Към приобщаващ пазар на труда в Европа в търсене на правилната за излизане от икономическата кризаДата18.12.2018
Размер5.2 Mb.
Към приобщаващ пазар на труда в Европа - в търсене на правилната за излизане от икономическата криза"

(Към интегриращ пазар на труда - намирането на правилния изход от икономическата криза)

Бенефициент:

Полша Alliance на профсъюзите (Полша)

Съпредседателят:

Bildungswerk дер Wirtschaft Sächsischen продължаващо обучение и преквалификация (Германия)

Партньори:

Съюз на работодателите в Долна Силезия (Полша)

Българска браншова камара по машиностроене (България)

Синдикален федерация на Machinebuilders и металурзите CL Подкрепа (България)

Confederatie Patronale дин Industrie, Agricultura, Servicii Constructii дин SI CONPIROM Румъния (Румъния)

Confederatie Nationala Sindical "КАРТЕЛ ALFA" (Румъния)

Confederación Регионално де Empresarios де Castilla La Mancha (Испания)

Federación де Servicios а ла Ciudadania (Испания)

Продължителност на проекта: 4 ное, 2013 - 03 ноември, 2014

Проектът ще допринесе за създаването на обща препоръка за адаптирането на споразумение за приобщаващ пазар на труда като един от инструментите за борба с кризата, най-вече безработицата.

Проектът ще бъде разработен експертиза показва основните проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да доведе до създаването на приобщаващ пазар на труда и намаляване на безработицата в различни страни. В допълнение, три международни срещи, планирани (във Варшава, София и Dresden), в която участват представители на партньорските организации ще могат да обменят опит, добри практики и съвместно разработване. Експертиза ще бъдат консултирани и обсъдени по време на местните срещи за всяка страна-партньор.

Проектът е инициатива, предприета съвместно от работодатели и работници на организации, които ще дадат възможност за цялостен подход и многостранно обсъждане на въпроса.

Организациите, участващи в проекта

Полша Alliance на профсъюзите (OPZZ) е създадена през ноември 1984 г. от Общото събрание на представители на синдикатите и е най-големият щаб синдикат на Полша. OPZZ принадлежи на федерацията на 79 национални и единни синдикатите и стотици местни и синдикални организации, обединени от Областния съвет.

Създаването на реализацията на OPZZ беше често се изразява чрез синдикалисти цяла необходимостта на страната за цялата страна, колегиален представителен орган на синдикатите, които се отнасят към традициите и идеалите на левичари, които ще представляват интересите на работниците в преговорите с работодателите, представители на държавната и сервира консултации по въпроси, свързани с всички едновременно работници и работодатели. OPZZ свързани съюзи запазват пълна автономия.

Bildungswerk дер Wirtschaft Sächsischen продължаващо обучение и преквалификация (BSW) е неправителствена образователна институция като сред целите си насърчаването на гражданска, социална, икономическа, научна и технологична образованието на младите хора и възрастните в Европа.

BSW центрове водеща обучение в 13 локации в Саксония. Образователни програми са отворени за фирми, предприемачи и бизнесмени, професионалисти, младежи и лица, търсещи работа.

Сертифицирано обучение, близки партньорства с фирми и институции в областта на науката, образованието и бизнеса, както и с модерни класни стаи и с екип от квалифицирани и мотивирани служители и учители са гаранция за качеството на услугата.

Съюз на работодателите в Долна Силезия е създадена на 11-ти октомври, 1991. и е организация на предприятията от сферата на региона. Тя работи на базата на Закона от 23 май 1991 г. На организациите на работодателите и на базата на статута.

ZPDŚ е организация, независима от държавните органи, местната власт, които не са свързани с политически партии или политически движения. Той действа като институция с нестопанска цел разпределяне на цялото от доходите си за финансиране на задължителните цели. От началото на своята дейност ZPDŚ е участвал в операцията в подкрепа на работодателите, създаване на модерна работна среда в Долна Силезия, както и задълбочаването на социалния диалог, чрез участие в преговорите и консултациите между представителите на правителството, работодателите и служителите.

ZPDŚ е присъединено към полските работодатели (по-рано Конфедерацията на полските работодатели), най-голямата и най-старата организация на работодателите в Полша.

Българска браншова камара по машиностроене е сдружение с нестопанска цел, насочена към подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на своите членове. Камарата е доброволно законовата власт. Основана есента на 1991 членове на Камарата са повече от 260 фирми - производители на всички ключови сектори в сферата на машиностроенето. Те произвеждат металорежещи машини и метални инструменти, дървообработващи машини, хидравлика, транспорт задвижва от мотор и задвижване, батерия, машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, тютюневата и виното, хладилни, селскостопанска техника, тежки машини и оборудване, моторни превозни средства, кораби, хардуер и т.н.

КАРТЕЛ ALFA е основана през 1990 г. с цел да се определи реалната и автентични представителството на румънски работници.

NTUC "Картел Алфа" изигра решаваща роля в трансформацията на румънската синдикално движение образоването опитни бойци, които са свободни да изразяват мнението си и да защитават интересите на работниците.

Конфедерацията е напълно независима от каквито и да било политически или административни групи и е отворена за всеки, който иска да се присъедини. В момента има 45 федерации, членуващи в Швейцария в различни сфери на дейност, както обществени, така и частни. В допълнение, CNS "Картел Алфа" координира дейността на 42 регионални съюзи.

Основната цел на NTUC "Картел Алфа" е за укрепване на демокрацията в Румъния и да се защитят интересите на работниците и социална справедливост. Конфедерацията постоянно призовава за създаването на нови работни места, подобряване на условията на труд на своите членове на живот и, подходяща политика на доходите и за стабилността и растежа

CONPIROM

През 1992 г. работодателите федерация включващ ангажименти от промишлени дейности се съгласи да се присъедини към конфедерацията по-добре да представлява техните интереси в технически, икономически, социални и правни, национален и международен мащаб.

Конференция на 20 март 1992 г., той се присъединява към федерация от 10 работодатели, които като членове учредители, решихме да създадем румънски Индустриални Работодателите конфедерация, която да представлява общите интереси на общите отношения с публичните власти, синдикати и други юридически и физически лица, както и на дружества и организации в страната и чужбина.

FSC де CCOO е първият по големина федерация Comisiones Obreras в рамките, в момента се състои от повече от 263 клона.

От над 127 000 делегати и делегатите, които принадлежат към CCOO, принадлежи на общо 24 527 FSC, което гарантира представителност на равнище 35,4%.

FSC работни групи, работниците и предприятията в публичните и частни услуги, комунални услуги и свързаните с икономическата дейност.

CEOE CECAM

Политически движения, социални, бизнес и търговия доведоха до появата на много сдружения и организации от всякакъв вид

На 12 март 1982 г. в Алмагро (Ciudad Real), апо две години работа под ръководството на управляващото дружество, бе официално установени Регионално Конфедерация на работодателите на Castilla-La Mancha. От този момент D. Juan Molina Cabrera, председател на Конфедерацията на работодателите в Албасете пое председателството, но по-малко от година по-късно той бе принуден да подаде оставка и доброволно е дал властта в ръцете на D. José García Gala, тогава президент на Конфедерацията на работодателите в Ciudad Real.

CEOE CECAM е организация на най-представителните организации на работодателите в региона, е с нестопанска цел, кръст, независима, членството е доброволно. Тя е основана от пет секторни и регионални икономически организации в региона (Конфедерацията на работодателите на Албасете, Регионалния Конфедерацията на Ciudad Real, Конфедерация на работодателите на Куенка, Гуадалахара Provincial Конфедерация на работодателите и Toledo бизнес федерация).

Конфедерацията има за цел да координира, представителство, управление и защита на общите и общите интереси на предприятията.

Откриване на проекта конференция

Като част от проекта на 31 януари 2014 година. Учредителната конференция във Варшава се проведе в седалището OPZZ Ръководител на проекта с участието на синдикати и работодателски организации от полски, България, Румъния, Испания и Германия. Конференцията бе открита от председателя на OPZZ г-н Jan Guz. По време на конференцията се обсъждат планираните дейности по проекта и разработва план за постигането им. Представители на всяка страна представени накратко основните проблеми на работниците и работодателите в отношенията с икономическата криза в тяхната страна. Идентифицирани общи проблеми, които организациите ще са насочени по-късно в дейностите по проекта.Работни срещи в София

24-25 април в София, в рамките на проект "Към приобщаващ пазар на труда в Европа - в търсене на правилната за излизане от икономическата криза," работна среща на партньорите по проекта.

Срещата бе посветена на темата, разработена от всички страни на експертиза се посочва основните проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да доведе до създаването на приобщаващ пазар на труда (ефективен социален диалог на различни нива, идентифициране на групите, изложени на особен риск от социално изключване, ефективно предвижда и да реагира адекватно на икономическите промени, създаването на местни партньорства проблеми с намирането на работа на различни етапи от живота и как да ги решим, идентифициране на необходимите реформи в пазара на труда и ролята на синдикатите и работодателите в действията, предприети за борба с кризата). На заседанието бяха представени резултатите от анализите, във всички страни. Участниците в конференцията и експертите, участващи ще разработи общи решения, чието въвеждане в различните страни ще адаптират споразумение за приобщаващи пазари на труда и за какво става дума, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на икономическата криза върху европейския пазар на труда.

Заключителна конференция в Малага

Между 29 - 30.09.2014 в Малага в рамките на проекта "Към приобщаващ пазар на труда в Европа - в търсене на правилната за излизане от икономическата криза" беше на конференция на проекта. На конференцията беше на тема бъдещето на социалния диалог в Европа, включително страните от партньорите по проекта, втората част на конференцията съответната роля на социалните партньори в създаването на национална включване на пазара на труда.Конференцията се проведе с участието на всички партньори, участващи в проекта, техните преживявания и проблеми в областта на социалния диалог и на пазара на труда, разделени делегации от Испания, България, Румъния и Германия, и полски език. Conference председателства от ръководителя на проекта от г-жа Wieslaw Taranowska заместник OPZZ, която обобщава различните инстанции и представя заключенията и препоръките на социалните партньори към темата на проекта, дейностите, инструкции, които трябва да бъдат взети във всяка страна. Според лидера на проекта, на обща стратегия на европейските социални партньори относно мерки за излизане от кризата и за премахване на отрицателните й ефекти върху пазара на труда се движи в посока на разпоредбите на Споразумението за приобщаващи пазари на труда.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница