Книга на Тот, представляваща етапите на обучението. Ходът на обучението е даден чрез логично-принудителни съотношения на всяка една картинаPdf просмотр
страница23/28
Дата27.04.2022
Размер1.1 Mb.
#114192
ТипКнига
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Book of Toth bg
Свързани:
Lekzia 1
Евангелски изречения:
“Събуди се ти, който спиш, излез измежду мъртвите и Христос
ще те освети. Стани и върви. Бог не е Бог на мъртвите а на живите.”
БЕЗСМЪРТИЕ
“Картината, които изучаваме днес”, каза
Първосвещеника, “се нарича безсмъртие. Ти виждаш пра- теника на Боговете, стоящ на облак и свирещ на тръба.
Из гробовете излизат умрелите с издигнати ръце. Те пред- ставляват човечеството, което окончателно е обърнало гръб на гробовете. Те приветствуват с радост тръбния звук известяващ една нова епоха, епоха на безсмъртие. Не ще има вече смърт, болести, нито войни и несправедливости. Картина 20 произлиза от 19,значи от цялостния живот произлиза безсмъртие,
както при пълно здраве не може да има болест.
Сине мой, днес ти стоиш в края на пътя на Изида в книгата на Тот. Сега можеш да хвърлиш един поглед на твоето развитие. След като си се поучил от свещените книги, получил си обещанието,
че вратата на невидимия мир ще се открие (картина 2)дадено ти в устно поучение и обещанието е потвърдено (картина 5). След това си бил претеглен от безпристрастния съдия и си познал истина- та (картина 8), чрез това си добил смелост и магически сили и така си могъл да подчиниш силата на злото (картина 11). Ти си минал от раждане към раждане (картина 14) и накрая нямаш вече нужда от училището на земния живот и си се освободил от закона за принудителното връщане на земята. Ти си се отдал на Бога, слял си се с него (картина 17) и накрая на това си постигнал безсмъртието
(картина 20). Това, което е било обещано в началото, ти си достигнал.
Вратите на невидимите мирове се отвориха пред тебе. Позволено ти бе да погледнеш зад завесата.
Пътят на Изида, започващ с картина 2, има едно съотношение на числата, както на тези по пътя на Озирис. Но тук числата не се свеждат към картина 2, а към картина 3. С това ни доказва,
че поучението от книги не е най-главното, а главното е издигането на човека от духа. Този факт намираме потвърден математически. Окултната стойност на картина 2 по пътя на Изида е 3,
защото 1 + 2 = 3. Но 3 е духът, 3 е равно на 1 + 2 + 3 = 6. Картина 6 е любовта; 6 е равно на 21
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), а картина 21 е «Бог е във всичко». Но 21 е пак 3 и тъй се уверяваме, че окултната стойност на 2 е действително 3.
Сега да видим втората картина от пътя на Изида, тя е петата от нашата картинна галерия.
Сборът от цифрите 1 + 2 + 3 + 4 + 5 е равен на 15. 15 от себе си дава 1 + 5 равно на 6.
Окултната стойност на 6 е 21, на 21 е 3. Също и петата картина води към третата, само че с една обиколка през 15, която ни представя лъжа и несправедливост. Това значи, че в устното поучение се обяснява съществуването на несправедливостта и се хвърля светлина върху лъжата. Но и при устното поучение, както ни казват числата, изговорените думи се оживяват от духа.
Третата картина от пътя на Изида е 8, на книгата на Тот. Тази картина прави до известна степен изключение, защото не показва направо третата картина (духът) но на 9 - пилигрима.
Сборът на 8 = 1 + 2 +... ни дава 36. Но 36 е 9 (3+6=9). Окултната стойност на 9 е 45, а 45 е пак


56 9. Ти виждаш, че ние сме вплетени в един кръг, нямащ никакъв изход. Указанието на картина 8
(Истината) върху 9 (пилигрима) ни казва: «Познанието на истината ни прави пилигрими, или че истината, безспорната истина е, че сме странници тук.»
Сега да вземем 4
та картина по пътя на Изида - тя е 11
та на Тот. Тя символизира смелост и магически сили. Но смелост и магически сили са плод на духа, защото 11 води към 3, както ще видим.
Цифрите от 1 до 11 правят 66. 66 са равни на 12, а 12 е равно на 3.Тъй 11 ни връща към картина 3.
5
та картина по пътя на Изида (14) е «превъплъщение» и ни връща също към картина 3 (духът).
Цифрите от 1 до 14 са равни на 105. 105 е равно на 6, 6 е равно на 21, а 21 е равно на 3. Числата ни показват, че духът е, който ръководи преражданията и ги урежда.
Да вземем сега шестата картина по пътя на Изида - 17 по ред, която ни представя сливането на душата с Бога. Тази картина ни сочи пак към картина 9 и ни казва, че крайното сливане с Бога е целта на нашето скитничество. Да направим сега окултно събиране:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153. 153 е равно на 9, но 9 е равно на 45, а 45 пак е равно на 9. Попадаме в кръга, от който няма изход.
Тъй картина 17 (надеждата) ни води с голяма сигурност към картина 9 - странникът, което значи, че пилигримът със силата на духа сигурно ще постигне сливане с Бога.
Да видим сега картина 20, седма и последна по пътя на Изида, означаваща безсмъртието. Тази сочи веднага към картина 3. Ние събираме 1 + 2 + 3 +... 20 равно на 210. 210 е равно на 3. 2 + 1 +
0 е равно на 3. Това ни показва, че безсмъртието е дело и плод на духа.
Това бе учението на Изида.
Иди си в мир и ела тази вечер пак.
O
Бе среднощ. Духът на младия свещеник плуваше над заспалия град, придружаван от своя ръководител.
“Днес ще надникнем в небесната йерархия” - каза ръководителят. “Ела.”
Те полетяха през огромни пространства нагоре. Приближаваха се към сферата на първичните образи. създадени от мъдростта и волята на Бога, в момента, когато е решил да сътвори света и да постави в движение еволюцията на вселената.
Пред себе си младият свещеник видя една исполинска планина, издигащата се във висините в седем стъпала, всяко едно от които представляваше високо плато.
“Това са степените на могъщите” - каза ръководителят - “на тези, които тук виждат и знаят,
искат и могат, владеят и обичат, подчиняват се и служат.
На първото стъпало стоят духовете, наречени ръководители, наставници, привързани към от- делни човешки духове, за да ги ръководят през дългото им съществуване. Те са много на брой. Те светят, пазят, обичат и служат.
На второто стъпало са могъщите ръководители на съдбините на народите, както и изливащи влиянията си върху душата на всеки народ. Сега те са по-далеч от нас, но те се явяват като по- могъщи, по-светли, понеже са много по-велики и лъчезарни от тези на първото стъпало, които ръководят единичните човешки духове. Както духовете от първото стъпало водят хората стъпка след стъпка, чрез невидими нишки, възпитават ги и им дават да жънат, каквото са посели, същото правят и духовете от второто стъпало с народите. Но и те - народите - ще бъдат повлияни, за да се изпълни тяхната съдба, да носят последствията на своите заключения и да жънат каквото са посели, за да има навсякъде справедливост. Тези могъщи духове на второто стъпало са, които предизвикват между народите приятелство, но също така и омраза и отдалечаване, даже войни.
Защото войната, мечът, е големият преобразувател на политическите отношения на земята.
От един могъщ дух от третото стъпало, който владее и формира развитието на цялото човечество, се предизвикват и създават между духовете на второто стъпало съотношения и настроения, които се отразяват в отношенията на народите на земята.”
“Но ако хора и народи” - попита младият свещеник - “безволно бъдат настроени или повлияни от по-висши същества за приятелство или вражда, къде остава тогава тяхната отговорност?”
“Отговорността съществува. Тяхната воля е свободна. Те оформят само съдбата си. Но тога- ва вече няма избягване. Каквото са сели, трябва да жънат.


57
Висшите използват своята сила и величие в прекрасно задружна работа, само за да има справедливост, не да влияят върху сеенето, а само за да узрее жътвата.
Законът за причината и следствието е вечен.
А сега погледни духовете от третото стъпало. Те са още по-велики от тези на второто.
Светлината от техните лъчи, блестящият ореол, който ги окръжава, стига много надалеч. Всеки от тях е духът пазител на една планета, ръководещ нейното развитие и одухотворяване, а същев- ременно и съдбата и развитието на обитателите й, понеже едновременно със планетата те водят и жителите към по-висше състояние на съществуване.
Наблюдавай сега четвъртото стъпало.
Още по-голямо величие. Почти непоносим блясък облъчва тези могъщи духове. В безкрайното пространство се движат милиони слънца, всяко със своите придружаващи го планети. Тези слънче- ви системи образуват едно цяло, като една семейство или държава. Всяка от тях се управлява от едно възвишено същество, което има престол на слънцето, откъдето черпи живот. Върху по- горните стъпала 5, 6 и 7 са наредени в строга йерархична последователност все по-величествени духове, които виждат и излъчват много божественост. Представа за тяхното величие, мъдрост и мощ не можем да имаме. Нито бихме могли да понесем близостта им. Те са станали Богове, защото са близко до Бога.
Също и ти трябва да стигнеш някога там.
За днес достатъчно.”
Виене на свят, безсъзнание и свещеникът се събуди в храма на олтара.


58


Сподели с приятели:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница