Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимствоPdf просмотр
страница1/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova, 2. МАТ 3-4 ГР., примерна структура на диагностична разработка


КЛЪСТЕРИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО –
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

гл. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева
Катедра „Аграрна икономика”, СА „Д. А. Ценов” – Свищов,
e-mail: ts.kabakchieva@uni-svishtov.bg

Резюме
В последните две десетилетия в България клъстерният подход се възприема като ефективен инструмент за подобряване на икономическото развитие.
Агропроизводствените клъстери съчетават целите на земеделските производители и хранителната промишленост за постигане на по-висока ефективност и конкурентоспособност. От друга страна, създаването на клъстерите се свързва с възможността за поставяне на земеделското производство и производството на храни на научна основа, за разширяване на пазарите и постигане на висока добавена стойност. Създадените с клъстера интеграционни връзки могат да доведат до значително намаляване на транзакционните разходи.
Ключови
думи:
клъстер, интеграционни връзки, разходи, конкурентоспособност, иновации.
JEL: Q1; Q13; Q14; Q17; Q18
AGRICULTURAL CLUSTERS – OPPORTUNITIES FOR ACHIEVEMENT OF
COMPETITIVE ADVANTAGE

Chief Assistant Dr. Tsvetelina Todorova Kabakchieva
Department of Agricultural Economics
“D.A. Tsenov” Academy of Economics – Svishtov,
e-mail: ts.kabakchieva@uni-svishtov.bg

Abstract
In the last two decades in Bulgaria, the cluster approach has been perceived as an effective tool for improving economic development. Agro-clusters combine the goals of both farmers and the food industry to achieve greater efficiency and competitiveness.


Moreover, the creation of clusters is linked to the ability to set up agriculture and food production on a scientific basis, to expand markets and to achieve high added value.
Furthermore, the integration links created through these clusters could lead to a significant reduction in transaction costs.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница