Класификация на основните лекарства®страница1/8
Дата10.01.2017
Размер1.01 Mb.
#12382
  1   2   3   4   5   6   7   8© КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВА®© Доц. д-р Иван Ламбев 21.12.11 www.medpharm-sofia.eu
Primum non nocere.

(Hippocrates)

В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Тъкмо затова за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията, която е основа на фармакотерапията, да бъдат периодично актуализирани, анализирани и систематизирани. Настоящата класификация изпълнява тази задача.

Тя се разработва и развива в следните книги: Съвременни лекарства в клиничната практика (2000), Джобен лекарствен наръчник (2000), Selecta medicamentorum (2005), Лекарствени препарати (2003, 2008), Принципи на медицинската фармакология (2006, 2010), Фармакотерапевтичен справочник (1983, 1989, 1993, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010) и др. Съобразена е с рационалните принципи на изграждане на АТС класификацията на лекарствата на СЗО, но определно излиза вън от нейните понякога закостенели рамки.

Класификацията отразява главно регистрирани у нас лекарства, a също лекарства, регистрирани от ЕМА и някои от FDA. В нея са подбрани още редица фитопрепарати, хранителни добавки (ХД) и хомеопатични препарати (ХПП).

Предназначена е за лекари, зъболекари и фармацевти. Подробности за отделните лекарства могат да се намерят в изброените по-горе книги, както и в директорията „Сайтове за лекарствени продукти и МКБ” на WEB-сайта www.medpharm-sofiа.eu. Означените със звездичка препарати не са регистрирани у нас.Важно е да се напомни, че никоя класификация, вкл. и тази, не може да бъде пълна и съвършена. Именно затова на колегите е предоставена безплатната възможност (което е толкова нехарактерно за нашето време на нерегулирана либерална пазарна икономика) в зависимост от тяхната специалност сами да доразвиват класификацията. Този процес се улеснява от факта, че настоящият файл е представен в док-формат.

Не съществува друг начин да вървим напред, ако ежедневно сами не се усъвършенстваме, а това в голяма степен е свързано с актуализиране, анализиране и систематизиране на фактите, в това число в областта на съвременната фармакология и фармакотерапия. Настоящата класификацията трябва да се използва безкористно и без плагиатстване.

1. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

1.1. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА (АХЛ)
(1) Лекарства, повлияващи РААС

 • ACE инхибитори: Benazepril, Captopril (използва се рядко), Cilazapril, Enalapril, Fosinopril (със значителна жлъчна екскреция), Lisinopril, Moexipril, Perindopril, Ramipril, Quinapril, Spirapril, Trandolapril, Zofenopril

 • Блокери на АТ1-рецепторите (сартани): Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan

 • Директни ренинови инхибитори: Aliskiren

 • Индиректни ренинови инхибитори: бета-блокери


(2) Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)

 • Нормофрефентни дихидропиридини с 24-часов ефект: Amlodipine, Felоdipine

 • Тахикардни дихидропиридини: Isradipine*, Lacidipine, Lercarnidipine, Nifedipine (депо-форми), Nisoldipine, Nitrendipine

 • Бензотиазепини: Diltiazem

 • Фенилалкиламини: Verapamil

(3) Лекарства, намаляващи симпатикувия тонус

 • Селективни β1-блокери, освобождаващи NO: Nebivolol

 • Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Celiprolol, Metoprolol

 • Неселeктивни β-блокери: Carteolol*, Oxprenolol*, Pindolol, Propranolol, Timolol

 • Бета-блокери с ISA (парциални агонисти): Acebutolol, Carteolol*, Celiprolol (с β2-ISA), Oxprenolol*, Pindolol

 • Препарати с бета- и алфа-блокираща активност: Carvedilol, Labetalol*

 • Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin

 • Неселективни α1-блокери: Phentolamine*, Phenoxybenzamine*

 • Блокери на периферните адренергичните неврони: Guanethidine*, Reserpine*

 • Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори: Moxonidine, Rilmenidine

 • Агонисти предимно на централните α2-адренорецептори (24-часов ефект): Clonidine, Guanfacine*, Methyldopa

 • Централни пресинаптични α2-агонисти и селективни постсинаптични α1-блокери: Urapidil*

(4) Диуретици

 • Тиазиди: Bendrofluazide*, Cyclopenthiazide*, Hydrochlorothiazide

 • Тиазидни аналози: Chlorthalidone, Clopamide*

 • Метаболонеутрални вазодилатативни салуретици: Indapamide

 • Бримикови диуретици: Bumetanide*, Furosemide, Torsemide

 • Кaлий-съхраняващи диуретици: Amiloride*, Spironolactone, Triamteren*

 • Комбинирани диуретици: Diuretidin® (triamteren & hydrochlorothiazide), Moduretic® (hydrochlorothiazide & amiloride), Triampur compositum® (triamteren & hydrochlorothiazide)

(5) Миотропни АХЛ: Diazoxide*, Dihydralazine*, Sodium Nitroprusside

(6) Перорални комбинирани АХЛ

 1. Accuzide® (quinapril & hydrochlorothiazide)

 2. Amipril HD® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 3. Amipril HL® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 4. Benazepril HCS ESP Pharma® (benazepril & hydrochlorothiazide)

 5. Betapres® (bisoprolol 5 mg/acetylsalicylic acid 75 mg)

 6. Bisoplus AL® (bisoprolol & hydrochlorothiazide)

 7. Brinerdin® (reserpine & clopamide & dihydroergocristine)

 8. Caduet® (amlodipine & atorvastatine)

 9. Chlophadon® (clonidine & chlorthalidone)

 10. Cibadrex® (benazepril & hydrochlorothiazide)

 11. CoAprovel® (irbesartan & hydrochlorothiazide)

 12. Co-Diovan® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 13. Co-Enalapril – Tchaikapharma® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 14. Co-Linipril® (lisinopril & hydrochlorothiazide)

 15. Co-Renapril® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 16. Co-Prenessa® (perindopril & indapamide)

 17. Co-Renitec® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 18. Co-Valsacor® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 19. Co-Valsar® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 20. Dironorm® (lisinopril & amlodipine)

 21. Enap H® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 22. Enap HL® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 23. Exforge® (amlodpine & valsartan)

 24. Fosicard Plus® (fosinopril & hydrochlorothiazide)

 25. Hartil HCT® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 26. Hyzaar® (losartan & hydrochlorothiazide)

 27. Inhibace Plus® (cilazapril & hydrochlorothiazide)

 28. Konveril Plus® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 29. Lodoz® (bisoprolol & hydrochlorothiazide)

 30. Lorista H® (losartan & hydrochlorothiazide)

 31. Lorista HD® (losartan & hydrochlorothiazide)

 32. Lozap H® (losartan & hydrochlorothiazide)

 33. Micardis Plus® (telmisartan & hydrochlorothiazide)

 34. Moex plus® (moexipril & hydrochlorothiazide)

 35. Monozide® (fosinopril & hydrochlorothiazide)

 36. Nebilet Plus® (nebivolol & hydrochlorothiazide)

 37. Neocrystepin® (reserpine & chlorthalidone & dihydroergocristine)

 38. Noliprel forte® (perindopril & indapamide)

 39. Noliprel® (perindopril & indapamide)

 40. Noliterax® (perindopril & indapamide)

 41. Presatarium-Co® (amlodipine & perindopril)

 42. Prinzid® (lisinopril & hydrochlorothiazide)

 43. Pritor plus® (telmisartan & hydrochlorothiazide)

 44. Quinapril HTC Nucleus® (quinapril & hydrochlorothiazide)

 45. Quizicor plus® (quinapril & hydrochlorothiazide)

 46. RamiHexal comp® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 47. Ramimed® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 48. Ramimed HCT® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 49. Rethizid® (reserpine & hydrochlorothiazide)

 50. Sarteg HCT® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 51. Tarka® (trandolapril & verapamil)

 52. Tespadan® (olmesartan & hydrochlorothiazide)

 53. Teraxans® (perindopril & indapamide)

 54. Teveten plus® (eprosartan & hydrochlorothiazide)

 55. Triniton® (reserpine & dihydralazine & hydrochlorothiazide)

 56. Tritace Plus® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 57. Trizidin® (reserpine & clopamide & dihydroergocristine)

 58. Valtensin Plus® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 59. Vilbinitan® (losartan & hydrochlorothiazide)

 60. Viskaldix® (pindolol & clopamide)

 61. Vivace Plus® (ramipril & hydrochlorothiazide)

(7) Лекарства, ефективни при хипертонични кризи: Clonidine (i.m.), Diazoxide* (bolus i.v., продължителност на ефекта 3–12 h), Dihydralazine* (i.v.), Nifedipine (sub linguam), Nitrolingual spray® или Niroglycerin® (sub linguam, продължителност на ефекта 15–20 min), Isoket spray® (sub linguam), Sodium Nitroprusside (продължителна i.v. инфузия), Phentolamine* (i.m./i.v.), Urapidil* (i.v.), Furosemide (i.m./p.o.)

(8) Препарати, показани при белодробна АХ: Ambrisentan, Sildenafil

(9) Ваксини (в етап на клинично изпиване): Ангиотензинова ваксина*, създаваща антитела срещу АТ; ваксина срещу тютюнопушене*, ваксина срещу затлъстяване*
1.2. АНТИАНГИНОЗНИ (АНТИСТЕНОКАРДНИ) ЛЕКАРСТВА
(1) Донори на NO

 • Органични нитрати: Glyceryl trinitrate, Isosorbide dinitrate, Isosorbide mononitrate, Pentaerithrityl tetranitrate

 • Сиднонимини: Molsidomine

(2) Бета-блокери

 • Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol, Celiprolol (с β2-ISA), Metoprolol

 • Неселeктивни β-блокери: Bopindolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Timolol

 • Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol, Labetolol*

(3) Калциеви антагонисти

 • Дихидропиридини: Amlodipine, Felоdipine, Nifedipine

 • Бензотиазепини: Diltiazem

 • Фенилалкиламини: Verapamil

(4) Селективни If-инхибитори: Ivabradine

(5) Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, калиеви соли, левокарнитин, магнезиеви соли, Coenzyme Q10 (Ubiquinone)

(6) ACE инхибитори: Enalapril, Perindopril и др.

(7) Адювантни лекарства: Ranolazine (блокира натриевия и калциевия миокарден инфлукс), тромбоцитни антиагреганти, билкови специеси и фитопрепарати (Species neurosae cardialis, Tinctura Crataegi) и др.

(8) Адювантни лекарства: Ranolazine, тромбоцитни антиагреганти, анксиолитици (интермитентно) и др.

(9) Алтернативни методи: ангиопластика, коронарен байпас, регенеративна медицина
1.3. ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
1.3.1. Основни фармакотерапевтични групи лекарства

(1) Лекарства, намаляващи пред- и следнатоварването на сърцето

 • ACE инхибитори: Enalapril, Lisinopril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril

 • АТ1-блокери: Valsartan и др.

 • Неорганични нитрати: Sodium Nitroprusside

(2) Лекарства, намаляващи предимно преднатоварването на сърцето

 • Салидиуретици: Chlorthalidone, Hydrochlorothiazide

 • Бримкови диуретици: Bumetanide*, Furosemide, Torsemide

 • Органични нитрати: Glyceryl trinitrate, Isosorbide dinitrate, Isosorbide mononitrate

(3) Антагонисти на алдостерона: Eplerenone, Spironolactone

(4) Лекарства, намаляващи следнатоварването на сърцето

 • Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol, Labetalol*

 • Постсинаптични α1-блокери: Prazosin

 • Нормофрекфентни дихидропиридинови калциеви антагонисти: Amlodipine, Felodipine

(5) Миокардни стимуланти (кардиотоници)

 • Дигиталисови СГ: Digoxin, Digitoxin*, Lanatoside C

 • Дигоксинови производни: Acetyldigoxin, Methyildigoxin

 • Строфантови СГ: Strophanthin G*

 • Инхибитори на фосфодиестеразa III (инодилататори): Amrinone*, Enoximone*, Milrinone

 • Кардиотонични адреномиметици: Dobutamine, Dopamine

 • Калциеви сензитизатори: Levosimendan

(6) Бета-блокери (при компенсирана ХСН): Bisoprolol, Metoprolol

(7) Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, магнезиеви и калиеви соли, Levocarnitine (ХД), Coenzyme Q10 (ХД), ADLiquid Cardio Support (ХД)

(8) Фитопрепарати и билкови специеси: Phytocardin® (ХД), Tinctura Adonidis vernalis, Tinctura Convallariae majalis, Tinctura Crataegi
1.3.2. Лекарства за лечение предимно на застойна (конгестивна) хронична недостатъчност

 Лекарства, повлияващи РААС

 Салидиуретици и бримкови диуретици

 Конкурентни антагонисти на алдостерона

 Сърдечни гликозиди

 Бета и алфа-блокери

 Бета-блокери

 Органични нитрати (изосорбид-динитрат, изосорбид-5-мононитрат)

Постинаптични алфа-блокери

 Метаболотропни кардиопротектори

 Калциеви сензитайзери
1.3.3. Лекарства за лечение предимно на остра сърдечна недостатъчност

 Инхибитори на фосфодиестераза III

 Кардиотонични бета-1-адреномиетици

 Органични нитрати (глицерилтринитрат sub linguam и i.v. инфузионно) Неорганични нитрати и др.
1.4. АНТИАРИТМИЧНИ (АНТИДИСРИТМИЧНИ) ЛЕКАРСТВА
(1) Мембраностабилизиращи лекарства (клас I)

 • Хинидиноподобни лекарства (клас IА): Ajmaline*, Quinidine (Chinidinum sulfuricum), Detajmium*, Disopyramide*, Procainamide*

 • Лидокаиноподобни лекарства (клас IB): Lidocaine, Mexiletine, Phenytoin

 • Мембраностабилизиращи лекарства от клас IC: Flecainide*, Propafenone, Tocainide*

(2) Бета-блокери (клас II): Acebutolol, Atenolol, Esmolol*, Metoprolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol

(3) Амиодароподобни лекарства (клас III): Amiodarone, Bretylium*, Dronedarone* (амиодаронов аналог без йод в молекулата), Sotalol

(4) Kалциеви антагонисти (клас IV): Diltiazem, Verapamil

(5) Селективни инхибитори на AV проводимост

 • Лекарства, отварящи калиевите канали и блокери на калциевия инфлукс (с краткотраен ефект): Adenosine

 • Дигиталисови СГ (с продължителен ефект): Acetyldigoxin, Digitoxin*, Digoxin, Methyildigoxin

(6) Лекарства, ускоряващи проводимостта

 • M-холинолитици: Atropine

 • Неселективни бета-адреномиметици: Isoprenaline*, Orciprenaline*

 • Непреки адреномиметици: Ephedrine

(7) Лекарства, прилагани при калиев и/или магнезиев дефицит

 • Калиеви соли: Potassium chloride, Kalinor® (potassium citrate & potassium hydrogencarbonate)

 • Магнезиеви соли: Magnesium aspartate (Magnerich®), Magnesium citrate (Magnesium Diasporal® – ХД), Magne B6® (magnesium lactate & pyridoxine), Magnesium orotate (Magnerot®), Magnesium oxide (Upsavit Magnesium®), Magnesium sulfate (Cormagnesin®)

 • Калиeви и магнезиеви соли: Pamaton® (potassium aspartate & magnesium aspartate), Panangin® (potassium aspartate & magnesium aspartate)

(8) Модифицирана клинична класификация на антитахиаритмичните лекарства

 • I група (забавят проводимостта в AV възел, ефективни при SV тахиаритмии): Adenosine, Diltiazem (i.v.), Esmolol*, Verapamil

 • II група (повлияват предимно камерни тахиаритмии): Lidocainе, Mexiletinе, Procainamide*, Propafenone, Phenytoin, Tocainide*

 • III група (повлияват надкамерни и камерни тахиаритмии): Ajmaline*, Amiodaronе, Dronedarone*, Chinidine, Disopyramidе*, Procainamidе*, бета-блокери


1.5. ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
(1) Алфа-адренергични блокери

 • Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin

 • Неселективни α-блокери: Dihydroergocristine, Dihydroergotamine, Dihydroergotoxine, Ergotoxine, Nicergolin, Phentolamine*, Yohimbine*

(2) Неселективни фософодиестеразни инхибитори

 • Метилксантини: Pentoxifylline

 • Папаверин и аналози: Drotaverine, Papaverine

 • Други препарати: Bencyclan

(3) Селективни инхибитори на PDE5: Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

(4) Простагландинови аналози (аденилатциклазни активатори): Alprostadil (PGE1), Iloprost (PGI2)

(5) Фитопрепарати, донори на NO: Extractum foliorum Ginkgo bilobae

(6) Хистаминови аналози: Betahistine

(7) Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl

(8) Церебрални вазодилататори

 • Кaлциеви антагонисти: Cinnarizine, Flunarizine, Nimodipine

 • Фосфодиестеразни инхибитори: Bencyclan, Pentoxifylline

 • Фитопрепарати, донори на NO: Extractum foliorum Ginkgo bilobae

 • Неселективни α-блокери: Nicergolin

 • Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl

 • Вазодилататори с антиоксидантна активност: Vinpocetine

 • Комбинирани препарати: Arlevert® (dimenhydrinate & cinnarizine), Phezam (cinnarizine & piracetam)


1.6. АНТИХИПОТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Селективни алфа-адреномиметици: Etilefrine, Midodrine, Norepinephrine*, Oxedrine*

(2) Непреки адреномиметици: Ephedrine, Mephentermine*

(3) ХПП: Vivoton S®
1.7. АНГИОПРОТЕКТОРИ
(1) Капиляротонични лекарства

 • Синтетични препарати: Calcium dobesilate

 • Комбинирани препарати: Doxivenil® (calcium dobesilate & heparinoid), Peflavit C®, Rutascorbin® (ascorbic acid & rutioside)

(2) Венотонични лекарства

 • Фитопрепарати: Dr. Theiss venen®, Endotelon®, Escalar®, Varixinal® (ХД), Venalot depot®, Veniphyt® (ХД), Venoplant®

 • Биофлавоноиди и техни производни: Detralex® (diosmin & hesperidin), Diosmin, Troxerutin

 • Комбинирани препарати: Cyclo-3 fort®, Indovasin® (troxerutin & indometacin), GinkgoVin® (ХД), Varixinal® (ХД), Phlebescin®, Phlogenzym®

 • ХПП: Lymphomysot®

(3) Локални венотонични и антифлебитни препарати

 • Хепаринови препарати: Hemeran®, Heparoid Zentiva®, Lioton-1000 gel®

 • Хепариноподобни препарати: Hialuronidase

 • НСПВЛ за локално приложение: Benzydamine (Tantum®), Indometacin

 • Комбинирани препарати: Essaven®, Escalar®, Dr. Theiss venen®, Phlebescin®

(4) Антихемороидални лекарства (таблетки или ректални свещички и мази): Detralex®, Diosmin (Dioket®, Phlebodia®), Doloproct® (fluocortololne & lidocaine), Doxiproct plus® (dexamethasone & calcium dobesilate & lidocaine), Ginkor fort®, Mastu S®, Preparation H®, Procto-Glyvenol® (tribenoside & lidocaine), Ultraproct® (fluocortolone & cinchocaine)
1.8. AНТИДИСЛИПИДЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Препарати, потискащи синтеза на холестерола и липопротеините

 • Инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини): Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin, Simvastatin

 • Фибрати (потискат липолизата в адипоцитите): Ciprofibrate, Clofibrate, Fenofibrate, Gemfibrozil

 • Никотинова киселина: Niacin (Vitamin B3)

(2) Препарати, ускоряващи метаболизма на холестерол и липиди

 • Йонообменни смоли: Colestipol*, Colestyramine* (Cholestyramine*)

 • Фитопродукти: Nolipid® (ХД), Pectin (ХД), Pectivit C active® (ХД, съдържаща pectin & vitamin C)

 • Препарати, освобождаващи липопротеинлипаза: Liparoid 200®, Sulodexide

 • Препарати, засилващи обменните хепатални процеси: Lecithin® (ХД), Liponorm®

 • Полизахаридни ХД: Chitosan® (оспорва се от FDA)

(3) Инхибитори на чревната резорбция на холестерол: Ezetimibe

(4) Препарати, съдържащи полиненаситени есенциални омега-3-мастни киселини (ХД): Clarinol®, Escimo-3®, Olisalvin omega-3®, Olisalvin omega-3® forte, Omacor®, Oleum Lini (Flax oil), Vitaslim® (съдържа омега-3-мастни киселин, извлечени от дълбоководни скариди)

(5) Комбинирани препарати: Inegy® (ezetimibe & simvastatin)
1.9. ОСНОВНИ КО-АДЮВАНТНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ССЗ
(1) Тромбоцитни антиагреганти: Abciximab, Acetylsalicylic acid (75 до 100 mg/24 h p.o.), Aggrenox® (dipyridamole & acetylsalicylic acid), Clopidogrel, Dipyridamole, Prasugrel, Ticlopidine, Tirofiban

(2) Фибринолитици (в първите часове при остри тромбоемболични инциденти): Alteplase, Reteplase, Streptokinase, Tenecteplase, Urokinase*

(3) Aнтикоагуланти

 • Хепарин и нискомолекулярни деривати

 • Орални антикоагуланти: Acenocoumarol, Warfarin

(4) Морфиномиметици (при ОМИ): Pethidine, Thalamonal® (fentanyl & droperidol)

(5) Ноотропи: Citicoline, Phezam® (cinnarizine & piracetam), Piractetam, Pramiracetam

(6) Анксиолитици (интермитентно): Bromazepam, Medazepam, Nitrazepam и др.

(7) Имуностимуланти: Inosine

(8) Ваксини* (в етап на клинично изпиване): Ваксина срещу тютюнопушене*, ваксина срещу затлъстяване*


2. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА


2.1. АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА
2.1.1. Бета-лактамни антибиотици

(1) Пеницилини

 • Тесноспектърни бета-лактамазонеустойчиви пеницилин: Benzacillin compositum®, Benzathine benzylpenicillin, Benzylpenicillin, Combicillin® (procaine penicillin & benzylpenicillin), Phenoxymethylpenicillin, Procaine Penicillin

 • Тесноспектърни бета-лактамазоустойчиви изоксазолилпеницилини: Cloxacillin, Dicloxacillin*, Flucloxacillin*, Oxacillin*

 • Други тесноспектърни бета-лактамазоустойчиви пеницилини: Methicillin*, Nafcillin*

 • Широкоспектърни аминопеницилини: Amoxicillin, Ampicillin

 • Широкоспектърни карбоксипеницилини: Carbenicillin*, Ticarcillin*

 • Широкоспектърни уреидопеницилини: Azlocillin, Mezlocillin*, Piperacillin

 • Протектирани с бета-лакатамзен инхибитор широкоспектърни пеницилини: Co-amoxiclav (amoxicillin & acidum clavulanicum), Sultamicillin (ampicillin & sulbactam), Tazocin® (piperacillin & tazobactam)

 • Комбинирани с изоксазолилипеницилин широкоспектърни пеницилини: Cloxampicin® (cloxacillin & ampicillin)

(2) Цефалоспорини

 • Цефалоспорини от I поколение: Cefadroxil, Cefalexin, Cefapirin, Cefalotin, Cefazolin,

 • Цефалоспорини от II поколение: Cefaclor, Cefamandole, Cefotetan*, Cefotiam*, Cefoxitin, Cefprozil, Cefuroxime axetil, Cefuroxime sodium

 • Цефалоспорини от III поколение: Cefdinir*, Cefetamet, Cefixime, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefsulodin*, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftriaxone, Ceftizoxime*

 • Цефалоспорини от IV поколение: Cefepime, Cefpirome

 • Цефалоспорини от V поколениe: Ceftobiprole*

 • Протектирани с бета-лакатамзен инхибитор цефалоспорини: Sulperazon® (cefoperazone & sulbactam)

(3) Карбапенеми: Ertapenem, Daripenem, Meropenem, Tienam® (imipenem & cilastatin)

(4) Монобакатами: Aztreonam, Carumonam*, Moxalactam*

(5) Карбацефеми: Locarbacef*
2.1.2. Небета-лактамни антибиотици

(1) Аминогликозиди: Amikacin, Baneocin® (neomycin & bacitracin), Bivacin® (neomycin & bacitracin), Enbecin® (neomycin & bacitracin), Gentamicin, Kanamycin*, Nebacetin® (neomycin & bacitracin), Nemybacin* (neomycin & bacitracin), Neomycin, Paromomycin*, Streptomycin, Tobramycin, Topocin® (neomycin & bacitracin); Spectinomycin (структурно сходен на аминогликозите)

(2) Тетрациклини: Doxycycline, Methacycline*, Minocycline*, Oxytetracyclyne*, Tetracycline, Tetraolean® (tetracycline & oleandomycin), Tigecycline (полусинтетичен миноциклинов дериват). Терапевтична ефективност на доксицилин (Periostat) в субантибактериални дози при одонтогенни инфекции

(3) Амфениколи: Chloramphenicol, Thiamophenicol*

(4) Макролиди: Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin* (пероралната форма на еритромицина е дерегистрирана), Josamycin, Midecamycin, Oleandomycin*, Rodogyl® (spiramycin & metronidazole), Rovamet® (spiramycin & metronidazole), Roxithromycin, Spiramycin

(5) Кетолиди: Telithromycin (Ketek® – дериват на еритромицна)

(6) Линкозамиди (линкозамини): Clindamycin, Lincomycin

(7) Полимиксини: Colistin* (polymyxin E*), Thyrothricin (вж. Trachisan®)

(8) Гликопептиди: Teicoplanin, Vancomycin

(9) Липопептиди: Daptomycin

(10) Стрептограмини: Synercid® (quinupristin & dafopristin)

(11) Рифамицини: Rifabutin, Rifampicin, Rifamycin*

(12) Други антибактериални антибиотици: Bacitracin*, Fosfomycin (уроантисептик), Fusafungine, Fusidic acid, Mupirocine
2.1.3. Синтетични антибактериални лекарства

(1) Хинолони (гиразни или топоизомеразни) инхибитори

 • Налидиксова киселина и аналози: Nalidixic acid, Oxolinic acid*, Pipemidic acid

 • Флуорохинолони: Ciprofloxacin, Enoxacin, Fleroxacin, Gatifloxacin*, Grepafloxacin*, Levofloxacin, Lomefloxacin, Moxifloxacin, Nadifloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin

(2) Сулфонамиди

 • Сулфонамиди с кратко действие: Silver Sulfadiazine, Sulfacetamide, Sulfadiazine*, Sulfadicramide, Sulfathiazole, Sulfathiazole argentate

 • Сулфонамиди със средно продължително действие: Sulfamethoxazole

 • Депо-сулфонамиди: Sulfadimethoxine*, Sulfalene*

 • Сулфонамиди със слаба чревна резорбция: Sulfaguanidine

 • Комбинирани сулфонамиди: Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim)

 • Сулфонамиди с антиулцерозна активност: Sulfasalazine, Salazodimethoxine*

(3) Производни на оксaлизидонона: Linezolid

(4) Оксихинолини (8-оксихинолини)

 • Eнтероантисептици: Chlorquinaldol*, Tilbroquinol*

 • Уроантисептици: Nitroxolin

 • Вагинални антисептици: Gynalgin® (metronidazole & chlorquinaldol), Klion D® (metronidazole & miconazole)

(5) Нитрофурани

 • Eнтероантисептици: Furazolidone*, Nifuroxazide

 • Уроантисептици: Nitrofurantoin* (Orafuran*)


2.1.4. ХПП: Angin-Heel S®, Cinnabsin®
2.2. АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Противотуберкулозни лекарства

Препарати от I редСинтетични препарати: Isoniazid, Ehtambutol, Pyrazinamide

Антибиотици: Rifampicin

Препарати от II редРифамицини: Rifabutin (атакува Mycobacterium avium complex у болни от СПИН), Rifapentin

Аминогликозиди: Streptomycin

Аминогликозиди – алтернатива на стрептомицина при лечение на MDR туберкулоза и дисеминирана MAC инфекция при пациенти със СПИН: Kanamycin*, Amikacin

Полипептидни антибиотици: Capreomycin* (резервно лекарство при MDR туберкулоза)

Макролиди (в комбинирани терапевтични режими за лечение на атипични микобактериални инфекции): Azithromycin, Clarithromycin

Други антибиотици: Cycloserine* (за лечение на ренална туберкулоза и MDR туберкулоза)

Флуорохинолони: Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin, Gatifloxacin*, Moxifloxacin

Други синтетични препарати: Ethionamide (препоръчва се в комбинация с гатифлокацин), Linezolid (последен резервен избор в комбинираната терапия на MDR туберкулоза)
(2) Антилепрозни лекарства: Clofazimine*, Dapsone*, Ethionamide*, Rifampicin
2.3. АНТИЛУЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Пеницилини: Benzathin Benzylpenicillin, Benzylpenicillin

(2) Макролиди: Erythromycin* (пероралната форма е дерегистрирана)

(3) Тетрациклини

(4) Цефалоспорини
2.4. АНТИМИКОТИЦИ
(1) Антимикотици, нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана (блокери на ергостероловия биосинтез)

 • Имидазоли: Bifonazole, Clotrimazole, Econazole, Fenticonazole, Flutrimazole, Ketoconazole, Miconazole

 • Триазоли: Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole

 • Алиламини: Terbinafine, Naftifine

 • Морфолини: Amorolfine*

 • Тиокарбамати: Tolciclate, Tolnaftate*

 • Субституирани пиридони: Ciclopirox, Ciclopirox olamine

 • Препарати, съдържащи ундециленова киселина: Mycodermin®

 • Полиенови антибиотици: Amphotericin B, Nystatin

(2) Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини: Flucytosine*

(3) Антимикотици, увреждащи клетъчната стена

 • Инхибитори на синтеза на бета-D-гликана: Capsofungin

 • Антимикотици, потискащи хитиновия синтез: Griseofulvin*


2.5. ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Противогрипни лекарства

 • Невраминидазни инхибитори (активни срещу грипните вируси A и B): Oseltamivir, Zanamivir

 • Циклични амини (активни предимно срещу грипeн вирус A): Rimantadine, Amantadine

 • Aнтиоксиданти: Ascorbic acid

 • Фитостимуланти (ХД): AscoRutiCal®, AscoRutiCal forte®, AscoRutiCal forte with Garlic®, Dr. Theiss Echinacea forte, Echinacci®, Echinacin Madaus®, Esberitox N®, Immunocomplex®, Imunobor® broncho

 • Синтетични имуностимуланти: Dipyridamole, Inosine

 • Ваксини срещу птичи грип [A(H5N1)]: Fluarix®, Fluogen®, Inflexal V®, Influvac®, Invivac®, Vacciflu®, Vaxigrip®

 • Ваксини срещу свински грип [A(H1N1)]: Celvapan, Focetria, Pandemrix, Prepandrix

 • ХПП: Acconitum-Homaccord®, Dolicoccil®, Dr. Theiss grippetropfen®, Gripp-Heel®, Influcid®, Oscilococcinum®, Paragrippe®, Stodal®

(2) Препарати за лечение на СПИН (антиретровирусни средства)

 • Нуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза): Abacavir, Combivir® (lamivudine & zidovudine), Didanosine, Kivexa™ (abacavir & lamivudine), Lamivudine, Stavudine, Telbivudine, Trizivir® (abacavir & lamivudine & zidovudine), Zalcitabine, Zidovudine

 • Ненуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза: Delaviridine, Efavirenz, Nevirapine

 • Протеазни инхибитори: Amprenavir, Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Indinavir, Nelfinavir, Kaletra® (ritonavir & lopinavir), Ritonavir, Saquinavir, Tripanavir

 • Корецепторни инхибитори: Enfuviritide, Maraviroc*

 • Интегразни инхибитори: Raltegravir

 • Лечение на опортюнистичните инфекции при СПИН: Pneumocystis carinii пневмония (Co-trimoxazole); орофарингиална кандидоза (Fluconazole); туберкулоза, причинена от Mycobacterium avium complex (Rifabutin)

(3) ДНК полимеразни инхибитори за лечение на Herpes simplex и varicella/zoster инфекции

 • Hуклеозидни аналози: Aciclovir, Brivudine, Famciclovir, Ganciclovir, Penciclovir, Valaciclovir, Valganciclovir

 • Ненуклеозидни аналози: Foscarnet

 • Други препарати: Epervudine

(4) Нуклеозидни ДНК полимеразни инхибитори за лечение на хроничен хепатит C: Ribavirin
2.6. АНТИПРОТОЗОЙНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Антималарийни лекарства

 • Хинолин-метаноли: Mefloquine*, Quinine* (Chininum hydrochloricum*)

 • 4-Аминохинолини: Amodiaquine*

 • 8-Аминохинолини: Chloroquine, Primaquine*

 • Сесквитерпенови лактони: Artemisinin*, Artresunate*

 • Фолатни антагонисти: Proguanil*, Pyrimethamine*, Sulfadoxine*

 • Фенантрен-метаноли: Halofantrine*, Lumefantrine (вж. Riamet®)

 • Тетрациклини: Doxycycline

 • Комбинирани препарати: Riamet® (arthemether & lumefantrine), Fansidar* (pyrimethamine & sulfadoxine)

(2) Антитрихомонасни лекарства: Clotrimazole, Gynalgin (metronidazole & chlorquinaldol), Klion D® (metronidazole & miconazole), Macmiror complex® (nufuratel & nystatin), Metronidazole, Nimorazole, Policresulen (Vagothyl®), Tinidazole

(3) Амебицидни лекарства

 • Tъканни амебициди: Emetine*, Dehydroemetine*, Chloroquine, Metronidazole, Nimorazole, Tinidazole

 • Луменални амебициди: Paromomycin*

(4) Антитоксоплазмозни лекарства: Erythromycin, Chloramphenicol, Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim), Pyrimethamine*, Spiramycin

(5) Антиламблиазни лекарства: Chloroquine, Metronidazolе, Nifuratel (Macmiror®), Paromomycin*

(6) Антибалантидиазни лекарства: Metronidazole, Paromomycin*, Doxycycline

(7) Лекарства за лечение на пневмоцистоза: Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim), Pyrimethamine*
2.7. АНТИХЕЛМИНТНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Антицестодни лекарства: Extractum Filicis maris aethereum fluidum*, Niclosamide*, Praziquantel

(2) Антинематодни лекарства: Albendazole, Ivermectin*, Levamisole, Mebendazole, Piperazine (Helmicid®), Pyrantel, Thiabendazole*

(3) Антитрематодни лекарства: Lucanthon*, Praziquantel


Каталог: files -> DIR%203 -> Head%202
Head%202 -> 22. хомеопатични лекарства
Head%202 -> Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)
Head%202 -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
Head%202 -> Фармакокинетика на лекарствата1
Head%202 -> 1 Лекарство – определение, източници за получаване
Head%202 -> Primum non nocere
Head%202 -> Катедра по фармакология и токсикология
Head%202 -> Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие фактори от страна на лекарствата
Head%202 -> Проф д-р Владимир Алексиев


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница