на ЕС и по различни оперативни програми;

 • Стимулиране отлгеждането на селскотопански култури, в които градът има утвърдени традиции – малини, къпини и др.

 • Обезлюдяване и застаряване на населението, демографски срив;

 • Свръхнива на безработица – много над средните за страната;

 • Замърсяване на околната среда вследствие на преобладаващата в района минна промишленост;


2. Основни краткосрочни цели при разработване на бюджета на град Х.

Считам, че в краткосрочен план е необходимо да се постави акцент върху възможностите за развитие на туристическия потенциал в града. Постигането на тази цел ще способства и за намаляване на безработицата и миграцията на населението. В тази връзка, е необходимо изграбдането на туристически информационен център, създаване на стратегия и общиснки план за развитие на туризма в града. Основна краткосрочна цел, заложена в бюджета е привличане на туристически оператори и реклама на туристическия потенциал чрез природните и културно-историческите забележителности в района.

Град Х е необходимо да поддържа стабилна посока и резултат в постигането на своите цели и задачи по отношение на използването на земята, жилищната инфраструктура, транспорта, парковете, ресурсите на околната среда и безопасността. Организационната сила на града е в развитието качеството и достъпността на услугите, финансова стабилност и производителност на своите операции. Стратегическите цели, на които бюджетът трябва да се основава включват:


 • Организационни сили

- заделяне на 1/3 за паркове и открити пространства

- основен редизайн на сайта на града, като той трябва да е по-лесен за употреба и да отговаря на ориентация спрямо потребителите/туристите/посетителите;

- партньорство на града с актьорски, филмови и други художествени асоациации и организации с оглед разработване на план за въвеждане на мероприятия, които да привличат туристи през следващите пет години.


 • Транспорт

- ефективна и рентабилна улична система, осигуряване на лесен достъп до регионални магистрали и канализационни и водни системи.

- развитието на уникален алтернативен превоз между най-отдалечените точки на града с граничните райони.

- Изграждане на комбинирани пътеки за велосипеди и пешеходци, свързваща основните забележителности в рамките на града.


 • Комунални услуги

- опазване на природните системи за отводняване (в случай на обилни валежи, каквито се наблюдават през последната година в страната) и влажните зони във водосборите и речните корита.

- продължаване на програмата за реформираме на сметосъбирането в града и формиране на стратегия за зелени улици, която включва развитие на дъждовни градини с оглед подобряване на качеството на повърхностните води. • Настаняване

- Микс от жилищен фонд, обитаван от собственици и за отдаване под наем включително общински жилища, чрез който да се разшири разнообразието от възможности за отглеждането на деца от семействата, както и на по-възрастните хора.


 • Безопасност и сигурност

- Въвеждане на нова система за уведомяване на населението, която изпраща аварийни уведомления директно до домашния телефон на гражданите, мобилните телефони и електронни адреси.

- поддържане на проактивна полиция, насочена към местатата с престъпност.

- изследване на възможността за нов обществен център за сплотяване на общността.

- увеличаване на подкрепата за членовете на общността, когато остареят, а също и насърчаване на раждаемостта.
 • Използване на земята

- подобряване на туристическата инфраструктура и прилежащата земя към местата за отдих и забележителностите.
3. Посочете за кои от приоритетите ще насочите средствата в размер на 800 хил.лв., придобити от продажба на терена.

Всички средства ще бъдат насочени за разработване на план за подобряване на инфраструктурата на детските градини и ясли в града. Детските градини трябва да планират и да предоставят открита среда за игра, която е достъпна, адаптивна, стимулираща и безопастна за децата.

Външната среда трябва да бъде източник на качествени преживявания за децата, включително за такива, които не могат да бъдат осигурени вътре. Средствата през първата година ще бъдат насочени към изграждна на подходяща естествена среда като тя трябва да отговаря на следните изисквания:

- да се осигури, че отговаря на нуждите на децата

- дава възможност на децата да използват своите умения в ролеви игри;

- предизвиква и стимулира децата

- предоставя възможност на децата да се адаптират и да променят тяхната среда

- подобряване на физическата координация на децата

- осигурява безопастност
4. Предложения за развитие на града в дългосрочен план

Основните цели в дългосрочен план трябва да бъдат в следните насоки: • Създаване на по-добри условия на живот и развитие на бизнес;

 • Стратегическо развтие на туризма в района;

 • Подобряване на състоянието на околната среда;

 • Опазване и развитие на природните ресурси;

 • Устойчиво развитие на територията;

 • Привличане на инвестиции;

 • Ускорено развитие на местната икономика;

 • Стимулиране на иновациите и производство с висока добавена стойност;

 • Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор;

 • Развитие на биологично земеделие – отглеждане на био плодове и зеленчуци;

 • Развитие на комуникациите в града;

 • Опазване на биоразнообразието;

 • Подобряване на материално-техническата база на образоването с цел стимулиране на повече млади хора да останат в града;


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница