Класирани проекти, за които са открити неизползвани чуждестранни рецензииДата13.01.2018
Размер371.59 Kb.
Приложение 6
Класирани проекти, за които са открити неизползвани чуждестранни рецензии
Броят на класираните проекти, за които са открити неизползвани чуждестранни рецензии е 83, а броят на съответните неизползвани чуждестранни рецензии е 160.


Проект

Кандидатстваща организация

Име на проект

Сума от ФНИ

Сума от ФНИ по договор

Брой използвани чуждестранни рецензии

Официален резултат

Брой неизползвани чуждестранни рецензии

Преизчислен резултат

Праг на ИС

CVP_09_0002

Институт по паралелна обработка на информацията

Развитие на център за върхови постижения Суперкомпютърни приложения” (SuperCA++)

4,660,000

3,500,000

4

94.40

1

93.32

---

ID_09_0044

Институт по компютърни и комуникационни системи

Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение

240,000

240

2

89.20

3

78.16

89

ID_09_0048

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" (София)

Теоретично и експериментално изследване влиянието на мелещи тела за топкови мелници с нова форма върху процеса на смилане

380,000

300,000

2

89.20

3

85.52

89

ID_09_0054

Централна лаборатория по биомедицинско инженерство "Проф. Иван Даскалов"

Компютърна технология за неинвазивна диагностика и скрининг на лица със заболявания на гласа

135,000

135,000

2

91.40

2

87.00

89

ID_09_0059

Университет за национално и световно стопанство (София)

Европейското социално изследване в България: нови сравнителни измерения

295,000

295,000

2

91.75

2

78.00

89

ID_09_0063

Дружество ЛИК издания

Модерни и постмодерни дискурси на четенето в България»

390,500

300,000

2

92.25

2

89.38

89

ID_09_0072

Университет за национално и световно стопанство (София)

Устойчиво потребление в България – промяна на моделите

360,000

300,000

4

89.05

2

85.60

89

ID_09_0082

Атлантически клуб в България

България и космическото право - поглед напред

204,738

120,000

4

89.25

2

87.17

89

ID_09_0087

Сдружение "Анамнезис"

Преходът: Гласове, образи и памет

399,330

300,000

3

89.50

3

84.75

89

ID_09_0152

Фондация “Институт за  Възобновяеми енергийни източници”

Разработване на нов метод за извличане, преобразуване и съхранение на електрическа енергия от заобикалящите ни високочестотни електромагнитни полета

390,000

200,000

2

89.20

4

80.67

89

ID_09_0154

Нов български университет (София)

Какво значат думите в България? в търсене на интегрален философски и социологически подход към езика

394,450

250,000

2

90.25

1

87.17

89

ID_09_0163

Фондация "Критика и хуманизъм 2008"

Противоречията на наследството (Стратегии за виртуален музей на социализма)

281,240

281,240

2

90.25

1

88.50

89

ID_09_0173

Археологически институт с музей

Екологичните кризи в България през холоцена – VІІ–ІІІ хил. пр. хр.

399,820

250,000

2

89.00

2

83.38

89

ID_09_0194

Технически университет (София)

Химично и/или електрохимично инкорпориране на високотвърди микро- и наночастици в метални матрици, отлагани върху гъвкави подложки

300,000

250,000

2

89.20

1

85.73

89

ID_09_0196

Национална спортна академия (София)

Младежки монитор - създаване на информационен масив и методология за проследяване на актуалното състояние на младите хора в България и ролята им в обществото.

395,800

275,000

2

89.25

4

82.25

89

ID_09_0202

Икономически институт

Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие”

285,850

180,000

3

89.17

2

85.10

89

MU_09_0001

Институт по информационни технологии

Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви на територията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FORECASTING MODEL-FIRE (WRF-FIRE)

57,000

57,000

3

69.67

1

67.80

68

MU_09_0022

Институт по електроника

Скоростно разпределение на алкални атоми в тънка клетка с микрометрова дебелина

60,000

60,000

2

70.40

2

64.20

68

MU_09_0029

Централна лаборатория по биомедицинско инженерство "Проф. Иван Даскалов"

Висококачествено управление на биотехнологични процеси с приложение на модифицирани конвенционални и метаевристични методи

40,000

40,000

2

70.10

1

66.80

68

MU_09_0037

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Ядрени форми и еволюция на слоевете към неутронно-богатите ядра участващи в астрофизичния r-процес

60,000

60,000

2

68.40

1

64.67

68

MU_09_0058

Университет за национално и световно стопанство (София)

Структурни промени в Хранително-вкусовата промишленост на България след 1991г.

58,100

58,100

5

70.10

2

68.00

68

MU_09_0061

Институт за космически изследвания

Измерване на хидравлични свойства на порьозна среда в условията на индуцирана микрогравитация

60,000

60,000

3

68.20

1

65.60

68

MU_09_0069

Технически университет (София)

Разработване на методика и стенд за изследване на качеството на цветен печат на офис техника

30,000

30,000

2

68.00

2

63.20

68

MU_09_0071

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика

Разработване на методология за определяне на неутронен флуенс, активности и дози по методи Монте Карло за целите на ядрената физика, реакторната дозиметрия и радиобиологичната защита

50,000

50,000

2

68.60

1

65.93

68

RG_09_0006

Институт по паралелна обработка на информацията
Delft, The Netherlands

Реконфигурируеми компютри за научни изчисления

353,000

200,000

2

90.00

1

82.13

90

RNF_09_0002

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика

Развитие на научната инфраструктура в България за участие в изграждането на СПИРАЛ2

1,000,000

1,000,000

3

95.80

1

93.55

93

RNF_09_0016

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Създаване на интердисциплинален научен център за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми свързани с човешкото здраве

933,790

933,790

2

98.20

1

95.80

93

RNF_09_0017

Институт по микробиология

Биологичен отговор на неопластични и автоимунни В клетки към протеин-генерирани химерни антитела: флоуцитометричен анализ на апоптоза чрез нови цианови багрила за нуклеинови киселини

591,000

500,000

2

93.20

1

89.60

93

RNF_09_0024

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Повишаване на капацитета на Дигитализационния център на Софийския университет чрез подобряването на технологичната и научноизследователската му инфраструктура

511,460

511,460

2

94.00

2

92.88

93

RNF_09_0037

Технически университет (София)

Създаване на Център за изследвания и развитие на вградени и мобилни устройства”

950,000

300,000

2

94.00

2

91.80

93

RNF_09_0038

Технически университет (София)

Създаване на Център за изследвания и развитие на интелигентни и специализирани периферни устройства”

950,000

250,000

2

85.20

2

81.80

93

RNF_09_0060

Институт по океанология

Развитие на националната научна инфраструктура, като Български компонент от мрежата EuroARGO (BulARGO)

395,900

300,000

2

88.10

2

86.90

93

RNF_09_0061

Технически университет (Габрово)

Проектиране и изграждане на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на среди и материали с възможност за вграждане в автоматизирани производствени системи

586,377

340,000

2

91.10

3

88.28

93

RNF_09_0063

Институт по рибни ресурси (Варна)

Изграждане на изследователска високотехнологична инфраструктура за комплексно изследване на Черно море с НИК Проф. Вълканов

521,730

800,000

2

92.60

3

74.84

93

RNF_09_0072

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Създаване на център за изследване на факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране рецептивността на ендометриума

782,269

782,269

2

97.30

1

87.40

93

RNF_09_0075

Химикотехнологичен и металургичен университет (София)

Лаборатория за екологичен контрол

919,500

600,000

2

74.50

3

67.24

93

RNF_09_0077

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България

896,975

600,000

2

95.80

2

92.20

93

RNF_09_0078

Институт по рибни ресурси (Варна)

Използване на морски биологични ресурси и продукти от тях като екологични добавки за храни на птици и преживни животни

877,909

0

3

94.20

2

86.92

93

RNF_09_0084

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното клутурно-историческо наследство и националните традиции)

483,400

250,000

2

92.75

1

89.67

93

SAB_09_0003

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Моделиране и симулация на трафик в мрежи от следващо поколение

33,500

33,500

2

73.00

1

69.53

71

SAB_09_0004

Институт по металознание

Създаване на градиентни структури и свойства в метални композити чрез използване на електромагнитни полета

50,840

50,840

3

72.73

1

66.60

71

TK_09_0018

Институт по молекулярна биология

Ниво на експресия на нехистоновия белтък НМG В1 и нeговия рецептор RAGE в човешки туморни линии и тумори с различна степен на диференциация –евентуален прогностичен маркер

300,000

200,000

3

94.00

1

90.25

94

TK_09_0029

Медицински Университет (София)

Оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и бъбречно трансплантирани пациенти

599,585

500,000

2

95.60

1

87.80

94

TK_09_0030

Химикотехнологичен и металургичен университет (София)

Многостепенна технология за получаване на захари от лигноцелулозна маса за биоетанол и енергийни продукти

600,000

400,000

2

94.00

2

87.00

94

TK_09_0063

Химикотехнологичен и металургичен университет (София)

Нови дървесно полимерни материали за електромагнитна вълнова защита

592,000

450,000

2

94.00

3

89.52

94

TK_09_0104

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Религия и публичност: интердисциплинарни подходи

592,360

300,000

2

95.25

1

92.83

94

TK_09_0120

Институт по управление и системни изследвания

Повишаване ефективността на получаване на етанол за целите на производство на био-горива

600,000

500,000

2

94.40

1

91.87

94

TK_09_0123

Институт за български език

Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност

400,000

400,000

2

94.00

2

91.63

94

TK_09_0153

Институт по ботаника

Комплексно изследване на високопланински защитени, ендемични и редки лечебни растения от българската флора – опазване и устойчиво използване

271,000

271,000

2

94.20

2

92.85

94

TK_09_0169

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Християнското културно-историческо наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност

598,950

500,000

3

94.83

2

85.60

94

TK_09_0173

Химикотехнологичен и металургичен университет (София)

Синтез и биологична активност на нови ноцицептинови аналози, като потенциални противоболкови средства

500,000

500,000

2

96.30

1

92.80

94

TK_09_0181

Университет за национално и световно стопанство (София)

Климатичните промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост

538,400

400,000

3

93.40

1

91.35

94

TK_09_0215

Институт по почвознание "Никола Пушкаров” (София)

Оценка на индикатори за почвения мониторинг и на екологичния риск при разработване на програми за устойчиво управление на замърсени и подложени на ангропогенен натиск зони

510,000

450,000

2

94.10

3

87.68

94

TK_09_0223

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Персонална и национална идентичност и социална среда

596,750

390,000

3

96.17

1

91.50

94

TK_09_0241

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Система за компютърно подпомагане на решенията за отвикване от апаратна вентилация при зависими от респиратора критично болни

283,000

200,000

3

94.00

1

93.20

94

TK_09_0262

Европейски колеж по икономика и управление (София)

Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия в европейски контекст

545,000

500,000

2

94.20

4

88.20

94

TK_09_0284

Институт за космически изследвания

Изследване фунционалната ефективност на човека при работа в екстремални условия

600,000

300,000

3

94.80

2

89.04

94

TK_09_0288

Икономически институт

Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в българската индустрия

594,664

390,000

3

95.60

2

91.52

94

TK_09_0304

Технически университет (София)

Електронна апаратура с компютърен контрол и управление за изследвания, изпитания, тестване и мониторинг на оловни и алкални източници на енергия и реализация на енергоспестяващи електротехнологии.

600,000

400,000

2

94.00

4

87.20

94

TK_09_0310

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика

Магнитни нано-композити и създаване на миниатюрна рентгенова тръба

450,000

350,000

2

94.00

2

92.40

94

TK_09_0313

Бургаски свободен университет

Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България

598,590

500,000

3

94.00

1

89.88

94

TK_09_0347

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Социокултурни детерминанти на българското предприемачество

592,320

592,320

3

94.60

4

88.00

94

TK_09_0359

Институт по информационни технологии

Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на еффективността на системата чрез подтискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка

370,000

300,000

3

94.07

1

92.80

94

TK_09_0361

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език

591,100

340,000

2

94.00

2

92.88

94

TK_09_0371

Нов български университет (София)

Качеството на демокрацията в България: демократичен консенсус и гражданско участие

584,100

250,000

3

95.17

1

92.25

94

TK_09_0380

Виджи Продъктс ЕООД

Разработване на база данни с визуални речеви сигнали на български език

388,000

290,000

2

94.00

4

81.07

94

TK_09_0384

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Предварителен анализ и разработка на концептуален подход за управление на риска от наводнения в басейна на р. Росица /Дунавски район за басейново управление на водите/

600,000

300,000

2

94.00

3

90.28

94

TK_09_0411

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Морфолого-функционален статус и създаване на информационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.

600,000

600,000

4

94.30

1

91.72

94

TK_09_0417

Медицински университет (София)

Проучване участието на ангиотензин ІІ модулаторната система и хормона мелатонин в механизмите регулиращи циркадианните ритми на мозъчната реактивност при каинатен модел на епилепсия

250,000

250,000

3

94.20

3

88.90

94

TK_09_0426

Медицински университет (София)

Молекулно кариотипиране на пациенти с вродени малформации

595,000

450,000

2

94.00

1

92.20

94

TK_09_0536

Военно-Медицинска Академия

Роля на генетични фактори за профилактиката на дълбоката венозна тромбоза и венозния тромбемболизъм

600,000

500,000

3

95.60

2

88.64

94

TK_09_0558

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (София)

Модел за създаване на информационна среда за стимулиране на научните изследвания в областта на културно-историческото наследство

540,000

390,000

3

94.83

2

92.30

94

TK_09_0562

Институт по металознание

Изследване на технологичните процеси при изработване на топлоизолационен материал - пеностъкло, получен в модел на разпенваща секция на нова вертикална уредба за производство

542,000

400,000

2

95.00

2

92.60

94

TK_09_0571

Технически университет (София)

Разработване и изследване на автоматизирана информационно - комуникационна система на базата на инерциални микромеханични сензори за контрол и управление на динамични обекти в реално време

570,000

500,000

2

94.20

3

87.88

94

TK_09_0593

ГИС-ТрансферЦентър

Оптимизиране и приложение на модел и инструменти за интензифициране на взаимодействието наука – бизнес” в подкрепа на силна и конкурентоспособна българска индустрия” (ОМИНС-БГ)

600,000

250,000

3

94.40

1

93.25

94

TK_09_0600

Институт по биофизика

Фосфолипаза А2 (PLA2) и липидната пероксидация в невродегенеративнитезаболявания.как Моделните мембрани могат да допринесат за изясняването намеханизмите на действие на липидната пероксидация върхумембранната организация

290,000

290,000

3

97.40

1

92.25

94

TK_09_0635

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

TLB [TranLang β] .електронен, web-базиран латинско-български специализиран речникПопулярно название: Ligustrum licens (M.)

324,000

250,000

2

94.00

1

83.33

94

TK_09_0668

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Развитие и функциониране на научно-изследователски център за анализ на политическата и журналистическата реч

592,000

250,000

2

94.00

2

88.75

94

TK_09_0676

Център по наукознание и история на науката - БАН

Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени

264,315

264,315

2

94.00

3

87.30

94

TK_09_0690

Технически университет (София)

Моделно базирани енергоспестяващи робастни контролни стратегии за синтез на интегрирани сградни автоматизирани системи

486,000

350,000

2

94.60

3

85.96

94

TK_09_0710

Институт по история

Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г.

598,010

300,000

3

94.33

1

93.50

94

TK_09_0711

Денима 2001 ООД

Изследване на оптични системи и топлинните процеси при работа на светодиоди и създаване на осветители за масово разпространение

472,932

250,000

2

94.00

3

78.16

94

TK_09_0722

Технически университет (София)

Анализ и синтез на технологии за редуциране на въглеродните емисии от българските ТЕЦ изгарящи местни високо сернисти лигнитни въглища

190,000

190,000

3

94.00

4

91.00

94

Общо:

 

 

41,774,554

30,500,834

202

 

160

 

 


Забележка. Освен това са намерени 3 рецензии, които са с празни полета за точките, но са платени на рецензентите. Рецензент 290 оценява проект POSTDOC_09_0002 с 80 точки. Файлът се намира на сървъра, но НЕ Е ОТБЕЛЯЗАН В LOG ФАЙЛА! Тези 4 рецензии не се използват в горната таблица.
Каталог: groups -> KgTLiVPtfNBWSITd1A--
groups -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
groups -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
groups -> Няма спасителен план за ктб от акционерите До 15. X. трябва да дадем отговор на Брюксел за гарантираните депозити, казва Калин Христов
groups -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
groups -> Прессъобщение 17 май 2004 г
groups -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
groups -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
groups -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
KgTLiVPtfNBWSITd1A-- -> До Административен съд
KgTLiVPtfNBWSITd1A-- -> Doing budget


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница