Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимство


Фиг.2. Брой на селскостопанските животни, отглеждани поPdf просмотр
страница8/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova
Фиг.2. Брой на селскостопанските животни, отглеждани по
биологичен начин
Източник на данни: Аграрен доклад на МЗХГ
Данните в диаграмата на фиг. 2. Показват, че биологично отглежданите животни в България са в рамките на 2,4% от общия брой на отглежданите животни, което е крайно недостатъчно, за да се очаква висока добавена стойност от реализацията на месо и съпътстващи продукти от българските производители.
Най-голям дял в биологичното отглеждане заемат пчелните семейства, което е много перспективна тенденция. Само за една година пчелните семейства са увеличени с почти 20 хиляди. За това определено има значение и подпомагането на пчеларите по Програмата за развитие на селските райони. Българският пчелен мед е с отлични вкусови и хранителни качества, поради което намира пазар в чужбина.
От биологично пчеларство през 2017 година са произведени 6440 тона пчелен мед /при 1941 тона за 2016 година/. Регистрирано е засилено предлагане на продукта както на националния, така и на външни пазари.
По данни на Министерство на земеделието през юни 2019 година предстои обявяване на нова процедура за подпомагане развитието на пчеларството.
Предвижда се подпомагане на пчелари, които към момента на кандидатстване отглеждат минимум 32 пчелни семейства. Това предполага, че те вече имат известен опит и умения в отглеждането на пчелни семейства. По Програмата за развитие на селските райони се предвижда безвъзмездната помощ за пчеларите да бъде в размер до 15000 евра. Отглеждането на пчелни семейства е свързано с много труд и умения на пчеларите, но често техният труд е провален от нетолерантното отношение на
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
Говеда
Овце
Кози
Пчелни
семейства
9718 26809 8242 230462 10400 25959 9023 250434 2016 г.
2017 г.

земеделски производители, които ежегодно унищожават хиляди пчелни семейства, третирайки със силно агресивни препарати земеделски площи в близост до местата за отглеждане на пчели. В тази насока е необходима намесата на Министерство на земеделието, което следва законово да ограничи употребата на силни химически препарати върху площи, разположени в близост с местоположение на пчелини.
Създаването на клъстерната организация в агробизнеса ще подпомогне производителите.
Единствено при овцете, отглеждани по методите на биологично производство, се отчита леко намаление през 2017г. в сравнение с 2016г. (с 3,2%), до
25959 броя, което е 2% от общия брой овце в страната.
В резултат на увеличения брой биологични животни, през 2017 година нараства и биологичната продукция от животински произход. По биологичен път са произведени 8531 тона сурово мляко, 5,9 тона сметана, 15,1 тона масло, 2020 тона сирене.
Представените кратки данни за развитие на агробизнеса у нас, вкл. производството по биологичен начин на селскостопански продукти, показва значителният потенциал на аграрния сектор в България за производство и реализация на конкурентни продукти.
За постигане на висока конкурентоспособност, обаче, е необходимо аграрното производство да се постави на научна основа, земеделските производители да имат актуална информация за пазарното търсене и предлагане, както и за нови технологии и иновации, водещи до разширяване на асортимента и повишаване производителността на труда. В условията на клъстеризация в селското стопанство ще бъде осъзната ползата от биологичното земеделие и животновъдство, както за здравето на потребителите, така и за реализиране на висока добавена стойност от реализацията на продукцията; ще може да се съобразява производството с измененията в пазарното търсене; ще се въвеждат иновативни методи на производство и подходящо разпределение на произвежданите растителни продукти съобразно пазарното търсене и всички тези проблеми се решават успешно със създаването на клъстери, в които се включват като партньори научни институти и специалисти в различни области на бизнеса.
Особено ефективен инструмент може да бъде създаването на устойчиви връзки между аграрното производство и преработвателната промишленост чрез изграждане на агро-производствени клъстери. Те предоставят възможност за обвързване в единна верига фирмите-участници – доставчици на ресурси и

оборудване, специализирани услуги, земеделските производители и преработващите предприятия, както и доставчиците на продуктите до крайния потребители. В резултат на подобно обвързване се постига висока конкурентоспособност.
Дания е нагледен пример за значението на клъстерите за развитието на държавата – смята се, че тя е успяла, благодарение на клъстерите.
4
Дания е малка страна, с огромни трудови разходи, но се определя като селскостопански гигант и страна с огромен брой международни търговски марки. Земеделските продукти на
Дания формират над 20% от нейния износ. В централната част на Дания е създадена собствена версия на Силиконовата долина, доказваща, че логиката на клъстерите може да бъде приложена успешно във всеки вид индустрия. Подобно на
Калифорния, в Централна Дания цари духът на иновациите, производителността се възприема като начин на живот, резултатите доказват, че единното цяло е значително по-голямо от отделните негови части. Публично-частните партньорства в
Дания са основани на традиция, зародена в края на 19-ти век, базирани на основани от фермерите кооперации, с цел подобряване на производството и пласмента. В близост до Аархаус е построен Парк за земеделски храни, подкрепян от промишлеността и местните власти.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница