Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранениестраница1/15
Дата27.11.2017
Размер3.09 Mb.
#35507
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД КЪРДЖАЛИ  1. Опис на регистрите на населението на град КЪРДЖАЛИ


От ... До ...
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазен,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползва се активно, Използва се

рядко, Не се Използва /

1.

1934 - 1945

262

Регистър на населението том I

Първа градска част,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

2.

1934 – 1945

264

Регистър на населението том II

Първа градска част,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко


3.

1934- 1945

434

Регистър на населението том III,

Първа градска част ,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко


4.


1934 – 1945

183

Регистър на населението , том I V

Първа градска част,

мах. Абдулатив


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

5.

1934 – 1945

295

Регистър на населението , том V

Първа градска част,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

6.

1936 – 1945

178

Регистър на населението , том VI

Първа градска част,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

7.

1936 - 1945

287

Регистър на населението, том VII

Първа градска част,

нов квартал


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

8.

1936 – 1945

140

Регистър на населението , том VIII

Първа градска част,

мах. Аблулатив


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

9.

1936 – 1945

159

Регистър на населението , том IX,

Първа градска част и Втора градска частАзбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

10.

1936 – 1945

398

Регистър на населението, том X,

Първа градска част и Втора градска частАзбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

11.

1936 - 1945

182

Регистър на населението , том XI

Втора градска частАзбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

12.


1936 – 1945

275

Регистър на населението , том XII

Втора градска частАзбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

13.

1936 – 1945

354

Регистър на населението , том XIII ,

Втора градска частАзбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

14.

1946 – 1955

76

Регистър на населението , том II

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

15.

1946 - 1955

79

Регистър на населението, том IV

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

16.

1946 – 1955

101

Регистър на населението , том V

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

17.

1946 – 1955

208

Регистър на населението , том VA

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

18.

1946 – 1955

125

Регистър на населението, том VI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

19.

1946 - 1955

208

Регистър на населението , том VIA

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

20.


1946 – 1955

192

Регистър на населението , том VII


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

21.

1946 – 1955

165

Регистър на населението , том VIIA

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

22.

1946 – 1955

196

Регистър на населението , том VIIБ

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

23.

1946 - 1955

93

Регистър на населението, том VIII

ул. “ Васил Левски “Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

24.


1946 – 1955

101

Регистър на населението , том VIII

ул.” Вардар ”,ул.“Велико Търново “

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

25.

1946 – 1955

113

Регистър на населението , том IX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

26.

1946 – 1955

289

Регистър на населението, том III -X

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

27.

1946 - 1955

227

Регистър на населението, том X A

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

28 .

1946 – 1955

194

Регистър на населението , том XI-XII

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

29.

1946 – 1955

197

Регистър на населението, том XIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

30.

1946 - 1955

160

Регистър на населението, том VII-XIII

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

31.

1946 – 1955

225

Регистър на населението , том I-XIV

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

32


1946 – 1955

88


Регистър на населението, том XV-XVI

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

33.

1946 - 1955

158

Регистър на населението, том XVII

ул.”Отец Паисий”, ул.”П.К.Яворов”,

ул. “П.Р.Славейков”


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

34.


1946 – 1955

219

Регистър на населението, том XVII

ул. “Пирин”, ул.”Рожен”Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

35.

1946 – 1955

173

Регистър на населението , том II-XVIII

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

36.

1946 – 1955

197

Регистър на населението , том XVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

37.

1946 - 1955

196

Регистър на населението, том XVIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

38.

1946 – 1955

199

Регистър на населението , том XVIII Б

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

39.

1946 – 1955

183

Регистър на населението , том XVIII - XX

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

40.

1946 – 1955

191

Регистър на населението, том XXI

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

41.

1946 - 1955

180

Регистър на населението, том XXII

ул. “Сан Стефано”, ул.”Средец”, ул.”Софроний Врачански”Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

42.


1946 – 1955

218

Регистър на населението, том XXII


Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

43.

1946 – 1955

396

Регистър на населението , том XXIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

44.

1946 – 1955

198

Регистър на населението , том XXIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

45.

1946 - 1955

197

Регистър на населението, том XXV

ул. “Иван Вазов”Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

46.


1946 – 1955

235

Регистър на населението , том XXV

ул. “Средна гора”,

ул. “Осми октомври”


Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

47.

1946 – 1955

218

Регистър на населението , том XXVI

ул.”Мадара”, ул.”Марица”, ул.”Македония” ...Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

48.

1946 – 1955

249

Регистър на населението , том XXVI

ул. “Неофит Рилски”,

ул. “Оборище”,

ул. “Омуртаг”,ул. “Осогово”

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

49.

1946 - 1955

106

Регистър на населението, том XXVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

50.

1946 – 1955

132

Регистър на населението , том XXIX

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

51.

1946 – 1955

190

Регистър на населението , том XXXI

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

52.

1946 – 1955

197

Регистър на населението, том LVI

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

53.

1946 - 1955

196

Регистър на населението , том LVIII A

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

54.


1946 – 1955

197

Регистър на населението , том LX


Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Използва се рядко

55.

1946 – 1955

197

Регистър на населението , том XCII

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

56.

1946 – 1955

196

Регистър на населението , том XCII A

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

57.


1946 – 1955

196

Регистър на населението , том XCII Б


Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

58.

1946 – 1955

143

Регистър на населението , том XCII В

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Използва се рядко

59.

1956 – 1979

90

Регистър на населението , том I

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

60.

1956 – 1979

75

Регистър на населението, том II

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

61.

1956 – 1979

54

Регистър на населението , том III

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

62.

1956 – 1979

46

Регистър на населението , том IV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

63.

1956 – 1979

55

Регистър на населението, том V

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

64.

1956 – 1979

77

Регистър на населението , том VI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

65.


1956 – 1979

81

Регистър на населението, том VII В


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

66.

1956 – 1979

150

Регистър на населението , том V II

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

67.

1956 – 1979

112

Регистър на населението , том VII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

68.

1956 – 1979

62

Регистър на населението, том VII Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

69.


1956 – 1979

102

Регистър на населението , том VIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

70.

1956 – 1979

125

Регистър на населението , том I X

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

71.

1956 – 1979

77

Регистър на населението , том X

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

72.

1956 - 1979

65

Регистър на населението, том XI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

73.

1956 – 1979

40

Регистър на населението , том XII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

74.

1956 – 1979

190

Регистър на населението , том XIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

75.

1956 – 1979

194

Регистър на населението, том XIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

76.

1956 - 1979

324

Регистър на населението , том XIII – XIII A

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Ползва се активно

77.


1956 – 1979

172

Регистър на населението, том XIV


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

78.

1956 – 1979

163

Регистър на населението , том X V

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

79.

1956 – 1979

55

Регистър на населението , том XVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

80.

1956 – 1979

65

Регистър на населението, том XVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

81.


1956 – 1979

194

Регистър на населението , том XVIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

82.

1956 – 1979

166

Регистър на населението , том XVIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

83.

1956 – 1979

128

Регистър на населението , том XVIII Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

84.

1956 - 1979

196

Регистър на населението, том XVIII В

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

85.

1956 – 1979

296

Регистър на населението , том XVIII Г

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

86.

1956 – 1979

196

Регистър на населението , том XVIII Д

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

87.

1956 – 1979

194

Регистър на населението, том XVIII Е

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

88.

1956 - 1979

196

Регистър на населението , том XVIII Ж

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

89.


1956 – 1979

154

Регистър на населението, том XVIII 3


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

90.

1956 – 1979

80

Регистър на населението , том XVIII И

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

91.

1956 – 1979

63

Регистър на населението , том XIX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

92.

1956 – 1979

77

Регистър на населението, том XX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно93.


1956 – 1979

39

Регистър на населението , том XXI


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

94.

1956 – 1979

184

Регистър на населението , том XXII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

95.

1956 – 1979

48

Регистър на населението , том XXIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

96.

1956 - 1979

38

Регистър на населението, том XXIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

97.

1956 – 1979

279

Регистър на населението , том XXV – XXV A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

98.

1956 – 1979

156

Регистър на населението , том XXVI – XXVI A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

99.

1956 – 1979

68

Регистър на населението, том XXVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

100

1956 - 1979

68

Регистър на населението , том XXVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

101


1956 – 1979

87

Регистър на населението, том XXIX


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

102

1956 – 1979

136

Регистър на населението , том XXX – XXX A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

103

1956 – 1979

140

Регистър на населението , том XXXI

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Ползва се активно

104

1956 – 1979

186

Регистър на населението, том XXXII – XXXII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

105


1956 – 1979

49

Регистър на населението , том XXXIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

106

1956 – 1979

71

Регистър на населението , том XXXIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

107

1956 – 1979

33

Регистър на населението , том XXXV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

108

1956 - 1979

108

Регистър на населението, том XXXVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

109

1956 – 1979

33

Регистър на населението , том XXXVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

110

1956 – 1979

106

Регистър на населението , том XXXVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

111

1956 – 1979

123

Регистър на населението, том XXXIX – XXXIX A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

112

1956 - 1979

55

Регистър на населението , том XL

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

113


1956 – 1979

27

Регистър на населението, том XLI


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

114

1956 – 1979

65

Регистър на населението, том XLII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

115

1956 – 1979

89

Регистър на населението , том XLIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

116

1956 – 1979

130

Регистър на населението, том XLIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

117


1956 – 1979

109

Регистър на населението , том XLV


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

118

1956 – 1979

110

Регистър на населението , том XLVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

119

1956 – 1979

55

Регистър на населението , том XLVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

120

1956 - 1979

66

Регистър на населението, том XLVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

121

1956 – 1979

104

Регистър на населението , том XLIX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

122

1956 – 1979

132

Регистър на населението , том L–L A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

123

1956 – 1979

72

Регистър на населението, том LI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

124

1956 - 1979

156

Регистър на населението , том LII-LIIА

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

125


1956 – 1979

95

Регистър на населението, том LIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

126

1956 – 1979

80

Регистър на населението , том LIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

127

1956 – 1979

93

Регистър на населението , том LV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

128

1956 – 1979

325

Регистър на населението, том LVI- LVI А

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

129


1956 – 1979

117

Регистър на населението , том LVII – LVII А


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

130

1956 – 1979

197

Регистър на населението , том LVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

131

1956 – 1979

134

Регистър на населението , том LVIII А – LVIII Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

132

1956 - 1979

196

Регистър на населението, том LVIII Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

133

1956 – 1979

141

Регистър на населението , том LVIII В

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

134

1956 – 1979

123

Регистър на населението , том LVIII Г

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

135

1956 – 1979

45

Регистър на населението, том LIX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

136

1956 - 1979

147

Регистър на населението , том LX - LXА

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

137

1956 – 1979

94

Регистър на населението, том LX Б


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

138

1956 – 1979

27

Регистър на населението , том LX В


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

139

1956 – 1979

118

Регистър на населението , том LXI

Азбучник

Община Кърджали

В лошо състояние

Ползва се активно

140

1956 – 1979

31

Регистър на населението, том LXII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

141


1956 – 1979

198

Регистър на населението , том LXIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

142

1956 – 1979

95

Регистър на населението , том LXIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

143

1956 – 1979

79

Регистър на населението , том LXIII Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

144

1956 - 1979

92

Регистър на населението, том LXIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

145

1956 – 1979

99

Регистър на населението , том LXV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

146

1956 – 1979

197

Регистър на населението , том LXVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

147

1956 – 1979

130

Регистър на населението, том LXVI А

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

148

1956 - 1979

1

Регистър на населението , том LXVI Б

-

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

149


1956 – 1979

67

Регистър на населението, том LXVII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

150

1956 – 1979

86

Регистър на населението , том LXVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

151

1956 – 1979

49

Регистър на населението , том LXIX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

152

1956 – 1979

51

Регистър на населението, том LXX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно153


1956 – 1979

73

Регистър на населението , том LXXI


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

154

1956 – 1979

76

Регистър на населението , том LXXII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

155

1956 – 1979

125

Регистър на населението , том LXXIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

156

1956 - 1979

138

Регистър на населението, том LXX IV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

157

1956 – 1979

63

Регистър на населението , том LXXV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

158

1956 – 1979

90

Регистър на населението , том LXXVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

159

1956 – 1979

135

Регистър на населението, том LXXVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

160

1956 - 1979

222

Регистър на населението , том LXXVII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

161


1956 – 1979

99

Регистър на населението, том LXXVII Б


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

162

1956 – 1979

97

Регистър на населението , том LXXVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

163

1956 – 1979

76

Регистър на населението , том LXXVIII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

164

1956 – 1979

106

Регистър на населението, том LXXIX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

165


1956 – 1979

39

Регистър на населението , том LXXX


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

166

1956 – 1979

137

Регистър на населението , том LXXXI – LXXXI A


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

167

1956 – 1979

78

Регистър на населението , том LXXXI Б

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

168

1956 - 1979

121

Регистър на населението, том LXXXII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

169

1956 – 1979

89

Регистър на населението , том LXXXII A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

170

1956 – 1979

97

Регистър на населението , том LXXXIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

171

1956 – 1979

97

Регистър на населението, том LXXXIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

172

1956 - 1979

111

Регистър на населението , том LXXXV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

173


1956 – 1979

72

Регистър на населението, том LXXXV A


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

174

1956 – 1979

55

Регистър на населението , том LXXXVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

175

1956 – 1979

94

Регистър на населението , том LXXXVI A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

176

1956 – 1979

114

Регистър на населението, том LXXXVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

177

1956 - 1979

63

Регистър на населението , том LXXXVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

178


1956 – 1979

87

Регистър на населението,

том LXXXIX
Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

179

1956 – 1979

82

Регистър на населението , том XC

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

180

1956 – 1979

86

Регистър на населението , том XCI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

181

1956 – 1979

97

Регистър на населението, том XCI A

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

182


1956 – 1979

97

Регистър на населението , том XCII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

183

1956 – 1979

50

Регистър на населението , том XCIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

184

1956 – 1979

59

Регистър на населението , том XCIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

185

1956 - 1979

44

Регистър на населението, том XCV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

186

1956 – 1979

56

Регистър на населението , том XCVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

187

1956 – 1979

94

Регистър на населението , том XCVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

188

1956 - 1979

67

Регистър на населението , том XCVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

189


1956 – 1979

74

Регистър на населението,

том XCIXАзбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

190

1956 – 1979

147

Регистър на населението , том C

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

191

1956 – 1979

116

Регистър на населението , том CI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

192

1956 – 1979

175

Регистър на населението, том CII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

193


1956 – 1979

37

Регистър на населението , том CIII


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

194

1956 – 1979

41

Регистър на населението , том CIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

195

1956 – 1979

146

Регистър на населението , том CV

Азбучник

Община Кърджали

Средно запазен

Ползва се активно

196

1956 - 1979

80

Регистър на населението, том CVI

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

197

1956 – 1979

136

Регистър на населението , том CVII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Ползва се активно

198

1956 – 1979

80

Регистър на населението , том CVIII

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

199

1956 - 1979

37

Регистър на населението , том C IX

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

200


1956 – 1979

17

Регистър на населението, том C X


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

201

1956 – 1979

154

Регистър на населението , том C XI


Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко

202

1956 – 1979

48

Регистър на населението , том C XIV

Азбучник

Община Кърджали

В добро състояние

Използва се рядко


Каталог: rna -> kurdzali
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
kurdzali -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
kurdzali -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение /община Централен
kurdzali -> Опис на регистрите на населението на община черноочене опис на регистрите на населението на село безводно
kurdzali -> Опис на регистрите на населението на община кирково
kurdzali -> От До /година на водене на регистър/ Брой страници


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница