Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимство


Роля на клъстерите в аграрния бизнес в БългарияPdf просмотр
страница5/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova, 2. МАТ 3-4 ГР., примерна структура на диагностична разработка
Роля на клъстерите в аграрния бизнес в България
За постигане на високи икономически резултати в земеделието е необходим сериозен предприемачески и управленски капацитет, включващ умения за стратегическо планиране и създаване на иновации, реализиране на съвместни инициативи, създаване на конкурентни продукти и навлизане на нови пазари.
Важен проблем, който може да се реши с развитието на клъстери в агробизнеса е и прекъсването на тенденцията за влошаване на производствената структура в селското стопанство. В момента българските земеделски производители не търсят и не създават условия за производство на продукти с висока добавена стойността, за създаване на трайни партньорства с фирми от хранителната промишленост, както и за позициониране на нови пазари.
Необходими са ефективни действия за стимулиране търсене на партньорства и създаване на клъстерни организации. Важна роля в тези действия трябва да имат структурите за управление и контрол на регионалния бизнес – областните служби по земеделие, регионалните организации на Българска стопанска камара, регионалните търговски и кредитни организации, регионалните аграрни образователни центрове, висшите учебни заведения и научно-изследователските институти.
3
Изграждането на интегрирани структури за повишаване на конкурентоспособността на продукцията в селското стопанство е основен приоритет на Общата селскостопанска политика на ЕС. Развитието на интеграционните процеси и засилената концентрация на производството в аграрния сектор се налага като устойчива тенденция, показваща нарастващото влияние на големите стопански структури.
Изграждането на регионални клъстери е заложено и в стратегическите приоритети на България и развитието им се насърчава и подпомага финансово чрез оперативните програми на ЕС, основно чрез програмата „Развитие на
3
Веселинова, Надежда. Trends of Demographic Development in the Context of Planning Regions in
Bulgaria. // e-Journal VFU - Администрация, управление и икономика. – Варна, бр. 4 http://ejournal.vfu.bg/

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година и ОП
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година. До средата на 2018 година в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година, по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България

е предоставена финансова помощ за създаване на 28 клъстери.
Макар и трудно, в последните години клъстерите навлизат и в агробизнеса.
Създаването на интегрирани структури от клъстерен тип в аграрния сектор се основава на редица принципни подходи и направления на аграрно-промишлена интеграция. Този процес включва определяне мащаба на дейностите, специализацията на участващите в клъстера организации, производствените връзки и взаимоотношения и т.н.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница