Кинезитерапия ІІІ курс Треньорски факултет стр. 2-3 Общи грижи за болниястраница14/29
Дата25.01.2023
Размер101.14 Kb.
#116380
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
T 2020
К О Н С П Е К Т

ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА – І ЧАСТ

(ОБЩА ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА)

1. Същност на кинезитерапията. Причини за поява и развитие на КТ.


2. Обект, предмет и насоки на въздействие на кинезитерапията.
3. Методи за отчитане ефекта на кинезитерапията.
4. Научна обосновка за лечебното въздействие на физическите упражнения и другите средства на КТ върху болния.
5. Общи педагогически и физиологични правила и принципи в КТ.
6. Общи терапевтични правила и принципи в кинезитерапията.
7. Общи и конкретни правила за дозировка на натоварването в КТ.
8. Тренировката в кинезитерапията. Задачи и контрол върху основните промени на организма в резултат на упражняването.
9. Периодизация при заболявания от възпалителен характер.
10. Периодизация при хирургични заболявания. Особености на целогодиш-ната програма при хронично болни пациенти.
11. Периодизация при травматологични заболявания. Основни етапи при продължително възстановяване но болните.
12. Двигателен режим на болния. Общи противопоказания за прилагане на кинезитерапията.
13. Форми и структура на процедурите по кинезитерапия.
14. Значение на изходното положение в кинезитерапията. Компенсаторни и заместителни възможности на кинезитерапията.
15. Място на кинезитерапията в рехабилитацията. Връзка на КТ с други медицински дисциплини.
16. Основни принципи при създаване на кинезитерапевтичните методики.

Литература


1. Основи на кинезитерапията І-ва част (Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията), Петков Ив., 2007
2. Лекционен курс 


КОНСПЕКТ


по
ТЕРАПЕВТИЧНИ ОСНОВИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
(ІІ част) – 2015 г.
І. Теоретична част 1. Физиологична класификация на физическите упражнения - според характера на мускулното съкращение, по структура и развивани качества. Области на приложение в кинезитерапията.

 2. Приложни упражнения - локомоторни (ходене, бягане, пълзене, катерене и др.). Характеристика и значение.

 3. Гимнастически упражнения с уреди и на уреди.

 4. Спорт, спортни елементи и спорт при инвалиди.

 5. Методи за възстановяване на мускулната сила и приложение в КТ.

 6. Трудотерапия и дейности от ежедневния живот (ДЕЖ).

 7. Сауна, псамотерапия, парафин, закаляване.

 8. Криотерапия. Физиологична обосновка и методика на приложение.

 9. Водолечение и подводна гимнастика. Физиологична обосновка и приложение в кинезитерапията.

 10. Екстензионна терапия. Характеристика, видове и приложение в КТ.

 11. Упражнения за трениране на ортостатичните реакции. Физиологична характеристика и области на приложение в кинезитерапията.

 12. Дихателни и дренажни пози. Характеристика и приложение в КТ.

 13. Упражнения за подобряване на носовото и диафрагмалното дишане. Методика на обучение.

 14. Упражнение за подпомагане дейността на сърцето и за регулиране на

артериалното налягане. Физиологична обосновка.

 1. Упражнения за подпомагане на периферното кръвообращение, подобряване на венозния и лимфния ток, за разнасяне на отоците. Физиологична обосновка.

 2. Упражнения и методи за повлияване на нервната система.

 3. Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване. Неврофизиологична обосновка.

 4. Гимнастически упражнения без уреди, с уреди и на уреди от различни изходни положения - скициране.

Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница