Казус по учр -практическа ситуация в “Нано-Офис” оод


Техниката на писмените характеристикистраница5/7
Дата21.11.2022
Размер36.82 Kb.
#115618
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7
Основните дейности по УЧР в организацията
Техниката на писмените характеристики – при нея на лице, което познава добре работата на оценявания работник или служител се възлага да опише неговата работа и да прецени доколко той се справя с нея, както и дали притежава и достатъчни ли са неговите специални знания, професионални учения, практически умения и трудови навици и нагласи за изпълнението на работата. Писмените характеристики могат да бъдат произволни, обобщени и обобщени структурирани.

 • Техника на отчетните карти или на атестационните формуляри – при тази техника за всеки работник и служител, чийто трудови постижения подлежат на оценяване, е необходимо да се открият отчетни карти или атестационни формуляри. Тези отчетни карти или атестационни формуляри трябва да съдържат: показателите, по които ще се оценява трудовото представяне на работника или служителя, кратка или подробна характеристика на всеки от възприетите оценъчни показатели, степените на всеки един от възприетите показатели за оценяване и др.

 • Техниката на свободните групировки – при този вид техника предварително се избират ограничен брой показатели за оценяване на трудовото представяне, определят се критериите за оценяване на трудовото представяне по всеки от възприетите показатели, съставя се скала за оценяване по всеки от възприетите показатели, разработва се подробно описание за това, кога, при какви обстоятелства, се дава една или друга оценка по всеки от показателите.

 • Техника на отворения край – характеризира се с това, че оценяващият трябва да опише в свободен текст, начина по който работникът или служителят изпълнява възложените му трудови задачи и задължения и на тази основа да направи обобщено писмено заключение за резултатите от неговото трудово представяне. От оценяващия се изисква обикновено да отговори на четири въпроса: Кои са положителните страни в работата на оценявания?; Кои са отрицателните страни в неговата работа?; Какви са потенциалните и реалните възможности за развитие в професията или за израстване в кариерата?; Какво допълнително обучение трябва да премине оценявания за да подобри резултатите от труда си? • Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница