Книга на мъртвите на древните египтяниPdf просмотр
страница108/108
Дата18.09.2022
Размер3.88 Mb.
#115104
ТипКнига
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
Kniga na myrtvite na drevnite egiptjani - 9852-b
Свързани:
korespondenciyata-v-deiinostta-na-predpriyatiyata
Издание:
Заглавие: Книга на мъртвите на древните египтяни
Преводач: Йордан Ватев
Година на превод: 1982
Език, от който е преведено: френски
Издател: ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя: София
Година на издаване: 1982
Националност: френска
Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София
Излязла от печат: октомври 1982 г.
Редактор: Афродита Василева
Художествен редактор: Тотко Кьосемарлиев
Технически редактор: Милка Иванова
Художник: Богдан Мавродинов
Коректор: Ина Антонова
Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/12585


427
ЗАСЛУГИ
Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на
Моята
библиотека
и нейните всеотдайни помощници.
http://chitanka.info
Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете
работното ателие
, за да научите повече.

Document Outline

 • Заглавна страница
 • Анотация
 • Елит Николов. Житейската философия на древните египтяни
 • 1
 • 1 глава
 • 2 глава. За да се живее след смъртта
 • 3 глава. За да се излезе към светлината на деня и да се живее след смъртта
 • 4 глава. Преминаване на небесния път в Ре-Стау
 • 5 глава. За да не се работи в отвъдното
 • 6 глава. Магическите фигурки
 • 7 глава. Минаването по гърба на чудовищния Апопи*
 • 8 глава. Преминаване през Аменти
 • 9 глава. След преминаването през гроба
 • 10 глава. Заклинание срещу враговете
 • 11 глава. Заклинания срещу враговете
 • 12 глава. За да се влиза и излиза по воля
 • 13 глава. Влизането в Аменти
 • 14 глава. За да се заличи срамът в сърцето на боговете
 • 15 глава. Химн в прослава на Ра
 • 16 глава
 • 17 глава. За да се влиза и излиза от отвъдния свят
 • 18 глава. (Жрецът казва:)
 • 19 глава. Корона на победа
 • 20 глава
 • 21 глава. За да си възвърне мъртвият властта на устата
 • 22 глава. За да си възвърне мъртвият властта на устата
 • 23 глава. Отварянето на устата на мъртвия
 • 24 глава. Заклинание за мъртвия
 • 25 глава. За да се върне паметта на мъртвия
 • 26 глава. За да се възстанови тялото на мъртвия
 • 27 глава. За да не бъде похитено сърцето на мъртвия
 • 28 глава. За да не бъде похитено сърцето на мъртвия
 • 29 глава. За да не бъде похитено сърцето на мъртвия
 • 30 глава. За да не бъде сърцето на мъртвия отблъснато
 • 31 глава. За да се прогонят духовете с глава на крокодил
 • 32 глава. Заклинания, за да се прогонят духовете с глава на крокодил
 • 33 глава. За да се прогонят злите духове-змии
 • 34 глава. За да се избягнат ухапванията на злите духове-змии
 • 35 глава. За да не бъдеш разкъсан от духовете-змии
 • 36 глава. За да се прогонят злите духове
 • 37 глава. Заклинанията на Изида и Нефтис
 • 38 глава. За да се живее чрез дихание (Папирус Ну)
 • 38 глава
 • 39 глава. За да се прогони злият дух Апопи
 • 40 глава. За да се прогони злият дух Ам-Аау*
 • 41 глава. За да се премахнат кланетата
 • 42 глава. За да се премахнат кланетата
 • 43 глава. За да не бъде отрязана главата на покойния
 • 44 глава. За да не се умира за втори път в отвъдното
 • 45 глава. За да се възпре разпадането на тялото в подземния свят
 • 46 глава. За да се живее отново в подземния свят
 • 47 глава. За да не бъде отнет тронът на мъртвия
 • 48 глава
 • 49 глава
 • 50 глава. За да не се търпи наказанието (Папирус Ну)
 • 51 глава*
 • 52 глава*. Заклинание против нечистотиите
 • 53 глава. Друго заклинание против нечистотиите
 • 54 глава. За да се диша въздухът в отвъдния свят
 • 55 глава. За да се диша въздухът в отвъдния свят
 • 56 глава. За да се диша въздухът в отвъдния свят
 • 57 глава. За да се придобие власт над водите в отвъдното
 • 58 глава. Друго заклинание, за да се придобие власт върху водите
 • 59 глава. Власт върху вдишването и върху водите
 • 60 глава. За да се отворят вратите на небето
 • 61 глава. Власт върху водите на небето
 • 62 глава. За да се пие вода в отвъдния свят
 • 63 глава. За да не бъдеш попарен, когато пиеш вода
 • 64 глава. Излизането на душата към светлината на деня
 • 65 глава. За да държиш под своя власт неприятелите
 • 66 глава. Излизането на душата към светлината на деня
 • 67 глава. За да се отворят вратите към отвъдното
 • 68 глава. Излизането на душата към светлината на деня
 • 69 глава. Излизането на душата към светлината на деня
 • 70 глава
 • 71 глава
 • 72 глава. За да се отвори път в отвъдното царство
 • 73 глава
 • 74 глава. За да си служиш с нозете
 • 75 глава. За да се отправиш към Хелиопол и за да заемеш там място
 • 76 глава. За да се сменя формата по желание
 • 77 глава. Превъплъщението на мъртвия в златен сокол
 • 78 глава. Златният сокол
 • 79 глава. За да се превъплътиш във владетел на боговете
 • 80 глава. За да бъдеш превъплътен в бог, който осветлява тъмнините
 • 81 глава. За да се превърнеш в свещен лотос
 • 82 глава
 • 83 глава. Да се превъплътиш в царствен феникс
 • 84 глава. За да се превъплътиш в чапла
 • 85 глава. За да се превъплътиш в жива душа
 • 86 глава. За да се превъплътиш в лястовица
 • 87 глава. За да се превъплътиш в змия
 • 88 глава. За да се превъплътиш в бог Себек
 • 89 глава. За да се слее душата с тялото в отвъдното
 • 90 глава. За да се запази паметта в отвъдното
 • 91 глава. За да не е душата пленена в отвъдното
 • 92 глава. За да се открие за душата и за сянката достъпът до гроба
 • 93 глава. За да не се плава към изток в отвъдното
 • 94 глава. За да имаш мастилница и дъсчица
 • 95 глава. За да се приближиш до Тот
 • 96, 97 глава. За да се приближиш до Тот
 • 98 глава. За да можеш да водиш лодка в отвъдното
 • 99 глава. За да водиш лодка в отвъдния свят
 • 100 глава. За да стане съвършен посветеният дух
 • 101 глава. За да се закриля лодката на Ра
 • 102 глава. За да се изкачиш в лодката на Ра
 • 103 глава. За да останеш до богиня Хатор
 • 104 глава. За да пребиваваш между великите богове
 • 105 глава. За да направиш дарове за нетленния двойник
 • 106 глава. За да се получат даровете
 • 107 глава
 • 108 глава. За да се познават душите на запад
 • 109 глава. За да се познават душите на запад
 • 110 глава
 • 111 глава
 • 112 глава. За да се узнаят мистериите на страната Буто*
 • 113 глава. За да се узнаят мистериите на Нехен
 • 114 глава. За да се узнаят мистериите в Хемену
 • 115 глава. За да се узнаят мистериите на Хелиопол
 • 116 глава. За да се узнаят мистериите на Хемену
 • 117 глава. За да се проникне в Ре-Стау
 • 118 глава. За да се премине Ре-Стау
 • 119 глава. За да се премине Ре-Стау
 • 120, 121 глава
 • 122 глава
 • 123 глава. За да се проникне във великия храм
 • 124 глава. За да се извършат превъплъщенията в царствения Феникс
 • 125 глава. Думи за произнасяне при влизането в светилището на Маат
  • 1
  • Изповед за отричане I (Папирус Ну)
  • Изповед за отричане II (Папирус Небесни)
  • Пред боговете на отвъдния свят
 • 126 глава
 • 127 глава. Химн за боговете на Херти
 • 128 глава. Химн в прослава на Озирис
 • 129 глава
 • 130 глава. За да станат съвършени посветените духове
 • 131 глава. За да се живее до Ра
 • 132 глава. За да се върнеш на земята и да видиш дома си
 • 133 глава. За да стане съвършен посветеният дух на покойния
 • 134 глава. За да стане съвършен посветеният дух на покойния
 • 135 глава. Думи, изричани при новолуние
 • 136 глава. За да се обикаля в лодката на Ра
 • 137 глава. Докато се пали огънят в отвъдния свят
 • 138 глава. Докато покойният влиза в Абидос
 • 139 глава
 • 140 глава. Да се произнася, когато божественото око е в зенита си
 • 141 и 142 глава
 • 143 глава
 • 144 глава. Влизането през Аритите
 • 145 глава. Пилоните на Сехт-Ианру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 146 глава
 • 147 глава
 • 148 глава. За да се снабдява мъртвият с дарове
 • 149 глава. (Четиринадесетте Иата)
 • 150 глава
 • 151 глава
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
 • 152 глава. За да изградиш къща на земята
 • 153 глава (А). За да се спасим от духовете-рибари
 • 154 глава. За да не загине тялото
 • 155 глава. За да се закрепи златен джед
 • 156 глава. За да се закрепи талисман от корналин
 • 157 глава. За да се закрепи на шията на покойния талисман, изобразяващ ястреб
 • 158 глава. За да се закрепи огърлицата от злато
 • 159 глава. За да се закрепи талисман Уадж от изумруд
 • 160 глава. За да се закрепи талисман Уадж от изумруд
 • 161 глава. За да си проправиш път към небето
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 162 глава. За да се създаде чувство за топлина под главата на мъртвия
 • 163 глава
 • 164 глава
 • 165 глава
 • 166 глава. Възглавницата на мъртвия
 • 167 глава. За да се донесе талисманът на Уджат
 • 168 глава. За да се получават даровете
 • 169 глава. За да се приготви погребалното легло на мъртвия
 • 170 глава. За да се приготви погребално ложе
 • 171 глава. За да се задържи върху трупа „дреха на чистотата“
 • 172 глава. Химн за изпълнение
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • 173 глава
 • 174 глава. За да се извърши преминаването на посветения дух през великата врата
 • 175 глава. За да не се умира повторно
 • 176 глава. За да не се умира за втори път
 • 177 глава. За да се съживи отново душата в отвъдния свят
 • 178 глава. За да се изправи трупът и да се възвърне зрението на очите и слуха на ушите
 • 179 глава. За да се върви от вчера към днес
 • 180 глава. Как да се отворят за посветените духове пътищата на отвъдния свят. Как да им се върне свободата на движенията, та те да могат с големи крачки да обхождат отвъдния свят и после да излизат от него. Как да им се даде възможност да извършат всички превъплъщения на една жива душа
 • 181 глава. За да проникнеш пред Озирис и неговите йерархии
 • 182 глава. За да стане Озирис траен, докато Тот прогонва враговете
 • 183 глава. Химн към Озирис
 • 184, 185 глава
 • 186, 187 глава
 • 188 глава. За да изградиш жилище в отвъдния свят и да проникнеш там с черти на човешко същество
 • 189 глава
 • 190 глава
 • Йордан Ватев. Бележка от преводача
 • Допълнителна информация
 • Заслуги


Сподели с приятели:
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница