Кънева, Пенка ТодороваДата27.10.2018
Размер82 Kb.
#101963

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Кънева, Пенка Тодорова

Адрес
Черни връх № 32, гр. Велико Търново, Република България

Телефон
062/ 63 58 53, вътр. 1606 - служебен

E-mail
p.kuneva@gmail.com
Националност
българка
Трудов стаж• Дати
  • 2013 - ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, доцент

  • 2009 - ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, главен асистент

  • 2006 - ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, старши асистент

  • 2003 - ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, асистент

  • 1995 - 2003 - ОУ “Бачо Киро”, гр. В.Търново, учител

  • 1991 - 1994 - ДДПВ, с. Страхилово, учител

Име и адрес на работодателя
Проф. д-р Христо Бонджолов, ул. “Теодосий Търновски” №1, гр. Велико Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска и научноизследователска дейност в областта на методиката на обучението по английски език в предучилищна и начална училищна възраст

Заемана длъжност
Преподавател, доцент

• Основни дейности и отговорности
  • Водене на лекционни, семинарни и практически занятия

  • Участие в работата на катедра “Начална училищна педагогика”

Образование и обучение• Дати
2009

ОНС “доктор” по методика на чуждоезиковото обучение (английски език)2003, 2004 специали-зации по ранно чуждоези-ково обучение

2002

ОКС „Бакала-вър” по английска филология
1995 специали-зация по английски език

1993 специали-зация по предучи-лищна педагоги-ка

1990

ОКС „Магистър” по предучилищна педагогика


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. св.Кирил и Методий” ПФ – катедра “Начална училищна педагоги-ка”

Френски културен институт, София

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ФФ, спец. “Английс-ка филоло-гия”

American University in Bulgaria, English Language Institute

ВТУ “Св. св.Кирил и Методий” ПФ – спец. “Предучи-лищна педаго-гика”

ВТУ “Св. св.Кирил и Методий” ПФ – спец. “Предучи-лищна педаго-гика”
• Наименование на придобитата квалификация
ОНС “доктор”

Сертифи-кати за профе-сионална квалифи-кация

Филолог, учител


Сертифи-кат за езиково обучение, TOEFL

Свиде-телство за длъж-ностна специали-зация

Детски учител

Други езици
АНГЛИЙСКИ

РУСКИ

• Четене
отлично

много добро

• Писане
отлично

добро

• Разговор
отлично

добро
преподавани научни дисциплини
Образователно-квалификационна степен “бакалавър”
Чуждестранна литература за деца (на английски език);

Чуждестранен фолклор за деца (на английски език);

Методика на обучението по чужд език (английски) в детска възраст;

Култура на Великобритания;Странознание на Великобритания;

Хоспитиране/ Текуща практика/Преддипломна практика по чужд език (английски) в началното училище / в детската градина.Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”
Лингвистични особености при усвояването на чужд език (английски) в детска възраст;

Методика на обучението по чужд език (английски) в детска възраст.Образователно-квалификационна степен „магистър”
Английски език като чужд в началното училище;

Англоезична грамотност;

Оценяване на чуждоезиковата компетентност на учениците в началното училище.


Образователна и научна степен „доктор”
Четене и писане в РЧЕО;

Стратегии за комуникация в РЧЕО.


Научни интереси
В областите: методика на обучението по съвременни езици, психолингвистика, начално ограмотяване по втори език, англоезичен фолклор за деца, нови информационни технологии в езиковото обучение, диагностика на знанията и уменията в езиковото обучение, педагогика на висшето образование.

Каталог: userinfo -> 629 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Творческа автобиография


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница