Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимствоPdf просмотр
страница4/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova, 2. МАТ 3-4 ГР., примерна структура на диагностична разработка
Ползи от създаването на клъстери
Според Н. Бенчева успешният клъстер осигурява достъп до информация и обучение, води до създаване на съвместна марка и осигурява ефективен маркетинг за позициониране на пазара, споделяйки рисковете и разходите (Бенчeва, Н., 2010).
Със създаването на клъстерите се цели постигане на желания икономически ръст и диверсификация на производството при нарастваща конкурентоспособност на фирмите в клъстера.
В съвременния свят конкурентоспособността се свързва с вътрешния и международен обмен на стоки и услуги и не следва да се основава на ниска цена на труда или данъчни облекчения, а на висока добавена стойност като резултат от подобрена производителност и внедряване на иновации.
Според М. Портър успешното развитие на клъстерите в условията на глобализация се базира на четири основни фактора: (Кирова, А., 2018)
 конкуренцията и сътрудничеството в рамките на клъстера въздействат позитивно върху производителността;
 равнището на потребителската среда и на реалното потребление;
 взаимно свързани подкрепящи дейности по отношение на доставчиците и спомагателната индустрия;
 наличието на подходяща инфраструктура, капитал и умения.
В модела на Портър посредством взаимодействието на поддържащите фактори, конкуренцията и натиска на потребителите се постига увеличаване на производителността и съответно стремеж към иновации. Но този модел не отчита динамиката в процесите на създаване на клъстери от страна на малките и средни предприятия.
Опитът на развитите индустриални държави показва, че обикновено усилията се насочват към създаване на бизнес модели, в които се използва синергията между частни и публични инвестиции при въвеждане на иновации и модернизиране на

определени производства или цял отрасъл, използване на алтернативни ресурси и други.
Съвременните модели за постигане на конкурентно предимство позволяват коопериране с потенциални партньори от свързани производства, съвместно използване на услуги на принципа на аутсорсинг, научни изследвания, консултации, финансово обслужване и други.
От гледна точка на ролята на клъстерите за повишаване конкурентоспособността на икономиката, анализът на опита в развитите страни показва няколко основни характеристики на бизнес клъстерите в Европа: (Кирова,
А., 2018)
 необходимост от ситуиране, понеже териториалната близост е решаваща за реализиране на подобни инициативи в процеса на пренасяне на неформални знания и информация, както и относно осъществяването на ефективни и навременни технологични решения и иновации;
 създаване и развитие на ясна визия за развитието на клъстера с водеща роля на отделната личност, компания или институция, със съгласието на заинтересованите страни. При по-големите клъстери се наблюдава привличане около определена марка, с която се идентифицира уникалността на региона, дейността или продуктовата група.
Разглеждани от позициите на конкурентоспособността, клъстерите имат като най-важна своя характеристика потенциалът за растеж и заетост, засягащ както перспективите за нарастване на продажбите в средносрочен период, така способността да се създават или привличат ресурси, необходими за растежа. Така се полагат стабилни основи за конкурентни предимства на бизнеса и се генерират и прилагат иновативни идеи и инвестиционни проекти, фокусирани върху подобряване качествата и свойствата на проектите и услугите.
Насърчаването на взаимодействието между земеделските производители и преработващите предприятия се стимулират от местните власти и неправителствени организации, предоставя им се професионална подкрепа и информационно обслужване от научно-изследователски и образователни институции.
2 2
Веселинова, Надежда. Стратегически аспекти в политиката на българия за Е-управление. // e-Journal
VFU - Администрация, управление и икономика. – Варна, бр. 10, 2017 http://ejournal.vfu.bg/


Участието на малките и средни предприятия в клъстери се свързва с по- висока степен на иновативност и растеж. Според Европейския индекс за постижения в областта на клъстерите за 2012-2013 г. 33,3% от включените в клъстери фирми отбелязват ръст на заетостта над 10%, докато за невключени в клъстери фирми това се наблюдава в едва 18,2% .


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница