Кинезитерапия ІІІ курс Треньорски факултет стр. 2-3 Общи грижи за болниястраница3/29
Дата25.01.2023
Размер101.14 Kb.
#116380
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
T 2020
К О Н С П Е К Т


ОБЩИ ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ – І курс, І семестър 2019/2020 г.

1. Клетвата на Хипократ – същност и анализ.


2. Основни етични правила в здравните грижи.
3. Деонтологини правила в здравните грижи.
4. Система на здравното обслужване на населението. Видове лечебни заведения – класификация.
5. Видове медицинска помощ по териториален обхват.
6. Лечебни заведения за извънболнична помощ, ДКЦ и лаборатории.
7. Лечебни заведения за болнична помощ – класификация, структура и особености.
8. Други лечебни заведения – характеристика.
9. Национална здравна карта. Областни здравни карти.
10. Лечебно заведение за болнична помощ – местоположение, системи на застрояване, видове, структура.
11. Основни медицински специалности.
12. Устройство на болничното отделение.
13. Управление и контрол на лечебните заведения.
14. Персонал в лечебните заведения. Болнично настоятелство.
15. Финансиране на лечебните заведения.
16. Устройство и изисквания на отделението по физиотерапия и рехабилитация. Кабинет по кинезитерапия.
17. Болничен режим – видове. Правилник за вътрешния ред в лечебно-профилактичното заведение.
18. Лечебно-охранителен режим. Работни графици.
19. Специфични особености на медицинския труд.
20. Организация на труда в здравното заведение и болничното отделение.
21. Методи на организацията на работата в отделението. Планиране на работата на кинезитерапевта.
22. Основни диагностични тестове. Документация – история на заболяването, физиотерапевтичен картон на пациента.
23. Хигиенни грижи за болния – същност и значение.
24. Грижи против декубитус. Профилактика и лечение на декубитус.
25. Наблюдение за състоянието на болния – общо състояние и израза на лицето.
26. Наблюдение и грижи за двигателната активност на болния – видове положения, подвижност, вертикализиране, ходене.
27. Пулс – определение. Честота на пулса, ритъм и напълненост на пулса.
28. Напрежение, големина и форма на пулса.
29. Изследване и регистриране на пулса.
30. Кръвно налягане – видове, същност. Нормални стойности на артериалното кръвно налягане.
31. Методи за изследване на кръвното налягане. Правила за изследване.
32. Дишане – видове. Измерване.
33. Превръзки (десмургия). Видове. Правила за налагане на превръзките. Описание на превръзка.
34. Тейп-превръзка, кинезиотейпинг. Видове. Приложение.
35. Инжекции – видове и характеристика. Техника на мускулната инжекция – правила за асептика и антисептика, поставяне на инжекцията.
Литература:
1. Лекционен курс.
2. Закон за здравето.
3. Закон за лечебните заведения.
4. Грижи за болния и сестринска техника. Под ред. на проф. Й. Белоев, МИ АРСО, 2000.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница