Книга и четене в португало- и испаноезичните страниДата05.01.2017
Размер157.86 Kb.
#11808


БИБЛИОТЕЧНИ И ИЗДАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕТСКАТА КНИГА И ЧЕТЕНЕ В ПОРТУГАЛО- И ИСПАНОЕЗИЧНИТЕ СТРАНИ

(Латинска Америка)
д-р Стела В. Георгиева
В света съществуват многобройни организации, работещи в сферата за популяризиране на детската книга както в регионален, така и в глобален мащаб. Широка дейност развиват предимно неправителствените фондации, създадени в името на каузата детската книга да бъде по-достъпна и по-добре разбрана от подрастващото поколение. Тези организации решават, дори частично, един съществен проблем: детската книга да достига по-лесно до децата, живеещи в някои бедни региони като Латинска Америка. Заедно с издателите, федералните власти и библиотечните институции в последните години са твърдо решини да справят с този проблем.

Най-голямата и авторитетна фондация, която функционира на територията на Латинска Америка, е Biblioteca Nacional de Brasil. Тя има двестагодишна история и е водещ фактор за развитието на детската книга в Бразилия. Тази важна национална институция успешно лансира идеята за детското четене и намира подкрепа в лицето на водещите книгоиздателски марки. За целта са разработени редица програми за развитие, подкрепени с научни трудове и публикации и по този начин показват за отличното познаване на проблемите от бразилските автори. Сред най-успешните проекти на Biblioteca Nacional de Brasil е „Programa de Coedição de Livros Sem Õnus” (“Съвместно редактиране на книги без заплащане”). Целта на програмата е да се създадат партньорства за развитие с различни издателски марки за по-мащабно представяне на бразилската култура под формата на книги и списания, както за възрастни, така и за деца в електронен и традиционен носител. Партньорствата се подновяват всяка година чрез споразумения за техническо сътрудничестно или под друга форма.

Впечатлява и проектът Programa de Intercãmbio de Autores Brasileiros no Exerior” - /Програма за бразилските автори в чужбина”. Целта му е да подпомага бразилските автори, включително и за деца, в чужбина, като им осигурява стипендии по време на тяхното пребиваване извън Бразилия. Най-често това са участия в различни литературни форуми, симпозиуми, кръгли маси и конференции и промоционални прояви за представяне на нови заглавия.

Програмата на Biblioteca Nacional de Brasil „Programa de Residência de Tradutores Esrangeiros no Brasil е насочена към преводачи, които вече са превеждали бразилски произведения за възрастни и деца, с цел да покриват разходите по своя престой докато пребивават в страната. По програмата специалистите имат възможност освен да се запознаят с популярните заглавия за възрастни и деца издавани в страната, също така да участват в организирани семинари и курсове от Националната библиотека1.

Националната библиотека на Бразилия, заедно с авторитетните организации A Agéncia Brasileira de Promoção de Exportaçõеs Investimentos /Apex Brasil/ и Camara Brasileira do Livro издават съвместен каталог за най-добрите заглавия, излезнали през календарната година. Информацията за тях идва директно от издателските компании и е представяна на PDF формат. Тази тенденция се превръща в традиция; с нейна помощ позволява на родителите и децата по-лесно да се ориентират при огромното жанрово разнообразие, преобладаващо на бразилския пазар, който всъщност е най-големият в Латинска Америка.

A Agéncia Brasileira de Promoção de Exportaçõеs Investimentos /Apex Brasil/ международна компания, която насърчава бразилските продукти и услуги, включително издателския бизнес и има за цел да привлече чуждестранни инвеститори в сектора, подкрепя бизнес кръга на книгоиздатели и подпомага участието им на международните панаири на книгата. Друга основна задача е проучването на международния пазар и утвърждаването на бразилската детска книга в него и привличането на чужди инвестиции2.

Camara Brasileira do Livro е една от най-престижните формации, обслужваща интересите на бразилските издатели. Създадена е на 20 септември 1946 г. в Сао Пауло с цел подпомагане на промоционалната дейност на бразилската книга и нейното рекламиране. В наши дни „Camara Brasileira do Livro” е един от основните организатори на форуми, свързани с детската книга и четенето в Бразилия. Интерес представлява организираните от нея интересни програми, стимулиращи и популяризиращи детското четене. За целта са създадени програми и проекти, одобрени от Министерството на културата и Министерството на образованието в Бразилия, Откроява се със своята креативност и гъвкавост, особенно по по въпроса при популяризиране на детската книга.

Един от най-успешните проекти е „Четенето в парка”, позволава включването на мобилни библиотеки, позволяващи на децата да се докоснат до любимите си автори и произведения. Проекта е носител на специална награда3.

Eдна от основните и водещи институции за популяризиране на детското четене в Аржентина е Fondación Leer. Създадена е през 1997 г. с основна цел: всички деца в Аржентина да имат достъп до книгите, които желаят да четат. Фондацията подписва редица споразумения с американската Reading Is Fundamental Ins, която още от далечната 1966 г. разработва програми за ограмотяване на децата в Аржентина. През 1997 г. е създаден и проект, чрез който където аржентински деца, произхождащи от семейства с доказано ниски доходи, се подпоагат финансово за закупуване на техните първи книги. През следващите години Fondación Leer разработва редица програми, като Proecto Libro Abierto (Проект Отворена книга), насочен към четенето в семейството. Цитираните проекти дават възможност на близо 2 000 000 деца да участват в различните програми, а голям брой книги да бъдат разпространени до деца, членове на семейства с ниска покупателна възможност. Водещи основни задачи на организацията са още грамотността в училище, грамотност в семейството, технологии на четенето, където се предлагат ръководни критерии за добра практика на учители и институции и др.4

Fondación Leerнееднократно е удостоявана за високи и иновативни постижения. Наградата Pregonero се пресъжда всяка година на Фондацията за нейната книгоразпространителска дейност за деца в Аржентина. Получава високото обществено признание на 23-тия Фестивал на детската и юношеската книга в Буенос Айрес през 2013 г. Удостоена е също с наградата на El Rotary Club в Буенос Айрес за насърчаване на детското четене през 2012 г., и пр.5

Има много места в Аржентина, които се оказват атрактивни места за четене и популяризиране на детската книга. Според авторитния аржентински вестник La Nacion осем библиотеките, намиращи се на територията на столицата Буенос Айрес, дават на децата неповторимата и необходима атмосефера с което да ги доближи до книгата6.

На първо място е библиотеката към издателство Eterna Cadencia, която организира едни от най-големите фестивали и форуми на книгата, включително и детската. Библиотеката позволява на читателите не само са четат любимите си книги, но също така да консумират храна и напитки, като по този начин карат аудиторията да се чувства уютно7.

Друго известно място е библиотеката към едно най-големите и известни издателства в Аржентина Colibroscopio. Намира се в сграда наречено Villa Crespo. Тук читателите могат заедно с библиотекарите да обсъждат различни книги, да поставят интересни и актуални въпроси, да пораждат дискусии и беседи. Самата обстановка предразполага децата и ги кара да се чувстват като у дома си, докато четат и разглеждат новите издания намиращи се в библиотеката8.

Книжарница за деца с прилежаща библиотека Libros de Oso е основана през 2006 г. Тук малчуганите се наслаждават на организирани четения, разказане на истории, представяне на книги и срещи на автори. Отредено е място, където децата могат да разгледат или прочетат книги от безплатната и специално създадена за тях библиотека и дори заемат книги за домашно четене. Инициативата, която несъмнено успешно мотивира детското четене и популяризира детска книга9.

Boutique de Libro e друга известна книжарница, коятоима клонове в страна и също предлага библиотека за свободен достъп до различни области, има специално създаден отдел за деца10.

Еl Ateneo Grand Splendid e едно необичайно място за библиотека. Помещава се в сграда, която в миналото е имала функциите на театър. Ремонтирана и модернизирана през 2000 г., тя е превърната в библиотека. Разполага с многобройни зали, в които са разположени десетки хиляди томове книги, като значителен мащаб е отреден на детския отдел. Библиотеката привлича посетители от всички възрасти с оригиналната фасада на сградата, разположението на залите и купула, който е дело на архитекта Nazareno Orlandi. Смятана е за една от най-големите библиотеки в Латинска Америка11.

Погледнато от икономическа гледна точка, 22% от издателския сегмент в страната се пада на детската книга. В нейното производство са ангажирани 30 издателства с национално значение, 60% от общия издателски дял се пада на изданията за деца. Продажбите са силно зависими от покупателната възможност на населението. Това е една от основните причини неправителствени организации като Fondación Leer и водещите издателски компании да спомагат книгите да достигат до населението и най-вече до най-малките си читатели. Освен чрез даряване на най-новите си заглавия от издателският си репертоар, авторитетните издателски марки чрез символични цени снабдяват с големи количества книжна продукция обществени и училищни библиотеки. Основните проекти, които спомагат за тази дейност, са свързани с четенето и популяризирането на детската книга. Продажбите се обявяват на специален Becklist и представляват 85% от общия пазар за детски издания12.

BIBLIOTECA BS-IBBY MÉXICO/ A LEER e водеща за насърчаване на детското четене, слушане и писане, основана през 1979 г. След дългогодишно пребиваване в неподходящи помещения, през 2012 г. благодарение на Fondació Alfredo Harp Helú , се премества в реновирана сграда, която е историческа забележителност и обявена за паметник на културата. Организатор е на Международния ден на детската книга, на един от основните панаири с международно значение на детската книга в Латинска Америка, домакин е на авторитетния XXXIV Международен форум посветен на детското четене, проведен на тема „Que todos sinifique todos” – „Нека всичко означава всичко” с над 970 участници от 66 страни.

Основната мисия тук е подтикване на обществото.

Към днешна дата BIBLIOTECA BS-IBBY MÉXICO/ A LEER притежава една от най-представителните колекции от заглавия за деца и младежи в страната, публикувани и издавани през последните три десетилетия.

В колекция „Препоръчителна литература” са включени всички най-важни произведения, издавани от 2001 до 2015 г. Колекция „Margadant” е създадена в в резултат на щедро дарение, уникална за Мексико. Книгите са написани от деца за деца на различни езици от различни епохи и географски ширини13.

Всяка година се публикува „Ръководство с предпоръчителни книги за деца и младежи” се явяват медиатор за родители и учители.

През годините са създадени т. нар. Los Binkosмалки библиотеки, които са разположени в различни региони на Мексико и осигуряват на децата качествени книги и серии за четене и насърчава тяхното мислени и готовност към диалог. Los Binkos са създадени през 1993 г. и днес те са над 71. Отнасят се към т.нар. мобилни библиотеки.2001-2006 г. А LEER IBBY MÉXICO взема активно участие в предварителния подбор на заглавията, които трябва да влезнат в учебната програма по литература от 3 до 6 клас.

През 2005 г. стартира Programa Nosotros Entre Livros – Програма за четене на глас в началните курсове в училище. Често участие тук вземат студенти доброволци.

През 2008 г. е създаден проект за подпомагане на хората с зрителни увреждания. Тя поражда идеята за включване на книги с т. нар. брайлова азбука и електронни книги да бъдат преведени мексиканския жестомимичен език и да позволят на хората с подобни проблеми да се насладят на литературата. Програмата впоследствие разработва и създава достъпни библиографии за деца и младежи с увреждания, с цел насърчаване на четенето и слушането.

През 2011 г. друг проект в партньорство с Националния автономен университет в Мексико сити има за цел да привлече възрастните хора – баби и дядовци като разказвачи и да доближи младото поколение към традиционното четене и разказване на истории14.

Независимо от многобройните успешни опити за популяризиране на детското четене в Мексико федералните власти все още наблююдават ниските темпове на неговото развитие.Тези тревожни статистики са направени от Академията за хуманитарни науки и Национално изследване на Reading.

Затова една от основните идеи тук е създаване на новаторска цифрова услуга, с която четенето да се превърне в удоволствие за потребителите й. Създаването на дигиталната платформа Lecto Geeks се фокусира върху развитието на методиката за четене на деца между 6–12 години, с цел повишаването на интереса им книгата. Услугата дава възможност за избор на темите, които подрастващите харесват. Платформата, която има месечен абонамент, генерира профил, според които детето ще печели точки с всяка прочетена книга. Съдържанието на Lecto Geeks е разнообразно. Преобладават тематични направления като: животни, наука, приключения и музика и т.н.15

В Латинска Америка успешно функционира неправителствената организацията El Banco del Libro във Венецуела. Нейните основни задачи са насърчаването на детското четене и популяризиране на детската книга в страната и Латинска Америка. Първоначално възниква като център за обмен на учебници и учебни помагала (от тук идва и името на организацията). Постепенно El Banco del Libro разширява дейността си в различни области като например развитието на мрежа от училищни библиотеки, както и специален отдел за даващ оценка и подбор на книги за деца и младежи.

Благодарение на добрите практики с национални и международни библиотечни институции и усилията, които се полагат през последните десетилетия за намаляване неграмотността във Венецуела, El Banco del Libro е носител на специални национални и международни награди, като Promoción de Lectura IBBY-ASAHI(1988), Astrid Lindgren(2007), специална награда за популяризирането на детската литература на Biblioreca Popular Madre Teresa de Calcuta в Буенос Айрес, Аржентина (2009) и пр.

Сред пилотните проекти на El Banco del Libro създадени с цел стимулиране на детското четене са:


  • Създаване на библиотечни мрежи, като например мрежата за обществени библиотеки в Каракас и училищните библиотечни мрежи;

  • Четирите мобилни библиотеки, които са разположени в труднодостъпни региони или селища, и позволяват на децата от тях да имат достъп до любимите си книги;

  • Проект за допълнително обучаване на библиотекари;

  • Разработването на специален проект Publicaciones de literature infantile, които се превръща в един от успешните съвместни програма с едно от водещите издателства в страната – Ediciones Ekaré;

  • Проект Bibliotherapy e създаден с цел да помогне морално на жертвите от Варгас, които през 1999 г., които преживяват едно от най-големите природни бедствия в региона;

  • Um Cemtro de Documentación, създаден с цел подпомагане и обслужване на студенти от цял свят.

  • Проект „Най-добрите книги за деца”, създаден 1980 г., присъжда ежегодната награда „Белите гарвани”. Наградата е стимул за издатели, илюстратори, автори и библиотекари, работещи в името на детската книга16.

Banco del Libro прави селекции на най-добрите книги, като ги разглежда на регионално и международно ниво.Успешните издания се подбират от компететно жури.

Журито се състои от изтъкнати имена в книгоиздателския бранш и специалисти на детската книга. Подходящ пример за тази дейност е селекцията на най-добрите книги за деца за 2016 г., направена от „Banco del Libro” във Венецуела. Журито в състав: Maria Angelica Bareto, Paula Acuna, Laura Sanchez и др., подбират най-интересните заглавия на детски книги от общо 389. Разделят ги в две категории:

1. „Най-добрите книги за деца”, като в подкатегорията заглавия от латиноамерикански автори с огромен интерес за 2016 г. са: „Cuentos a patadas” – с автор José Urriola, илюстратор Lucas Garcia на издателската марка „Ekaré”; „La màs densa tiniebla с автор Toño Malpica и илюстратор Joaquin Aragón, издателство El Naranjo и др. В другата подкатегория за преводни издания, в които преобладават световната детска класика и съвременни заглавия от Испания и други страни. Книгите са издавани от водещите латиноамерикански издателски марки. За най-добрите преводни преводни книги за деца тази година, журито определя „Красавицата и звяра” с илюстратор Nicole Claveloux, преводач Juan Gabriel López Guix, издател „Libros del Zorro Rojo”; Matador с автор Wander Piroli, илюстратор Odilon Maraes, преводач Beatriz Peña Trujillo, издателство Babel Books. Тук присъстват световноизвестните заглавия на детската класика „Спящата красавица”, „Пепеляшка” и др.

2. „Най-добрите книги за младежи”.

В тази категория „Banco del Libro” във Венецуела отрежда специално място на книгите „El libro de la suerte” /Книга на съдбата/ с автор Sergio Lairla и илюстратор Ana G. Lartitegui, издател „А Buen Poso” и „Sombras de nadie”, автор Alfredo Ruiz Islas, Издателство „Norma” и др.17

Лошото икономическо развитие, бедността и неграмотността сред децата в някои държави в Латинска Америка, поражда нова мотивация за справянето с наболелите проблеми. За целта се организират различни семинари и конференции. Един от водещите научни форуми с цел популяризиране на детското четене, които дава друг интересен поглед, е Seminario de literature infintil y jóvenil Colombia-Venezuela. Негови организатори са Comité del Libro Infintil de la Cámera Columbiana del Libro, Secretaria de Cultura, Fundación Gilberto Alzate Avendaño и Asociación Colombiana de Libreros Independientes /ACLI/18.

В друга латиноамериканска държава като Колумбия функционира Cámera Columbiana del Libro. Заедно със своите партьори – Министерството на културата и Националната библиотека на Колумбия, се организират разнообразни по своята специфика семинари и обучения за специалисти. Един от основните форуми, които се провежда ежегодно под нейна инициатива, е на 25 август 2016 г. Темата на семинара е „Използването и ползите на индентификационните кодове и публикации”. Събитието разглежда водещи въпроси, свързани с библиотечното и издателското дело – ISBN, ISSN, DOI и др.19

Колумбийската литература все по-активно участва на международни форуми. В периода 15-31 юни 2016 г. колумбийската книга, включително и детската е почетен гост на панаира на книгата в Лима.

В рамките на XII-ти Международен панаир на книгата в Панама от 16-21 август, Cámera Columbiana del Libro представя страната си с 680 нови заглавия и 1450 преиздадени издания в различни литературни жанрове на самостоятелен щанд с площ 36 кв.м. Преобладават графичните романи, поезия, детска литература на 22 водещи издателски марки. Преобладават имена на известни колумбийски писатели, като Pablo Montoya и Santiago Camboa20.

С цел мотивиране на четенето и популяризиране на детската книга Cámera Columbiana del Libro, е основен организатор на „Фестивал на детската и младежката книга”. Той се провежда всяка година през октомври месец, в него вземат участие водещи издателски марки, книготърговски вериги,библиотеки и училища.В рамките на последния проведен от 22 октомври до 1 ноември 2015 г., IX-ти Фестивал на детската и младежката книга вземат участие над 200 организации. Програмата е изключително богата и чрез нея могат да се проследят многобройни представяния на детски книги, промоции и изложби на атрактивни илюстрации от любими за децата произведения21.

Сред водещите издателски формации, представящи колумбийската детска книга на водещи международни форуми в Латинска Америка:

- Babel Libros S.A.S, Bogotá, Columbia22;

- Educar Ediciones S.A. Bogotá, Columbia23;

- En Tela Ltda, Bogotá, Columbia24;

- Editorial Tiempo de Leer SAS, Bogotá, Columbia25;

- Panamericana Editorial Ltda, Bogotá, Columbia26;

- Difusora Larousse de Columbia Ltda, Bogotá, Columbia27;

- Editorial GatoMalo, Bogotá, Columbia28;

- Rey Naranjo Editores S.A.S. Bogotá, Columbia29.

В Перу успешно функционира Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil – CIDILI IBBY PERU е институция с нестопанска цел. Създадена през 1980 г., създадена от Lilly Caballero de Cueto Част от IBBY INTERNACIONAL, която насърчава детското четене и популяризира детската книга в цял свят. Освен горепосочените функции има за цел намаляване на неграмотността, създаване на библиотеки за деца и юноши, насърчаване на научните изследвания в областта на детската литература, публикуване на книги и учебници, подпомагане на социално-културното развитие в областта детската книга, дава съвети и насоки на хората, работещи с деца: родители, библиотекари, учители, писатели, насърчават институции, работещи с децата.

С цел стимулиране на четенето сред малчуганите и популяризиране на книгата в Перу Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil създава интересни проекти, насочени към родителите, библиотекарите, учителите, организаторите на четене и пр.

Интерес представлява Творческия семинар за писане под надслов „Haz tu libro en el Dia del Libro( „Направи си книга в деня на книгата”). Проведен е на 2април 2016 г. в библиотеката в гр. Мирафлорес. Участие вземат деца от 3 до12 г.

Друг семинар Jugando con las parabras ( „Игра с думи”) – 7 юни 2015 г. децата от Алто Перу, област Chorrilos, чрез забавната игра на думи и четене влизат в прекрасния свят на книгата. Освен четене, тук са включени и други дейности като креативно мислене, разиграване на роли от любими детски приказки и мотивиране на детското творческото чрез книгата.

През август се провеждат интересни научни семинари за ученици, разделени на няколко части:

„Мотивация на четенето чрез изкуството” – състоял се на 19.08.2014 г. Основната цел тук е прочитането на определена история, според възластта на детето. Своето впечатление то трябва да изрази в рисуване, живопис или колаж като покаже най-силните моменти в произведението.

„Ръчна изработка на книга” – 22.08. 2014 г. Тук децата са предимно в 5 и 6 клас и семинара има зацел да покаже как се прави една книга, направени от картонени опаковки, опростени, но основни насоки при задължителното оформление на книгата.

Третият семинар има за цел да научи как децата да си направят сгъваема книга, като заляпят определени изображения и придадат необичайни форми. Насочен е към деца от 1 и 2 клас30.

Представените примери от различни португало- и испаноезични държави в Латинска Америка сочи устойчиви тенденции на различни държавни, библиотечни и издателски структури, които в сътрудничество с фондации и неправителствени организации насърчават и стимулират детското четене, съдействат за намаляване на грамотността и за успешно прилагане на разнообразни библиотечни и издателски практики в подкрепа на детската книга в един динамичен, разкъсван от социални противоречия и обществени катаклизми регион. В тези трудни условия личи желанието и на институциите, и на обществото в Латинска Америка да полага повече и по-пространни грижи за подрастващите. Отношението към детската книга е впечатляващ пример за успех на тези благородни и ориентирани към бъдещето на света тенденции.
1 www.bn.br/programas-de-fumento/


2 По този въпрос виж повече в специализираните сайтове: www.brasilianpublishers.com.br/catalogo2013/pdf/;

www.brasilianpublishers.com.br/catalogo2016/pdf/; www.btasil.gov.br.; www.publishinewsbrasil.com/; www.publishersglobal.com/dyrectory; www.apex-brasil.com.br/.

3 www.aner.org.br/camara-brasileira-do-livro-cbl-nova-diretoria/

4 www.leer.org/que-hacemos/

5 www.leer.org/quienes-somos/premios/

6 www.lanacional.com.ar/1834130-8-librerias-para-sentarse-a-leer/

7 www.eternacadencia.com.ar/

8 www.colibroscoprio.com.ar/


9 www.librosdeoso.com.ar/

10 www.boutiquedelibro.com.ar/

11 www.yenny-elateneo.com/


12 http://www.publishingperspectives.com/2013/08/argentina-exhibits-growing-professionalizacion-in-childrens-publishing/

13 www.ibbymexico.org.mx/conoce/programas-y-ambitos/biblioteca-bs-ibby-mexico-a-leer/


14 www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia/


15 www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/tic/5745-lectogeek-un-servicio-de-lectura-digital-para-ninos


16 www.mischiquiticos.com/especiales-de-fundaciones-ong/el-banco-del-libro-en-caracas-venezuela


17 www.revistababer.com/los-mejores-libros-para-ñinos-y-jóvenes-2016/

18 www.banrepcultural.org//blaa/seminar/

19 www.camlibro.com.co/jornada-de-capacitacion-usos-y-beneficios-de-los-codigos-de-indeficacion-de-las-publicacio/


20 www.camlibro.com.co/la-literatura-columbiana-estera-presente-en-la-feira-internacional-del-libro-de-panama/

21 www.lijcolumbia.com/9o-festival-de-libros-para-ninos-y-jovenes-2015/

22 Виж в: http://babellibros.com.co/

23Виж в: http://www.educar.com.co/

24 Виж в: http://emtela.com.co/

25 Виж в: http://www.tiempodeleer.com/


26 Виж в: http/www.panamericana.com.co/

27 Виж в: http://larousse.com.co/

28 http://www.editorialgatomalo.com/

29 http://www.reynaranjo.net/


30 www.cediliibbyperu.com/talleres.html/; www.cediliibbyperu.com/proyectos.html/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница