Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимствоPdf просмотр
страница10/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova, 2. МАТ 3-4 ГР., примерна структура на диагностична разработка
Заключение
Изграждането на регионални клъстери в селското стопанство има редица предимства. Преди всичко, в регионален аспект чрез тях се разкриват възможности за ефективно използване на уникалните природни и климатични условия и съществуващият икономически потенциал. Специалистите от различни области в агробизнеса ще подпомагат земеделските производители с усъвършенстване на технологиите, съобразяване на производството с изискванията на съвременния пазар, съкращаване на разходите чрез коопериране и въвеждане на иновации в производството; насочване на производителите към отглеждане на култури, носещи висока добавена стойност.
Регионалната концентрация на участниците в клъстерите и относителната близост на други икономически субекти, предполага възникването на допълнителни ефекти, например, по-ефективно използване на квалифицирана работна ръка в даден регион, мултипликация на вече завоювани пазарни позиции в определена индустриална сфера, нарастване на привлекателността на района за инвеститори и други. Тези ефекти са особено важни за селските райони в страната. Клъстерите съдействат за повишаване качеството на живот в селските райони чрез развиване на конкурентоспособно земеделие и увеличаване доходите на производителите. Освен това, чрез агроклъстерите се стимулират инвестиционни процеси и се насърчава развитието на контрактно земеделие.
Клъстерните организации развиват успешни инициативи в научно- производствената сфера и подпомагат тяхното бързо внедряване. Това има ключово значение за диверсифициране на производството и разширяване на пазарните възможности, включително повишаване на експортния потенциал и подобряване на търговския баланс на региона. Позитивните резултати от дейността им създават възможности за ускорено развитие на инфраструктурата в региона и изграждане на комуникационни мрежи.
Чрез клъстерите се стимулира създаването на модерни агропредприятия със затворен производствен цикъл и реализация на крайния продукт. Към позитивните ефекти, които генерират клъстери следва да се посочат и:
 вертикалната интеграция на участващите предприятия с прилагане на контрактния принцип и запазване на юридическата и стопанска самостоятелност;


 осигуряване на качествени храни с висока добавена стойност, каквито са биологичните продукти, за които страната ни има потенциал за производство и реализация на наши и чужди пазари;
 създаване на уникални продукти на основата на съществуващите специфични природни ресурси;
 предоставяне на възможности за улеснен достъп до финансов ресурс;
 развиване на иновационен потенциал и въвеждане на съвременни технологии в производството;;
 подготовка на високо квалифициран персонал съобразно спецификата на производството;
 възможност за развиване на ефективна маркетингова политика;
 постигане на синергичен ефект в клъстера в резултат на високата степен на взаимодействие между участниците в клъстера.
Въпреки ясно очертаните преимущества на клъстерни форми, в България процесът на създаване на клъстерна организация на бизнеса все още не е осъзнат и предпочитан модел. Първите опити в насока се свързват основно с маркетингови дейности и опити за налагане на чуждестранните пазари.
Печеливша би била стратегия за създаване на свързани предприятия в агробизнеса и хранителната промишленост, подобно на стратегията на Дания, с което ще се обединят усилията за създаване на мощни предприятия, способни да произвеждат продукция, конкурентоспособна на европейските пазари.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница