Клъстерите в селското стопанство – възможности за постигане на конкурентно предимство


Фиг.1. Площи с основни групи култури, отглеждани по биологиченPdf просмотр
страница7/11
Дата23.04.2022
Размер0.57 Mb.
#114159
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЦВЕТЕЛИНА-Кабакчиева-август-2019
Свързани:
3.06.T.Atanassova
Фиг.1. Площи с основни групи култури, отглеждани по биологичен
начин през 2016 и 2017 година
Източник на данни: Аграрен доклад на МЗХГ 2018г.
Площите, предназначени за отглеждане на биологично чисти пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби за оранжерийно и полско производство от 3678 ха през 2016г. намаляват на 2894 ха през 2017 година.(Фиг.1)
Заетите с технически култури в системата на контрол площи през 2017 година са 22998 ха (маслодайна роза, ароматни култури, медицински растения и подправки), които са със 7514 ха по-малко в сравнение с предходната година, т.е. отбелязва се намаление с близо 25%. Най-голям дял в тази група заемат площите, заети с лавандула – 4346 ха, кориандър с 3906 ха и резене с 3438 ха.
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 30940 30512 3678 33174 16602 22998 2894 30485 2016 г.
2017 г.


Площите, заети с трайни насаждения, отглеждани по биологичен начин също се регистрира намаление - през 2016 година те са 33174 ха, а през 2017 година намаляват до 30485 ха.
Отглежданите по биологичен начин култури са с висока добавена стойност и би следвало земеделските производители да насочат усилията си към отглеждани на продукти от тази група, за да реализират по-големи приходи.
Биологичното животновъдство в България е по-слабо развит сектор от биологичното растениевъдство, но в последните години се отбелязва тенденция към увеличаване броя на отглежданите по биологичен начин животни. За разлика от растениевъдството, тази положителна тенденция в животновъдството се запазва и през 2017 година, основно благодарение на възможността за подпомагане на биологичното животновъдство по Програмата за развитие на селските райони в рамките на програмния период 2014-2020 година. По биологичен начин в България се отглеждат основно говеда, овце, кози и пчели.
По данни на Министерството на земеделието, храните и горите, в последните пет години се отбелязва ежегоден ръст на броя на говедата, отглеждани по методите на биологично производство. За 2017 година те нарастват със 7%, достигайки 10400 броя или 1,9% от общо отглежданите говеда в България.(Фиг.2).
Отглежданите по биологичен начин кози в България се увеличават през 2017 година със 781 броя /9,5%/ спрямо предходната година, достигайки 9023 броя, което е 3,5% от общия брой на отглежданите кози за страната.
Отглежданите по биологичен начин пчелни семейства отбелязват увеличение с 5,9% през 2017 година, достигайки 250434 броя – около една трета от общо отглежданите пчелни семейства у нас.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница