Книга "Физика на вярата" e нещо изключително рядкостраница1/10
Дата23.07.2016
Размер1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Физика на вярата

Татяна и Виталий Тихоплав
Уважаеми читатели! Смятам, че предложената на вашето внимание книга “Физика на вярата” e нещо изключително рядко.

Сигурен съм, че авторите на тази книга са внимателни наблюдатели и задълбочени учени, посветили труда си на едно дело с изключителна важност – да просвещават хората в духа на високата нравственост и научния подход към истината.

В книгата лесно, просто и интересно се разказва за реални парапсихологични и паранормални факти, цитират се мъдри мисли на изтъкнати хора, съумели да прогледнат отвъд чертата към Тънкия Духовен Свят. В книгата убедително се разказва за взаимовръзката на науката с религията, за необходимостта от сливането им в единно развиващо се знание – за това говорят представителите на световната наука и религиозните дейци.

В книгата достъпно се разказва за най-новите изключителни постижения на теоретичната и на практическата физика; за откриването на петото фундаментално взаимодействие – информационното; за Физическия Вакуум и торсионните полета. Тези забележителни научни открития позволиха на учените да разберат същността на Тънкия Свят, да обяснят природата на Съзнанието, Мисловната дейност, Душата и да признаят Абсолюта.

Книгата учи хората на най-важното в техния живот: да обичат Живота, да обичат хората, да обичат и пазят Природата.

Внимателно четете книгата “Физика на вярата”. В процеса на четене внимателно наблюдавайте реакцията си. Сигурен съм, че след като прочетете тази интересна книга, много неща ще ви се изяснят и ще станат по-разбираеми за Вас.

Академик А.И.Федотов, Президент на Санкт-Петербургската инженерна академия, Санкт-Петербург, 18 август 1999 г.

ОТ АВТОРИТЕ

На границата с третото хилядолетие Русия бе постигната от зла участ. Прекрасната ни волна и просторна страна с очи като синчец, се оказа под игото на плътно тъмно поле от негатив­на енергия, което се проявява в почти ежеднев­ни катастрофи от техногенен характер, природни ката­клизми, въоръжени конфликти, умишлено органи­зирани взривове и пожари. Какво става? Защо?

Преди няколко години в телевизионното предаване “Моментът на истината”, журналистът Л. Караулов зададе следния въпрос на ръководителя на известната днес фирма “Аерофлот”: “Смятате ли за нормално един ръководител на фирма да разполага с огром­ни лични доходи, а в същото време академик Д. С. Лихачов да получава мизерна заплата?” Отговорът бе потресаващ: “Значи, академик Лихачов сега просто не е необходим”. Ето защо - след като “академик Лихачов не е необходим” - наемници убиват “необходимите” ръководители, взривяват жилищни сгради и подлези; затова расте духовната и нравствена празнота в обществото.

Чувството на безсилие, депресия и равнодушие на едните и цинизмът, алчността, злобата и ненаситността на другите създадоха това негативно енергийно поле, което днес задушава Русия!

Сега това осъзнават много учени, религиозни деяте­ли, високоразвити в нравствено отношение членове на обществото. Нещо повече, те правят всичко възможно за спасяването на страната и хората. Ние всички започваме да го проумяваме — бавно, мъчително, недоверчиво и плахо. Пътят на духовното възраждане и нравственото пречистване е дълъг и труден. И всеки, който може, следва да внесе своята лепта в това благородно дело.

Предлаганата книга “Физика на вярата” е призвана да способства за духовното и нравствено възраждане на човека и обществото.

С разбирането, че колкото и да повтаряш “халва, халва", в устата ти по-сладко няма да стане, авторите очевидно са избрали най-ефективния начин за информиране на читателя: те използват доказани и обяснени от науката факти, потвърждаващи че Тънкият Свят, фините човешки тела, Душата, Духът, физическата основа на съзнанието и мисълта са реалност.

В първата глава на книгата - “Науката признава съществуването на Твореца” - инте­ресно и убедително се разказва за сливането на науката с религията. Науката и религията са двете крила, които ще помогнат на Русия “да полети”, но затова е необходимо научните доказателства на религиозните истини да стигнат до колкото може повече хора в страната.

Не случайно акад А.Е.Акимов. от Руската академия за естествени науки пише: “Физиката признава Свръхразума!” Акад. П.Бехтерева, член на Руската академия на медицинските науки и на Руската академия на науките казва: ”Бог съществува!”, а президентът на Руската Академия на Науките акад. Ю.Осипов от високата трибуна на Всемирния Руски Народен Събор открито заяви: “Учените стигнаха до извода за съществуването на Твореца!”

Директорът на Центъра по физика на вакуума, занимаващ се с изсле­двания на Тънкия Свят акад. Г.И.Шипов от РАЕН казва: “Аз твърдя, че съществува нова физическа теория, създадена в резултат на развитието на представите на А.Айнщайн, в която се появява едно ниво на реалността, синоним на който в религията се явява Бог - една реалност, носител на всички признаци на Божественото. Твърдя само това. Не знам, как е устроено това Божество, но то реално съществува. Не е възможно да Го опознаем и “изучим” с нашите методи. Науката не доказва, а само казва, че Бог съществува.”

От изключителна важност е, всеки жител на страната ни да разбере и почувства в сърцето си, че над всички ни е Бог! Всеки е свободен да вярва или не на религиозните твърдения, но когато за това започва да говори науката, опираща се на теоретични и практически изследвания и неопровержими факти, всеки един от нас следва да преразгледа възгледите си и да направи преоценка на жизнените си ценности.

За да могат научните доказателства на религиозните истини да станат разбираеми за широк кръг читатели, във втората глава на книгата “Научни аспекти на тайните на Мирозданието” интересно и увлека­телно са изложени основите на физиката - от етера на Нютон до теорията на физическия вакуум на Г.И.Шипов. Този сложен материал е изложен в една проста, достъпна и рабираема система, в която изследванията на Нютон, опитите на Физо и Майкълсън, теорията на относителността на Айнщайн, квантовата механика, изключителните трудове на Дирак и, най-накрая, уникалните изследвания на академик Г.И.Шипов и трудовете на Института по теоретична и приложна физика неумолимо водят читателя към физиката на Тънкия Свят, опознаването на която води до разбиране на природата на съзнанието, мисълта, Единното Информационно Поле и Колективния Разум. Следва да се подчертае, че втора глава съдържа прекрасен методически материал за изучаване на физика от ученици и студенти. Ще отбележим като досаден куриоз, че най-забележителните научни разработки от последното десетилетие, кардинално променящи нашия светоглед, до ден-днешен не присъстват в учебната литература.

В третата глава на книгата - “Информация, съзнание, човек”, в увлекателна форма се обясняват най-сложни понятия за информацията и съзнанието, разглежда се същест­вуването на човека в торсионните полета - носи­тели на информацията, съобщават се сензационни научни факти, получени предимно от руски учени. Интерес представ­лява научната версия за сътворяването на Света, която е в пълно съответствие с възгледите на професор Е.Р.Мулдашов.

Книгата “Физика на вярата” е призвана да помогне на читателя в това трудно време да намери в себе си онази вътрешна духовна сърцевина, която ще му помогне да устои на всякакви трудности, да премине през всякакви изпитания.
Предговор

Ако Бог не съществува, животът би бил абсурден. Той не би имал нито смисъл, нито ценности, нито цел. У. Крейг

Мръкваше. Вървях по дясната страна на Невски проспект в посока към Адмиралтейството. Недалеч от Дома на Книгата забелязах голяма група хора в градинката пред Казанския Събор. Те бурно обсъждаха нещо с вдигнати нагоре глави, сочейки с ръце към небето. Пресякох улицата и се приближих.

— Вижте, вижте, това е Бог! Това е Бог! — викаха едни.

— Къде? Къде? Не виждам! Не виждам! – питаха други. Една млада майка с малката си дъщеричка привлякоха вниманието ми. Момиченцето, дърпайки майка си за ръката, сочеше към небето и викаше:  • Мамо! Мамо! Виж! Ето, виж го!

А майката развълнувано въртеше глава и със сълзи в гласа повтаряше:

  • Не виждам! Не виждам! Къде? Къде?

Вдигнах глава и изведнъж видях в небето едно голямо и добро лице. То ни гледаше така, както сигурно Гъливер е гледал страната Лилипутия. Много добре се виждаха очите, носът и устата. Челото и скулите някакси се сливаха с вечерното небе, различавайки се само леко по своя оттенък. Изведнъж усетих огромна радост да залива сърцето ми. Чувах гласа на една от жените до мен: “Не виждам! Не виждам! Къде? Къде?” А от моето гърло се изтръгна радостен вик: “А аз виждам! Виждам!” И в този момент изведнъж срещнах погледа си с Неговите големи, добри и кой знае защо кестеняви очи. Мисълта, че Той ме беше забелязал, ме изпълни с такова огромно щастие, че аз… се събудих.

Това беше сън. Но той остави в мен незабравимо впечатление. Дълго време се намирах под влиянието на този сън, докато един ден в мен възникна мисълта: “Може би това не е случайно? Може би аз зная и виждам, или мога да разбера и видя нещо такова, което не знаят и не виждат мнозина от хората около мен? И аз, в качеството си на учен, започнах да събирам сведения за научни разработки, потвърждаващи, че Бог, Тънкият Свят, фините човешки тела, безсмъртието на душата съществуват. Заедно със съпруга ми, също учен, няколко години наред изучавахме наличната литература, набавяхме си книги, ходехме по библиотеки, вниквахме в сухите и оскъдни сведения в областта на научните открития. Бяхме потресени: оказа се, че науката вече е напреднала изключително много в това направление.

Но болшинството от нас и до днес не знаят, че теоретичната физика вече е достигнала до признаването на Бога, успяла е да обясни феномена на човешкото съзнание и феномените на парапсихологията (такива като телепатията, телекинезата, левитацията, телепортацията и др.), потвърдила е съществуването на Тънкия свят, фините човешки тела, психичната енергия и съвсем сериозно търси начини да осъществи контакти с информационното поле на Вселената или със Съзнанието на Вселената.

Всичко това е станало възможно въз основа на новите научни концепции за физическия вакуум и торсионните полета. През последните десет години са направени такива открития, които довеждат до смяна на парадигмата и коренно ще променят, а вече и променят нашия светоглед.

Сензационните факти, разтърсващи въображението, от една страна и новите научни открития - от друга, все повече свидетелстват за необходимостта от съюз между науката и религията. Та нали религията съдържа знанията на предходните цивилизации, придобити от тях в резултат на изследвания и това са преди всчико знания за Бога и душата. Но възможно ли е в съвременното технократично общество да има искрена вяра в съществуването на душата и Бога? Съвременният човек едва ли би повярвал в приказки, на него му е по-близка научната обосновка на всяко едно твърдение. Дошло е вече времето, религиозните знания да бъдат осмислени от позицията на съвременната наука.

Оказва се, че научната концепция за физическия вакуум и теорията на тор­сионните полета са именно онези знания, които не са достигали за научното обяснение на Тънкия Свят, Съзнанието и психофизичните феномени. И до ден-днешен тези невероятни научни открития са малко известни на широкия кръг читатели. Све­дения за тях се публикуват основно в специализираните списания и брошури-препечатки с малък тираж. Като правило, в тях материалите са представени на езика на математиката и трудно могат да бъдат разбрани.

Оценявайки социалната значимост на последните научни открития за живота на всеки човек, авторите на книгата са си поста­вили задачата да напишат достъпна за широкия чи­тател книга за онази област в науката, която би му помогнала да се ориентира в най-сложните въпроси на битието, съзнанието, Тън­кия Свят, целта и смисъла на живота, душевните преживявания.

Като илюстрация към научните концепции, в книгата са публикувани изключително интересни материали на професор Е.Мулдашов от трансхималайската му експедиция, както и някои сензационни данни, до които стига науката.


Глава 1. Науката признава съществуването на твореца

    1. Науката и религията

Науката без религията е непълноценна, а рели­гията без науката е сляпа. А. Айнщайн

През 1992 г. в Рио-де-Жанейро се провежда Конференция на ООН по околната среда и развитието (ЮНСЕД), където не само са разгледани проблемите на икономическия растеж, но фактически за първи път в историята на нашата цивилизация са обобщени резултатите от икономическата дейност на човека на Земята. Те се оказват плачевни. В документите от Конференцията в Рио се констатира, че планетата е обхваната от глобална екологична криза. Заобикалящата ни природа е под заплахата от пълна деградация, която все повече се превръща в опасност за цялото световно стопанство. Социално-екологичната криза като дамоклев меч виси над цивилизацията ни.

Причините за глобалната екологична катастрофа са оче­видни за всички — това е нашата собствена стопанска дейност, насочена към задоволяване на растящите материални потребности на хората за сметка на все по-разширяващото се унищожение на природните богатства.

Тази ситуация до голяма степен може да се обясни с вкоренилата се в нашия мироглед представа за геоцентричната система на света, същността на която се изразява с формулата: Земята е центърът на Вселената, а човекът е венецът на творението. Цялата Природа е създадена от Бога за човека и служи на човека. За нас, пратениците на Бога на Земята, тази представа за мирогледно превъзходство е доста изгодна. И заедно с нарастването мощта на науката, се увеличава екплоатацията на тази лъжлива представа, служеща за реализацията на ефимерните цели за завоюване, покоряване и преобразуване на Природата. Едно сравнение: същото би се получило, ако живеещите в нас милиарди микроби изведнъж решат да преобразуват индивидуалния си носител – човека.

И тъй като подобен мироглед абсолютно не съ­ответства на реалните закони на мирозданието, възниква познатата ни странна ситуация, при която всички като че ли искат да направят добро, а се получава нещо лошо.

Човечеството днес стои на прага на самоунищоже­нието си от екологична катастрофа. Прекомерното замърсяване на атмосферата и океана се е прехвърлило и в околоземния Космос, където вече летят огромни ко­личества технологични отпадъци. Според прогнози на уче­ните, ако не бъдат взети някакви кардинални мерки, след 20-30 години човечеството ще започне бързо да изчезва от лицето на планетата.

С право може да се твърди, че към края на хилядолетието, въоръженият до зъби със знания Homo Sapiens разграби и прахоса съкровищниците на Природата, като при това отрови и собствената си среда на обитаване.

Основната причина, поставила човечеството на ръба на глобална екологична катастрофа, е бездуховността на нашата цивилизация. На състоялите се в Москва през 1998 г. Първи обществени слушания по Декларацията за правата на Земята, представителката на общественото движение Т. Романова заяви следното: “Главното е днес цялото човешко общество, всеки човек да осъзнае, че нашата бездуховна цивилизация се е насочила към удовлетворяване на прекомерно нарастващите - и в по-голямата си част излишни - потребности на физическото тяло, че човечеството е загубило целта на своето развитие и движение. Необходимо е цел на всеки човек и на обществото да стане преобразяването и духовното усъвършенстване в името на прехода на човечеството на ново ниво в еволюционното развитие – от разумния човек към духовния човек. “

Тази позиция намира подкрепа у много учени, в това чис­ло е проф. И.Н.Яницкий, който пише: “Основите на безуспешно решаваните досега еко­логични проблеми са заложени в нашата нрав­ственост”.

В развитието на нравствеността огромна роля може и е длъжна да изиграе религията.

На 8 декември 1988 г. в Москва и в четири американ­ски града - Ню-Йорк, Сан-Франциско, Бостън и Детройт - е извършено проучване на общественото мне­ние. Съветските граждани и американците отговарят на едни и същи въпроси. В Москва изследванията са организирани от Института по социология към АН на СССР, а в американските гра­дове - от фирмите “МАРТИЛА и КАЙЛИ” и “МАРКЕТ ОПИНИОН РИСЪРЧ”. Във всеки град са били анкетирани по хиляда човека над 18-годишна възраст, по метода на телефонното обаждане. Номерата на абонатите са случайно избрани от ЕИМ от общия списък на абонатите в града. От сто въ­проса в анкетата, три са били непосредствено свързани с ре­лигията.

Какво мрачно впечатление правят данните от анкетата в Москва! Да, седемдесетте години воинстващ ате­изъм са извършили своето черно дело. Колкото и да е тъжно, своя принос е дала и науката.

В древността научното и религиозното познание за света са били единни. Това се вижда добре от “Изумрудения Скрижал” на Хермес Трисмегист и в много други произведения.


Каталог: books -> new
new -> Тантриското преобразяване
new -> Красимира Стоянова
new -> Робърт Монро Пътуване извън тялото
new -> Програма за развитието на силите на мозъка. През 1978 г въз основа на разработените принципи той започва да обучава хора, а към 1980 г неговите лекции вече се ползват с колосален успех в цял свят
new -> Свръхсетивното познание Марияна Везнева
new -> Селестинското пророчество Джеймс Редфилд
new -> Съдържание увод първа част
new -> Книга 1 Е. Блаватска пред завесата „Джоан, изнесете нашите развяващи се
new -> Книга първа анастасия звънящият кедър
new -> Terry pratchett


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница