Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранениестраница1/5
Дата23.01.2018
Размер0.85 Mb.
#51156
ТипКнига
  1   2   3   4   5
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГР.АРДИНО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1925-1935

1 – 170

І том Регистър за население

Азбучник

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

2.

1935 – 1946

1 – 216

І том Регистър за население

Азбучник

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

3.

1935 – 1947

217 – 455

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

4.

1935 – 1944

1 – 218

ІІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

В лошо състояние

Ползват се активно

5.

1935 – 1943

1 – 234

ІV том Регистър за население

Азбучник

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

6.

1946 – 1951

1 – 200

І том Регистър за население

-

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

7.

1946 – 1954

1 – 300

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

8.

1946 – 1953

301 – 517

ІІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

9.

1946 – 1958

1 – 93

ІV том Регистър за население

-

Ардино

запазени

Ползват се активно

10

1946 – 1957

1 – 275

ІV том Регистър за население

Азбучник

Ардино

Средно запазени

Ползват се активно

11

1958 – 1970

1 – 198

І том Регистър за населението

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

12

1958 – 1978

199 – 395

ІІ том Регистър за населението

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

13

1958 – 1979

396 - 596

ІІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

14

1958 – 1978

597 – 792

ІV том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

15

1958 – 1978

79 – 989

V том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

16

1958 – 1978

990 – 1186

VІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

17

1958 – 1978

1187-1391

VІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

18

1958 – 1978

1392-1585

VІІІ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активно

19

1958 – 1978

1586- 1777

ІХ том Регистър за население

Азбучник

Ардино

запазени

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛО АХРЯНСКО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1925

160

Регистър за население с.Родопско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

2.

1935

-

Регистър за население с.Родопско

-

Ахрянско

Неизползваем

-

3.

1946

200

Регистър за население с.Родопско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

4.

1946

189

Регистър за население с.Родопско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

5.

1958

83

Регистър за население с.Родопско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

6.

1925

60

Регистър за население с.Търносливка

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

7.

1936

86

Регистър за население с.Търносливка

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

8.

1946

80

Регистър за население с.Търносливка

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

9.

1958

96

Регистър за население с.Търносливка

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

10

1969

121

Регистър за население с.Търносливка

-

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

11

1925

73

Регистър за население с.Ахрянско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

12

1935

98

Регистър за население с.Ахрянско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

13

1948

129

Регистър за население с.Ахрянско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активно

14

1958

171

Регистър за население с.Ахрянско

Азбучник

Ахрянско

Средно запазени

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛО БАШЕВО

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1968

98

Том І Регистър за население

Азбучник

Башево

Средно запазени

Ползват се активно

2.

1968

94

Том ІІ Регистър за население

Азбучник

Башево

Средно запазени

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛО БОРОВИЦА

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1930

12 – 397

І том Регистър за население

-

Боровица

Лошо състояние

Ползват се активно

2.

1930

1 – 99

І том Регистър за население

-

Боровица

Лошо състояние

Ползват се активно

3.

1930

1-218

І том Регистър за население

-

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

4.

1936

1-85

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

5.

1940

1-89

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

6.

1946

1-142

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

7.

1946

1-113

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

8.

1946

1-58

І том Регистър за население

-

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

9.

1946

1-123

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

10

1946

1-80

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

11

1946

1-49

ІІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

12

1952

1-86

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

13

1952

1-114

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

14

1952

1-137

ІІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Средно запазени

Ползват се активно

15

1967

1-28

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Запазени

Ползват се активно

16

1969-70

1-198

І том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Запазени

Ползват се активно

17

1970

1-51

ІІ том Регистър за население

Азбучник

Боровица

Запазени

Ползват се активно


Каталог: rna -> kurdzali
kurdzali -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
kurdzali -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение /община Централен
kurdzali -> Опис на регистрите на населението на община черноочене опис на регистрите на населението на село безводно
kurdzali -> Опис на регистрите на населението на община кирково
kurdzali -> От До /година на водене на регистър/ Брой страници


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница