Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон



Дата23.07.2016
Размер219.18 Kb.
#1899







Кметства в общината

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

1.

с. Алцек

= Кмет – 0882020901

= Мл.специалист административно и финансово обслужване /АФО/


05769

2314
2314





2.

с. Батово

= Кмет – 0882020902

= Ст.специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор 0898667195

= ЦДГ


= Поща

= Читалищен секретар – 0885681705




05761

2277


2277

2373


2221

2283


2322

2309, 27821

2303


3.

с. Бенковски

= Кмет – 0882020904

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор – 0885977758

= ЦДГ


= Поща

= Земеделска кооперация

= читалищен секретар – 0885681706


05782

2015


2015

2040


2090

2030


2233, 2199

2198, 2177



2169



4.

с. Божурово

= Кмет – 0882020906

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор – 0885979390

= ЦДГ


= Поща

= Земеделска кооперация

= Читалищен секретар – 0885681707


05760

2277


2277

2373


2421

2239


2322

2266, 2336



2622



5.

с. Бранище

= Кмет – 0882020907

= Специалист АФО

= ЦДГ


= Дърводелски цех ЕТ „Г. Михайлов”

= Дърводелски цех „Явор 4” ООД

= МИГ Добричка – 0882020969

= Читалищен секретар – 0885681708




05763

2420


2420

2433


0896663960

0899160163


2421


6.

с. Ведрина

= Кмет – 0882020908

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор - 0885979091

= ЦДГ


= Поща

= Земеделска кооперация

“ Далия ЕТ-50”

= Читалищен секретар – 0885681709




05717

4377


4377

4373


4385

4385


4322

4266


4268




7.

с. Воднянци

= Кмет – 0882020911

= Специалист АФО


05769

2318


2318





Кметства в общината

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

8.

с. Дончево

= Кмет – 0882020918

= Ст. специалист АФО

= Читалище

= Здравна служба

= Училище и ЦДГ директор у-ще – 0885979001

= Поща

= Земеделска кооперация



= Зърнобаза и държ.резерв

= Яйца и птици “Зора” АД

= Читалищен секретар – 0885681711


05719

2377


2377

2511


2465

2475


2322

2470, 2366

2568, 2628, 2654

625534

2339

2373




9.

с. Енево

= Кмет – 0882020920



05714

2007


2295



10.

с. Житница

= Кмет – 0882020921

= Ст.специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор – 0899072179

= ЦДГ


= Поща

= Земеделска кооперация

= читалищен секретар – 0885681712


05767

2377


2377

2373


2484

2434


2322

2266, 2267






11.

с. Карапелит

= Кмет – 0882020924

= Ст. специалист АФО

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор – 0885988214

= ЦДГ

= Ветеринарна служба



= „Атанасов-Груп”офис – 0896808607

= „Давид Борисов”

= „Клас” ЕООД

= Поща


= Полицейски участък

= Читалищен секретар – 0885681713



05714

2377


2377

2377


2274

2215


2033

2152


2205

2373, 2374

2564

2233, 2225



2277


2251, 2355

2433


12.

с. Козлодуйци

= Кмет – 0882020925

= Ст. специалист АФО

= Земеделска кооперация

= Читалищен секретар – 0885681714


05718

7275


7275

7326


7422


7706

13.

с. Ловчанци

= Кмет – 0882020928

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище – директор – 0885988236

= ЦДГ


= ЕТ “Йовев 52” – 0889503260

= ЕТ “Шанс 20” – 0899801599

= Поща

= Читалищен секретар – 0885681716



05765

2377


2377

2383


2589

2434


2322

2315



14.

с. Ломница

= Кмет – 0882020929

= Специалист АФО

= ЦДГ


= Земеделска кооперация

= Читалищен секретар – 0885681717




05711

5325


5325

5532


5566

5477


5426




Кметства в общината

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

15.

с. Лясково

= Кмет – 0882020930

= Специалист АФО

= ЦДГ


= Училище директор – 0885988193

= Земеделска кооперация

= ЕТ “Лолов”
= “Шулц Кабел”

= Читалищен секретар – 0885681718



05767

2435


2435

2486


2530

2482


2221

2236

2427

2426


16.



с. Овчарово

= Кмет – 0882020935

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище директор – 0885988274

= Земеделска кооперация

= ЕТ “Недко Митев”

= ЕТ “Риал”- 0887539287

=ЦДГ

= Поща


= Читалищен секретар – 0885681720

05711

5339


5339

5277


5484

5531


5424
5216, 5584

5322

5332

5406


17.


с. Одърци

= Кмет – 0882020937

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= ЦДГ

= Земеделска кооперация



05761

2377


2377

2275


2286

2385


835343


18.

с. Паскалево

= Кмет – 0882020940

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988287

= ЦДГ

= Здравна служба



= Земеделска кооперация

= РПК


= Поща

= Читалищен секретар – 0889231102



05716

2366


2366

2314


2264

2388


2491

2286


2322

2522



19.

с. Плачи дол

= Кмет – 0882020941

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988361

= ЦДГ

= Здравна служба



= “Агрофилтър” ООД

= Люпилня

= Поща

= Читалищен секретар – 0885681723



05763

2377


2377

2224


2223

2373


2321

2312


2322

2661


20.

с. Победа

= Кмет – 0882020942


= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988470

= ЦДГ

= Здравна служба



= Земеделска кооперация – 0887390335

= Поща


= Читалище

= Читалищен секретар – 0885681724



05710

2377


2377

2388


2374

9090
2322

2327

05710/2296



21.

с. Подслон

= Кмет – 0882020943




05714

2074









Кметства в общината

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

22.

с. Смолница

= Кмет – 0882020956

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988471

= ЦДГ

= ПТК “Смолница”



= ПТК “Ал.Стамболийски”

= Поща


= Читалищен секретар – 0885681728

05718


7377


7377

7215


7315

7379, 7227

7366

7322



666161


23.

с. Стефаново

= Кмет – 0882020958

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0887727292

= ЦДГ

= Здрава служба



= Земеделска кооперация

= Фурна ЕТ “Йоса”

= РПК

= Поща


= Читалищен секретар – 0885681730

05713

2377


2377

2526


2281

2373


2536

2367, 603113

2365

2322




24.

с. Стожер

= Кмет – 0882020960

= Ст. специалист АФО

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988462

= ЦДГ


= Здравна служба

= Бензиностанция “Виста ойл”

= Бензиностанция “Спарг”

= Земеделски стопани “Стойчеви”

= Поща

= Читалищен секретар - 0885681731



05712

2277


2277

2277


2314

2381


2266

2565, 2533

2471

2536


2322

848650


2353

2217



25.

с. Фелфебел Дянково

= Кмет – 0882020963

= Ст. специалист АФО

= Читалищен секретар – 0885681733



05714

2287


2287

2221



26.

с. Царевец

= Кмет – 0882020966

= ЦДГ

= Арендатор “Европлант”



= Читалищен секретар – 0885681735

05762

2224


2386

2277, 2346


2488



27.

с. Черна

= Кмет – 0882020967

= Ст. специалист АФО

= Училище директор – 0885988519

= ЦДГ

= Поща


= Читалищен секретар – 0885681736

05776

3377


3377

3225


3283

3322

3241, 845251

05767/2261







Населени места с кметски наместници

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

1.

с. Бдинци

= Кметски наместник – 0882020903

= Земеделска кооперация


05764

2474


2476



2.

с. Богдан

= Кметски наместник – 0882020905



05719

2516

2784


3.

с. Владимирово

= Кметски наместник – 0882020910

= Ст. специалист АФО

= Здравна служба

= Училище директор – 0885979095

= ЦДГ


= Поща

= Земеделска кооперация

= читалищен секретар – 0885681710


05764

2377


2377

2373


2567

2568


2322

2266, 2239


2235


2282


4.

с.Вратарите

= Кметски наместник – 0882020912

= Земеделска кооперация


05782

2477


2478

2499


5.

с. Врачанци

= Кметски наместник – 0882020913

= Асфалтова база – БКС

= Пътно строителство – 0886497872



05784

2276


2238





6.

с. Генерал Колево

= Кметски наместник – 0882020914



05766

2277




7.

с. Долина

= Кметски наместник – 0882020917

= Земеделска кооперация

= Разсадник



05768

2277


2226

2270

2485


8.

с. Добрево

= Кметски наместник – 0882020916



05781

2376

2267


9.

с. Драганово

= Кметски наместник – 0882020919



05719

2519




10.

с. Дебрене

= Кметски наместник – 0882020915



05712

2382

2577


11.

с. Дряновец

= Кметски наместник – 0882020964


0887750264









12.

с. Златия

= Кметски наместник – 0882020922



05718

4314

7318


13.

с. Камен

= Кметски наместник – 0882020923

= ЦДГ

= Земеделска кооперация




05767

2265


2476

2470





14.

с. Крагулево

= Кметски наместник – 0882020927




05776

3381

3253


15.

с. Котленци

= Кметски наместник – 0882020926

= ЦДГ

= Поща


= Читалищен секретар – 0885681715

05783

2377


2212

2322


834488



16.



с. Малка Смолница

= Кметски наместник – 0882020931

= Земеделска кооперация


05718

7374


7285




17.

с. Медово

= Кметски наместник – 0882020932

= Земеделска кооперация


05714

2281


2173






Населени места с кметски наместници

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

18.

с. Методиево

= Кметски наместник – 0882020933

= Поща

= ЗК “Агра” Дим. Митев – 0887859237



= ПТК “Методиево”

- Върбан Бонев- председател – 0895003350

= Читалищен секретар – 0885681719


05766

2377


2377

2312


2363


600549



19.


с. Миладиновци

= Кметски наместник – 0882020934



05765

2327

2253


20.

с. Ново Ботево

= Кметски наместник – 0889517847



05717

4318




21.

с. Опанец

= Кметски наместник – 088202938

= Дом за възрастни хора с деменция


05719

2518


2517




22.

с. Одринци

= Кметски наместник – 0882020936

= Земеделска кооперация

= СЕП “Водно стопанство”

= Поща

= Читалищен секретар – 0885681721



05768

2377


2266

2268


2322

2220



23.

с. Орлова могила

= Кметски наместник – 0882020939

= Земеделска кооперация


05717

4227


4324

4493


24.

с. Пчелник

= Кметски наместник – 0882020950

= Земеделска кооперация


05767

2620


2623

2615


25.

с. Полковник Иваново

= Кметски наместник – 0882020957

= Земеделска кооперация


05765

2381


2573

2221


26.

с. Полк.Минково

= Кметски наместник – 0882020944

= Земеделска кооперация


05710

2488


2474

2332


27.

с. Пчелино

= Кметски наместник – 0882020949

= Земеделска кооперация


05713

2705





28.

с. Полк. Свещарово

= Кметски наместник – 0882020945

= Земеделска кооперация

= Кланница



05783

2280


2226

2330

2477


29.

с. Поп Григорово

= Кметски наместник – 0879161202

= Земеделска кооперация

= ЕТ „Статев”



05715

4277


4272

4266

4286


30.

с. Поручик Гешаново

= Кметски наместник – 0882020947



05714

2083





31.

с. Приморци

= Кметски наместник – 0882020948



05763

2270




32.

с. Прилеп

= Кметски наместник – 0882020915

= Чифлика „Чукурово”


05761

2286


2576




33.

с. Росеново

= Кметски наместник – 0882020951

= Специалист АФО

= Здравна служба

= ЦДГ

= Земеделска кооперация



= Кланица - 0897929124

= Читалищен секретар – 0885681725



05760

2377


2377

2473


2364

2668, 2777



2399





Населени места с кметски наместници

Телефонен код

Служебен телефон

Домашен телефон

33.

с. Свобода

= Кметски наместник – 0882020953

Читалищен секретар – 0885681726


05781

2377





34.

с. Славеево

= Кметски наместник – 0882020954

= Читалищен секретар – 0885681727

= Земеделска кооперация

= Арендатор Господинов


05713


0888794579



35.

с. Сливенци

= Кметски наместник – 0882020955

= ЦДГ


05711

5422


5384

5572


36.

с. Стефан Караджа

= Кметски наместник – 0882020959

= Специалист АФО

= Училище директор – 0885988453

= ЦДГ

= Земеделска кооперация



= Поща

= Читалищен секретар – 0885681729



05762

2377


2377

2388


2374

2361


2322

2535


37.

с. Самумилово

= Кметски наместник – 0882020952



05718

7677




38.

с. Соколник

= Кметски наместник – 0882020961



05712

2531

2350


39.

с. Тянево

= Кметски наместник – 0882020962

= Земеделска кооперация

= Читалищен секретар – 0885681732



05767

2335


2464

2553


40.

с. Хитово

= Кметски наместник – 0882020965

= Училище директор – 0885988509

= Читалищен секретар – 0885681734



05769

2313


2388






Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
info pages -> Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница