Книга откровение 26. Описание на Божията църкваДата22.07.2016
Размер273.76 Kb.
#1046
ТипСеминар

Семинар върху библейската книга


ОТКРОВЕНИЕ
26. Описание на Божията църква
Добре дошли на семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 26, урок 25– “Описание на Божията църква”.

Вечни Татко, отново, Господи, идваме смирено в Твоето присъсвие и се заемаме с изумаване на Твоето свято слово. Когато тази вечер засягаме въпроса за Твоя народ на земята, ние Те молим да излееш Святия Дух в двойна мярка. Господи, нека твоите ангели да изгонят от тук сатана и всички негови представители, които причиняват проблеми и отклоняват вниманието. Моля Те, нека ясно да чуем Твоя глас. Затова, благослови ни сега, говори ни, Господи, вдъхнови ни и ни направи не само слушатели, но и изпълнители на Твоето слово. Молим се в името на Христа, амин.Добре, пастор Кийт, ще се видим на колко от въпросите ще можем да отговорим.

Първият въпрос. Има ли възраст, която е най-добрата за кръщение или просто трябва човек да разбира.

Библията не определя конкретна възраст. Ние изяснихме, че според Библията не трябва да се кръщават бебета, защото определени критерии като изповедта, покаянието, разбирането, приемането на вярата не могат да бъдат изпълнени при бебето. Според мен ако са достатъчно големи, за да разбират концепцията на спасението, на греха, подчинението и посвещението, тогава биха могли. Има разлика между отделните деца. Ние знаем, че те узряват на различна възраст. В библейски времена, едно момче се считало за мъж, когато стане на 12. Исус бе на 12 години, когато отиде за първи път в храма. Виждал съм младежи, които са демонстрирали готовност за кръщение много по-рано. Типично за момичетата е, че узряват умствено малко по-рано отколкото момчетата. Това се доказва, от проучванията. Понякога момичетата може да са готови за кръщение още на 9 или 10 години. Отново ще повторя, че ако се смяташ достатъчно голям, за да бъдеш изгубен, то си достатъчно голям за да бъдеш спасен. Понякога родителите могат да преценят най-добре.

Пастор Дъг, моля да обясните Матей 5:31 и 32.

Матей 5 глава. Струва ми се, че това е текста, който говори за развода и повторния брак. Матей 5:31 и 32. Изненадан съм. Този въпрос се задава за първи път. Обикновено се задават познати въпроси. Исус казва: “Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо. А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство...” Вие знаете какво означава това. Причина на прелюбодейство означава невярност в отношенията, прелюбодейна намеса в отношенията. “...освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.” Първоначалният Божий план бе всеки мъж да има една жена през живота и обратното – всяка жена – един съпруг. Разводът е една от епидемиите, свързана с егоизма. Статистиката показва, че една трета от младите семейни двойки вече са имали повече от една връзка. Трудно е да се направи статистика в нашето общество, защото много хора непрестанно променят връзките си. Те основно имат подобни на брачни взаимоотношения, но те никога не се женят. Затова в Америка е много трудно да се разбере колко бързо се разпадат връзките. Някой може да се пита: Това ли е непростимия грях? Не. Има ли библейски основания за развода? Да. Библията казва, по причина на прелюбодейство. Ако една от страните е невярна, това може да бъде, но не непременно причина за развод. Мисля, че винаги най-доброто е помиренито. А какво да кажем за случая, когато едната страна понася физически тормоз. Това е един вид изневяра, нали. Според мен, когато мъжът физически малтретира съпругата или жената – съпруга, ако въобще се случва, Бог не изисква да стоиш в ситуация, където твоя животът или този на децата е в опасност. В такава ситуация ви съветвам да потърсите християнски съветници. Но когато дойдем при Господа, идваме такива, каквито сме. Знаете ли историята за самарянката при кладенеца? Когато тя срещна Исус, Той искаше да и открие кой бе, за това й каза “отиди и доведи мъжа си”. Тя отговори: Нямам мъж. “Правилно си казала, защото петима мъже си водила и този, когото сега имаш не ти е мъж.” След това Господ разкри на жената, че Той бе Месия и след това я използва, за да прогласи на цялото село, че Той е Месия. Така че Той очевидно я прие. Иска ми се да вярвам, че тя или се е оженила или е изгонила този, с когото живееше, защото Бог не одобряваше това, което тя правеше. Но Господ ни среща там, където сме и ние започваме да растем от там. Мария Магдалина е пример за това.

Има ли нещо нередно в носенето на украшения?

Да, следващия въпрос! Искате да знаете истината, нали? Това е библейски семинар и вие искате да научите истината. Библията никога не казва нещо добро за украшенията. В повечето случаи те се свързват с идолопоклонството, с други богове. Ще ви кажа повече друга вечер, но ... в небето ние ще вървим по злато, няма да го носим. В същнст ще имаме златни корони. Господ ще ни ги даде. Няма да има нужда да пробиваш дупка в ухото си или да правиш нещо подобно. И ще ги хвърлим в нозете Му. Точно така, ще ги хвърлим в нозете Му. Друг път ще говорим повече, но знаете ли от какво направиха златното теле?От обеците си. И когато дойдоха при Господа, занаете ли какво им каза Той? Оставете си украшенията, за да знам какво да правя с вас. В Библията е приятели, потърсете го.

Дъг, не разбирам! След като Бог може лесно да унищожи Сатана, защо не го направи сега, така че всички да станат християни и сатана никога да не наранява повече хората.

Мислите ли, че ако Бог унищожи дявола сега, това ще ви направи святи. Ние все още имаме същите проблеми, които дявола има – все още сме бунтовници и егоисти. Дявола просто се възползва от естествения ни егоизъм, за да ни изкушава. Но ние все още ще серъководим от собствените си страсти, както се казва в посланието на Яков. Така, че дявола не е най-големият ни проблем. Ние сме си най-голям проблем. Трябва да достигнем до там, че да кажем Господи, не моята, но Твоята воля да бъде.

Останала ли е живо жената от трета класа на Титаник? Този въпрос се задава няколко пъти. Спомняте ли си програмата с диапозитива върху непотъващия кораб. Когато капитан Смит казал, че дори Сам Бог не може да потопи този кораб, тя се разтреперила и не могла да спи, защото знаеле, че нещо ще се случи. Тази жена наистина оживяла. Те отдавна е починала поради голяма вързраст. Но, дъщеря й, която била на Титаник е жива и аз имам нейна снимка. Но онази вечер не можах да ви покажа всички диапозитиви, защото нямахме време. Но да, тя наистина останала жива и нейната дъщеря разказва историята. Те е една от малцината оцелели.

В дланта или в китката на Исус забили гвоздеите, не би ли могла да се разкъса? Имаше много дискусии за това къде и как бил разпънат Исус. Някои църкви казват, че бил разпънат на клада с ръце вдигнати над главата. Аз вярвам, че Исус е умрял на кръст, защото Той каза на Петър, че ще простре ръцете си, което означаваше от каква смърт Петър щеше да умре. Петър бива разпънат на кръст. Ти можеш да протегнеш ръце така или така, но не така. Затова мисля, че Исус е умрял на кръст. Саммата дума кръст означава пресичане на две неща. Има и друга причина. При археологически находки са намерени хора, които били разпънати на кръст. При някои от хората, които били екзекутирани чрез разпятие, гвоздеите са забити в китката. Жена ми може да ви каже кои са двете кости. Кои бяха, скъпа? Както и да е, тя казва, че са осем кости. Има място в китката от където гвоздеят може да мине и да издържи тежестта. Някои хора спорят, че ако гвоздеите се забият в дланта, в повечето случаи тя не би могла да издържи тежестта и ще се разкъса, но това не е доказано. Не знам дали някои е правил опити. Така, че не знаем точно. Някои хора били прободени в китките. Ние трябва да познаваме еврейското мислене. Ръка били наричани всички части от рамото надолу. Исус каза вижте ръцете Ми. Той може да е имал белези тук ... или тук. Не знаем как точно е било, но аз вярвам, че е умрял на кръст.

Пастор Дъг, правилно ли е да издигаш ръцете си в знак на възхвала, при поклонение? Понякога просто искам да издигна ръцете си по време на служба.

Трябва да знаете, че Павел казва в Библията да издигаме ръце святи към Господа. Има библейски доказателства, че хората издигали ръцете си по време на поклонение. Най-напред се казва: Издигайте ръце святи. Има и друго нещо. Трябва да сме сигурни, че при поклонението, не паривм нищо, което да отвлича вниманието или да преми на поклонението на другите. Ходъл съм в църкви, където хората толкова са завладяни от духа, че отвличат духа на всички останали. А Библията казва, че Бог не причинява безредие. Ако започнете да скачате и да издигате ръце и хората не чуят последното изречение от проповедта, тогава това не е начин, по който Бог действа. Затова дръжте се почтенно. Аз не мисля, че е небиблейско да се молиш с ръце протегнати пред Господа. Библията ни казва, че това не е популярно в някои среди, но е библейско.

Пастор Дъг, ако теорията за 7000 ходини е правилна, ще се върне ли Христос около 1996?

Някой иска да ме накара да определя ден за Второто Пришествие. Няма да направя това. Ако 7000 годишната теория е правилна, това означава, че Господ идва много скоро. Няма да определя ден и ще ви кажа защо. Първо, ако изминете 2000 години то 4 пр. Хр – Христовото рождение, стигаме до 1994, а не до 1996. Не съм казал, че ще дойде през 1994. Ще ви кажа защо. Библията казва, че Господ търпи за дълго, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Търпи за дълто . Той може да се забави. На друго място се казва, че Господ ще се забави. След това на друго място се споменава, че съкрати дните в правда. И ако не се съкратяха ония дни, ни една твар не би се избавила. Така че може да е скоро, но може и да се забави. Едно нещо, обаче знаем – че е близо. Ние не знаем деня или часа. Моята политика и политиката на църквата не е да определяме дати за Господното пришествие и аз няма да се уловя на това.

Ще отидат ли в небето “леки” мъже?. Ако се има пред вид с малко тегло – да, но не мисля, че става въпрос за това. В тия дни трябва да внимаваш какво казваш. Нещата много са се променили. Имаше време, когато ако кажеш “той е страшен”, това означаваше, че е лош. А сега “той е страшен” означава, че хубав. Така че много изрази са се променили с времето. Но можете да прочетете Римляни, 1 глава, стихове 26 и 27. Във версията на крал Яков не се казва така, но в някои версии се казва “...нито хомосексуалистите ще бъдат в небесното царство.” Трябва бързо да уточня. Не мисля, че става въпрос за хора, които са имали такива наклонности. Някои хора имат склонност към това, поради смесените семейства. Но аз мисля, че е ясно, че всеки който практикува сексуална неморалност, независимо дали са хетеросексуални или хомосексуални, няма да влязат в Божието царство. Ти не можеш да си практикуваш хомосексуалист и да бъдеш спасен. Библията говори за това като извращение на Божието творение. Това не Божия план. Всички знаем това. Дори животните го знаят. Това е извращение на Божия план и ако имаш такава склонност трябва да се молиш на Бог да те освободи. Това също е вярно за хетеросексуални неженени хора. Те също трябва да контролират желанията си. Исус не бе женен, но То йконтролираше желанията Си и е пример за всички хора. Нямаме повече време. Още един. Отново издърпа последния.

Ще раждат ли животните в небето?

Не, те ще си имат малки. Не знаем дали ще се раждат нови. Исками се да има мънички котенца, тигърчета и бебета. Библията казва, че ще бъдат възкресени и бебета. Аз мисля, че ще има малки и млади същества на новата земя, които ще растат много по-бавно. Ще се възпроизвеждат ли лъвовете, тигрите и мечките? Не знам. Хората винаги задават такива въпроси за небето, като че ли се страхуват, че няма да им хареса. Доверете ми се. Само отидете там. Ще бъдете щастливи. А ако не сте, елате при мен и аз ще ви се извиня. Но аз знам, че всички ще бъдат щастливи.

Урокът ни тази вечер се занимава с описанието на Божията църква. Някои от вас сигурно си мислят: Дъг, тази вечер сигурно ще ни кажеш, че твоята църква е Божията църква. Ще се опитам да ви го обясня много дипломатически. Ние ще изследваме пророчества. Има пророчески уроци, които представят образа на Божия народ в последните дни. Ще ги разгледаме детайлно и ще видим приложението им. Колко деноминации сега има в Северна Америка, които претендират, че са християни и познават Библията? Стотици. Може и да се хиляди. Не съм сигурен. Преди години бяха около 500, но се разделят и нарастват непрекъснато. Има стотици групи, които казват, че са християни, че вярват на Библията, че са истинската църква. Мислите ли, че ще можем да прегледаме списъка на всички църкви тази вечер. Мисля, че най-добрия начин да се намери истината не е като се изучават фалшификатите, а като се погледне моделът, описан в Библията. В последните дни Бог описва едно движение и ако погледнем библейското описание, тогава ще намерим отговора. Нека да преминем към урока, защото имаме много въпроси. Направихте ли си домашната? Много добре. И отново искам да напомня на тези от вас, които ни гледат в дома си, че ако искате да ни следвате можете да поръчате тези материали, като се свържете по телефона или на адреса в края на програмата.Номер 1: “Исус казва в Лука 17:26, че времето точно преди Второто Пришествие ще бъде както Ноевите дни. Колко начина за спасение имаше в дните на Ной?” Един. Сега искам да ви попитам: Беше ли популярен Ноевият начин на избавление? Много малко хора повярваха на Ной. Някои може да са му повярвали, но не направили нищо. Представям си, че е имало такива, коино му помагали да построи кавчега и те казвали: Прав си Ной, света е много нечестив, затова Бог ще го унищожи, но продължили да чакат дъжда да дойде и тогава да се приготвят. Така и някои хора чакат Господ да дойде и тогава да се приготвят. Но тогава ще е твърде късно. Или чакат язвите да дойдат. Тогава ще бъде твърде късно, защото научихме, че благодатното време свършва преди да паднат седемте язви. Затова трябва да се приготвим сега. Няма да има много различни начини за спасение. Някои източни религии казват: Всички реки се вливат в океана; няма значение в какво вярваш, когато си искрен. Дявола обича тази философия. Но това е лъжа. Има един Господ, една истина, една вяра. Бог не е разделен. Той не се опитва да ни успокои в объркването, аска да научим Неговата истина. Разбирате ли. Има истина, която ще ви направи свободни. Ние трябва да знаем каква е тя.

Номер 2: “Колко църкви според апостол Павел има Исус?” Един Господ, една вяра, едно кръщение. Бог отново и отново набляга в Своето слово на единството .

Номер 3: “Очевидно е, че има много добри християни в много различни църкви. След като Бог има само една истинска църква, която ще спаси, какво ще стане с искрените християни в другите църкви?” И тях трябва да доведа... и ще станат едно стадо с един пастир. Точно сега истинско разтърсване обхваща света. Ако сега следите промяна, разбирате, че настъпва поляризация, при която християните все повече и повече се връщат към ясните и прости учения на Христос. Библията казва, че ние трябва да се подвизаваме във вярата, която е била веднъж предадена на светиите. С други думи, ако сме я загубили, трябва отново да се върнем към вярата, която е била предадена на светиите такава, каквато е представена в Божието слово. Но има още едно много популярно течение – всички християни да се съберат, да премахнат доктриналните различия и просто да се обичат – нещо като голям социалне клуб. Да се обединят заради малкото общи неща и да изоставят всички останали различия. Те казват, че когато си искрен, няма значение в какво вярваш. Това е опасна философия. Исус каза: И други овце имам, които не са от тая кошара. Чии овце са те? Негови. Но те ще чуят гласа Му... Как ще го чуят? Чрез словото. И ще станат едно стадо с един пастир, когато Той се завърне. Колко грухи християни имаше, когато Исус се възнесе на небето. Когато изля святия Си Дух в деня на Петдесятница имаше единство между хората. Никой не казваше, че всичко, което има е негово. Всеки ден те се събираха в различен дом и срадос ядяха хляба. Бяха обединени. Затова евангелието достигна навсякъде – защото бяха обединени. “Всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.” Дявола знае това и той се опитва да обърне нещата. Той казва: Ако хората познават християните по любовта и единството им в истината, тогава аз ще отклонявам хората от истината, като ги разделя. Не мислите ли, че е трагично. Когато пуснете новините чувате, че протестантите в Ирландия убиват католиците, а католиците – протестантите. Не смятате ли че са трагични новините за това, че християните убиват мюсулманите в Югославия и в Ливан. Какво учеше Исус. Обичайте враговете си. Не побеждаваме злото чрез зло, а чрез доброто. Така се печелят хора за Господа. Но ние толкова сме се отдалечили от библейското християнство, че много хора биват отблъснати.

Номер 4: “Как Бог представя Сион или Своята църква в пророчествата?” Красива и изнежена жена – сионовата дъщеря... В пророчествата жената е символ на църквата. Бих искал набързо да ви дам няколко примера. Нека да отворим на 2 Йоаново послание. 2 Йоаново, стих 1. Има само една глава. Страница 174. “От Презвитера, до избраната госпожа и до чадата й...” За кого мислите, че говори. Църквата. Да прочетем и последния стих. Поздравяват те чадата на твоята избрана сестре. За кого говори. Йоан казва, че една църква пише на друга. Казва се на други места: Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата. В пророчествата жената е символ на църквата. Съгласни ли сте всички, че ако един човек е християнин и следва Господа, той е част от христовото тяло? Когато някой се кръсти той се кръщава в Христовото тяло. Така, че Божият план е да си част от църквата. Как да си изберем църква. Ако разберете принципите, които ще ви представя, тогава ще можете да решите сами. Дори няма нужда да споменавам моята деноминация. Трябва да разберете библейският принцип за избиране на църква. Знаете ли как повечето хора си избират църква? Чуйте този списък: Близо е до нас – това е една от главните причини. Няма значение в какво вярват. 2 – Това е църква, в която моите родители са ходили. Това е друга причина – родителите ми, баба ми и дядоми са ходели в нея. Щом е била добра за баба ми, значи е добра и за мен. Баба ти използвала газена лампа, но е открито електричеството и ти го използваш, нали. Така, че и това не е добра философия за избор на църква. 3 - Харесвам сградата. Някои хора си избират църква заради украсата или стъклата. “В какво вярват? –Не знам, но това е прекрасна сграда!” Някои хора си избират църква заради музиката. “В какво вярват? – Не знам, но чуй само хора!” Това е вярно. Зруги пък избират определена църква, защото в нея ходят всички влиятелни хора. Установено е, че църквата, която се посещава от президента удвоява чланството си, докато той е на власт. Когато Айзенхауър бе президент, в която църква отидеше членството се удвояваше. Когато Джени Картър отидеше в своята баптистка църква, тя се удвояваше. Хората искаха да ходят, където ходи президента. Някои хора посещавата определена църква, защото членовете са любезни. Това добра причина ли е? Не, не е. Добре ли е в църквата да има любезни хора? Да. Това причина ли е да избереш такава църква? Някои хора ходят на църква, понеже проповедника е интересен. Хубаво ли е да ходиш в църква, където пастора може да те държи буден. Това критерий ли за избор на църква? Неправилен критерий. Чуваме много неща за харизматични ппроповедници и след това разбираме, че са много смесени. Така, че да си забавен не е достатъчно. Някои хора избират църква, понеже представят хубави детски програми. Много хора си казват – там имат хубаво неделно училище, затова ще ходя. Добре е, че имат хубаво неделно училище. А понякога се дават безплатни обяди и затова хората ходят – защото харесват безплатната храна. Те идват заради хляба и рибите. Това са главните причини, поради които американците избират църква. Можете да попитате някого, в какво вярва църквата му. Ще каже: Не знам, трябва да питам жена си. В какво вярва твоята църква? Ами аз вярвам, както вярва пастора. А в какво вярва той? Той вярва като мен. А ти в какво вярваш? И двамата вярваме в едно. Хората не знаят на какво стои църквата. Ще се изненадате да научите колко объркване има в църквите. Ако питате 10 човека в една църква в какво вярват, получавате 10 различни отговора. Това не е вярно за всички деноминации но за много, в които съм бил. Един вярва в тайното грабване, а човекът до него не вярва. Един вярва, че 10-те заповеди са все още валидни, а човека до него – не. Навсякъде се наблюдава объркване. Аз мисля, че в Божията църква трябва да има единство. Ще ви кажа правилният критерий за избор на църква. Правилният критерий е, че ученията, които църквата подкрепя са ученията на Христос. Може да се събират в барака, може проповедника да спи по време на собствената си проповед, хората може да са раздразнителни и да пеенето им да е като, че ли дерат котки, може да е на хиляди километри ... да няма детски програми, но ако тази църква стои зад това, зад което стои Библията, тя е Божия църква. Исус определя истината като по-важна от всеки друг въпрос. Вече ви споменах, че когато за първи път научих нещата, които ви споделям, ходех на църква в неделя. Много любезни хора посещаваха тази църква. Проблемът беше следния. Научих някои от нещата, които споделям и отидох една събота в църквата на адвентистите. В църквата, която посещавах преди беше вълнуващо, интересно, имах приятели. Но ще ви кажа направо. Когато отидох в църквата на адвентистите в онзи град, няма да кажа кой, те пееха като на погребална церемония. Аз много харесвам музиката. Майка ми пишеше песни. Това бе така всяка седмица. Когато се преместих в Ковалоу, ходех известно време в Презвитерианската църква, защото хората бюха любезни. Но не можех да заглуша съвестта си, защото Святия Дух продължаваше да ми казва: Дъг, ти знаеш прекалено много. Интересно е, че двете църкви бяха една срещу друга от двете страни на улицата. В неделя ходех в Презвитерианката църква, а в събота в Църквата на адвентистите. Опитвах се да служа на двама господари. Не ви препоръчвам това. Казах ви, че не става. Когато за първи път отидох в Църквата на адвентистите в Ковалоу, тези хора бяха толкова любезни. Ходех там и си мислех, че трябва да забравя миналите си преживявания и си казвах, че е правилно да бъда там. Косата ми стигаше до раменете, имах брада, не се къпех редовно. Панталоните ми бяха скъсани. Ходехме заедно с приятел, който също имаше дупки в панталоните и освен това не носеше бельо. Целият му заден джоб бе разпран. Наистина, ние имахме твърде неприличен вид, когато ходехме в тази църква. И аз ходех и си мислех: Ние имаме право да бъдем тук, това е Божия дом. Но аз бях засрамен, защото преди да излезем една дузина възрастни хора ни поканиха в дома си на обяд. Те бяха толкова любезни и добри. Всеки път, обаче, когато ни канеха на обяд след това искаха да проведем малко библейско проучване. Малко по малко започнах да осъзнавам, че за християнина приорита е “какво вярва църквата”. Ако църквата има проблеми, стой там и я рреформирай. Когато израилевите чада започнаха да правят всевъзможни грешки и да се смесват, когато трябваше да бъдат Божий наорд, какво каза Бог на Илия. Казали: Те не са повече добри. Иди някъде другади и си организирай своя група. Бог каза: Не, ти трябва да се върнеш и да ги съживиш. Това е Моя народ. Бог бе поверил истината на израилените чада. Това бе Негово движение, макар не всеки да е вярвал това. Разбирате ли какво казвам? Във всяко движение ще откриете хора, които са заядливи и опаки. Не трябва да съдиш за движението по тези хора, защото дявола има свои предтавители навсякъде. Трябва да видиш какви са фундаменталните учения на това движение и тагова да вземеш решение. След това, в съда няма да бъдеш засрамен. Господ няма да те пита защо си член на църква, в която има заядливи хора. Бог не съди така. Във вяска църква има такива хора.

Номер 5. В Откровение 12 глава, откриваме пророчество, което ни помага да идентифицираме Божието движение. “В Откровение 12:1, Исус представя Своята църква чрез символа на непорочна жена. Къде Йоан вижда тази жена? С какво е облечена? Къде стои? Какво има на главата си?” Той я видя в небето. Тя бе облечена в слънцето, бе стъпила на Луната и имаше на главата си корона от 12 звезди. Тази жена, която носи слънцето, луната и звездите е символ на Божията църква. Бог направи слънцето, Бог направи луната, Бог направи и звездите. Това е светлината, която Бог направи. Тази жена се разпознава по облеклото. Как се разпознава жената от Откровение 17 глава? По същия начин. Какво носи? Изработени от човек украшения. Трябва да внимавате какво казвам. Някой бе задал въпрос за украшенията. Ще затворя очи, когато казвам това. Нека никой да не мисли, че го гледам. Библията казва, че жената от Откровение 17 глава носи злато, бисери и други изкуствени украшения. Тя е определена като църква – но не вярната. Жената от другата глава носи единствено светлината, която Бог направи. Казва ли Бог някъде: Нека свети кръстът ви пред човеците, за да виждат добрите ви дела? ... или казва нека свети светлината ви. Казва ли Бог някъде да носим кръст? Или казва да понасяме кръст? Веднъж ми зададоха въпроса какво мисля за християнския рок. Отговорих, че отношението ми е същото както към християнската порнография. Такова нещо не съществува. Попитаха ме какво мисля за християнските накити. Според мен и такова нещо не съществува. Сега да се върнем към урока, ако все още има хора в залата. Какво означава да бъде облечена в слънцето? Слънцето символизира Новия завет. Стои на луната – на Стария завет. Луната символизира истините на Стария завет, на които стои Новия завет. Има ли луната собствена светлина или просто отразява светлината на слънцето. Има ли християнина собствена светлина или трябва да отразяваме светлината на Христа. 12-те звезди са символ на 12-те племена в Стария завет и 12-те апостоли в новия – водачите. Защо водачите са представени по този начин. Така че тази жена, облечена в светлина е символ на Божията църква.

Номер 6: “Какво става след това в пророчеството?” На църквата се ражда дете. Това дете по-късно бива занесено при Божия престол. Тук има една чиста жена, очевидно още не е омъжена, защото се представя като девица и въпреки това има дете. Това веднага ни кара да си помислим за Мария. Но това не означава, че жената е Мария, а че Мария е образ на тази жена. Мария символизира църквата. Раждане на девица. Нека да направим много бързо Библейско изследване. Знаете ли колко много истории в Библията се занимават със жени, които по чуден начин са родили бебета момчета. Всяко едно от тези момчета по някакъв начин символизира Христос. Най-напред жената на Авраам. Как се казваше тя? Сара. В началото беше Сарайя. Тя нямаше дете, но стана чудо и тя имаше бебе на 90 години. Как се казваше бебето? Спомнете си как Авраам и Исаак се изкачиха на хълма Мория да принесат жертва. Авраам щеше да принесе сина си Исаак, дървата бяха на гърба Му. Кого символизира Исаак? Исус, който се изкачва към хълма Голгота с кръста на гърба Му. Всчикти тези бебета в различните истории бяха момчета, защото всички те бяха символ на Христос. Исаак бе символ на Христос. Забелязвате ли, че жените и на Авраам и на Исаак и на Яков имаха проблеми относно раждането. Но ставаше чудо и те раждаха деца. Ревека също бе бездетна. Тя роди близнаци, единия от които бе Яков. Яков също символизира Христос. Първо, той отиде и взе жена от Вавилон, заведе я в обещаната земя и имаше 12 сина, които са представители на 12-те израйлеви племена. След това Яков имаше син Йосиф. Рахил нямаше чада – бе бездетна. Но това бе раждане по чудо. Йосиф също е символ на Христос. Братята му го продадоха за цената на роб, така както собствения народ на Исус Го продаде за цената на роб. Той бе хвърлен в яма, но излезе жив. Исус бе положен в гроба, но излезе от там жив. Те заклаха агне и напръскаха с кръвта му неговите дрехи и това е символ на Христовата кръв, която отмива нашите грехове. Йосиф хранеше целия свят. Когато искаха да му платят, той казваше: Не, безплатно е! Живия хляб на Христос храни целия свят. След това да вземем Ана, която роди по чудо детето Самуил. Той бе първосвещеник и също е символ на Христос. Той избави Божият народ от враговете им. Следо това имаме жената на Маное. Не се споменава нейното име. Кого роди тя – Самсон. И той ли е символ на Христос след всички проблеми, които си създаде. През последната част от живота си – да. В края на живота си, Самсон се помоли за Святия Дух и отдаде живота си, за да унищожи Божиите врагове. Бог отговори на тази молитва. Той отдаде живота си да победи Божиите врагове. Протегна ръцете си и умря... както Христос. След това има история за една жена – сунамка, която също не можеше да има дете. Пророк Илия й каза, че след една година по същото време ще има син. Тя роди син, но това дете умря. Умря в ръцете на майка си. Библията ни докладва, че пророк Илия дошъл и възкресил това дете. Не е ли то символ на Христа – Синът, който е възкресен. След това имаме Елисавета и Йоан Кръстител. Той бе най-великия пророк, така както Йсус бе най-великия пророк. До тук изброих шест. Знаете ли кой е седмия? Седмото раждане-удо в Библията е Исус. Когато идим жена в Откровение, която ражда мъжко дете, става ли ясно на всички кое е това дете? Това е въпрос номер 7.

Кое е това бебе, което трябва да управлява всички народи и което се възнесе на небето?” Исус. Това бебе символ на Исус. Святозачатие от Святия Дух. По същия начин, по който Святия Дух го зачена в Мария, трябва да Го зачене и във всеки от нас и в църквата като цяло.Номер 8: “След това се описва голям, червен змей? Кой е змея? ...Сатана или дявола... От къде идва? ...Свален е от небето...След това ни се казва за битката.

Номер 9: “Когато дявола напусна небето, кого поведе със себе си? Какво се опита да направи на детето?” Той завлече третата част от небесните звезди. А кои са тези една трета от звездите? Една трета от небесните ангелите, които паднали заедно с Луцифер и участвали в бунта му. Какво искеше да направи с детето? Да погълне детето щом се роди. Чрез коя нация дявола се опита да унищожи Исус при рождението Му. Това бе римската империя. Чудили ли сте се защо египетския фараон изхвърляше всички еврейски бебета в реката? Дяволът знаеше, че ще дойде Избавител. Дявола си казваше, може да е Месия, затова ще се опитаме да предотвратим това, като убиваме всички мъжки бебета. Затова ги убиваха по времето на Моисей. В дните на Христос, дяволът отново знаеше, че е време да се появи Избавителя и затова изпрати римски войници във Витлеем да убият всички мъжки бебета. Но Господ избави едно бебе. То изпълни службата Си, отдаде Себе Си в жертва, бе занесено при Божия престол и сега е там. Сега дявола насочва яростта си към жената. Жената роди мэжко дете, за да ни спаси от греха. Но сега дявола излива яростта си върху тази жена. Коя е жената? Божията църква. Това сме ние, нали? Всички, които живеят благочестиво в Христа, ще бъдат гонени. Ако стоиш на луната и светиш със слънцето, ако се ръщоводиш от 12-те племена и 12-те апостоли, тогава дявола ще те преследва. Разбирате ли какво ви казвам. Ако позволите на вашата светлина да свети пред хората... Нали това ни каза да правим Исус... тогава змея ще бъде разгневен и на теб. Не се опитвам да ви плаша, но да ви насърча. Мислите ли си тека? Господи, моля Те помогни ми да разгневя дявола. Това е единствения начин да знаеш, че вършиш нещо правилно. Аз си позволявам да се моля с тази молитва.

Номер 10: “Кои съдбоносни факти се споменават в Откровение 12:10-12.” Свали се клеветникът на нашите братя. Те го победиха чрез кръвта на Агнето. Дяволът е разгневен, защото му остава малко време. Сега стигаме до края. Бих искал да ви прочета някои от тези неща в Библията. Отворете с мена на Откровение 12 глава. Откровение 12 глава. Вече прочетохме първите стихове. Обърнете внимание на стих 5. Нека да го прочетем отново. “И тя роди мъжко дете, което има да управлява всички народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. И жената избягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дни.” Къде Бог заведе израйлевите чада да ги очисти? В пустнята. Къде отиде Исус да се приготви за Своята служба? В пустинята. Къде отиде Илия, когато трябваше да се приготви за битка с дявола на връх кармил? В пустинята. И още нещо. В дните на Илия в земята имаше глад три години и половина. По време на тези гладни години израйлевия народ не бе управляван от цар Ахав, но от жена му – Езавел. По време на 1260-те години на мрачни векове не римските императори или царете указвали контрол. Това била жената Езавел. Спомнете си, че в Откровение 2 глава се говори за църквата в Тиатир и се казва: Търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица. Това е същата жена от Откровение 17 глава. По време на мрачните векове тази невярна църква преследвала Божия народ така, както в Стария завет Езавел преследваше Божия народ. Езавел и дъщеря й Готолия. Тя уби всички внуци на цар Давид. Знаете ли как Йоан кръстител загуби главата си? Дъщерята на Ирод танцувала... Тази жена е символ на същото нещо. Библията е пълна с метафори и символи на тази жена и нейните дъщери, които преследват Божия народ. Не се заяждам с жените. Така казва пророчеството. Някой е казал, че в пъкъла няма гняв като презрението на жената. Къде се намирам? Номер 11. Не, не, на кой стих в Библията. Стих 7. “И стана война на небесата: излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея; и змея воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небесата...” Кога става това? По време на Своята служба Христа каза: “Видях Сатана, паднал като светкавица.” Когато Исус приключи службата Си, сатана бе напълно изгонен от небето. Да продължим. Така че тук имаме Божията църква, която е в пустинята 1260 дни. Какво означава това. По време на мрачните векове, когато святата римска империя и римската църкава била на власт, Божията църква преминава в нелегалност. Те избягват в пустинята. Духовно и буквално. Интересно е, че всички християни, израстнали в Индия и Етиопия все още спазват съботата в седмия ден. Това е така, защото влиянието на Римската църква не било разпространено до там. Ако днес отидете в Етиопия, те все още празнуват съботата в църквата, така както са правили хиляди ходини. Църквите в Индия правеха това докато не дойдоха йезуитските свещеници и не започнаха да преподават различни неща. Но това става много по-късно. Ясно може да се види как нещата започнали бавно да се променят. Стих 8: “...обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му даедно с него. И чух силен глас от небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.” Спомняте ли си как обвиняваше Йов пред Бога. Той през цялото време прави това против Божия народ. “А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.” Надявам се, че и ние знаем това. “И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете мъжкото дете...” Вече четохме какво станало по време на мрачните векове. А какво се случило след това? “...Но дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време...” Време е година. “... времена...”, това означава две години, “...и половин време”. Стават три и половина. Разбирате ли, че три години и половина е равно на 1260 дни в юдейската година. Тя бива хранена. Докато е в пустинята Бог я храни по чуден начин. Хранеше ли Бог Своя народ в пустинята в стария завет? Хранеше ли Бог Илия в пустинята? И на края, хранеше ли Бог Исус в пустинята? Казва се, че ангелите му прислужвали. “И змеят изпусна след жената из устата си вода...” На какво е символ водата в пророчествата? Отиваме на Откровение 17 глава и там се казва, че водите символизират множества, народи и езици. Така че дявола изпусна вода като река след жената. Войската правеше всичко възможно да унищожи истинската църква, но Бог помогна на жената. Как й помогна? “...земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката...” Какво според вас означава това? Как земята помогна на жената? Коя страна тъкмо се развиваше около 1798 година, която би могла да помогне на Божията църква да не бъде унищожена чрез преследване? Съединените Щати. Водите са символ на множество хора. Когато първите заселници дошли в Америка, там имало жители, но не множество хора. Това в действителност бил нов народ, който се образуваше. Знаете ли защо нашите бащи дошли тук? Те не били изследователи или ловци. Първите заселници търсели религиозна свобода. Най-ранните заселници търсели религиозна свобода. Така, че земята отвори устата си, погълна водата и помогна на жената. Бог осигури ново място на религиозна свобода. Нека да довършим главата. Стих 17: “Тогава змеят се разгневи против жената...”. Сега църквата се пренасяше в Америка, търсейки свобода. Змеят се разяри против жената та отиде да воюва против останалите от нейното потомство - Тук откриваме и остатък – които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.” Те са описани по този начин. Връщаме се към урока.

Номер 11: Ще говоря бързо, защото трябва за засегнем много неща “След като сатана не успя да унищожи Исус, когато Той бе на земята, какво направи с жената или църквата?” Той започна да преследва жената. Ако чакате Божията църква да стане известна, осъзнавате ли, че това няма да стане. Тя винаги е била малцинство. Когато Господ дойде първия път и говори съвършенната, чиста истина, прие ли го собствения му народ, който имаше Библия? Очаквате ли всички религиозни водачи в Америка да кажат коя е истината. Ако чакате, това никога няма да стане. Трябва сами да четете Библията и да позволите на Святия Дух да ви ръководи.

Номер 12: “Като използваме пророческото правило, че един пророчески ден е равин на една буквална година, колко щеше да продължи това преследване?” Време, времена и половин време или 1260 години. 42 месеца. Това е същия период. Казах ви, че 7 е символ на пълен времеви цъкъл в Библията. На какво е символ 3 и половина. Време на отстъпление и отхвърляне. Исус проповядваше 3 години и половина, те Го отхвърлиха. След това апостолите проповядваха 3 години и половина и бяха отхвърлени. По веремето на Илия имаше 3 години и половина на глад и това бе време на отхвърляне. През мрачните векове, в продължение на 1260 години, Божията истина бе отхвърляна.

Номер 13: “Какво направи църквата, когато това преследване започна?” Жената побягна в пустинята. Осъзнавате ли, че преди края, ти и аз също ще трябва да бягаме в пустинята. Няма да се изненадам ако това са нови три години и половина. Не знам. Възможно е. Прочетете Даниил 12 глава и ми кажете какво мислите.

Номер 14: “Кои две характеристики на Божията църква на последното време се споменават в Откровение 17 глава?” Те спазват Божиите заповеди и имат дарбата на пророчеството. Това означава, че след тези 1260 години на преследване... В коя година приключват? 1798. Коя църква се развиваше тогава? Знаете ли колко много религиозни движения се развиваха в началото на 19 век? Всички те се появиха от една и съща територия. Сатана има фалшивикат за всяка Божия истина – нали ви казах. Появиха се “Светиите на последните дни”, които са Мормоните, “Християнските учени”, “Шейкърс”, “Адвентистите от седмия ден”, някои спиритически движения – спиритическото движението на Фокс. И всички те от една и съще територия. Научих още нещо. Столицата на църквата се премествала на различни места по земята. Започна от Ерусалим, след това Антиохия, после се премества в Рим. В дните на Петър и Павел в Рим имало голямо съживление, но след това ги убили. След това от Рим се премества в Англия през Германия и от там достига до източното крайбрежие на Америка, а сега е в Рединг, Калифорния.

Номер 15. Ще премина бързо защото няколко пъти съм ви говорил за трите ангелски вести. Божията църква на последното време ще прогласява тези вести в света: “Настана часът на Божия съд” – не са много църквите, които правят това. “Поклонете се на Този, Който е направил небето, земята...”. Казах ви, че този израз идва точно от съботната заповед. “...защото в шест дни господ направи небето, земята, морето... затова си почина”. Отговор б/ “Падна, падна Вавилон... излезте от нея люде Мой!“ Това е призив за излизане от фалшивите религии към библейската чистота. Отговор в/ Бдете против звяра, образа и белега му. Сега тази вест е на устните на Божия народ. Знаете ли кой е следващия ни урок? “Белегът на звяра”.

Номер 16: “На кои други важни точки ще набляга Божията църква на последните дни?” Те побеждават чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелстване. Бих искал да разгледаме малка диаграма. Тя ни дава някои характеристики, за да можем да определим Божието движение в последните дни. То щеше да се появи след преследването през мрачните векове. Всички тези движения отговарят на това условие. Щеше да държи всички истини, които апостолите държаха. Вярвам, че това е вярно. Ще спазва всички десет заповеди, включително четвъртата. Ще притежава дарбата на пророчеството. Според мен това също означава съвременно проявление на тази дарба. То ще проповядва окончателната тройна вест от Откровение 14 глава, която току що засегнахме. Ще бъде световна, мисионска църква, всред всеки народ, език и племе. Когато дойдохте миналата вечер взе ли някой от тези папки? Прегледахте ли тези неща. Това не е отпечатано от нашата деноминация. Издава го Американското Библейско дружество. Ние го преиздадохме. То съдържа църквите по света, които вярват в Библията и местата, където извършват мисионска работа. Божието движение трябва да бъде световно движение. Ако е местно християнско сдружение, не отговаря на условията. Работата няма да бъде свършена от една местна група, а от световно движение. Прегледайте този списък. Някои хора питат защо не откриваме “Светиите на последните дни” тук или “Свидетелите на Йехова.” Защото Американското Библейско Дружество ги смята за окултни организации и затова не ги е включило. Всяка църква, която е основана на Библията трябва да бъде посочена тук. Ще откриете, че от 187 страни, църквата, за която се вълнувам най-много се намира в 182. В повече от която и да е друга. Това е най-бързо растящата протестантска църква днес в света. Струва си да помислим за това. Ако не за друго, просто за да имаме информация.

Въпрос 17: “Исус ти посочва тези характеристики и ти казва: Иди и намери моя народ. Какво обещава, когато търсим?” Търсете и ще намерите. .... Понякога откривам, че съм вързан към урока. А бих искал просто да ви говоря от сърце. А се оказвам вързан, защото трябва да разгледаме урока. Нека да довършим това набързо.

Номер 18: “Колко от църквите организации в света отговарят на тези седем точки?” Не биха били много приятели. Вярвам, че има само една. Бързам да кажа, че според мен Бог има хора, отговарящи на това описание навсякъде по света. След като отговорим на въпрос 19 ще ви разкажа история.

След като си разпознал истинската Божия църква, трябва ли да станеш член? Не знам защо някой не би желал, след като иска да е християнин. Библията казва: “Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха”.

Номер 20 : “Откровение описва Исус, ходещ между Своите църкви. Той все още между Своите църкви днес и призовава Своя народ. Когато Той те вика в благословения кораб в тези последни дни, ще отговориш ли на любящия Му призив? Ти си много ценен за Него.”

Когато за първи път научих тези неща, приятели, бях объркан. Както много от вас аз посещавах църква с любезни хора в първия ден от седмицата. И аз все още вярвам, че има много изпълнени с духа, любезни християни в тези църкви, които не са чули това, което вие чухте. Бог не разкрива пред вас тези неща, за да ви създава проблеми, но защото Той проявява към вас невероятно доврие. Истината е съкровище. Вярвяте ли? Истината е най-важното нещо в живота.Сега ще ви разкажа една история. Когато научих за първипът тези неща бях объркан и казвах: Господи, това просто друга деноминация ли е. не искам да ставам част от друга деноминация. Всички движения казват, че те са прави. Ако не, трябва да се променят. Карах през пустинната територия и продавах сандвичи. Ходех на църква в неделя и в събота и се опитвах да подредя нещата, които бях научил. Като карах през пустинята, качих черен господин, който вървеше сам с чанта пълна с книги. Беше много горещо, затова спрях и го качих. Той се качи в микробуса ми, а той бе пълен със сандвичи. Те просто са готови и ги вземаш и ги продаваш. Това правех и аз. Правил съм почти всичко, приятели. Той се качи в микробуса и каза: Слава на Бога! Християнин ли си, попитах аз. Да, а ти? И аз. Слава на Бога, възкликна отново той. И ние тръгнахме. Когато пътувахме, той каза: Ходиш ли на църква? Да, отговорих. В кой ден ходиш, попита той. Казах му: ходя в неделя...Мислих, че ще се подиграе с мен, ако кажа в събота. Затова казах: ...в неделя. А знаеш ли в кой ден е Шабат? И аз казах: В събота. Слава на Бога, каза той. Адвентист от седмия ден ли си, попитах аз? А той каза: Какво? Казах:Адвентист от седмия ден? Никога не съм чувал за тях. Ние продължихме по-нататък и той ми предложи библейско проучване върху белегът на звяра и някои от нещата, които учим заедно с вас. От къде знаеш това, попитаха аз. Трябва да си ходил в Църквата на адвентистите. Не съм чувал за тях, отговори той. А от къде знаеш това? Ами то е в Библията. То е в Библията. Аз престанах да разнасям сандвичите. Те се развалиха в микробуса онзи ден. Той и аз отидохме в едно кафе, седяхме там часове и изучавахме заедно всяко нещо, което той вярваше и което аз сега вярвам и споделям с вас. И той беше го научил от Библията. Чудих се дали не е ангел, който се опитва да ми предаде вест. Защото след като го срещнах ми се струваше, че можеш да си в някой затвор в Китай и ако имаш Святия Дух и Библия, ще достигнеш до същите заключения като някой, който е затворен на необитаем остров в друга част на света, защото Бог довежда своя народ до истината не чрез деноминации, а чрез Святия Дух и като сравняват един текст с друг. Надявам се, че съм представил ясно пред вас в този семинар, че макар нашето движение да има вдъхновени водачи, бих искал да откриете, че всички, което вярвам и на което се надявам, това което вярваме като народ се основава на думите на Библията и ученията на Исус. Въз основа на тези неща трябва да изберем църквата към която да се присъединим. Не цвета на килима, не прозорците или пастора, а какви са ученията на които стои тази църква, приятели. Когато вземате това решение, мисля че ще разберете къде да отидете. Търсете и ще намерите. Библията кзва: “Ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си сърце.” Ще ви кажа, че си струва, приятели. Амин!
Ако желаете да поръчате нов комплеткт от видеокасетите или материалите за семинара върху Откровение на Дъг Бачелър се обадете на телефон 032 44 21 71 или пишете на адрес: Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" 20А, отдел Видеоизлъчвания.

Още веднъж ако желаете да поръчате нов комплеткт от видеокасетите за семинара върху Откровение на Дъг Бачелър се обадете на телефон 032 44 21 71 или пишете на адрес: Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" 20А, отдел Видеоизлъчвания.


Край на част 26.


Каталог: SDABG.NET-IZDANIA -> SDABG.NET%202005 -> SDABG.NET -> VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Книга откровение 25. Великата блудница Мистичния Вавилон
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 14, урок 9 -"Четирите конника от Откровение"
VESTITE%20OT%20OTKROVENIE -> Апокалипсис-сега!
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Книга откровение 29. Дарбата на пророчеството днес
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 20, урок 19 "Съвременни пророци и видения"
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 17, урок 16 "Ключовете на смъртта."
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Книга откровение 16. Спазването на неделния ден и книгата Откровение
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 27, урок 26- "Белегът на звяра"
Otkrovenie-by%20DAG%20BATCHELOR -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 19, урок 18 "Седемте язви от Откровение"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница