Книга на б-я (1985) Нанкинов и кол. (1997)страница1/7
Дата09.09.2016
Размер0.55 Mb.
#8632
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7Xxxxxx xxxxxxxx (Linnaeus, 1758)

xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Linnaeus, 1758)

Категория

Брой находища

Гнездова численост

(в двойки)Миграциона или зимна

численост (екз.)Тренд на

численосттаЧервена книга на Б-я (1985)
Нанкинов и кол. (1997)
Костадинова (1997)
Michev & Profirov (2003)
Нанкинов и кол (2004)
BirdLife (2004)
Атлас на Б-я (под печат)
Червена книга на Б-я (2005)
Природозащитен статус в Европа
Природозащитен статус в света

1б. Синоними на научното име в литературата за България (с автори и страници, до 2-3 синонима)

1в. До 2-3 широко използвани български имена (с посочване на източника, за предпочитане Пешев, Боев, 1962 или Симеонов, Мичев, 1991)

-


1г. Официално английско име (с посочване на източника, за предпочитане Snow & Perrins, 1997 или Svensson & Grant, 1999)

2a. Разред 2b. Семейство

Щъркелоподобни

Ciconiiformes
Чаплови

Ardeidae
3а. Общо разпространение (опишете го като държави, техни подразделения (щати, провинции и т.н.), за водни таксони на сушата - имена на езера, речни системи и т.н., за морски таксони - имена на речни устия, териториални води, FAO площи за култивиране на морски организми и пр.:


Гнездови ареал:

Зимуващ:
3б. Съвременно (1995-2005 г.) разпространение и численост в България (гнездовата численост да е в двойки, а при миграции и зимуване – в екз. Ако мястото не стигне, продължете описанието на отделен лист. Вписвайте само сигурните находища (по скалата на Hagemeijer & Blair,1997). Ако не знаете грида, попълвайте като находище № 2. Накрая посочете източника (ако са непубликувани данни на авторите, впишете името и датата – вж. находище № 5.)
3б – 1. Находища (само за видове с точков характер на разпространението):

1.

2.3.

4.

5.6.

7.

8.9.

10.
36б - 2. Райони на разпространение (само за видове с площен характер на разпространението) – описание в свободен текст с численост като може да се приложи карта като в първата Червена книга – вж. стр. 80, скален орел) :4a. Оценка за природозащитния статус. Като използвате системата на IUCN (версия 3.1), отбележeте в съответното прозорче с “Х” (и удебелете и подчертайте съответната категория за по-сигурно) една от следните категории:

Регионално изчезнал (RE)

Критично застрашен (CR)

Застрашен (EN)

Уязвим (VU)

Почти застрашен (NT)

Слабо засегнат (LC)

С недостатъчни данни (DD)

Видът не отговаря на критериите на IUCN, поради което не следва да бъде включен в новата Червена книга на България (в такъв случай не попълвайте точки 6-8 вкл).
Забележка: Ако е избрана една от категориите на застрашеност (CR, EN or VU), тогава всички критерии, подкритерии и суб-подкритерии за тази категория трябва да се посочат тук (напр. VU = A[1(a+b) + B[2] + C):

4б. Подчертайте съответната тенденция в размера на популацията на таксона (подчертайте и периода, за който се отнася тя):
В целия ареал (5, 10, 15, 20 г.): Увеличение Намаление Стабилна Неизвестна

В Европа (5, 10, 15, 20 г.): Увеличение Намаление Стабилна Неизвестна

На Балк. п-ов (5, 10, 15, 20 г.): Увеличение Намаление Стабилна Неизвестна

В България (5, 10, 15, 20 г.): Увеличение Намаление Стабилна Неизвестна


4в. Обосновка на оценката (като се посочи каква информация за популации и разпространение е използвана, предположения, допускания. За категорията “NT” отбележете кои критерии са почти изпълнени. За “DD” отбележете степента на недостатъчна информация (използвайте допълнителни листа, ако е необходимо).

5. Дата на оценката (ден/месец/година):


6. Имена на оценителя /оценителите7. Кратки бележки в свободен текст, за да се допълни или обясни вече въведената по-горе информация (използвайте допълнителни листа ако е необходимо):

7a. По таксономията (всякакви бележки, касаещи проблема)
7б. По разпространението и числеността в България (напр., големина, обилие (рядко, не често, обичайно и т.н.), брой и големина на субпопулациите, ако е известно, брой локалитети и степен на фрагментация)7в. Местообитания (преди попълване вж. Приложение А)

7г. Биология (с посочване особености на размножаването, плодовитост, храна и др.)

7д. Близки видове (до 3-4 реда)

7е. Отрицателно действащи фактори/заплахи (преди попълване вж. Приложение В)7ж. Предприети мерки за опазване (преди попълване вж. Приложение С)7з. Необходими мерки за опазванеКаталог: main -> Members -> michev -> redbook
redbook -> Уважаеми колеги
redbook -> Книга на България и не подлежи на коментар. При съкращаването на текста имайте предвид
redbook -> Сив жерав Обикновен жерав, турна, кокор Grus grus
redbook -> Iucn red List Categories and Criteria. Version 1 iucn, 2001 iucn red List Categories and Criteria. Version 1 (iucn, 2001) II. Преамбюл
redbook -> Къдроглав пеликан Бабуш, къдроглав бабуш, баба Pelecanus crispus
Members -> Програма за науката и това заслужава уважение. Румънските учени в чужбина, между които и Джосан, започват да си връщат усмивките
redbook -> Книга,т. 2, Животни; Указания за оформяне на статиите в Acta zoologica bulgarica


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница