Книга-азбучник Формат хартия-офсет 70 г/м Двустранен печат. С твърди корици. Шита и подлепенаДата15.07.2018
Размер89.5 Kb.
ТипКнига


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изработване и отпечатване на акцидентни материали (деловодни документи, бланки и други печатни материали) за нуждите на Върховния административен съдВид артикул

Техническа характеристика

Книговезане

Образец №

1

2

3

4

5

І.

КНИГИ ЗА СЪДЕБНО-ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ

1.

Книга-азбучник

Формат А4.

Хартия-офсет 70 г/м2.

Двустранен печат.

С твърди корици.Шита и подлепена.

Надписана със златен бронз по образец.

Цвят син.

Кориците на книгите да са направени от дълготрайни материали с високо качество:

1. Да са с идеален прав ъгъл, с добре изпънати корици;

2. Да издържат на голямо натоварване;

3. Кориците да са залепени така, че книгите да са удобни - много широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на книжното тяло;

4. Подвързията да гарантира,че никакви страници от твърдото тяло няма да бъдат загубени или безследно изчезнали;

5. Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.


Обр. № 1

2.

Срочна книга за открити заседания

Формат А4.

Хартия-офсет 70 г/м2.

Двустранен печат.

С твърди корици.Шита и подлепена.

Надписана със златен бронз по образец.

Цвят зелен.

Кориците на книгите да са направени от дълготрайни материали с високо качество:

1. Да са с идеален прав ъгъл с добре изпънати корици;

2. Да издържат на голямо натоварване;

3. Кориците да са залепени така,че книгите да са удобни - много широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на книжното тяло;

4. Подвързията да гарантира,че никакви страници от твърдото тяло няма да бъдат загубени или безследно изчезнали;

5. Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.


Обр. № 2

3.

Срочна книга за закрити заседания

Формат А4.

Хартия-офсет 70 г/м2.

Двустранен печат.

С твърди корици.Шита и подлепена.

Надписана със златен бронз по образец.

Цвят червен.

Кориците на книгите да са направени от дълготрайни материали с високо качество:

1. Да са с идеален прав ъгъл с добре изпънати корици;

2. Да издържат голямо натоварване;

3. Кориците да са залепени така, че книгите да са удобни - много широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на книжното тяло;

4. Подвързията да гарантира,че никакви страници от твърдото тяло няма да бъдат загубени или безследно изчезнали;

5. Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.


Обр. № 3

4.

Докладна-тетрадка

Формат А4.

Хартия-офсет 70 г/м2.

Двустранен печат.

С твърди корици.Шита и подлепена.

Надписана със златен бронз по образец.

Цвят син.

Кориците на книгите да са направени от дълготрайни материали с високо качество:

1. Да са с идеален прав ъгъл с добре изпънати корици;

2. Да издържат на голямо натоварване;

3. Кориците да са залепени така, че книгите да са удобни - много широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на книжното тяло;

4. Подвързията да гарантира, че никакви страници от твърдото тяло няма да бъдат загубени или безследно изчезнали;

5. Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.


Обр. № 4

5.

Описна книга

Формат А3.

Хартия-офсет 70 г/м2.

Двустранен печат.

С твърди корици.Шита и подлепена.

Надписана със златен бронз по образец.

Цвят син.

Кориците на книгите да са направени от дълготрайни материали с високо качество:

1. Да са с идеален прав ъгъл с добре изпънати корици;

2. Да издържат голямо натоварване;

3. Кориците да са залепени така, че книгите да са удобни - много широка разкриваемост, удобни за работа, без да има опасност от разпадане на книжното тяло;

4. Подвързията да гарантира, че никакви страници от твърдото тяло няма да бъдат безследно изчезнали;

5. Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.


Обр. № 5

ІІ.

ДОКУМЕНТИ НА ХИМИЗИРАНА ХАРТИЯ

1.

Съобщение за обжалване в 5-членен състав

Формат А5.

Хартия - безконечна, химизирана в два екземпляра (лице и дубликат - в различни цветове).


Обр. № 6

2.

Съобщение за обжалване на дело

Формат А5.

Хартия - безконечна, химизирана в два екземпляра (лице и дубликат - в различни цветове).


Обр. № 7
ІІІ.

ПЛИКОВЕ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1.

Плик за призовки

Формат А5.

Хартия - бяла, непрозрачна.

Плътност 100%.


Самозалепваща се лента. Надписан по образец с черен шрифт.

Обр. № 8

2.

Плик за кореспонденция

Формат 35/26 см.

Хартия - бяла, непрозрачна.

Плътност 100%


Самозалепваща се лента. Надписан по образец с черен шрифт.

Обр. № 9

3.

Плик за

кореспонденцияФормат 40/30 см.

Хартия-кафява, подсилена.

Плътност-100%.


С разширено дъно. Самозалепваща се лента. Надписана с черен шрифт.

Обр. № 10

ІV.

ПАПКИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО

1.

Папка за образуване на административно дело

Формат А4, с оширен гръб.

Хартия-картон.

Корици твърди. Прегъната с машинка с десет перфорации, към машинката допълнително картонче.

Надпис на корицата по образец в цвят:

- зелен - 20-1

- син - 20-2

Цвят на корицата: бял


Обр.№11

2.

Папка за образуване на административно дело

Формат А4, с оширен гръб. Хартия - картон

Твърди корици с червен цвят. Прегъната с машинка, с десет перфорации, към машинката допълнително картонче. Надписана по образец на първа корица - челно и гръб с черен шрифт.

Обр. № 12


Твърди корици с лилав цвят. Прегъната с машинка, с десет перфорации, към машинката допълнително картонче. Надписана по образец на първа корица - челно и гръб с черен шрифт.

Обр. № 13

V.

ПЕЧАТНИ БЛАНКИ И БРОШУРИ

1.

Печатна бланка за дело - първи лист

Формат А4.

Хартия - офсет, бяла.

Плътност - 80%.


Надписана по образец с черен шрифт.

Обр. № 14

2.

Печатна бланка за дело - "Четвърти лист"


Формат А5.

Хартия - офсет,бяла.

Плътност - 80%.


Надписана по образец с черен шрифт.

Обр.№15VІ. Подвързване на "Държавен вестник", Бюлетин на ВАС, съдебни актове и други.

За извършване на подвързването чрез подшиване изпълнителят осигурява твърди корици формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене (способност да се запазва химически и физически стабилна за продължителен период от време) и голяма дълготрайност (издръжливост на износване и раздиране при използване).

Всички материали на корицата трябва да имат достатъчно гладка повърхност, така че да не допускат задържане на прах.

Компонентите на подвързията (материал на корицата, картони, вътрешен слой на картона, лепило за подвързията и прилепени форзаци) трябва да оформят завършена конструкция на подвързията, която не се деформира.

Подвързията да е направена от материал, който позволява книгите да се съхраняват, подреждат и класифицират. Мястото, което заемат, да е компактно.

VІ. Други печатни материали по договаряне с Възложителя

Възложителят ще договаря изработването на специални образци на печатни материали.

Участникът да представи актуален Каталог, който да съдържа предложение за изработване и асортимент на следните материали:

1. календар-бележник;

2. работен календар,;

3. настолен календар;

4. химикалки;

3. други печатни материали – луксозни торбички,брошури, картички ,чанти и други.

Предлаганите в Каталога печатни материали трябва да с естетическа стойност, да са подходящи за дейността на съда и да се изработват от висококачествени материали. Всички материали ще бъдат с логото на Върховния административен съд.

Възложителят одобрява артикулите и асортимента на печатните материали,които ще се изработват с конкретна заявка. Количествата ще се уточняват допълнително при заявката.

Възложителят може да възложи изработването на печатните материали и по индивидуален проект,които за целта се изготвя от изпълнителя , съобразно специфичните изисквания на възложителя.

За всеки артикул се договаря единична цена,която остава непроменяема за срока на договора.Забележки :

1. Количествата на горепосочените печатни материали от техническата спецификация се определят съобразно нуждите на административните звена на ВАС при всяка конкретна заявка за изработване на акцидентни материали.

2. Всеки участник да представи сертификати за произход и качество, издадени на производителя, които доказват, че влаганите от него материали и консумативи, от които ще се изработват акцидентните материали, отговарят на БДС или ЕН, или еквивалентни.

3. Всеки участник да представи по една изработена мостра на:

- обр. № 5 "Описна книга";

- обр. № 11 ”Папка за образуване на административно дело”;

- обр. № 14 ”Печатна бланка за дело - първи лист”.

4. За доказване на качеството на материалите (хартия, картон, други хартиени изделия), от които ще се изработват мострите на образците от техническата спецификация, посочени в т. 3, да се представят протоколи за изпитвания от акредитирана лаборатория за всеки вид хартия, удостоверяващи характеристиките й.5. Възложителят си запазва правото в срока на изпълнение на поръчката да поръчва и други артикули, които няма да се различават по технически характеристики и книговезане от посочените артикули в техническата спецификация.
6. Всички образци на артикулите от Техническата спецификация са на разположение при възложителя , всеки работен ден от от.9 до 11 часа при Добромир Шабанов – ст.специалист „СМЗ” тел. 02/9404375, ст1. сутерен в сградата на ВАС.
Изготвили:
Главен експерт - ОП на ВАС: ……………………………

/Красимира Георгиева/
Старши специалист "СМЗ" на ВАС: ……………………………

/Добромир Шабанов/
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница