Класическо пеене гимназиален етап –vііі –хіі класДата23.10.2018
Размер48 Kb.
#93030

Национално училище за музикално и сценично изкуство”Проф.Панчо Владигеров”

8000 Бургас, ул.”Кавала” № 39, тел.: 056 /800-431, e-mail: smu_bs@yahoo.comwww.numsiburgas.com


КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП –VІІІ –ХІІ КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНЕТО


  1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за полагане на:

  • държавни изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация.

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по:

  • теория на професията;

  • практика на професията.

3. Държавните изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата.

4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване.

5. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, а придобитата степен на професионална квалификация - със свидетелство за професионална квалификация.

6. Срочните и годишните оценки по всички предмети, без главен специален предмет –

класическо пеене са цифрови и се оформят с точност до 1. Годишната оценка по главен

специален предмет се оформя с точност до 0.50.

7. В края на учебната година учениците полагат задължителни годишни изпити по:

а) главен специален предмет – от VІІІ до ХІІ клас

б) задължително пиано – от ІХ до ХІ клас.

в) вокални ансамбли – в ХІ и ХІІ клас

8. Годишните изпити се провеждат по график на училището, утвърден от директора

9. Оценките на учениците от годишните изпити се определят от изпитна комисия, назначена със заповед на директора на училището, въз основа на знанията и уменията на учениците, показани на изпита. Тези оценки са окончателни за годината.

10. Ученици, получили оценка слаб 2.00 на годишен изпит по класическо пеене или задължително пиано имат право да се явят на поправителен изпит през септемврийската сесия. Получилите окончателна оценка слаб 2.00 на годишен изпит по класическо пеене или по поп и джаз пеене отпадат от училището и нямат право да продължат обучението си в същия вид училище.

11. VІІІ клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование. На успешно завършилите VІІІ клас се издава Свидетелство за завършено основно образование.12. ДЧ по ФВС се провежда на основание чл.16 ал.4 т.4 от ЗСООМУП и се приема на заседание на Педагогическия съвет .
ИЗУЧАВАНИ ПРЕДМЕТИ

VІІІ – ХІІ КЛАС


À.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)

1

Български език и литература

2

І Чужд език – Английски език

3

ІІ Чужд език – Италиански език

4

Математика

5

Информатика

6

Информационни технологии

7

История и цивилизация

8

География и икономика

9

Психология и логика

10

Етика и право

11

Философия

12

Свят и личност

13

Биология и здравно образование

14

Физика и астрономия

15

Химия и опазване на околната среда

16

Музика

17

Изобразително изкуство

18

Физическо възпитание и спорт

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП)

Б.1

Обща професионална подготовка

1.

История на музиката

2.

Българска народна музика

Б.2

Отраслова професионална подготовка

1.

Солфеж

2.

Елементарна теория на музиката

3.

Хармония

4.

Полифония

5.

Музикален анализ

6.

Задължително пиано

7.

Сценична реч

8.

Пластика

Б.3

Чуждоезикова подготовка:

1.

Чужд език по професията –Италиански език

Б.4

Специфична професионална подготовка за специалност класическо пеене:

1.

Класическо пеене

2.

Вокални ансамбли

3.

Оперна драматургия

4.

Хор и хорознание

5.

Исторически танци

6.

Актьорско майсторство

7.

Теория и методика на специалността

В.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)

1.

Български език и литература

2.

История на изкуството

Г.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

1

Български език и литература

2

Биология и здравно образование

3

Английски език

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница