Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупкиДата16.09.2016
Размер156.51 Kb.
#9763
Приложение № 2

към чл. 8

Б-3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА бадеми БЕЗ черупки (БАДЕМОВИ ЯДКИ)1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на бадемите без черупки се отнасят за културните сортове сладки бадеми от вида Prunus amygdalus Batsch, syn. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, на които е отстранена дървенистата черупка. Тези изисквания не се отнасят за горчиви бадемови ядки, избелени бадемови ядки1, половинки ядки, парчета и т.н. Тези изисквания не се отнасят също така за солени, подсладени, печени и обработени по друг начин бадемови ядки.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

2.1.1. Бадемовите ядки от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат:

 • достатъчно сухи, за да се осигури съхраняемост;

 • сладки; не се допускат горчиви бадеми;

 • цели; не се считат за дефект незначителни повреди по повърхността или съвсем незначителни драскотини;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени ядки, негодни за консумация; без смола и кафяви петна;

 • достатъчно развити; не се допускат сбръчкани и спаружени ядки;

 • нормално развити (за двойните ядки има специални разпоредби);

 • чисти, практически без видими чужди вещества;

 • без повреди, причинени от вредители;

 • без петна и промяна в оцветяването, което прави ядките негодни за консумация;

 • без следи от плесен;

 • без гранивост;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без страничен мирис и/или вкус.

Състоянието на бадемовите ядки трябва да бъде такова, че те да могат:

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.1.2. Съдържание на влага

Съдържанието на влага в бадемите без черупки не трябва да превишава 6,5%.2.2. Класификация

Бадемите се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “ Екстра”

Бадемите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския тип.

Те трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Бадемите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Тe трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския тип.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата и/или развитието;

 • незначителни дефекти в оцветяването на кожицата;

 • леки драскотини по повърхността.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят бадеми, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но отговарят на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на общия външен вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид:


 • дефекти във формата и/или развитието;

 • дефекти в оцветяването на кожицата;

 • малки драскотини по повърхността и/или отсъствие на малки частици от кожицата.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по два начина: чрез сортиране по размер или чрез сортиране през сито (“скрининг”). Определянето на размера чрез сортиране по размера или чрез сортиране през сито не е задължително за бадеми с черупки от всички класове.

Размерът се определя чрез диаметъра на най-голямото напречно сечение на черупката с помощта на мрежесто сито с кръгли или продълговати отвори. Допуска се използването на други незадължителни системи на определяне на размера, като например определяне на размера според броя на бадемите с черупки в 100 грама или за унция (28.3495 грама).

3.1. Бадеми, сортирани по размера - максималната разлика в диаметъра между максималния и минималния размер, обозначена в милиметри, не трябва да надвишава 2 мм. Когато се посочва разликата в броя на бадемите с черупки, то бадемите с черупки трябва да бъдат сравнително еднородни по размер, а техният среден брой не трябва да превишава посочената разлика (2).


  1. Бадеми, сортирани през сито (“скрининг”) - определя се минимален размер, обозначен в милиметри, последван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение, или се определя максимален брой бадеми с черупки в 100 грама или за унция, следван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение.

Алтернативно, при сортирането през сито може да се определи максимален размер, обозначен в милиметри, последван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение, или се определя минимален брой бадеми с черупки в 100 грама или за унция, следван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение. Когато продуктът е предназначен за крайния потребител и е сортиран чрез пресяване през сито, не се допуска такова алтернативно обозначение.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на бадемите без черупки, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

Допустими дефекти 3

Допустими отклонения

(в процент от теглото на дефектните бадемови ядки)


клас “Екстра”

клас І

клас ІІ

(а) Общо допустими отклонения за черупките, които не отговарят на минималните изисквания,

от които не-повече от: • Гнили, гранасяли, плесенясали и повредени от насекоми или други животински паразитиа,

в това число плесенясали ядки

 • Клеясали ядки, ядки с кафяви петна, други петна и изменения в оцветяването

 • Горчиви ядки

 • Закърняли и сбръчкани ядки и недостатъчно развити ядки

 • Разцепени, счупени и половинки ядки

 • Парчета

 • Бадеми с черупки, парчета от черупката или от кожицата, прах и други външни чужди вещества

5

10,5

2

11
1
1

0,1510

20,5

3

32
3
1

0,2515

31

6

44
5
3

0,25б) Други дефекти, невключени в общите допустими отклонения:

- Нащърбени или одраскани ядки

- Двойни ядкиб)

5

15

20в)а) Живи вредители не се допускат в нито един от класовете на качество.

б) Когато е обозначено “без двойни ядки” допустимото отклонение се намалява до 1% за клас “Екстра” и до 3% за клас І и клас ІІ.

в) За клас ІІ, когато е обозначено “с двойни ядки” или “ядки близнаци” не се прилага никакво ограничение за тези двойни ядки.

За клас “Екстра” и клас І се допуска до 10% от теглото да бъдат ядки от други сортове или търговски типове, но от един и същ район на производство. За клас ІІ, когато сортът или търговският тип е посочен в маркировката, максимално допустимото отклонение е 20% (4).4.2. Минерални (неорганични) примеси

Съдържанието на неразтворимата в киселина пепел не трябва да превишава 1 грам/кг.4.3. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 15 % от броя на бадемите с черупки да не отговарят на размерите, посочени в маркировката. • Когато размерът се определя по броя на бадемите в 100 грама или за унция, не се допуска никакво отклонение в най-близкия по-долен или по-горен размер от посочения размер.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от бадемови ядки с един и същ произход, година на реколтата, качество и група (бадеми с меки/полутвърди черупки, бадеми с твърди черупки), размер и, при необходимост, сорт или група сортове.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

5.2. Опаковка

Бадемовите ядки трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да не причиняват каквито и да са външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали и по-специално на хартия или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено само при условие, че при отпечатването на текста или залепването на етикетите не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.5.3. Търговски вид

Бадемите без черупки трябва да бъдат предлагани в торби или твърди опаковки. Всички потребителски опаковки, съдържащи се в една обща опаковка, трябва да бъдат с еднакво тегло.6. МАРКИРОВКА

Всяка опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 Опаковчик и/или експедитор. Наименование и адрес или официално установено или прието кодово обозначение. В случай, че се използва кодово обозначение (символ), посочването на “опаковчик и/или експедитор (или съответните съкращения)” трябва да бъде непосредствено до кодовото обозначение (символ).6.2. Естество на продукта

 • “Бадеми без черупки ” или “Бадеми”;

 • Наименование на сорта и/или търговския тип за клас “Екстра” и клас І (не е задължително за клас ІІ);

 • Допълнителни обозначения (“асорти (разнородни)”, “смесени”, “без двойни ядки”, “без ядки близнаци” или ” с двойни ядки”, “с ядки близнаци” и т.н., при необходимост).

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (сортиране по размер или през сито), изразено в милиметри чрез (или брой бадеми в 100 грама и за унция) или чрез:

  • минималния и максималния диаметър (при сортиране по размер), или

  • минималния диаметър, следван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение (при сортиране през сито – “скрининг”), или

  • максималния диаметър, следван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение (при сортиране през сито – “скрининг”).

 • Нетно тегло или, при поискване от страната-вносителка, брой на единичните опаковки, като се посочва нетното тегло на всяка единична опаковка при положение, че общата опаковка съдържа такива единични опаковки.

 • Година на реколтата (не е задължително); задължително е в съответствие със законодателството на страната-вносителка.

 • Срок на годност, изразен чрез “Годно до”, последвано от датата (не е задължително).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

-----------------------------------Приложение 1

Определяне на съдържанието на влага

Метод І – Лабораторен метод


 1. Принцип

Определяне на съдържанието на влага в сушените плодове чрез загубата на тегло след сушене в течение на 6 часа при температура 103оС (плюс минус 2оС) в сушилня с регулируема температура при налягане на заобикалящия въздух.

 1. Апаратура

2.1. Керамично хаванче с подходящ чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

2.2. Аналитична везна с точност за определяне на теглото до 1 мг.

2.3. Цилиндрични стъклени или метални съдове с плоско дъно с диаметър 12 см и дълбочина 5 см, снабдени с плътно затварящи се капаци.

2.4. Сушилня с регулируема температура, с електрическо нагряване, с добра естествена вентилация, регулирана така, че да позволява да се поддържа температура на нивото от 103оС (плюс минус 2оС).

2.5. Изсушител, съдържащ ефективен сикатив (изсушаващо вещество, например, калциев хлорид) и снабден с метална пластина, която осигурява бързо охлаждане на съдовете.


 1. Подготовка на пробата

При необходимост, черупките на бадемите, взети за проба, се отстраняват, бадемовите ядки се смачкват в хаванчето или се раздробяват фино, за да се получат парченца с размери от 2 до 4 мм.

 1. Изследване на пробата и ред за определяне на съдържанието на влага

4.1. Съдовете заедно с капаците им се изсушават в сушилнята в течение на не по-малко от два часа и се прехвърлят в изсушителя. Допуска се съдовете и капаците да се охладят до стайна температура.

4.2. Определянето на съдържанието на влага се извършва, като се изследват четири проби, всяка от които тежи приблизително 50 грама.

4.3. Претеглят се празният съд и капакът с точност до 0,001 грама (Мо).

4.4. Претеглят се приблизително 50 грама от анализирания материал с точност до 0,001 грама. Материалът се разстила по дъното на съда, който след това бързо се затваря плътно с капака и целият съд заедно със съдържащия се в него материал (М1) се претегля. Тези операции се извършват колкото е възможно по-бързо.

4.5. Отворените съдове заедно с разположените до тях капаци се поставят в сушилнята. Сушилнята се затваря и сушенето се извършва в продължение на 6 часа. След това сушилнята се отваря, съдовете се покриват бързо с техните капаци и се поставят в изсушителя за охлаждане. След като се охладят до температурата на заобикалящата ни среда покритите съдове се претеглят с точност до 0,01 грама (М2).

4.6. Съдържанието на влага на пробата в процент от теглото се определя по следната формула:

М1 - М2

Съдържание на влага = ------------ х 100

М1 - Мо

4.7. Въвежда се среден показател, получен на основата на анализа на четирите проби.Метод ІІ - Бърз метод

 1. Принцип

Определяне съдържанието на влага чрез използването на измервателен уред, действащ на основата на принципа на електропроводимостта. Измервателният уред трябва да бъде проверен по лабораторния метод.

 1. Апаратура

2.1.Керамично хаванче с подходящо чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

2.2. Измервателен уред, действащ на принципа на електропроводимостта. 1. Определяне на съдържанието на влага

3.1. Стъкленият съд се напълва с веществото, което трябва да се анализира (предварително е раздробено в хаванчето) и пресата се затяга до получаването на постоянно налягане.

3.2. Отчитат се показанията на скалата.

3.3. След всяко определяне на съдържанието на влага стъкленият съд грижливо се изчиства с помощта на шпатула, твърда четка с четина, хартиена салфетка или пневматична помпа.

-------------------------------

Приложение 2

Определения на термините и дефектите на бадеми без черупки (бадемови ядки)
Търговски тип:

Смес от сортове бадеми, които са официално определени от страната-производителка, че имат сходни характеристики и/или външен вид, или сходни крайни употреби; термините “асорти”, “смесени” или други подобни не се счита за търговски типове.

Бадеми асорти (разнородни) или смесени бадеми:

Партида от бадемови ядки, която се състои от смес от два или повече различни сорта или търговски типа.

Горчив бадем:

Бадемова ядка с характерен горчив вкус, дължащ се на амигдалин, който е естествена съставка на сортовете горчиви бадеми.

Двойни ядки или ядки близнаци:

Бадемова ядка с характерна форма, която от едната страна е плоска или вдлъбната, дължаща се на развитието на две ядки в една и съща черупка.

Чисти:

Ядката е без ясно видима полепнала пръст или друго чуждо вещество.

Нормално развити:

Бадемова ядка, чиято форма е характерна за сорта; обикновено “двойни ядки” или “ядки бизнаци” не са развити.

Достатъчно развити:

Бадемова ядка с нормална форма, без закърнели или изсушени части от нея; спаружените и сбръчкани ядки не са достатъчно развити.

Сбръчкани или спаружени:

Ядки, които в голяма степен са плоски и спаружени или са с изсушени части по тях, когато засегната част заема повече от една четвърт от ядката.

Натрошени ядки:

Механично повредена бадемова ядка, по-малко от една четвърт от която липсва; не се счита за дефект липсата на част от ядката с обща площ по-малка от кръг с диаметър 3 мм.

Ядки с драскотини по тях:

Бадемови ядки с механично повредена повърхност, на която липсва част от кожицата, независимо от това дали е повреден ендосперма или не; не се счита за дефект липсата на кожица или одраскани повърхности с обща площ по-малка от кръг с диаметър 3 мм.

Половинки:

Разцепена по дължина бадемова ядка, на която двете половинки са отделени.

Разцепена или счупена ядка:

Механично повредена бадемова ядка, повече от една четвърт от която липсва.

Парчета от ядки:

Малки частици от бадемовата ядка, които не преминават през мрежесто сито с кръгли отвори с диаметър 10 мм.

Плесен:

Наличие на плесенясали влакна, видими с невъоръжено око, намиращи се вътре или върху ядката.

Гранивост:

Окисляване на липидите или образуване на свободни мастни киселини, придаващи неприятен привкус; появата на омазняване върху ядката не означава винаги, че това е признак на гранивост на ядката.

Гниене:

Значително разложение или гниене, причинено от действието на микроорганизми или други биологични процеси, нормално придружени с изменения в тъканта и/или оцветяването.

Повреди, причинени от насекоми и вредители:

Видими повреди или заразяване, причинени от насекоми, червеи, гризачи или други паразити от животински произход, включително наличието на умрели насекоми, остатъци от насекоми или екскрети.

Живи вредители:

Наличие на живи вредители (насекоми, червеи и други) на всеки етап от развитието им (стари, млади, ларви, яйца, и т.н.).

Смолисти (клеясали):

Смолисто вещество, което се появява върху повърхността на черупката или ядката, и което покрива обща площ по-голяма от кръг с диаметър 6 мм.

Кафяви петна:

Област с леки кафяви петна по бадемовата ядка, които засягат или не засягат ендосперма, единични или много на брой, причинени от жилото на насекоми, като насекомото Leptocoris trivittatus Say, покриващи обща площ по-голяма от кръг с диаметър 3 мм.

Петна и промяна в оцветяването:

Забележими и широко разпространени петна, различни от смола и кафяви петна, или силно изменение в оцветяването в тъмно или черно, които контрастират с естествения цвят на кожицата на ядката и обхващат обща площ по-голяма от една четвърт от бадемовата ядка; не се считат за дефект промените в естественото оцветяване между ядките в една и съща партида.

Повишена повърхностна влажност:

Наличие на вода, влага и кондензация директно върху повърхността на продукта.

Чужд мирис и/или вкус:

Всякакъв мирис или вкус, който не е характерен за дадения продукт.

Чужди тела:

Всякакви видими и/или забележими вещества или материали, включително прах, които обикновено нямат отношение към дадения продукт, с изключение на минерални примеси.1 Ядки, на които кожицата или обвивката е била отстранена.

2 “Сравнително еднородни по размер” означава, че в представителна проба теглото на 10% от най-големите цели бадемови ядки, при броене на бадемите без черупки, не трябва да надвишава 1,7 пъти теглото на 10% от най-малките цели бадемови ядки.

3 Определенията на термините и дефектите са посочени в Приложение 2 към настоящите изисквания за качество.4 За клас С и клас ІІ партиди, които използват термини като “асорти” “смесени” или други подобни термини, не са обект на това изискване.


Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф
Plodovezele -> Приложение №2 към ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница