Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимство


Key words: cluster, integration links, costs, competitiveness, innovation JELPdf просмотр
страница2/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova, 2. МАТ 3-4 ГР., примерна структура на диагностична разработка
Key words: cluster, integration links, costs, competitiveness, innovation
JEL: Q1; Q13; Q14; Q17; Q18
Въведение
Основни проблеми на регионалното развитие в България са слабият икономически растеж и ниската конкурентоспособност. Преодоляването на тези проблеми, характерни за българската икономика, е продължителен процес, включващ ефективно използване на местните ресурси, привличане на инвестиции, разширяване на пазарите. Едновременно с това, особено важно е търсенето на нови бизнес модели за трансфер на знания и внедряване на иновативни технологии, осигуряващи висока производителност и насочване на производството към продукти с висока добавена стойност. Изграждането на регионални бизнес структури се свързва с възможности за генериране на доходи, водещи до повишаване жизнения стандарт на населението.
В съвременния глобализиран свят знанието става все по-ценен ресурс, а споделянето на знания и ученето през целия живот са все по-често срещани понятия в бизнес практиките. В прехода към икономика, основана на знание, основни движещи сили на икономическия растеж стават знанието и неговото ефективно използване в бизнеса. Устойчиво икономическо развитие може да се осигури единствено в резултат на уменията на партньорите за съвместно учене, непрекъснато създаване и ефективно използване на нови знания.
1
Според редица автори технологичните промени в глобалната икономика и географското местоположение и концентрация имат съществен принос за регионално развитие и постигане на конкурентно предимство. (Porter, M., 1998). В светлината на икономика на знанието, основана на бизнес модели, свързването на
1
Веселинова, Надежда. Развитие и политики на образованието и обучението в съответствие с изискванията на стратегия Европа 2020. // e-Journal VFU - Администрация, управление и икономика. –
Варна, бр. 11, 2018 http://ejournal.vfu.bg/

заинтересованите страни в клъстери се приема като фактор за засилване на конкуренцията и иновациите (OECD, 1999).
Целта на статията е идентифициране на предимствата на създаването и функционирането на регионални клъстери като актуална форма на интеграция, насочена към повишаване конкурентоспособността и устойчиво развитие на региона.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница